• Yunanlıların imha politikası, güçlü ya da zayıf oldukları döneme göre değişir. Zayıf oldukları zaman” yumuşak yöntem” dedikleri politikayı izlerler ki; bu da; giriş bölümünde fener Rum patrikhanesinin ihanet planında belirtilen Türklerin güzel ahlaklarını bozup onları birbirlerine düşürmek; Türk zengin ve ileri gelenlerini zina, içki, kumar gibi ahlaksızlıklara sürükleyerek yoksullaştırmak; yüksek faiz, harman veresiyeleriyle Türk köylüsünün borcumu çoğaltarak toprağını elinden almak; Türk devlet adamları ve zenginlerini Rum dilberleriyle yoldan çıkarıp yuvalarını bozma; din adamlarıyla halkın arasını açmak ve onların halk katındaki itibarlarını çeşitli hile ve düzenlerle kırmak; Türk tüccarlarını verimsiz işlere sokarak iflasa sürüklemek gibi yöntemlerdir. Bütün bunları en az 150 seneden beri imparatorluğumuzun geniş toprakları üzerinde uygulamışlar ve maalesef muvaffak da olmuşlardır.