Geri Bildirim
 • Çuşa gelir dağ ile taş
  Feryad eder vakti seher
  Her nesneyi kaplar telaş
  Feryad eder vakti seher

  Ol demde gülhandan olur
  Bülbül görüp nalan olur
  Her ehli-dil şadan olur
  Feryad eder vakti seher

  Ol demde ins ile melek
  Raksa gelir çarhı felek
  Hu hu deyu suda semek
  Feryat eder vakti seher

  Hulisi aşıksan eğer
  Dur yatma gel vakti seher
  Bak gör ki alem serteser
  Feryat eder vakti seher

  https://m.youtube.com/watch?v=UbD8U9hPO9g
 • Bülbül yok ve de gül yalan.
 • Başla söze şöyle bir şîrîn makâl
  Tûtî vü bülbül ola ol sözde lâl
  ~
  Konuşmaya öyle güzel bir sözle başla ki, bülbül ile papağanın dilleri tutulsun.

  |●Şemseddin Sivasi|
 • "Kendini bir buz parçası gibi hissediyordu: narin ve kırılmış."
  Kristin Hannah
  Sayfa 262 - Pegasus
 • İrem Bağında bir gül dalı olsaydım.
  Bülbülü davet edip ruhuma kondursaydım.
  Ağlaşsaydık bülbül ile sabahlara dek,
  Bekleseydik o yari ölene dek,
  Yağmur damlası da ben olsam İrem'de,
  Çiçekleri sulasam o güzel bahçede ,
  Çise olsam yaprakların üzerinde,
  Bir şeyler olmalıyım onu sevdiğim
  için,
  Toprak olurum üzerimde çıkar çim,
  Arasam sevdiğimi dünyanın her yerinde,
  Taşısam İrem i dünya üzerine,
  Su olsam dökülsem çiçeğimin dibine,
  Boş versem dünyadaki herşeye...
 • Birileri bunu üzerine demişti ki :

  biz öyle bir makama vardık ki
  namaz kılmaya ihtiyaç kalmadı
  evet bir makama varmışlar
  ama vardıkları makam cehennemdir.


  ey Can,
  bağını kopar ve kurtul
  ne vakte kadar altın ve gümüş kaydında kalacaksın :

  insanlara kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları,
  salma atlar, davarlar,
  ekinler kabilinden aşırı sevgiyle bağlanılan şeyler çok süslü gösterilmiştir.
  halbuki bunlar dünya hayatının geçici faydalarını sağlayan şeylerdir.

  de ki,
  size, o istediklerinizden daha hayırlısını haber vereyim mi?
  korunan kullar için rablerinin yanında cennetler var ki,
  altlarından ırmaklar akar,
  içlerinde ebedî kalmak üzere onlara,
  hem tertemiz eşler var,
  hem de Allah'dan bir rıza vardır.
  Allah, o kulları görür.

  Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça,
  gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz.
  her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.

  ey evlad
  de ki :
  ey altın ve gümüş,
  git benden başkasını avut
  ve aldat

  su nasıl geminin içine girerse batırır
  su gemi altında bulunursa yüzdürür
  sen de ey dünya malı
  çocuk aldatan oyuncak gibisin
  gül bitmiş
  gül bahçesi solmuş
  gül kokusunu nereden arayıp bulalım
  ne üzülürsün ey bülbül
  gül suyu var ya !

  kim aşık oldu mu
  alemin her zerresi
  ona sevgilisini hatırlatır
  gündüze bakar, parlak yüzünü hatırlar
  geceye bakar, siyah saçlarını

  ey Talip,
  Allah tan edep dile
  edebi olmayanın Allah tan lutfu olmaz
  Rabbimden terbiye oldum da edebim güzelleşti

  aşk yollarıın hepsi edepten ibarettir
  her vaktin/ her halin / her makamın edebi vardır

  ey Talip bilmiş ol ki
  edep insanın bedenindeki ruhtur
  Allah adamlarının gözü ve gönlü nurudur
  insan ulvi alemdedir/

  şunu anla ki şu dönen feleğin dönüşündeki güzellik edeptendir
  şeytanın başını ezmek dilersen gözünü aç ve gör ki şeytanın katli edeptendir

  gözünü aç ey talip, Allah kelamı kur an a bak
  kur an edep taliminden ibarettir

  akıla sordum . iman nedir ?
  akıl kalbimin kulağına eğildi dedi ki : iman edeptir.

  ehl-i suret için edep , zevahiri kurtarmaktır
  arifler için edep, batını hıfzeylemektir
  zira kalplerin sırları keşfedilir.

  Mevlana’nın mesnevisinden 2,
 • İştiyak* derdini şerh edebilmem için (* güçlü istek / özlem )
  ayrılık acıları ile
  şerha şerha ** ( dilim dilim/ yara yara )
  olmuş bir kalp isterim
  zira
  dert ortağı olacağın, derdi olması lazım
  tok adam açtan
  kana kana su içen susuzluktan ne anlar
  çölde yapılmış sarnıçları
  çölde kalmış yolunu şaşırmış bedeviye sor
  hiç fıratın kenarındakine
  suyun kıymeti sorulur mu ?

  ayrılık acısı
  iştiyak
  göreceği gelmek ateşi olan
  kalbi muhabbet ateşi ile yanan kimseler arar.

  ben
  her toplulukta
  her mecliste
  inledim durdum

  kötü huylularla da
  iyi huylularla da düşüp kalktım

  hayırlı bir iş için dünya hapishanesindeyim.
  yoksa zindanla ne işim olur
  kimin malını çalmışım ki

  bu zindanda olma amacım
  düşmüşleri kaldırmak
  gaflette olanları uyandırmak
  salihlerle de görüşürüz
  fasıklarla da
  ki fasıklar tenbihe ikaza daha muhtaçtır.

  bilirsin ki
  her kap kendi içindekini sızdırır

  kendi hevasından konuşmayan
  Allah tan konuşan
  dışına vahiy sızdırır

  onu görünce dersin
  bu Allah dostu

  ama bunu görmek içinde
  gören göz
  işiten kulak lazım

  beden ruhtan
  ruh bedenden gizli değildir
  lakin
  ruhu görmeye herkese ruhsat yoktur.
  ayrıca
  ruhla ilgili az bilgi verilmiştir.
  onu da ancak aşıklar bilir

  her mahlukun aşkı
  kendi yeteneği / zevkine göredir.

  bülbül gülün arasında hazin hazin öter
  aşkının eseridir ;
  merkep tozlarda yuvarlanarak acı acı anırır
  aşkının eseridir ;
  arif halvette tatlı tatlı ağlar
  aşkının eseridir ;

  birinciler aşk-ı hezari *** ( *** bülbül aşkı )
  ikinciler aşk-ı himari **** ( hayvani aşk )

  malumdur ki
  aşk, (sarmaşık demek olan ) ışk tan türemedir
  aşk muhabbetin ifratıdır (aşırılığı)
  aşk muhabbetin seveni sarması
  vücuda yayılmasıdır
  sarmaşık misali

  züleyhanın kanı akınca yusuf ismini nakşetti
  hallacı mansurun eli ayağı kesilince kanı Allah yazdı

  muhabbet şarabını kase kase içtim
  lakin
  ne şarap bitti
  ne de benim hararetim geçti

  Mevlana’nın mesnevisinden