• Nazım Hikmet'in "En güzel günler"inin "üç melun adam"ı vardır. Onları sokakta bile görse tanımak istememek­tedir. Bunun için de "hatıralarının camını tırnaklarıyla kazımıştır." Nazım Hikmet, bu üç melun adamın ikisini "düşmanım" diye nitelendirir. Sen ise yani Vala Nured­din, düşman bile değildir. Şiirde bu eski dostunun yazdıklarını okuduğunu, "kanlı bı­çaklı düşman bile olsa bir insanın bu derece alçalabilmesinden korktuğunu" söyler. Beraber yaşadıkları ve ebediyete götüreceği günlere üzülür. Ve eski dostuna "Sana gelince, sen o günleri / kendi oğluyla yatan, / kızlarının körpe etini satan / bir ana gibi satıyorsun!../ Satıyorsun: / günde on kâat, / bir çift rugan pabuç, / sıcak bir dö­şek / ve üç yüz papellik rahat için... " diyerek, şiirini "Ne ben Sezarım, / ne de sen Brütüssün... / Ne ben sana kızarım / ne de zatın zahmet edip bana küssün... / Artık se­ninle biz, / düşman bile değiliz... " mısralarıyla kendisine, komünist arkadaşlarıyla ilişkisini kesmesi için baskı yapan ve idari mekanizmalardaki kişilere bu açıdan ara­cılık eden Vala Nureddin'le arkadaşlığını bitirir.