Cihan Şhn, bir alıntı ekledi.
07 May 10:35 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Etrafın seni sıktığı zaman kitap oku... Bsn şimdiye kadar her şeyden çok kitaplarımı severdim. Bundan sonra her şeyden çok seni seveceğim ve kitapları beraber seveceğiz. İnsan muhitinin bayağı, manasız, soğuk tesirlerinden kurtulmak istediği zaman yalnız okumak fayda verir. Bana en felaketli günlerimde kitaplarım arkadaş olmuştu. Fakat bu yetmiyor. Şiirlerimde de gördün ki kitaplara rağmen çok ıstırap çektim. Çünkü candan bir insanım yoktu. Sen benim yarım kalan tarafımı ikmal edeceksin.

Canım Aliye, Ruhum Filiz, Sabahattin Ali (Sayfa 17 - YKY 14.Baskı)Canım Aliye, Ruhum Filiz, Sabahattin Ali (Sayfa 17 - YKY 14.Baskı)

Hak
Evet hakkı tanıyan, hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Zîrâ, hakkın hatırı âlîdir. Hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir.
BSN/ Asar-ı Bediiyye - 320

Lightmorelight, Gençlik Rehberi'yi inceledi.
16 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Bsn risalelerinden alınan parçalarla oluşturulmuş, adı üstünde gençlik için kısa bi pusula, örneğin şu kısmı benim/günümüz için çok önemli gelmişti

"Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek; ve amel-i sâlih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def'-i şer, celb-i nef'a racih olmakla beraber; bu tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan def'-i mefasid ve terk-i kebair üssü'l-esas olup, büyük bir rüchaniyet kesbetmiş.
Bu zamanda tahribat ve menfî cereyan dehşetlendiği için, takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen, kurtulur. Böyle kebair-i azîme içinde amel-i sâlihin ihlasla muvaffakıyeti pek azdır. Hem az bir amel-i sâlih, bu ağır şerait içinde çok hükmündedir.
Gençlik Rehberi - 135"

Zaten Bsn ve risalelerin önemi günümüz sosyal ve psikolojik hallerine yönelik Kuran bazlı çözmlemeler sunmasidir.

Sağcı, solcu, ateist, kadın, erkek velhasıl kim olursa olsun bu eserler üzerinde düşünülerek/altı çizilecek okumayı kesinlikle hak ediyor.