• BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİNDE
  ÜLKEMİZİ KALKINDIRMAMIZ İÇİN NE YAPMAMIZ GEREKİYOR? Sorusunun cevaplarını bulabileceğimiz bir kitap.
  Suomi yani "bataklıklar ülkesi"
  Kitabın ilk yayımlanma tarihi 1923
  "Artık işe koyulmanın vakti geldi" "Hem öğrenmek hem de öğretmek zorundayız." (sayfa:9)
  "Toplumun eğitimli kesimlerinin halkı bilinçlendirmesine hizmet için seferber edilmesinin gerekli olduğu düşüncesini taşımalıyız" (sayfa:10)
  "... Ben daha vatanının çıkarları ile maaş, madalya ve diğer şeyler arasında seçim yapmak durumunda kalınca vicdan kavramını unutan sayısız insanı saymıyorum bile" (sayfa:39)
  "Finlandiya zorla hiçbir şey elde edemez, onun tek kurtuluşu eğitimdir." (sayfa:39)
  "Süratle değişen zamanın taleplerine uyum sağlayarak, bir fikir hareketine önderlik etmek sadece güçlü iradeye sahip insanların yapabileceği bir şeydir." (sayfa:45)
  "İnsanlar ülkelerinin geleceğine dair taşıdıkları kişisel sorumluluğun bilincine varmazlarsa, ülkelerin kalkınması ve refaha kavuşması da mümkün olmayacaktır." (sayfa:49)
  "Mane tekel fares!
  Bütün bu meseleleri ciddiyetle düşününüz! Böcekler gibi, önemsiz, kişisel uğraşlarınızın ve dertlerinizin batağı için de kıvranmayınız. Bunun yerine devletin temellerinin yenilenmesini ve toplumun bundan sonra alacağı eğitimin yöntemini düşününüz." (sayfa:56)

  "Devletlerin güç ve zaafı, milletlerin ilerleme ve yozlaşması, yalnızca devlet adamlarının ehil oluşlarından ve yönetim kabiliyetlerinden veya beceriksizliklerinden kaynaklanmaz. Yöneticiler iyi veya kötü olsunlar, kahraman veya zalim olsunlar, onlar kendi milletlerinin birer yansımasıdırlar. Onlar, milli ruhun birer kopyasıdır, halk kitlesinin içinden doğmuştur. Bir millet nasılsa, devlet adamları da onlar gibidir. İşte bu nedenledir ki eskiden beri “Her millet, layık olduğu idareye ve devlet adamlarına sahip olur.” denilmiştir." (sayfa:57)

  "Lev Tolstoy ise tamamen bunun tersini ileri sürerek şunları söylüyor:
  “Hayatı yaratan, olayların akışını belirleyen ve bunların özellik ve biçimini veren tek başına kişiler, Napolyonlar değil, halk kitlesinin kendisidir.” (sayfa:58)

  "Ülke yoksuldur, hem de her açıdan. Fakat çalışma enerjisi ve azmi, kendi fakir toprağına olan bağlılık ve sevgi bakımından çok zengindir" (sayfa:69)

  "Bu başarıların (resim, heykel, mimari) ülkenin sahip olduğu asgari olanak ve kaynaklarla elde edildiğini unutmamak lazım. Zira Finlandiya zengin bir ülke olmadığı gibi, vatandaşları da varlıklı değiller. Burada yetenek arayışına çıkarsanız, umduğunuzu bulamayabilirsiniz, çünkü nüfus üç milyonun altındadır. Yine de, bir bütün olarak ele alırsak, Finlandiya'nın imrenilecek bir refah müzesi olduğu ifade edilebilir." (sayfa:75)
  "Bu başarının sırrı nedir? ... Farklı çalışma tarzları... Bilgi ile beslenen emek on, yüz ve hatta bin kat daha etkilidir. Baskı altında, isteksizce, tıpkı bir köle gibi ve birileri tarafından zorla yaptırılan işler ve bunun için harcanan emek ağır ve ezici bir emektir. (sayfa:75)

  "Finlandiyalılar "Okul bizim temel zenginliğimizdir. Rusların sahip olduğu Ural dağlarının zengin maden yatakları, Sibirya'nın altın rezervleri bizde yok. Tabiat nimetlerini dağıtırken bize cimri davranmış. Bu eksikliği enerjimizle telafi etmek, vatandaşlarımızdan ülkemizin kalkınmasına azami ölçüde katkıda bulunmalarını istemek durumundayız. ...bu düzenin temeli okula dayanmaktadır. Okulumuzu elimizden aldığınız an biz de biteriz. Tıpkı mayasız hamur gibi çökeriz" demektedirler." (sayfa:79-80)

  "Ülke halkının Suomi ismi ile adlandırıldığı Finlandiya vatandaşlarının dürüstlüğü ise ayrıca üzerinde durulması gereken bir konudur. Finlandiya'da -Suomi'de bizzat bulunmamış bir şahsın Fin dürüstlüğünü anlaması ve böyle bir şeye inanması çok zordur. Benzer dürüstlük örneğine Finlandiya dışında hiçbir yerde rastlayamazsınız." (sayfa:83)

  "Nispeten genç bir ülke olan Finlandiya bütün bu başarıları 70-80 yıllık azimli bir çalışma sonucu elde etmiştir. Eriştikleri yüksek uygarlık düzeyi bütün halkın ortak eseridir. (sayfa:83)
  [Dipnot: Finlandiya'nın kuruluşu 6 Aralık 1971, Rusya tarafından kabul edilişi 4 Ocak 1918]
  [Dipnot: Kişi başına milli gelir 2017 verilerine göre; Finlandiya 42,612 dolar, Türkiye 9,826 dolar]

  Finlandiya'nın günümüze kadar süregelen gelişiminde aktif bir rol oynayan papazlara şöyle sesleniyor:
  "Halka canlı, gerçek vaazlar verin. Halka, asırlardır olduğu gibi, ikiyüzlü bir şekilde tekrarlayıp durduğunuz ruhsuz kelimelerden oluşan sıkıcı, itici din adamı diliyle konuşmayın. (sayfa:94)

  Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan piskoposlar toplantısında söz alan Snelman şu sözlerle kurtuluşun yöntemini tarif ediyor:
  "Kendi vicdanınız, halkınız ve Tanrı önünde dürüst olmak istiyorsanız, çevrenizde suçlu aramayın. Bilimi, felsefeyi ve aydınları suçlayarak ikiyüzlülerin bugüne kadar yaptığını sizler de tekrarlamayın.
  Kendinizi suçlayın!
  Kendinizi tedavi edin!
  Halka öğretmeniz gerekenleri önce kendiniz öğrenin!" (sayfa:96)

  Snelman, eğitim süreçlerinde türlü kesimlere misyon biçmiştir. Bu mevkidekilerin de en az diğerleri kadar çalışması gerektiğine vurgu yapmıştır. En başta öğretmenler, din adamları, yöneticiler, subaylar ve şu göndermeyi yaptığı memurlar.
  "Din adamlar ve öğretmenler gibi, memurlar da halkın eğitimi ve kültürel gelişiminden sorumludurlar." (sayfa:102)

  Kışlaları okul gibi çalıştırmaktan bahsediyor Snelman:
  "Ordu halkımızın tatmin edici ve iyi düzeyde eğitim alabileceği, sorumluluk duygusunu geliştirebileceği bir okul olabilir. Unutmayın, ülkenin en ücra köşelerinden binlerce sağlıklı genç, hayatlarının en parlak döneminde askere çağrılmaktadır.
  Onları ailelerinde ve günlük işlerinden kopararak, uzun bir süre için binlerce askerin bir arada yaşadığı kışlalara kapatıyorlar. Burada onları besleyip giydiriyor ve bütün ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Çoğu zaman gereğinden fazla çalıştırıyorlar, fakat bu gençler evlerine döndüklerinde askerde edinmiş oldukları alışkanlık ve beceriler kendilerine bir fayda getirmiyor." (sayfa:105)

  Kışlalar hakkındaki anlayışın değişerek, insanlar tarafından nasıl ifade edildiğini de şu sözlerle anlayabiliriz:
  "-Davranışlarınıza dikkat edin, kışlada değilsiniz!
  -Kışla gibi kokuyor.
  -Kışla onu bozmuş...
  -Kışla onu düzeltti.
  -Kışla onu yetiştirdi." (sayfa:107)

  Birçok subay, her bir askerin evine döndükten sonra vatanına nasıl hizmet edebileceğinden bahsediyor:
  "Yeni hayatın habercileri olun, Gidin ve ailenizin yaşadığı ücra köşelerde insanların uyutulmuş zekâsını uyandırmaya gayret edin. Barışçıl bir hamlenin -kültürel kalkınma ve aydınlanma hamlesinin- muhafızları, neferleri olun." (sayfa:110)
  "Kışlaya birer cansız ağaç parçası gibi geldiniz, ama şimdi yanınızda canlı bir ışık, güçlü ve her şeye kadir bir sıcaklık da götürerek evinize dönüyorsunuz." (sayfa:112)

  Kitap okumak önemlidir ve gereklidir. Finlandiya'nın reçetesine bol miktarda "okumak" yazıyor zaten Snelman. Fakat salt olarak kitap okumanın tek başına bir iş olmadığını, eğitimini aldığı teorinin pratiğe dönüşmesi gerektiğini de şu sözlerle açıklıyor:
  "İnsanlar bu şekilde kendilerini kandırıyorlar. Günlerini, aylarını hatta yıllarını uydurma olayların anlatıldığı romanları okuyarak geçiriyorlar. Bir iş yaptıklarını sanıyorlar, ama ülkede kültür emekçileri yok. Halkın zekâsı derin bir uykuda, cehalet, kaba davranışlar ve yoksulluk giderek artmaktadır. Ülke sürekli fakirleşmekte, ekonomik, manevi ve zihni açılardan iflasa sürüklenmektedir. Zamanında belli alanlarda eğitim almış ve ülkenin kendilerinden yardım beklemeye hakkı olduğu insanlar bugün neredeler? Kendileri eğlenceli, aptal hikâyeleri okumaktan sarhoş olmuşlar." (sayfa:117)

  Snelman'ın futbola bakış açısı da çok ilginç:
  "Ben sizlerin -genç Finlandiyalıların, sadece Macarları ayakla topa vurarak yenmekle yetinmemenizi, aynı zamanda Almanları, Fransızları ve İngilizleri beyniniz, kalbiniz ve iradenizle, bilim, ustalık, ticaret, zanaat, adil hukuk düzeni gibi alanlarda, ülke refahının artırılması için halkın verdiği mücadelede yenmenizi istiyorum.
  Sokrates'in resmini arayıp bulun ve meşhur Herkül heykeliyle karşılaştırın. Sokrates portresinde bilge bir insanın kafası, beyin için mahfaza görevi gören büyükçe bir alın hemen göze çarpmaktadır. Sanki beyin alnın içine sığmıyor, orası bu kadar büyük bir beyin için çok dardır. Sokrates'in alnı ve kafası böyle görünmektedir.
  Şimdi de Herkül'ün heykeline göz atın. Her şeyden önce eski Yunan efsanelerinin bu büyük kahramanının kudretli, ağır ve kaslı vücudu bizi hayrete düşürmektedir. Güçlü bedeni taşıyan kütük gibi muazzam bacakları gemi halatı gibi düğümleniş kol kasları, geniş omuzlar, kabarık göğüs kafesi ve mandayı andıran boyun. Ve boynun üzerinde orantısız derecede küçük bir kafa, dar ve ensiz bir alın. Bütün bunlar büyük bir fiziki gücün belirtileridir, bu gücün kesinlikle entelektüel veya manevi bir yönü yoktur. Herkül muazzam bir vücut yapısına, sağlam kemiklere ve kuvvetli kaslara sahip birisidir, fakat kendisinin büyük bir zekâ, güçlü bir maneviyat ve ruh timsali olduğu söylenemez." (sayfa:121)

  Çocukların eğitimiyle ilgilenmeyip onları başıboş bir şekilde bırakan ebeveynler için Snelman şöyle söylüyor:
  "Açık söylemek gerekirse, çocuklar anne ve babaları ve çok sayıda teyze ve amcaları ile birlikte aynı evde yaşasalar da, bir yetim gibi büyümektedirler. Onları çok iyi yedirip giydiriyor ve sağlıkları ile ilgileniyor olabilirler, fakat çocuğun zekâsı ve kalbinin temizliği konusunda çok az kafa yoruyorlar. Hakikaten, çocuklarımızın şimdikinden daha kötü olmamalarına hayret etmek gerek." (sayfa:124)

  "Hayattaki aşırı düzensizliğin başlıca nedenlerinden birisi herkesin hayatta iyi bir düzen kurmaya çalışması, fakat hiç kimsenin hayatın kendisini düzene sokmak istememesidir"
  (Lev Tolstoy- sayfa:127)

  Şımarık ve tembel çocuk yetiştiren ebeveynler! Eserinizle bir gün karşılaşacaksınız!
  "Çocuklar aileleri ile birlikte yaşadıkları müddetçe, bu 'hayat dersi' kendilerine aşılanmaya çalışılıyor. Bunu yapmak isteyen kimdir? Anne ve babalar! Çocuklar ve gençler egoist duygularla büyümekte, sadece kendilerini beğenmektedirler. Sığ ve fakir ruhlu bu insanlar aynı zamanda tembel, ahlaksız ve şehvet düşkünü birer sapık olarak toplum hayatına dahil olmamaktadırlar.
  Sonuç olarak, hiçbir şeye ve hiçbir kimseye -vatanına, insanlara, emeğe, büyük fikirlere, anne babasına ve nihayet kendisine- saygı ve sevgi duymayan insanlara dönüşüyorlar.
  Ne ekerseniz, onu biçersiniz.
  Ne pişirirseniz, onu yersiniz." (sayfa:128)

  Peki, Finliler ne yaptı?
  "Fin aile yapısı değişmeye ve hem zekâ hem de maneviyat açısından yeniden şekillenmeye başlamıştı." (sayfa:129)

  Yarvinen'in halk üniversitesinin profesörlerine seslenişi:
  "Bilim insanları sahip oldukları bilgileri de alarak, insanların ulaşamayacağı yüksek zirvelere çıktılar. Kitaplar ve gazeteler halkın anlamadığı karmaşık ve ağır bir dille yazılıyor." (sayfa:150)
  Eski Yunanlılar zamanında bilge Sokrates, yıllar boyunca meydanlar kalabalık halk toplulukları ile hayatın yüksek gerçekleri ve güzellik konusunda sohbetler yapmıştır. Halkı aydınlatacak benzer şahıslar neden bizde yok? (sayfa:151)

  Kitabın "Karokep" bölümünde "Yarvinen" adlı tüccarın küçük esnaflıktan Tatlı Krallığına yükselişi anlatılıyor. Burada hem müthiş bir girişimcilik dersi veriliyor hem de Yarvinen'in harekete geçmesini sağlayan roman, Robinson Cruose'un etkisi göze çarpıyor. Robinson, Yarvinen'e esin kaynağı olmuş.
  Robinson Cruose hikâyesi, yükselmek isteyen halklar için bir bilgelik kaynağı, ders kitabıdır.
  "Robinson Cruose dünyadaki en büyük kahramandır. Bütün diğer kahramanlardan -Romullar'dan, Sezarlar'dan, Napolyonlar'dan üstündür. Robinson, bir kültür devriminin, bu yolda verilen emeğin kahramanıdır, yılmayan ve yaratıcı bir iradenin canlı örneğidir.
  Robinson Cruose, İngiltere'nin, Kuzey Amerika'nın elde ettiği gücü ve şöhreti anlamanın anahtarıdır. Robinson, yeryüzündeki sevinçlerin peygamberi ve havarisidir. Leopardi'den, Schopenhauer'dan Hartmann'dan yüz gömlek üstün bir bilge, daha iyi bir hayat için verilen mücadele kazanılacak zaferin müjdecisidir.
  "Yorgun veya hastalık derecesinde zayıf beyinlerin ürettiği zekice fikirleri bir tarafa bırakın" diyor Robinson. "Gerçek hayatı ele alalım, mesela, ben buna bir örnek olabilirim. Fırtına denizde gemiyi alabora etmişti. Bırakın vatanınızı, uygarlığın olduğu herhangi bir kara parçasına bile çok uzaktasınız. Her tarafta göz alabildiğince uzayıp giden meçhul bir deniz. Bütün yolcular arasında sadece bir genç hayatta kalmıştır. Dalgalar kendisini ıssız bir adaya atmıştır, aç ve çıplaktır. O ne yaptı peki, öldü mü? Umutsuzluğa kapılarak intihar mı etti? Robinson zorlu bir çalışmayla parçalanmış gemiden kurtarabildiği malzemeleri adaya çıkardı, kendisine ev yaptı. Buğday tarlası ekip, biçmeye başladı, vahşi keçileri evcilleştirdi. Daha sonra ilkel kabilede yetişmiş bir insanı uygarlıkla tanıştırarak, kendisine yardımcı ve arkadaş yaptı. Kısacası, rahat ve ferah içinde bir hayat kurdu.
  Bunları bir genç, yalnız başına ve ıssız bir adada gerçekleştirdi.
  "Finlandiyalı kardeşlerim! İki milyonluk halkımız, yani bizler, genç bir delikanlı olan Robinson'dan daha mı zayıf, aciz ve beceriksiziz?"
  Sayın profesörler, din adamları, hakimler, mühendisler, memurlar, avukatlar, genç Suomi'nin evlatları, aydın kesimimizin değerli temsilcileri! Sizler neden kendi halkınızın içinde birer Robinson olmak istemiyorsunuz? Robinson ıssız adada ilkel bir insanı, bir yamyamı yetiştirerek, onun şahsında kültürlü bir arkadaş ve yardımcı edindi. Sizlerse yaşadığınız büyük kentlerde, yüksekokulların, gazete binalarının, tiyatro ve müzelerin duvarları arasında oturarak, kendi halkınızın temsilcisi olan milyonlarca insanın cahil, ayyaş ve kaba, neredeyse, ilkel ve vahşi olduğunu söyleyip sızlanıyorsunuz.
  Robinson'un hayalini önünüze alın ve yaşadığınız dünyaya karşı yaklaşımınızı tekrar gözden geçirin." (sayfa153-154-155)

  İnanç istismarcılarına gelsin bu kısım:
  "Sabır, ihtiyaç ve yokluklar karşısında kaderine razı olmak halk kitlelerinin doğal bir görevi olarak kabul edilmeye başlanmıştır."
  "Halkın dayanma gücünü dini bir vecibeye dönüştüren kişiler, dini de sabır dini olarak görmeye başladılar." (sayfa:169)
  İnsanlar arasındaki ayırımı bahçe-orman şeklinde açıklıyor:
  "Bahçenin her tarafında kum dökülmüş temiz, kuru ve hoş patikalar bulunur. Patikalar boyunca çiçekler, meyve ağaçları ve çalılar ekilir. Çayırlarda biten otlar düzenli olarak biçilmekte, akşamları sulanmaktadır. Köşelerde etrafı güller ve salkım bitkileri ile sarılmış pergolalar var. Fıskiyelerden su akmakta, orada burada heykeller göze çarpmaktadır. Ağaçların gölgelediği yolların kenarlarında rahat banklar bulunmaktadır. Her bir ağaç ve çiçek, en küçük ayrıntısına kadar düşünülmüş ve dikkatli bir çalışmanın izlerini taşımaktadır.
  Ormanda ise farklı bir manzara hakimdir. Her şey bakımsız ve kendi başına bırakılmış, kaderine terk edilmiştir. Ağaçlar ve çalılar tohumlar nereye düştüyse, oracıkta biterek büyür. Yer yer geçilmez fundalıklara rastlanmaktadır. Fırtınanın devirdiği ağaçlar düştükleri yerde kalarak, çürümekte. Yol ve çığırlar birbirine karışmış ve düzensizdir, bu yolları temizleyip düzenleyecek kimse yoktur.
  "Bahçe, halkın üst kesimlerini temsil etmektedir"
  "Halk ormanında ise daha çok doğanın yaşam koşulları geçerlidir." (sayfa:170-171)

  Yaban romanında Ahmet Celal'in köylüler hakkındaki düşünceleri ve bunun sebebi olarak Türk aydınını görmesi, bu kısımla benzerlik taşımaktadır.
  "Ülke nüfusunun büyük bölümünün cahil ve kaba olduğunu görmek ve buna tahammül etmek utanç verici bir durum. Kendisi eğitimli olan ve kültür güneşinin ışığıyla aydınlanan herkes bu durumdan sorumludur." (sayfa:171)

  Ülkedeki eğitim faaliyetlerini yürüten ve politikasını belirleyen devlettir.
  "Halkın büyük bölümünün eğitimsiz olması devlet eliyle yapılan bir kötülüktür... İlkel halkların fakirlik ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmalarının nedeni sahip oldukları toprakların zenginliklerinden faydalanmamalarıdır." (sayfa:172)

  "Ülkede, halk kitleleri gerektiği gibi eğitildiği takdirde, birer sağlıklı emekçi olarak topluma hizmet edebilecek kaç ayyaş bulunduğunu tahmin edin. Ülkemizdeki cahillerini tembellerin, nihayet, suçluların sayısını belirlemeye çalışın. Şahsiyetin şekillenmeye başladığı çocukluk ve gençlik yıllarında bu insanlar hayatın karanlık ormanlarında yalnız başına bırakılmışlar; hâlbuki o dönem kendilerine düzgün bir eğitim verilseydi, birçoğu vatanın değerli evlatları olarak yetişecekti." (sayfa 173)

  Bizler, başka ülkelerin ders saatlerini ve okulda geçen gün sayısını karşılaştırıyoruz. Kendimizde de yaklaşık olarak benzer sayıların olmasını istiyoruz.
  "Bizler -genç halklar, Almanlar, Fransızlar ve İngilizlere göre, iki, üç hatta on kat daha fazla çalışmalıyız. Önce onlara yetişmeli, daha sonra da onları geçmeliyiz. (sayfa:177)

  L. McDonald... adlı papazın dini duygulardan uzak bir anlayışın ateistlik ile benzerlik taşıdığını çarpıcı şekilde ifade ediyor.
  "İnsanlar günlük hayatlarında ateisttirler. İnanç olarak ateist değiller aslında, Tanrı'nın fikirlerini inkâr etmiyorlar; çok fazla Tanrıları var ve onlara tapıyorlar. Fakat ilahi duygudan yoksunlar, kalplerinde Tanrı'ya ihtiyaç hissetmiyorlar. (sayfa:196)

  "Bizim halkımızı oluşturan yüz binler de günlük hayatlarında benzer şekillerde ateisttirler. Tanrı'yı ve dini temelde inkâr ettiklerini söylemek doğru olmayacaktır. İşin aslı şu ki, insanlar Tanrı hakkında düşünmüyor ve ondan bahsetmiyorlar. Tanrı'nın ve dinin günlük yaşamlarında herhangi bir rolü yoktur... Kurumuş nehirler de böyledir, uzun süre susuz olsalar da, "nehir" diye anılmaktadırlar. Bizim "kuru" insanlarımız da bu nehirlere benzer." (sayfa:197)

  Üniversite sınavını kazandığımı öğrenince, ben de bütün test kitaplarımı yakmıştım. Demek ki yakmaya kıyamayacağımız kitaplarla yetişmemişiz. Yahut yakılmasının en ufak bir kıymeti olmayan kitaplar okumuşuz. Mc Donald tespit etmiş.
  "Liselerde öğrenciler imtihanlar bittikten sonra bir araya gelerek, ders kitaplarını özel bir törenle yakıyorlar. Neden acaba, bunun anlamı nedir?
  Çünkü ruhen ölü okullarımız öğrencilerin beynini canlı düşünceler yerine kuru ve sıkıcı okul kurallarının cansız tozuyla doldurmaktadır. Okullar öğrencilerde bilgilenme arzusu uyandırmamakta ve bilimsellik yaklaşımını geliştirememektedir.
  Okulun temel görevi öğrencilerin bilimi anlamaları ve ona değer vermelerini sağlamaktır. Fakat okul bu görevini yerine getiremiyor." (sayfa:199)

  McDonald:
  "Önce bilimsellik, sonra bilim.
  Önce sanatsallık, sonra sanat."
  Sanatsallık ve bilimsellik, bilgiye ve güzelliğe ulaşma arzusu bir zemin, bilim ve sanat ise bu zeminde yeşererek büyüyen ve gelişen çiçeklerdir. (sayfa:200)

  "Her şeyi ve Her şeye Hayat Veren'i sev!" (sayfa:201)

  Her şeyi eleştiriyor. Yanlışları biliyor ve söylüyoruz. İyi tamam da, ya sonra?
  "Siz ne yapıyorsunuz? Neden hiçbir şey yapmıyorsunuz?" (sayfa:202)

  "Herkes, ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyor, fakat kimse bir şeyler yapmak istemiyor veya yapamıyor. Yapamıyorlar, bir işi becerme yetenek ve istekleri gelişmemiş, kendileri bu yönde geliştirilmemiş ve eğitilmemiştir." (sayfa:204)

  "Hayatı inşa etmeye ne zaman başlayacağız? Sayın bay ve bayanlar, hayatınızın borcunu ne zaman ödeyeceksiniz? (sayfa:209)

  İyi Ruh ve Kötü Ruh arasında geçen konuşmaların içinden bir kısım:
  "Sen büyük fikirlerin taşıyıcısı olan insanları öldürdün ve öldürmeye devam ediyorsun, fakat bu fikirlerin kendisini öldürmeye gücün yetmedi ve hiçbir zaman da yetmeyecek."
  "İşlediğin cinayetler düşünce şehitleri doğurmakta, birçok insanı iyilik ve hakikate götüren büyük fikirlere yaklaştırmaktadır." (sayfa:213)

  Kimlerden bahsediyor sizce?
  "Hepsi karanlığın gönüllü ve çoğu zaman da hevesli uşaklarıdır.
  Hepsi buz gibi soğuk ve arsız, kalp, vicdan ve utanma duygusundan yoksun kişilerdir.
  Onlar hayatın parlak ışıklarını söndürmekle meşguldürler.
  Kendileri ile mücadele etmek, hatta çoğu zaman tartışmak bile kolay değildir. Bu kişilerin kendilerine has, şeytani ve dışarıdan inandırıcı mantık sistemi var." (sayfa:230)


  Cem Yılmaz gösterisinden; +Mesajı neydi gösterinin? +Mesaj, sen ne alırsan o!
  Aha bu kitabın mesajı!!!
  "Başarısız olduğunuzda veya önünüze engeller çıktığında 'Biz denedik, başlattık, mücadele ettik, ama destekleyen olmadı. Her adımımızı attığımızda engellerle karşılaştık, düşmanlık gördük' şeklinde konuşmayın. Hiçbir zaman böyle konuşmayın. Karanlığın kötü ruhu söndürüyorsa, siz tekrar yakın. Işık bir kere sönerse, siz ikinci kere yakın, üçüncü, beşinci, yedinci, yüzüncü, bininci kez yakmaya devam edin"
  "Yakmaktan yorulmayın! Etrafınız tamamen aydınlanana kadar kendiniz yanın, başkalarının da yanması için çaba gösterin. Yürüyeceğiniz yol dikenlidir, hemen başarılı olmaya şartlanmayın. Takdir ve anlayış beklediğiniz bir anda sizinle alay edebilirler. Onur ve şöhret yerine iftira ve nefretle, yardım yerine gizli entrikalar ve hatta açık savaşla karşılaşabilirsiniz. Onlarca, yüzlerce ve binlerce karanlık güç aydınlık emellerinizi söndürmek için çaba gösterecek ve söndürecektir de, ama siz yanmaya devam edin.
  Yanın ve diğerlerini de ateşleyin!" (sayfa:231)

  *Finlilerden bir kesim L.McDonald'ın kitabında bahsettiği şeylere çok kızmış.
  "Bu kitap Fin halkına karşı bir hakarettir. McDonald kendisi İsveçlidir, ayrıca Kont unvanına sahip bir asilzadedir. Biz Finlandiyalılardan nefret eder. Kendisinin Finlandiyalılar hakkında benzer şeyler yazmaya hakkı yok."
  Şeklinde düşünenlerin görüşü yenilmiş ve kazanan Finlandiya olmuş.

  Darısı başımıza...
 • Ben görünce şaşırmadım ama belki siz görünce şaşırabilirsiniz diye, daha incelemenin başında tekrar belirtmek istiyorum. Evet, 114 günde okudum bu kitabı. Bunda pdf olarak okumam kadar, hayatımın belli yoğunlukları da etkiliydi. Şimdiyse bitirmiş olarak şunu söyleyebileceğim bir kitap Kurtlarla Koşan Kadınlar: Önümüzdeki yıl bir daha okuyabilirim ve iyi ki hızlıca okumaya çalışmamışım. Ben kolay kolay kitapları yarım bırakmam, o yüzden öylesi bir ihtimal söz konusu değil.

  Masal dinlemeyi sevmeyi, mitler hakkında bilgi sahibi olunmasa da en azından belli bir merak sahibi olmayı gerektiriyor ilk olarak bu kitap. Yazar pek sık erkeklere seslenmediği için belki erkek okurlar kitabı içselleştirme ve devam etme konusunda çok başarılı olamayacaklar ama yine de okumalarını tavsiye ederim. Kadınlar; her yaştan, her dinden ve görüşten, aslında hiçbir ayrım çabasına girmeden kendini kadın olarak hisseden herkes okumalı bu kitabı.

  Benim için yeri farklı olduğundan, zaten gayet güzel incelemeler de yapılmış olduğu için bu kitabı kendi hayatımla paralel giden yönleriyle yorumlamak istiyorum.

  Hayatımın oldukça belirsiz bir zamanında okumaya başladım. Mitleri severim ama daha önce masalların içerdikleri derin anlamlar üzerine hiç düşünmemiştim. Aynı anda 2-3 kitap okuma özelliğimden ötürü, bazen bir bölümü bitirip bir hafta okumadığım zamanlar oldu. Son bir ayda ise hayatımdaki kimi belirsizlikler sonlanmış, birçok yeni insan hayatıma girmiş ve birkaç insanı da kendimi yaralamadan hayatımdan uzaklaştırmışken bu kitap bana iyi geldi. Kurtlarla Koşan Kadınlar/Clarissa P. Estes bir cümlesiyle ya da kısa bir anlatısıyla o zamanın o kadar güzel bir şekilde şifası oluveriyor ki insan yalnızca mahzun bir şekilde gülümseyebiliyor.

  Yine kitapla paralel şekilde, bir üst soy kadın akrabamdan dinlediğim rüzgar hakkındaki kısa bir anlatı beni mutlu edip doğayla bütünleşmiş halimizi ve doğayı anlamlandırma çabamızı tekrar tekrar düşündürtürken, annemin uzunca bir kahkaha atmasını sağladı. Bu kitap gerçekten çok özel, kıymetini bilmek lazım. Ve ben okuduğum kitapların dillerini edinirim belli bir süreliğine.

  Bütün kadınların kendilerinin, iç yolculuklarının ve çalkantılarının farkına varıp bunlarla başa çıkmayı, yaşamayı ve yeri gelince bunları bir bıçakla kesip atmayı öğrenebilmesi ve elbette kendi güçlerinin -içlerinde hep olan ama ortaya belki henüz tam anlamıyla çıkmamış olan- farkına varması dileğiyle.
 • "Mesela siz biliyor musunuz ki, sizinle konuştuğum şu anda (1735-1739 Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşı) bizim türümüze mensup olup şapka takan yüz bin deli, bir o kadar sayıda fakat sarık takan başka yaratıkları öldürüyor veya onlar tarafından öldürülüyor ve dünyanın hemen hemen her yerinde bu durum ezelden beri böyle sürüp gidiyor?' Siriuslu titredi ve bu kadar cılız hayvanlar arasında bu kadar korkunç kavgalara sebebiyet veren meselenin ne olduğunu sordu. 'Mesele,' dedi filozof, 'sizin ökçeniz kadar bir toprak parçası (Kırım). Üstelik birbirini gırtlaklayan bu milyonlarca insandan biri bile bu toprak parçasında tek bir saman çöpüne sahip değil. Mesele; bu toprak parçasının Sultan diye anılan tek bir adama mı, yoksa nedendir bilinmez Sezar diye anılan başka bir adama mı ait olacağını belirlemekten ibaret. Söz konusu küçük toprak parçasını ikisi de görmedi ve görmeyecek de. Üstelik, birbirlerini gırtlaklayan bu hayvanların hemen hemen hiçbiri, uğruna birbirlerini gırtlakladıkları kişileri de hiç görmedi.' 'Ah, bedbahtlar!' diye haykırdı Siriuslu öfkeyle. 'Bu ne akıl almaz, ne çılgın bir öfkedir! Üç adım atıp gülünç katillerle dolu bu karınca yuvasını üç topuk darbesiyle ezmek istiyorum.'"
  Voltaire
  Sayfa 63 - Kırmızı Kedi Yayınevi
 • Bir gün olur perdeyi yâr kaldırır
  seyr-i cemal ile seni güldürür

  birgün olur nazlı nezaket yapar
  birgün olur cam-ı meyi doldurur

  birgün olur kahr u sitem cevr eder
  birgün olur yâr hareme aldırır

  birgün olur katline ferman eder
  birgün olur la’li ile kandırır

  birgün olur darb ile uryan eder
  birgün olur buseden usandırır

  birgün olur kuyine koymaz seni
  birgün olur naz ile uyandırır

  birgün olur dare çeker bend eder
  birgün olur lütfuna dayandırır

  birgün olur serzeniş eyler sana
  birgün olur buyine boyandırır

  birgün olur cahe atar lutfi’yi
  sonra mısır şahlığına aldırır

  Okuduğunuz münacat Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi’ye (Allah sırrını kutsasın) ait.

  Erzurum’un mümbit topraklarının en güzel şakıyan bülbülüne yani…

  Güle meftuniyeti yüreğinde korku ve ümide ram etmiş bir güzel âşığa…

  Bir ömrü, o ömrü verene adamış bir yürek insanının dudaklarından dökülmüş dizeler bunlar.

  Münacat dedim Alvarlı Efe’den okuduklarımıza çünkü yazdıklarını bu adla anmak; kaside, gazel ya da başka bir şey demekten daha lezzetli geldi bana.

  Sözlükte “gizlice konuşmak, fısıldaşmak” anlamına gelen münacat, tasavvufta, kulun yüce Mevlâsına yalvarması (dua), yakarması (niyaz), dileklerini O’na arz etmesi, O’nu övmesi ve bağlılığını bildirmesi demektir. Ayrıca Cenab-ı Hakk’ın af ve mağfiretini dilemeyi konu alan şiir ve düz yazılara da münacat denir.

  Öyleyse bu arifin söylediklerine de ancak münacat denir.

  Mananın içine girmemek için cesedinde dolaşan hak yiyicilere dönmeden, iki kelam etmekte acele gerektiği aşikâr oldu, lakin can çok şey söylemek istese de yürek candan geleni kelama dökmeye ne hazin ki yetmiyor.

  Yettiği kadar öyleyse… affeyleye bizi Alvarlı gönül eri…

  Bir gün olur perdeyi yâr kaldırır

  İçinde; hasreti, umudu, ümitsizliği, çaresizliği, çareyi, beklemeyi, aşkı, hayatı, ölümü ve bütün insanlık hallerini barındıran bir dize istiyorum diyenler için yazılmış, haksızlık etmeyelim yürekten damıtılmış bir anıt söz.

  İhtimaldir ki, ikinci dizeye bizi göndermeyecek bir mıknatısla karşı karşıyayız.

  İnsan bütün hayatını ya insan-ı kâmil ya da esfel-i safilin olmak için yaşar.

  Bunun; arası, ortası, idare ederi yoktur.

  Elbette hedeflediğine ulaşamayabilir…

  İnsan-ı kamil seyr-ü  süluk’unun hitamına ermeden vadesi dolabilir…

  Ya da aşağıların aşağısı olma yolunda mesafeler kat ederken kendisinden daha aşağılık olanları geçmeye zamanı, imkânı yetmeyebilir.

  Ama insan bir yol tutar ve bu mümkün değildir ki, biraz kâmil biraz aşağılık cihetinden olsun.

  Alvarlı Efe (Allah onu sevdikleri arasına dâhil etsin) bir erdem yolculuğunun nihai hedefini ilk mısrada fısıldıyor kulaklarımıza.

  birgün olur perdeyi yâr kaldırır

  Zaten kaldırırsa artık şeb-i arusun, şenliğin, eğlencenin, sonsuz saadetin, bitimsiz ve kedersiz mutluluğun kapıları hiç kapanmamak üzere açılmış demektir.

  Kul olanın; Padişahın yolunu gözlemesinden, ihsanlarını ummasından ve hep onun tabiri caizse gözlerinin içine bakmasından daha normal ne olabilir?

  Ancak padişah ki, o padişah sadece yedi cihanın, dört iklimin değil, bildiğimiz bilmediğimiz bütün âlemlerin ve her şeyin muktediri olan bir Sahip’se, elbette onun ihsanına mazhar olmak da kolay olmaz.

  Çok imtihanlar, çok sualler ve çok merhaleler gerekir, ol Padişah’ın dostluğuna kabul olunmak için…

  Üstelik sizin onun dostu sayılmanızın ihsanına muhatap olmanızdan başka bir gerekçesi de yoksa…

  Yani ihtiyaçsız olana muhtaç halinizle sevimli görünebilmenizin tek yolu, ona bağlılık ve sadakatte eşsiz bir samimiyete sahip olmanızdır.

  O zaman yâr perdeyi aralar diye umulmaz da ne eylenir!

  Alvarlı Efe, ihsanların, müjdelerin, gönül ferahlıklarının, sınamalarla, cilvelerle eriştiğinden bahsediyor.

  Kaldı ki, gecenin ıstırabını çekmeden günün ferahlığını anlayabilmek de kabil değildir.

  birgün olur kahr u sitem cevr eder
  birgün olur yar hareme aldırır

  O gün olup en saklısında gözdeleri arasından bulunmak için kahr u sitemin her türlüsüne ikram gibi bakmaya değmez mi?

  Değer elbette, bir ömür cefanın üzerine bin ömür sıkıntı daha yaşamaya da elbette değer.

  Okuduğumuz Alvarlı Efe’nin münacatıydı…

  Peki, siz ne fısıldıyorsunuz Padişah’ınıza…

  O’na (cc) layık olmanın hangi kahırlarını gül eyleyip başınızın üzerinde taşıyorsunuz…

  Siz hangi yol üzerinde hayatınızı sırlıyorsunuz?
 • Mahmut böyle deyince kız anladı ki şahin onundur. Kara saçlarından üç tel ayırıp saz gibi göğsüne bastırarak ona şöyle cevap verdi:
  Ben bilirim bu şahinin işini,
  Kerem eyle, şahinini al götür!
  Şahin gerek yesin avın döşünü,
  Kerem eyle, şahinini al götür!
  Mahmut:
  Sırtına giymişsin allı karalı,
  Tarak ile zülüfleri taralı,
  Avcı olan şahinini soralı,
  Ela gözlüm, şahinimi getir ver!
  Meryem:
  Avın olmuş bedeninden yaralı,
  Bülbül gül görmese rengi saralı,
  Niçin durdun öyle benden aralı?
  Kerem eyle, şahinini al götür!
  Mahmut:
  Mahmut der ki neler geldi başıma,
  Gidip söyleyim mi yar yoldaşıma?
  Avım sensin, güzel, çıktın karşıma
  Ela gözlüm, şahinimi getir ver!
  Meryem:
  Aslı dedin, güzellerin gözüyüm,
  Âşıkların sohbetiyim, sözüyüm,
  Adım Meryem, Kara Keşiş kızıyım,
  Kerem eyle, şahinini al götür!
  Söz tamam olunca kız dedi.
  – Oğlan, kerem eyle, çabuk buradan çık git, keşiş babam gelip bizi görmesin.
  Mahmut dedi.
  – Giderim ancak bir ricam var.
  Meryem dedi:
  – Ne ricası?
  Mahmut dedi:
  – Ben istiyorum ki senin adın Aslı olsun.
  Meryem baktı, Mahmut çok ısrar ediyor, adının Aslı çağrılmasına razı oldu.
  Mahmut dedi:
  – Madem sen benim ricamı reddetmedin, adının Aslı olmasına razılık verdin, bundan sonra sen de benim adımı Kerem diye çağır.
  Meryem saçından iki tel ayırıp saz diye göğsüne bastırdı, aldı bakalım Kerem’e ne dedi:
  Kerem, kuşun geldi kondu kucağa,
  Kerem oğlan, kerem eyle, kuşun al!
  Gözlerinden ateş yansır ocağa,
  Kerem oğlan, kerem eyle kuşun al!
   
  Burada durmuşuz karşı karşıya,
  Dur burada sakın geçme karşıya,
  Ziyad Han babandır uzun yaşıya,
  Kerem oğlan, kerem eyle, kuşun al!
   
  Bülbüller ötüşür baharın faslı,
  Gözlerin iç çeker sanki çok yaşlı,
  Adım Meryem idi, sen koydun Aslı,
  Kerem oğlan, kerem eyle, kuşun al!
 • Diyor ki Fethi Ağabey’im;
  “Sözü düğümleyip biz dahi diyelim ki, ‘gamlanma gönül gamlanma’, merhaba insanadır. Merhaba sahibinin kendine merhabasıdır.“
  Merhaba cânım insanlar.
  Kırk yıl söz orucu, yirmi beş yıl yazı orucu tutan bir dervişi kelimelere sığdırmak, anlatmak çok zor.
  Ama istiyorum ki, herkes tanısın. Yaşadığı yıllarda arka planda çok işler, çok yardımlar yapmış, söze getirmemiş, dile getirmemiş. Bir çok insanı yetiştirmiş, etkilemiş. Gönül kapılarını açmış. Uyandırmış, yaşatmış. Artık bilinmek vakti…
  Fethi Ağabey’i selâmlamasıyla tanıdım. Ne güzel selâmdı o… Derken Google’da kendisini gördüm. Sâfî bakışı içimi titretti. İçimde varolan, hep aradığım, o samimiyet, o huzur Fethi Ağabey’de vardı işte… Zirâ, ne acı ki bunları hiç kimsede göremedim bugüne kadar.
  Serdar Tuncer diyormuş ki, Fethi Ağabey ile bir miktar gönül bağı kurduğunuz an, sanki hala hayatta gibi sizi asla bırakmayacaktır. Tıpkı yaşarken yaptığı gibi… Güzel insanlar ölmüyor, beden ölüyor ama ruh ölmüyor cânım insanlar. Hala dokunuyorlar kalplere.
  Tez elden edindim kitabını. Okumam lazımdı, ihtiyacım vardı. Susamış gibiydim, kana kana okudum. Okudukça huzur buldum. Okudukça daha çok sevdim.

  “Kurda kuşa dost! Görünene görünmeyene dost! Her ân kendi raksı üzerine olan mâdde zannettiklerimize dost!” diyor Fethi Ağabey.
  Hangimiz koşulsuz şartsız, sâfî dostuz âleme, her bir zerreye? Fethi Ağabey dosttu. Gönlünü tasavvufun latîf şuuruyla yaşatıyordu, yaşıyordu. Gönlü dervişti. Yardım elini uzattığı kimseyi bırakmadı. Müslüman ne çok üzülür de, ne çok sevinir diyordu. Her daim hüzünlü ama umutluydu. Çünkü güzellik olduğu kadar da acı vardı. Lâkin bir sığınağımız vardı. Yaradan vardı. Sahiden de yaşamak buydu.
  “Ben insana inanırım. Anadolu insanını seviyorum ve onun yolunu yolum bellemişim. Beni masûm ve mazlûm halk, beni bu bâkir ve kıraç topraklar alâkadar ediyor.” diyordu.
  Kimseyi dışlamak yoktu onun anlayışında, bir çok solcu dostu da varmış, bunlar Gemuhluoğlu’nun cenazesine de gelmişler. Milletini tüm kesimleriyle kucaklayan bir insandı.
  İlk defa tanıştığı insana hiç âşık oldun mu diye soruyordu Fethi Ağabey… “Ben” diyordu “hayatta sevmemiş, gönül adamı olmamış insanı ne yapayım?” “Sevmeyen Allah’ı bulamaz.” , “Allah ona aşk versin, âşık olmak nasip etsin. Aşksız meşk olmaz.” diyordu. İnsanı yakan, göz yaşlarını döktüren aşktan bahsediyordu. Ne ki bu aşk ona Mevla’yı buldursun…

  Namaz kılan bir insana “Sen hiç namaz kıldın mı ?” diye soruyordu. “Ben beş vakit namaz kılarım” deyince, “evet sen beş vakit namaz kılıyorsun da, ama sen hiç namaz kıldın mı?” diye soruyordu. Buna pedogojik darbe diyorlar. Karşısındaki insanın halini bir düşünün. :)
  Bir gün elinde alkol şişesiyle üzerine gelen sarhoş, "söyle bakalım bunun içinde Allah var mı" diye soruyor, terslemiyor Fethi Ağabey, naîf, latîf, "kardeşim Allah’ı her nerde arıyorsan ordadır" diyor. Yanındakiler içten içe kızıyorlar ona. Ve sarhoş gittikten sonra, kimbilir ne derdi var da bu halde deyip hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Her yanı egodan uzak, dervişâne. Fikirlerini , gerektiği, doğru bulmadığı yerde açık açık söyleyecek cesarete sahip… Kızılacaksa kızıyordu… Susmuyordu...
  Gençlere elindeki parayı, kitaba,tiyatroya ayırın diyordu…

  Necip Fazıl; “Kendisine hiçbir tecelli zemini aramayan bir tevekkül zarfına bürülü, sessiz ve sedasız, ortada görünenlere su taşıyıcı, fikir sakası Fethi Gemuhluoğlu.” diyordu onun için. Daha muazzam anlatılamazdı herhalde…

  Ah neler yazardım daha, lâkin uzun oldu biliyorum.
  Fethi Ağabey’e selâm olsun. Ve okuyan sizlere selâm olsun.

  https://youtu.be/CmRkTRw2OIA
 • Merhaba,
  Kitabın ismiyle başlamak istiyorum. İlk akla geldiği gibi "geceleri karartmak" anlamında kullanılmamış. "Karartma" Türk Dil Kurumu' nun ikinci anlamına göre askeri bir ifade olarak kullanılıyor. Bu anlamı göze alırsak, savaş dönemlerinde düşman uçaklarından korunmak amaçlı ışıkların söndürülmesiyle alınan bir önlem söz konusu. Sokak sokak dolaşan polis ve bekçiler hava karardığında evlerin veya dükkanların ışıkları yakmasına izin vermiyorlarmış. Bununla beraber, o saatlerde dışarıda gezmek için de kimlik belgesinin yanında olması yetmiyor bir de dışarıda olmanın gerekli bir sebebi olması gerekiyormuş. Eğer aksi bir durum olursa polislerle beraber karakola kadar gidip sıradan biri olduğuna onları inandırana kadar nezarethanede bekliyormuşsunuz. Bunları, hem bu kitap hemde internet üzerinden edindiğim bilgilerle sizlere aktarıyorum.
  (Çok az spoi verebilirim =)))
  Gelgelelim kitabın içeriğine. İkinci Dünya Savaşı yıllarında geçen bu roman, edebiyat öğretmeni olmakla beraber hangi görüşü benimsediğine hâlâ karar veremeyen bir şair olan Mustafa Ural'ın kaçış öyküsünü anlatır. Mustafa Ural'ın ikinci şiir kitabının yayınlanmasından sonra başlar her şey. O dönemde toplumcu şiirler yazmak bile hoş karşılanmazken toplumcu bir şiir kitabı çıkarmak, kitabın çıkarılmasının ardından daha iki hafta geçmeden, kitabın toplanmasına ve Mustafa Ural'ın da solcu olduğu düşüncesiyle tutuklanma emrine neden olmuştur. Mustafa Ural'ın “… Ben henüz solcu olup olmadığımı bilmiyorum kesin olarak. Bildiğim bir şey varsa ezilen halktan yana oluşum." sözüyle de anlayacağınız gibi, sağcı veya solcu olduğundan emin olmamakla beraber halkın yanında olduğunu belirtmiştir. Bu sebeple de halkın sıkıntısını yani kendi sıkıntısını dile getirmek için şiirler yazmaktan kendini alıkoymamıştır. Her yerde Mustafa Ural'la birlikte bir çok şair ve aydın aranırken, Mustafa Ural her gün bir başka dostunun kapısını çalarak zaman kazanmaya çalışır. Bu sayede kara gün dostu olmayanların da gerçek yüzlerini görmüş olur. Kimi dostu kapısını sonuna kadar açarken, kimi de onun nerede saklandığını bildirmekten geri kalmamıştır. Her seferinde kurtulmayı başaran Mustafa Ural' a en çok yardımı da ev sahiplerinin kızı Ayten yapıp iki defa onu polislerden kurtarmıştır. Mustafa Ural' ın bu kaçışının nerede nasıl son bulacağını merak edenler hemen okumaya başlasın derim.
  Keyifli okumalar dilerim =)))