• *Edebiyatımızda noktalama işaretini, ilk kez Şinasi 'Şair Evlenmesi'nde kullanmıştır.
  *Edebiyatımızda ilk çeviri roman, Kamil Paşa'nın yaptığı Telemak'tır.
  *Edebiyatımızda ilk roman,Taaşşuk-u Talat-ı Fitnat'tır.
  *Edebiyatımızda ilk köy romanı,Nabizade Nazım'ın "Karabibik"adlı eseridir.
  *Edebiyatımızdaki ilk realist romancı Recaizade Mahmut Ekrem'dir.
  *Edebiyatımızdaki ilk realist roman Araba Sevdası'dır yazarı Recaizade Mahmut Ekrem'dir.
  *Edebiyatımızda ilk edebi roman,Namık Kemal'in "İntibah"adlı eseridir.
  *Edebiyatımızda ilk psikolojik roman,Eylül'dür(Mehmet Rauf)
  *Edebiyatımızda ilk tarihi roman,Namık Kemal'in "Cezmi"adlı eseridir.
  *Edebiyatımızda ilk kadın romancı Fatma Aliye'dir.
  *Edebiyatımızda ilk makaleyi Şinasi yazmıştır.(Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi)
  *İlk tiyatro Şinasi'nin Şair Evlenmesi'dir.
  *Edebiyatımızdaki ilk pastoral şiir A.Hamit Tarhan'ın Sahra adlı şiiridir.
  *Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman denemesi Nabizade Nazım'ın Zehra adlı eseridir.
  *Edebiyatımızda çoçuklar üzerine yazılmış ilk eserler Nabi'nin Hayriye'si ve Sümbülzade Vehbi'nin Lütfiye'sidir.
  *Edebiyatımızdaki ilk eleştirmen Namık Kemal'dir.
  *İlk çoçuk yayınımız ise Eftal ve Mümeyyizdir.(1869)
  *Türk Edebiyatı'nda bilinen ilk çocuk gazetesi Çocuklar İçin Mümeyyiz'dir.
  *Hazine-i Evrak ilk edebiyat dergimizdir.
  *Türk Edebiyatı'nda iç monolok tarzı yazılmış ilk roman Bir Düğün Gecesi'dir.(A.Ağaoğlu)
  *Türk Edebiyatı'nda yayınlanmış ilk öykü kitabı Emin Nihat Tarlan'ın *Müsameratname'dir.(1872)
  Türk Edebiyatı'nda mensur şiir yazımı ilk defa Halit Ziya ile başlar.
  *Türk Edebiyatı'nda post-modern tarzda eser veren ilk yazarımız Oğuz Atay'dır.(Tutunamayanlar)
  *Türk Edebiyatı'nda batıdan yapılan ilk fabl çevirisi Şinasi tarafından yapılmıştır.
  *Türk Edebiyatı'nda yazıya geçirilen ilk masallar Billur Köşk Masalları'dır.
  *Türk masallarını ilk defa derleyen İ.Kunoş adlı Macar bilim adamıdır.
  *Divan Edebiyatı'nın ilk şairi Hoca Dehhani, son şairi ise Şeyh Galip'dir.
  *İlk yerli çizgi roman, Türk Kahramanı Köroğlu'dur.(1953)
  *Ülkemizde ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske'dir.(1943)
  *Beyanname ile yayın hayatına giren ilk edebiyat topluluğu Fecr-i Ati'dir.
  *Cumhuriyet sonrası ilk beyanname yayınlayan edebi topluluk Yedi Meşaleciler'dir.
  *Kutatgu Bilik ilk Türk dünyası ansiklopedisisidir.
  *Batılı tekniğe uygun ilk ilk roman Aşk-ı Memnu'dur.
  *Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri Eşber'dir.(A.Hamit Tarhan )
  *İlk bibliyoğrafya Keşfiz-Zünun'dur.(K.Çelebi)
  *İlk hatıra kitabı Babürname'dir.(Babürşah)
  *İlk hamse yazarı Ali Şir Nevai'dir.
  *Edebiyatımızdaki ilk antoloji Harabat'tır.(Z.Paşa)
  *Edebiyatımızdaki ilk atasözleri kitabı Durub-ı Emsal-i Osmaniye'dir.(Şinasi)
  *İlk mizah dergisi Diyojen'dir.(Teodor Kasap)
  *Edebiyatımızdaki ilk hikaya kitabı Letafet-i Rivayet'tir.(A.Mithat)
  *Basılan ilk küçük hikaye kitabı Küçük Şeyler'dir.(S.Sezai,ilk gerçekçi hikaye)
  *Edebiyatımızdaki ilk fıkra yazarı Ahmet Rasim'dir.
  *Bilinen ilk Türk yazarı Yollug Tigin'dir.
  *İlk mensur şiir yazarı R.Mahmut Ekrem'dir.
  *İlk sosyolog Ziya Gökalp'tir.
  *Ülkemizdeki ilk müslüman kadın tiyatrocu Afife Jale'dir.
  *Edebiyatımızdaki ilk çağdaş roman Mai ve Siyah'tır.(Halit Ziya)
  * Edebiyatı'ndaki ilk deneme yazarı Nurullah Ataç'tır.
  *İlk tezkiremiz Mecalis'ün Nefais'tir.(A.Şir Nevai'dir)
  *İlk matbaada basılan ilk kitabımız Vankulu Lügati'dir.
  *İlk edebi topluluk Servet-i Fünun'dur.
  *İlk divan sahibi sanatçımız Yunus Emre'dir.
  *Türk şiirinin en eski lirik şiir örneği Aprın Çar Tigin'dir.
  *Aydınlar arasında heceyi ilk kez deneyen sanatçı M.Emin Yurdakul'dur.
  *Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan sanatçımız M.Emin Yurdakul'dur.
  *Serbest müstezatı aruzla deneyen ilk şairimiz Tevfik Fikret'tir.
  *Şiirde noktalam işaretini ilk kez kullanan Servet-i Fünun sanatçısı Tevfik Fikret'tir.
  *Divan Edebiyatı'nın Sebk-i Hindi tarzını ilk temsilcisi Naili'dir.
  *Edebiyatımızda anjabmanı ilk kez Tevfik Fikret kullanmıştır.
  *İlk Türkçe gazete 1831'de kurulan Takvim-i Vaka'dır.
  *İlk Türkçe özel gazete 1860'da kurulan Tercüman-ı Ahval'dır.
  İlk Nobel Edebiyat Ödülü alan ilk Müslüman yazar Necip Mahfuz'dur.
  *Amerikan Kız Koleji'nde okuyan ilk Türk Halide Edip Adıvar'dır.
  *Hayat hikayesini İngilizce yazan ilk yazarımız Halide Edip Adıvar'dır.
  *Milli Mücadele'de bulunan ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar'dır.
  *Türkiye'de kurulan ilk kadın derneği kurucularından biri Halide Edip Adıvar'dır.
  *Atatürk'e muhalefet olan ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar'dır.
  *Sürgüne gönderilen ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar'dır...