Fatih Beyazkaya, bir alıntı ekledi.
19 Oca 12:52

Bulgarların Menşei
Bulgarlar esas itibariyle Güney Rusya'nın eski kabilelerinden Kutrigur'ların bir nesli sayılırlardı. VII. Asrın ikinci yarısına doğru Bulgarlar, Kafkasya'nın kuzey-batısında oldukça kuvvetli bir birlik kurmağa muvaffak oldular.

Türk Kültür Tarihine Giriş, Bahaeddin Ögel (Sayfa 247)Türk Kültür Tarihine Giriş, Bahaeddin Ögel (Sayfa 247)