Nilüfer Kuzu, bir alıntı ekledi.
23 dk.

Özenle yetiştirilmiş bir gencin kalbinde oluşacak ilk his, aşk değil arkadaşlık hissidir.
Erkenden bozulmuş ve kadınlarla sefahat hayatı yaşamaya alışmış gençlerin insanlık hislerinden uzak ve merhametsiz olduklarını gördüm. Mizaçlarının şiddeti yüzünden sabırsız, karamsar, kinci ve öfkeli birer varlık olmuşlardır. Şehvetle dolmuş olan hayalleri sefaletten başka bir şeyle meşgul değildi.

Emile - Bir Çocuk Büyüyor, Jean-Jacques Rousseau (Selis Kitaplar)Emile - Bir Çocuk Büyüyor, Jean-Jacques Rousseau (Selis Kitaplar)

"İnsanın hayatının bozulmuş yonlerini düzeltme, eğrilmis yönlerini doğrultma,kapalı ufukları açma girişiminde bulunması için düşünceyi yönlendiren ifade hareketi içinde yer alan çok çeşitli ameli bir üsluptur... (Gençlerin dünyası kitabından )

Siyabend, bir alıntı ekledi.
20 saat önce · Kitabı okudu

Varsın eylül vurmuş olsun bahçeleri
Bağlar bozulmuş olsun
Yine hiç durmadan sevinçieri topla sen
Geçtiğin yerlerdeki çocuk gülüşlerinden

Rüzgarla Bir, Adnan Yücel (Sayfa 25 - Yurt Kitap Yayın)Rüzgarla Bir, Adnan Yücel (Sayfa 25 - Yurt Kitap Yayın)
Semrâ Sultân, bir alıntı ekledi.
Dün 18:12 · Kitabı okudu · 9/10 puan

"Divanı Hümayunda Sadrazam Hafız Paşayı katletdiler. Yeniçeri Ağan Hasan Ağayı ve musahip Musa Çelebiyi katletdiler. Ol zaman kulun sol mertebe tuğyanı var idi ki, gündüz hamam basarlar, camilerin içinde çubuk yakub tütün içerler, Müslümanların ırzını, namusunu ayaklar altına alub evler, saraylar basarlardı. Hele kahvehane ve meyhanelerde olan rezalet anlatılmaz. Nizam-ı âlem öylesine bozulmuş idi."

IV. Murad, Yavuz BahadıroğluIV. Murad, Yavuz Bahadıroğlu

Yazar, son zamanlarda hayli genişleyen “tarih değil mi, uydur uydur söyle, yaz” tarzı eğilimine karşı akademik tarihçiliği savunuyor. Zamanla beraber metinlerin değiştiği, bozulduğundan ve özellikle internet ortamıyla birlikte şehir efsanelerin de yaygınlaştığından bahsediyor. Bunun için de “Son zamanlarda şehir efsanesi deyimi çok kullanılır oldu. Bu ifadeden maksat, gerçek olmayan, fakat herkesin ağzına yerleşmiş anlatılardır. Böylece anlatı, defalarca ve sık sık tekrar edilerek, ağızdan ağıza, kulaktan kulağa yayılır ve inanç haline gelir. Hele günümüzde İnternet ortamı da buna eklenince, efsanelerin önünü almak artık neredeyse imkansız.” diyor. Bu konuda yazara katılmamak elde değil. İnternette o kadar çok gereksiz, değiştirilmiş, bozulmuş, uydurulmuş bilgi var ki…Hakkında hikaye uydurulan kişilerin sanki bu uydurulmuş hikayelere ihtiyacı var…

"Sağlam çocuklar yetiştirmek, bozulmuş yetişkinleri düzeltmekten kolaydır."

Dostoyevski

Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
23 May 22:17 · Kitabı okuyor

"...Bozulmuş olan cemiyet nizamını düzenlemenin çare-i yeganesi; o cemiyetin iman ve i’tikadını kuvvetlendirmektir. Bu da ancak, Kur’anın imanî ayetlerini tefsir eden ve iman esaslarını; aklen, kalben ve mantıken izah ve isbat eden eserleri o cemiyete okutmakla mümkündür..."

Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp (Bir Dava Adamından Notlar 2)Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp (Bir Dava Adamından Notlar 2)
causa sui, bir alıntı ekledi.
23 May 20:13

''Bekleyen ve unutkan varlığında, her belirli anlamlamayı ve konuşanın varlığını bile silen gizlenme gücünde, her varlığın özsel saklanma yerini oluşturan ve böylece imgenin uzamını özgürleştiren bu gri tarafsızlıkta dil ne hakikattir ne zamandır, ne ebediliktir ne insandır, o her zaman bozulmuş dışarının biçimidir; o köken ile ölüm arasında temas kurar ya da daha doğrusu sonsuz salınmalarının kısacık anında bunların görünmesine izin verir - ölçüsüz bir uzamda sürdürülen bir anlık temaslar.''

Hayalimdeki Michel Foucault - Maurice Blanchot:Dışarının Düşüncesi, Michel FoucaultHayalimdeki Michel Foucault - Maurice Blanchot:Dışarının Düşüncesi, Michel Foucault

24 Haziran'da YALLAH ARABISTAN'A demeye az kaldı...zamanında gezi parkı yüzünden dolar arttı diyenler nerdeler şimdi ? bak gece gece dolar sahura kalktı tl'yi yiyor...BOZULMUŞ DÜŞMANLAR YEL GİBİ KAÇAR YAŞA MUSTAFA KEMAL PAŞA YAŞA !

Elif Cömert, bir alıntı ekledi.
23 May 00:31 · Kitabı okuyor

Bir toplumun müziği bozuldu mu, o toplumda pek çok şey bozulmuş demektir. KONFÜÇYÜS

Konstantiniyye Oteli, Zülfü Livaneli (Sayfa 76)Konstantiniyye Oteli, Zülfü Livaneli (Sayfa 76)