• “Şimdi insanların çoğu kısmen de olsa burcunun özelliklerini
  taşıdığına inanır. Peki, burçların ya da baktırdığımız falların genellikle karakterimizle uygun şeyler söylemesinin nedeni
  ne? Aslında bu soru 1950'lerde de merak konusuydu. Psikolog
  Bertram Forer'in bu konuyla ilgili bir fikri vardı ve o fikrinin geçerli olup olmadığını test etmek için ilginç bir deney yaptı.
  Bir gün sınıfındaki öğrencilere sınav sonuçlarından kişilik analizlerini elde edebilecek yeni bir yöntem geliştirdiğini açıkladı.
  Tüm öğrencilere de üstünde isimlerinin yazılı olduğu kapalı zarflar verdi ve zarfın içinde yazan kişilik özelliklerinin kendilerini ne kadar iyi tanımladığını 1 ila 5 arasında puanlamalarını istedi. Öğrenciler büyük bir merakla kendileri için özel hazırlanmış analizleri okudular. Forer'in o gün sınıfta elde ettiği ortalama puan kaçtı biliyor musunuz? 4,26. Yani Forer'in geliştirdiği yöntem kişilik analizinde oldukça iyi sayılırdı.” Hem Belen hem de Kayra Tesla'ya cevap vermek ya da itiraz etmek için hazır bekliyorlardı. Ama henüz ortada itiraz gerektirecek bir durum yoktu. Tesla devam etti. “Peki, Forer herkesi tek tek nasıl böyle analiz edebilmişti? Aslında adamın yaptığı şey çok basitti. Forer'in kapalı zarf içinde verdiği metin tüm öğrenciler için tıpatıp aynıydı ve bir astroloji metninden rastgele alınmıştı.
  Bence çok zekice bir fikir... Peki, öğrenciler bu yazanları niye
  kendi karakterleriyle özdeşleştirmişlerdi? Çünkü bu metinler
  herkesin kendisine çok rahat uydurabileceği tipik astroloji metinleriydi. Mesela; 'Kişiliğinizin bazı zayıf yönleri var ama genelde bunları telafi etmeyi başarıyorsunuz ya da kendi yararınıza çevirebileceğiniz halde kullanmadığınız bir kapasiteye sahipsiniz gibi' cümleler yazmıştı. İşte arkadaşlar, herkes için geçerli olabilecek kadar geniş ve belirsiz ifadeleri farkında olmadan kendimiz için özel görme yatkınlığına Forer Etkisi denir. Bu etki yüzünden genelde burç yorumlarının bize uygun olduğunu düşünürüz.”
  Yani doğru cümleleri kullandığında ikna edemeyeceğin kimse
  yoktur” dedi Tesla.