• Tragedya,insanın varoluşu sorununa bir yanıt olabilir; ama ona hiç
  de bir çözüm getirmez. Tragedya için "Bireysel hayatlar genelde
  neden dayanma gücünün ötesinde ezilir ve tahrip edilir?"' "insan
  ilişkilerinde adaletsizlik ve baskı niçin egemen kuralmış gibi görünür?" ya da "insanlar neden öldürülmüş çocuklarının kızartılmış
  etlerini çignemeye ikna edilir?" gibi sorulara genelde yanıt yoktur.
  Daha dogrusu, tek yanıt bu sorularla yüzleşilmesini saglayan di-
  rençte, bunları kuşatan derinlik ve sanatsal nitelikte mevcuttur. En
  kudretli haliyle tragedya, bizi ideolojik avuntudan kasıtlı şekilde
  yoksun bırakan yanıtsız bir sorudur. Her jestiyle insan hayatının
  böyle vasat biçimde varlığını sürdüremeyecegini tanıtlasa da sıra-
  dan arzulu bir düşünce örnegine, kısmi bir reformizme, duygusal
  bir hümanizme ya da her derde deva bir idealizme kıyasla, bizi in-
  sanın ıstırabına bir çözüm bulmaya daha fazla davet eder. Acil bir
  kurtuluş gereksinimi içindeki bir dünyayı tanımlarken aynı anda
  dikkatimizi, insanı taşa çevirmekle tehdit eden bir terörden, başka
  bir tarafa çekmenin sıradan bir yolu da olan belli bir kefaret fikrini
  ima eder.