• 1.
  Sedirde al yeşil, dal dal Bursa ipeklisi,
  duvarda mavi bir bahçe gibi Kütahyalı çiniler,
  gümüş ibriklerde şarap,
  bakır lengerlerde kızarmış kuzular nar idi.
  Öz kardeşi Musayı ok kirişiyle boğup
  yani bir altın leğende kardeş kanıyla aptest alarak
  Çelebi Sultan Memet tahta çıkmış hünkâr idi.
  Çelebi hünkâr idi amma
  Âl Osman ülkesinde esen
  bir kısırlık çığlığı, bir ölüm türküsü rüzgâr idi.
  Köylünün göz nuru zeamet
  alın teri timar idi.
  Kırık testiler susuz
  su başarında bıyık buran sipahiler var idi.
  Yolcu, yollarda topraksız insanın
  ve insansız toprağın feryadını duyar idi.
  Ve yolların sonu kale kapısında kılıçlar şakırdar
  köpüklü atlar kişner iken
  çarşıda her lonca kesmiş kendi pirinden ümidi
  tarumar idi.
  Velhasıl hünkâr idi, timar idi, rüzgâr idi,
  ahüzar idi.
  ***
  2.
  Bu göl İznik gölüdür.
  Durgundur.
  Karanlıktır.
  Derindir.
  Bir kuyu suyu gibi
  içindedir dağların.
  Bizim burada göller
  dumanlıdırlar.
  Balıklarının eti yavan olur,
  sazlıklarından ısıtma gelir,
  ve göl insanı
  sakalına ak düşmeden ölür.
  Bu göl İznik gölüdür.
  Yanında İznik kasabası.
  İznik kasabasında
  kırık bir yürek gibidir demircilerin örsü.
  Çocuklar açtır.
  Kurutulmuş balığa benzer kadınların memesi.
  Ve delikanlılar türkü söylemez.
  Bu kasaba İznik kasabası.
  Bu ev esnaf mahallesinde bir ev.
  Bu evde
  bir ihtiyar vardır Bedreddin adında.
  Boyu küçük
  sakalı büyük
  sakalı ak.
  Çekik çocuk gözleri kurnaz
  ve sarı parmakları saz gibi.
  Bedreddin
  ak bir koyun postu üstüne
  oturmuş.
  Hattı talik ile yazıyor
  «Teshil»i.
  Karşısında diz çökmüşler
  ve karşıdan
  bir dağa bakar gibi bakıyorlar ona.
  Bakıyor:
  Başı tıraşlı
  kalın kaşlı
  ince uzun boylu Börklüce Mustafa.
  Bakıyor:
  kartal gagalı Torlak Kemâl..
  Bakmaktan bıkıp usanmayıp
  bakmağa doymıyarak
  İznik sürgünü Bedreddine bakıyorlar..
  *
  3.
  Kıyıda çıplak ayaklı bir kadın ağlamaktadır.
  Ve gölde ipi kopmuş
  boş bir balıkçı kayığı
  bir kuş ölüsü gibi
  suyun üstünde yüzüyor.
  Gidiyor suyun götürdüğü yere,
  gidiyor parçalanmak için karşı dağlara.
  İznik gölünde akşam oldu.
  Dağ başlarının kalın sesli sipahileri
  güneşin boynunu vurup
  kanını göle akıttılar.
  Kıyıda çıplak ayaklı bir kadın ağlamaktadır,
  bir sazan balığı yüzünden
  kaleye zincirlenen balıkçının kadını.
  İznik gölünde akşam oldu.
  Bedreddin eğildi suya
  avuçlayıp doğruldu.
  Ve sular
  parmaklarından dökülüp
  tekrar göle dönerken
  dedi kendi kendine:
  «— O âteş ki kalbimin içindedir
  tutuşmuştur
  günden güne artıyor.
  Dövülmüş demir olsa dayanmaz buna
  eriyecek yüreğim...

  Ben gayrı zuhur ve huruç edeceğim!
  Toprak adamları toprağı fethe gideceğiz.
  Ve kuvveti ilmi, sırrı tevhidi gerçeklendirip
  biz milletlerin ve mezheplerin kanunlarını
  iptâl edeceğiz...»

  Ertesi gün
  gölde kayık parçalanır
  kalede bir baş kesilir
  kıyıda bir kadın ağlar
  ve yazarken
  Simavneli «Teshil»ini
  Torlak Kemâlle Mustafa
  öptüler
  şeyhlerinin elini.
  Al atların kolanını sıktılar.
  Ve İznik kapısından
  dizlerinde çırılçıplak bir kılıç
  heybelerinde el yazma bir kitapla çıktılar...
  Kitaplarının adı:
  «Varidat»dı.
  *
  4.
  Börklüce Mustafa ile Torlak Kemâl, Bedreddinin elini öpüp atlarına binerek biri Aydın, biri Manisa taraflarına gittikten sonra ben de rehberimle Konya ellerine doğru yola çıktım ve bir gün Haymana ovasına ulaştığımızda
  *
  Duyduk ki Mustafa huruç eylemiş
  Aydın elinde Karaburunda.
  Bedreddinin kelâmını söylemiş
  köylünün huzurunda.
  Duyduk ki; «cümle derdinden kurtulup
  piri pâk olsun diye,
  on beş yaşında bir civan teni gibi, toprağın eti,
  ağalar topyekün kılıçtan geçirilip
  verilmiş ortaya hünkâr beylerinin timarı zeameti.»
  Duyduk ki...
  Bu işler duyulur da durmak olur mu?
  Bir sabah erken,
  Haymana ovasında bir garip kuş öterken,
  sıska bir söğüt altında zeytin danesi yedik.
  «Varalım,
  dedik.
  Görelim,
  dedik.
  Yapışıp
  sapanın
  sapına
  şol kardeş toprağını biz de bir yol
  sürelim, dedik.»
  Düştük dağlara dağlara,
  aştık dağları dağları...
  Dostlar,
  ben yolculuk etmem bir başıma.
  Bir ikindi vakti can yoldaşıma
  dedim ki: geldik.
  Dedim ki: bak
  başladı karşımızda bir çocuk gibi gülmeğe
  bir adım geride ağlayan toprak.
  Bak ki, incirler iri zümrüt gibidir,
  kütükler zor taşıyor kehribar salkımları.
  Saz sepetlerde oynıyan balıkları gör:
  ıslak derileri pul pul, ışıl ışıldır
  ve körpe kuzu eti gibi aktır
  yumuşaktır etleri.
  Dedim ki bak,
  burda insan toprak gibi, güneş gibi, deniz gibi
  bereketli.
  Burda insan gibi verimli deniz, güneş ve toprak..
  *
  5.
  Arkamızda hünkârın ve hünkâr beylerinin timar ve zeametli topraklarını bırakıp Börklücenin diyarına girdiğimizde bizi ilk karşılayan üç delikanlı oldu. Üçü de yanımdaki rehberim gibi yekpâre ak libaslıydılar. Birisinin kıvırcık, abanoz gibi siyah bir sakalı ve aynı renkte ihtiraslı gözleri, kemerli büyük bir burnu vardı. Vaktiyle Musanın dinindenmiş. Şimdi Börklüce yiğitlerinden.
  İkincisinin çenesi kıvrık ve burnu dümdüzdü. Sakızlı Rum bir gemiciymiş. O da Börklüce müritlerinden.
  Üçüncüsü orta boylu, geniş omuzlu. Şimdi düşünüyorum da, onu, yolparacılar koğuşunda yatan ve o yayla türküsünü söyliyen Hüseyine benzetiyorum. Yalnız Hüseyin Erzurumluydu. Bu Aydınlıymış.
  İlk sözü söyliyen Aydınlı oldu:
  — Dost musunuz düşman mı? dedi. Dost iseniz hoşgeldiniz. Düşman iseniz boynunuz kıldan incedir.
  — Dostuz, dedik.
  Ve o zaman öğrendik ki, Sarohan valisi Sismanın ordusunu, yani toprakları tekrar hünkâr beylerine vermek isteyenleri, bizimkiler Karaburunun dar, dağlık geçitlerinde tepelemişlerdir.
  Yine, o yolparacılar koğuşunda yatan Hüseyin'e benziyeni dedi ki:
  — Buradan ta Karaburunun dibindeki denize dek uzayan kardeş soframızda bu yıl incirler böyle ballı, başaklar böyle ağır ve zeytinler böyle yağlı iseler, biz onları, sırma cepken giyer haramilerin kanıyla suladık da ondandır.
  Müjde büyüktü. Rehberim:
  — Öyleyse tez dönelim. Haberi Bedreddine iletelim, dedi.
  Yanımıza Sakızlı Rum gemici Anastası da alıp ve ancak eşiğine bastığımız kardeş toprağını bırakarak tekrar Âl Osman oğullarının karanlığına daldık.
  Bedreddini İznikte, göl kıyısında bulduk. Vakit sabahtı. Hava ıslak ve kederliydi.
  Bedreddin.
  — Nöbet bizimdir. Rumeline geçek, dedi.
  Gece İznikten çıktık. Peşimizi atlılar kovalıyordu. Karanlık, onlarla aramızda duvar gibiydi. Ve bu duvarın arkasından nal seslerini duyuyorduk. Rehberim önden gidiyor, Bedreddinin atı benim al atımla Anastasınki arasındaydı. Biz üç anaydık. Bedreddin çocuğumuz Ona bir kötülük edecekler diye içimiz titriyordu. Biz üç çocuktuk. Bedreddin babamız. Karanlığın duvarı ardındaki nal sesleri yaklaşır gibi oldukça Bedreddine sokuluyorduk.
  Gün ışığında gizlenip, geceleri yol alarak İsfendiyara ulaştık. Oradan bir gemiye bindik.
  ***
  6.
  Bir gece bir denizde yalnız yıldızlar
  ve bir yelkenli vardı.
  Bir gece bir denizde bir yelkenli
  yapyalnızdı yıldızlarla.
  Yıldızlar sayısızdı.
  Yelkenler sönüktü.
  Su karanlıktı
  ve göz alabildiğine dümdüzdü.
  Sarı Anastasla Adalı Bekir
  hamladaydılar.
  Koç Salihle ben
  pruvada.
  Ve Bedreddin
  parmakları sakalına gömülü
  dinliyordu küreklerin şıpırtısını.
  Ben:
  — Ya! Bedreddin! dedim,
  uyuklıyan yelkenlerin tepesinde
  yıldızlardan başka bir şey görmüyoruz.
  Fısıltılar dolaşmıyor havalarda.
  Ve denizin içinden
  gürültüler duymuyoruz.
  Sade bir dilsiz, karanlık su,
  sade onun uykusu.
  Ak sakalı boyundan büyük küçük ihtiyar
  güldü,
  dedi:
  — Sen bakma havanın durgunluğuna
  derya dediğin uyur uyur uyanır.
  Bir gece bir denizde yalnız yıldızlar
  ve bir yelkenli vardı.
  Bir gece bir yelkenli geçip Karadenizi
  gidiyordu Deliormana
  Ağaçdenizine..
  ***
  7.
  Bu orman ki Deliormandır gelip durmuşuz
  demek Ağaçdenizinde çadır kurmuşuz.
  «Malûm niçin geldik,
  malûm derdi derunumuz» diye
  her daldan her köye bir şahin uçurmuşuz.
  Her şahin peşine yüz aslan takıp gelmiş.
  Köylü, bey ekinini, çırak çarşıyı yakıp
  reaya zinciri bırakıp gelmiş.
  Yani Rumelinde bizden ne varsa tekmil
  kol kol Ağaçdenizine akıp gelmiş...
  Bir kızılca kıyamet!
  Karışmış birbirine
  at, insan, mızrak, demir, yaprak, deri,
  gürgenlerin dalları, meşelerin kökleri.
  Ne böyle bir âlem görmüşlüğü vardır,
  ne böyle bir uğultu duymuşluğu var
  Deliorman deli olalı beri..
  ***
  8.
  Anastası Deliormanda Bedreddinin ordugâhında bırakıp ben ve rehberim Geliboluya indik. Bizden önce buradan denizi yüzerek geçen olmuş. Galiba bir dildâde yüzünden. Biz de denizi yüzerek karşı kıyıya vardık. Lâkin bizi bir balık gibi çevik yapan şey bir kadın yüzünü ay ışığında seyretmek ihtirası değil, İzmir yoluyla Karaburuna, bu sefer şeyhinden Mustafaya haber ulaştırmak işiydi.
  İzmire yakın bir kervansaraya vardığımızda, padişahın on iki yaşındaki oğlunun elinden tutan Bayezid Paşanın Anadolu askerlerini topladığını duyduk.
  İzmirde çok oyalanmadık. Şehirden çıkıp Aydın yolunu tutmuştuk ki bir bağ içinde, bir ceviz ağacı altında, bir kuyuya serinlesin diye karpuz salmış dinlenen ve sohbet eden dört çelebiye rastladık. Her birinin üstünde başka çeşit libas vardı. Üçü kavukluydu, birisi fesli. Selâm verdiler. Selâm aldık. Kavuklulardan birisi Neşrî imiş. Dedi ki:
  — Halkı ibahet mezhebine davet eden Börklücenin üzerine Sultan Mehemmed Bayezid Paşa'yı gönderir.
  Kavuklulardan ikincisi Şükrüllah bin Şihâbiddin imiş. Dedi ki:
  — Bu sofinin başına birçok kimseler toplandı. Ve bunların dahi şer'i Muhammediye muhalif nice işleri âşikâr oldu.
  Kavuklulardan üçüncüsü Âşıkpaşazâde imiş. Dedi ki:
  - Sual: Ahir Börklüce paralanırsa imanla mı gidecek, imansız mı?
  - Cevap: Allah bilir anın çünkim biz anın mevti halini bilmezüz..
  Fesli olan çelebi İlâhiyat Fakültesi tarihi kelâm müderrisiydi. Yüzümüze baktı. Gözlerini kırpıştırarak kurnaz kurnaz gülümsedi. Bir şey demedi.
  Biz hemen atlarımızı mahmuzladık. Ve bir bağ içinde, bir ceviz ağacı altında, bir kuyuya saldıkları karpuzları serinletip sohbet edenleri nallarımızın tozları arkasında bırakarak Aydına, Karaburuna, Börklücenin yanına vardık.
  ***
  9.
  Sıcaktı.
  Sıcak.
  Sapı kanlı, demiri kör bir bıçaktı
  sıcak.
  Sıcaktı.
  Bulutlar doluydular,
  bulutlar boşanacak
  boşanacaktı.
  O, kımıldanmadan baktı,
  kayalardan
  iki gözü iki kartal gibi indi ovaya.
  Orda en yumuşak, en sert
  en tutumlu, en cömert,
  en
  seven,
  en büyük, en güzel kadın:
  TOPRAK
  nerdeyse doğuracak
  doğuracaktı.
  Sıcaktı.
  Baktı Karaburun dağlarından O
  baktı bu toprağın sonundaki ufka
  çatarak kaşlarını :
  Kırlarda çocuk başlarını
  Kanlı gelincikler gibi koparıp
  çırılçıplak çığlıkları sürükleyip peşinde
  beş tuğlu bir yangın geliyordu karşıdan ufku sarıp.
  Bu gelen
  Şehzade Murattı.
  Hükmü hümâyun sâdır olmuştu ki Şehzade Muradın
  ismine
  Aydın eline varıp
  Bedreddin halifesi mülhid Mustafanın başına ine.
  Sıcaktı.
  Bedreddin halifesi mülhid Mustafa baktı,
  baktı köylü Mustafa.
  Baktı korkmadan
  kızmadan
  gülmeden.
  Baktı dimdik
  dosdoğru.
  Baktı O.
  En yumuşak, en sert
  en tutumlu, en cömert,
  en
  seven,
  en büyük, en güzel kadın :
  TOPRAK
  nerdeyse doğuracak
  doğuracaktı.
  Baktı.
  Bedreddin yiğitleri kayalardan ufka baktılar.
  Gitgide yaklaşıyordu bu toprağın sonu
  fermanlı bir ölüm kuşunun kanatlarıyla.
  Oysaki onlar bu toprağı,
  bu kayalardan bakanlar, onu,
  üzümü, inciri, narı,
  tüyleri baldan sarı,
  sütleri baldan koyu davarları,
  ince belli, aslan yeleli atlarıyla
  duvarsız ve sınırsız
  bir kardeş sofrası gibi açmıştılar.
  Sıcaktı.
  Baktı.
  Bedreddin yiğitleri baktılar ufka...

  En yumuşak, en sert,
  en tutumlu, en cömert,
  en
  seven,
  en büyük, en güzel kadın :
  TOPRAK
  nerdeyse doğuracak
  doğuracaktı.
  Sıcaktı.
  Bulutlar doluydular.
  Nerdeyse tatlı bir söz gibi ilk damla düşecekti yere.
  Birden-
  - bire
  kayalardan dökülür
  gökten yağar
  yerden biter gibi,
  bu toprağın verdiği en son eser gibi
  Bedreddin yiğitleri şehzade ordusunun karşısına
  çıktılar.
  Dikişsiz ak libaslı
  baş açık
  yalnayak ve yalın kılıçtılar.
  Mübalâğa cenk olundu.
  Aydının Türk köylüleri,
  Sakızlı Rum gemiciler,
  Yahudi esnafları,
  on bin mülhid yoldaşı Börklüce Mustafanın
  düşman ormanına on bin balta gibi daldı.
  Bayrakları al, yeşil,
  kalkanları kakma, tolgası tunç
  saflar
  pâre pâre edildi ama,
  boşanan yağmur içinde gün inerken akşama
  on binler iki bin kaldı.
  Hep bir ağızdan türkü söyleyip
  hep beraber sulardan çekmek ağı,
  demiri oya gibi işleyip hep beraber,
  hep beraber sürebilmek toprağı,
  ballı incirleri hep beraber yiyebilmek,
  yârin yanağından gayrı her şeyde
  her yerde
  hep beraber!
  diyebilmek
  için
  on binler verdi sekiz binini..
  Yenildiler.
  Yenenler, yenilenlerin
  dikişsiz, ak gömleğinde sildiler
  kılıçlarının kanını.
  Ve hep beraber söylenen bir türkü gibi
  hep beraber kardeş elleriyle işlenen toprak
  Edirne sarayında damızlanmış atların
  eşildi nallarıyla.
  Tarihsel, sosyal, ekonomik şartların
  zarurî neticesi bu!
  deme, bilirim!
  O dediğin nesnenin önünde kafamla eğilirim.
  Ama bu yürek
  o, bu dilden anlamaz pek.
  O, «hey gidi kambur felek,
  hey gidi kahbe devran hey,»
  der.
  Ve teker teker,
  bir an içinde,
  omuzlarında dilim dilim kırbaç izleri,
  yüzleri kan içinde
  geçer çıplak ayaklarıyla yüreğime basarak
  geçer Aydın ellerinden Karaburun mağlûpları..
  ***
  10.
  Karanlıkta durdular.
  Sözü O aldı, dedi:
  «— Ayasluğ, şehrinde pazar kurdular.
  Yine kimin dostlar
  yine kimin boynun vurdular?»
  Yağmur
  yağıyordu boyuna.
  Sözü onlar alıp
  dediler ona:
  «— Daha pazar
  kurulmadı
  kurulacak.
  Esen rüzgâr
  durulmadı
  durulacak.
  Boynu daha
  vurulmadı
  vurulacak.»
  Karanlık ıslanırken perde perde
  belirdim onların olduğu yerde
  sözü ben aldım, dedim :
  «— Ayasluğ şehrinin kapısı nerde?
  Göster geçeyim!
  Kalesi var mı?
  Söyle yıkayım.
  Baç alırlar mı?
  De ki vermeyim!»
  Sözü O aldı, dedi:
  «—Ayasluğ şehrinin kapısı dardır.
  Girip çıkılmaz.
  Kalesi vardır,
  kolay yıkılmaz.
  Var git al atlı yiğit
  var git işine!..»
  Dedim: «— Girip çıkarım!»
  Dedim: «-—Yakıp yıkarım!»
  Dedi: «—Yağış kesildi
  gün ağarıyor.
  Cellât Ali,
  Mustafayı
  çağırıyor!
  Var git al atlı yiğit
  var git işine!..»
  Dedim: «— Dostlar
  bırakın beni
  bırakın beni.
  Dostlar
  göreyim onu
  göreyim onu!
  Sanmayınız
  dayanamam.
  Sanmayınız
  yandığımı
  el âleme belli etmeden yanamam!
  Dostlar
  "Olmaz!" demeyin,
  "Olmaz!" demeyin boşuna.
  Sapından kopacak armut değil bu
  armut değil bu,
  yaralı olsa da düşmez dalından;
  bu yürek
  bu yürek benzemez serçe kuşuna
  serçe kuşuna!
  Dostlar
  biliyorum!
  Dostlar
  biliyorum nerde, ne haldedir O!
  Biliyorum
  gitti gelmez bir daha!
  Biliyorum
  bir deve hörgücünde
  kanıyan bir çarmıha
  çırılçıplak bedeni
  mıhlıdır kollarından.
  Dostlar
  bırakın beni,
  bırakın beni.
  Dostlar
  bir varayım göreyim
  göreyim
  Bedreddin kullarından
  Börklüce Mustafayı
  Mustafayı.»

  Boynu vurulacak iki bin adam,
  Mustafa ve çarmıhı
  cellât, kütük ve satır
  her şey hazır
  her şey tamam.
  Kızıl sırma işlemeli bir haşa
  altın üzengiler
  kır bir at.
  Atın üstünde kalın kaşlı bir çocuk
  Amasya padişahı şehzade sultan Murat.
  Ve yanında onun
  bilmem kaçıncı tuğuna ettiğim Bayezid Paşa!
  Satırı çaldı cellât.
  Çıplak boyunlar yarıldı nar gibi,
  yeşil bir daldan düşen elmalar gibi
  birbiri ardına düştü başlar.
  Ve her baş düşerken yere
  çarmıhından Mustafa
  baktı son defa.
  Ve her yere düşen başın
  kılı depremedi:
  —İriş
  Dede Sultanım iriş!
  dedi bir,
  başka bir söz demedi..
  ***
  11.
  Bayezid Paşa Manisaya gelmiş, Torlak Kemâli anda bulup anı dahi anda asmış, on vilâyet teftiş edilerek gidecekler giderilmiş ve on vilâyet betekrar bey kullarına timar verilmişti.
  Rehberimle ben, bu on vilâyetten geçtik. Tepemizde akbabalar dolaşıyor ve zaman zaman acayip çığlıklar atarak karanlık derelerin içine süzülüyorlar, henüz kanları kurumamış körpe kadın ve çocuk ölülerinin üstüne iniyorlardı. Yollarda, güneşin altında, genç, ihtiyar erkek cesetleri serili olduğu halde, kuşların yalnız kadın ve çocuk etini tercih etmeleri karınlarının ne kadar tok olduğunu gösteriyordu.
  Yollarda hünkâr beylerinin alaylarına rastlıyorduk.
  Hünkârın bey kulları; çürümüş bir bağ havası gibi ağır ve büyük bir güçlükle kımıldanabilen rüzgârların içinden ve parçalanmış toprağın üstünden geçerek, rengârenk tuğları, davullarıyla ve çengü çigane ile timarlarına dönüp yerleşirlerken biz on vilâyeti arkada bıraktık. Gelibolu karşıdan göründü. Rehberime:
  — Takatim kalmadı gayrı, dedim, denizi yüzerek geçmem mümkün değil.
  Bir kayık bulduk.
  Deniz dalgalıydı. Kayıkçıya baktım. Bir Almanca kitabın iç kapağından koparıp koğuşta başucuma astığım resme benziyor. Kalın bıyığı abanoz gibi siyah, sakalı geniş ve bembeyaz. Ömrümde böyle açık, böyle konuşan bir alın görmemişimdir.
  Boğazın orta yerine gelmiştik, deniz durmamacasına akıyor, kurşun boyalı havanın içinde sular köpüklenerek kayığımızın altından kayıyordu ki koğuştaki resme benziyen kayıkçımız:
  — Serbest insan ve esir, patriçi ve pleb, derebeyi ve toprak kölesi, usta ve çırak, bir kelime ile ezenler ve ezilenler, nihayet bulmaz bir zıddıyette birbirine karşı göğüs gererek bazen el altından, bazen açıktan açığa fasılasız bir mücadeleyi devam ettirdiler; dedi.
  ***
  12.
  Rumeline ayak bastığımızda Çelebi Sultan Mehemmedin Selânik kalesindeki muhasarayı kaldırarak Sereze geldiğini duyduk. Bir an önce Deliormana ulaşmak için gece gündüz yol almağa başladık.
  Bir gece yol kenarında oturmuş dinleniyorduk ki, karşıdan Deliorman taraflarından gelip Serez şehrine doğru giden üç atlı, doludizgin önümüzden geçti. Atlılardan birinin terkisinde bir heybe gibi bağlanmış, insana benzer bir karaltı görmüştüm. Tüylerim diken diken oldu. Rehberime dedim ki:
  Ben tanırım bu nal seslerini.
  Bu köpükleri kanlı simsiyah atlar
  karanlık yolun üstünden dörtnala geçip
  hep böyle terkilerinde bağlı esirler götürdüler.
  Ben tanırım bu nal seslerini.
  Onlar
  bir sabah
  çadırlarımıza bir dost türküsü gibi gelmişlerdir.
  Bölüşmüşüzdür ekmeğimizi onlarla.
  Hava öyle güzeldir,
  yürek öyle umutlu,
  göz çocuklaşmış
  ve hakîm dostumuz ŞÜPHE uykuda...
  Ben tanırım bu nal seslerini.
  Onlar
  bir gece
  çadırlarımızdan doludizgin uzaklaşırlar.
  Nöbetçiyi sırtından bıçaklamışlardır
  ve terkilerinde
  en değerlimizin
  arkadan bağlanmış kolları vardır.
  Ben tanırım bu nal seslerini
  onları Deliorman da tanır..
  Filhakika bu nal seslerini Deliormanın da tanıdığını çok geçmeden öğrendik. Çünkü ormanımızın eteklerine ilk adımımızı atmıştık ki, Bayezid Paşanın diğer tedbiratı saibe ile ormana adamlar bıraktığını, bunların karargâha kadar sokulup Bedreddinin müritliğine dahil olduklarını ve bir gece şeyhimizi çadırında uykuda bastırıp kaçırdıklarını duyduk. Yani yol kenarında rastladığımız üç atlı Osmanlı tarihindeki provokatörlerin ağababası idiler ve terkilerinde götürdükleri esir de Bedreddindi.
  ***
  13.
  Rumeli, Serez
  ve bir eski terkibi izafi:
  HUZÛRU HÜMAYUN.
  Ortada
  yere saplı bir kılıç gibi dimdik
  bizim ihtiyar.
  Karşıda hünkâr.
  Bakıştılar.
  Hünkâr istedi ki:
  bu müşahhas küfrü yere sermeden önce,
  son sözü ipe vermeden önce,
  biraz da şeriat eylesin ibrazı hüner
  âdâb ü erkâniyle halledilsin iş.
  Hazır bilmeclis
  Mevlâna Hayder derler
  mülkü acemden henüz gelmiş
  bir ulu danişmend kişi
  kınalı sakalını ilhamı ilâhiye eğip,
  «Malı haramdır amma bunun
  kanı helâldır» deyip
  halletti işi...
  Dönüldü Bedreddine.
  Denildi: «Sen de konuş.»
  Denildi: «Ver hesabını ilhadının.»
  Bedreddin
  baktı kemerlerden dışarı.
  Dışarda güneş var.
  Yeşermiş avluda bir ağacın dalları
  ve bir akarsuyla oyulmaktadır taşlar.
  Bedreddin gülümsedi.
  Aydınlandı içi gözlerinin,
  dedi:
  — Mademki bu kerre mağlubuz
  netsek, neylesek zaid.
  Gayrı uzatman sözü.
  Mademki fetva bize aid
  verin ki basak bağrına mührümüzü..
  ***
  14.
  Yağmur çiseliyor,
  korkarak
  yavaş sesle
  bir ihanet konuşması gibi.
  Yağmur çiseliyor,
  beyaz ve çıplak mürted ayaklarının
  ıslak ve karanlık toprağın üstünde koşması gibi.
  Yağmur çiseliyor,
  Serezin esnaf çarşısında,
  bir bakırcı dükkânının karşısında
  Bedreddinim bir ağaca asılı.
  Yağmur çiseliyor.
  Gecenin geç ve yıldızsız bir saatidir.
  Ve yağmurda ıslanan
  yapraksız bir dalda sallanan şeyhimin
  çırılçıplak etidir.
  Yağmur çiseliyor.
  Serez çarşısı dilsiz,
  Serez çarşısı kör.
  Havada konuşmamanın, görmemenin kahrolası hüznü
  Ve Serez çarşısı kapatmış elleriyle yüzünü.
  Yağmur çiseliyor.
 • 227 syf.
  Kitap, 10 Ekim 2015'te "Ankara Gar" katliamında yaşamını yitiren Veysel Atılgan'a atfedilmistir..

  "Ucunda Ölüm Var" romanı yazarın "Haw"ve "Jar" kitabının aksine çok ağır ilerlemekte ve bir türlü hikayeye giriş gerçekleşmemektedir.

  Roman, adını bilmediğimiz bir kadının(Ağıtçı Kadın) hikayesiyle başlar. Ağıtçı Kadın, 50 yıl önce kaybettiği Heves Ali'sine kavuşma arzusundadır.

  Bir gece rüyasında Ali'yi gören Ağıtçı Kadın'a, Ali :"Ben öldüm, gel ağıdımı yak." demesiyle ağırdan ilerlemeye başlar hikaye.

  Ölüler ardından ağıt yakmayı meslek haline getiren Ağıtçı kadın, Ali'nin seslenmesiyle artık bu mesleği sürdürmeyeceğine kanaat getirir. Bu kararını soranlaraysa kısa süre sonra öleceğini söyleyerek yanıt verir ve böylece Ali'nin çağrısına ses vermek için yolculuğa başlar.

  Konya, Bursa, İstanbul, Erzurum ve hayali kent olan "Arkanya"ya kadar sürer yolculuk...

  Bu yolculuk sırasında henüz ölen insanların hayatına dair hikayeler başlar ve roman durağanlık ve tekrarlanan ölüm söylemlerinden sıyrılarak akıcılığa bürünür...

  Kâh, 12 Eylül 1980 sonrası işkence haneye dönüştürülen Diyarbakır 5.nolu cezaevi görevlendirilen subay Esat Oktay Yıldıran'ın hayatına kâh dağa savaşmaya giderken yolda yaşamını yitiren gerilla Ümit'e(Heval Cemal) uzanan dikkat çekici hikayeler anlatılır.

  Umduğunu bulamayan Ağıtçı kadın, sonunda Heves Ali'ye ; ancak ölümle ulaşacağına kanaat getirir ve yolculuğunu sona erdirir. Yıllarca ağıdını yaktığı insanlardan aldığı ve üzerinde taşıdığı elbiselerini değiştirir, kefenciye giderek kendi kefenini alarak ölüm için yatağa girer. Artık ağıt yakan kendisi değil ağıdı yakılan kişi olur...
 • 224 syf.
  ·6 günde·Puan vermedi
  Bugün şehirlerimizin resmini çizme uğraşında olsak şüphesiz ki ya bir takım şeyleri görmezden gelip güzelleme yaparak kendimizi kandıracak yahut manzarayı tüm gerçekliğiyle çizip cemiyet hayatımızdan bir kez daha iğreneceğiz. Dertlerimizden birisi de aileden başlayarak mahalle, ardından şehre sirayet edecek şahsı maneviyi inşa etmekte hala bocalama ve tutsaklık devrimizde oluşumuzdur. Muhakkak ki İslam İnkılabını inşa etme yolunda olan ve olmaya çalışanlar bu şahsiyetsizliğe de el atacak, oluşturulacak şehir siluetinde İslam nişaneleri başköşede yer alacaktır.

  Ahmet Hamdi Tanpınar Beş Şehir adlı eserinde; şehirlerin arkasında kendi insanımızı ve hayatımızı, vatanın manevi çehresi olan kültürümüzü ilmek ilmek işler. Bize dilin kapısını o açtı dediği Yahya Kemal’e ithaf ettiği eser öylesine içkindir ki okurken okuduğunuz şehir gözünüzde büyür, belki defalarca gittiğiniz belki de kendisine seyahat etmenin zevkine varmadığınız o şehirler satırların arasında anlam kazanır.

  Beş şehir kendi ifadesiyle’ hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyaktır’. Bir başka yandan tenkit olarak bu iştiyak değil midir ki bugün bizim kaybolan o mübarek sırlarımıza olan inancımızı tamamen yitirmemize sebep olmuşdur. Şehirler insanların aynasıdır. Kendi içerisindeki cemiyetin tüm akislerini helezonlar halinde dışa yansıtarak manevi bir hava oluşturur. Sokaklarındaki o kelimelere sığdırılmaya çalışıldıkça anlaşılması daha da zorlaşacak olan, ancak havasını teneffüs ederek kavrayabileceğimiz şehirlerimiz bugün modernizmin getirdiği bir yığın yenilikle hercümerç olmamış mıdır? Necip Fazıl’ın ifadesiyle ‘İslam inkılabında şehir, dünyaya ait her şeyi terk ettikten sonra ‘terk’i de terkedip ‘terk-ü terk’ makamına yükselmiş ve bu inceler incesi düsturuyla yine dünyaya dönmüş ruhun (Metropolis)idir. Bu (Metropolis)lerde sokak, meydan ve umumi sahalar, teker teker Müslüman kadının başörtüsü kadar güzel ve paktır.’

  Kitaptaki beş şehir sırasıyla Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul’dan oluşmaktadır. Tanpınar bu şehirlerde geçirdiği zamanları öylesine güzel ve edebice anlatır ki satırların arasında yalnız anlattığı şehre sevgi beslemekle kalmaz, metinden de ayrı bir tad alırsınız. Tanpınar’ın bu eserini diğer gezi yazıları yahut seyahatnamelerden ayıran şey şüphesiz ki kadim olana duyduğu hürmeti ve canlandırdığı şahsiyetleri anlatış tarzıdır. Mesela Ankara’nın dasıtaniliğinden, uzun tarihinin şaşırtıcı terkiplerinden bahseder. Hacı Bayram’ı Veli’yi anlatırken o mutasavvıf çehresini çiziş şekli, yaşadığı tarihe sizi çekmesiyle beraber Ankara’yı farklı görmenize neden olur. Bir anda kendinizi tarih kitabı okuyor bulursunuz. Cümleleri ağırdır, dikkat verilerek okunmadı mı bağlam kopar. Kendisinde genellikle kasvet havası hâkimdir. Kurduğu cümlelerle sizi anlattığı şehrin sokaklarına indirmekte bir ressam maharetindedir.

  Sonra Erzurum’a geçer. İlk gördüğü Erzurum’da otuz sekiz medrese, elli dört camiden bahseder. Sonraki gelişinde Cumhuriyetin kuruluşunun ardından medreseler kapatılacaktır. Ruslarla, Ermeni’lere karşı vatan sathını müdafaa eden Erzurumluların o yekpare vücut olmuş birliklerinden, geleneklerinden doğan imanlarından söz eder. Sonra Konya’yı Selçuk Sultanlarının şehri diye sıfatlar. I.Kılıçarslan’dan. Alâeddin Keykubat’tan ve birtakım devlet adamlarıyla beraber şehrin tarihinden bahseder, sizi o günlere yolculuk yaptırır. Sonra sizi Mevlana ile tanıştırır. Mevlana’yı, Mevleviliği, gördüğü Mevlevileri anlatır. Onların o dönüşlerinden hayatımızı bir rüzgâr etkisiyle kavuracak dersler, manalar çıkarır. Bursa’da zaman diye açar yeşillere bürülü şehrin mukaddimesini. Sadrazam Keçeci Fuat’ın dilinden Osmanlı tarihinin dibacesi diye tanımlar Bursa’yı. Evliya Çelebi’nin Bursa hakkındaki malumatlarına yer verir. Bir anda kendini Evliya Çelebi’yle hayal eder ve sizi de o hayaline sürükler müellif. Evet, bu kitabı farklı kılan da budur ya zaten, bu manevi ruhu az çok hisseden Tanpınar size de adeta eşyaya boş bakmamanızı, ecdadı tahayyül etme yetisini öğütler. Elbette ki kitaptaki en çok yeri İstanbul’a ayırır. Baki, Nefi, Nabi’den söz açar. Yazdıkları şiirleri acaba, İstanbul’un hangi içli sokaklarında kaleme aldılar, ne düşündüler diye söylenmekten de alamaz kendini. Sultan Bayezid’den, Mimar Sinan’dan Süleymaniye Cami’den, Kanuni’den bahseder. O günkü İstanbul’un ne kadar da manasızlaşmaya başladığından dem vurur. Ah, bugün görse İstanbul’u hayallerimdeki bu harika şehri yerle bir edemem deyip çekip gider herhalde Tanpınar.

  Velhasıl kelam mutlaka okunması gereken bu eser bizim şu an kendisinin nerede olduğundan bihaber bulunduğumuz aramak tenezzülünde dahi bulunmadığımız hakiki şehirlerimize bir kapıdır, bizi tahayyüle zorlar, memleketimizden başlayarak yaşadığımız muhite kadar tarihi bilmemizin elzem oluşundan bahseder. Eseri okurken Cumhuriyet Dönemi mühim yazarlarından olan, bittabi Batı’dan etkilenen bir şairin yazdıklarını okuduğunuzu bilerek okumalısınız. Duru olanı al, bulanığı bırak misali bize yakışan bu eserden de kendi muhayyilemize yarayacak mücevheratı alıp müellife hakkını teslim etmektir. Yaşantımızı anlamlı kıldığımız, eşyaya mana yüklediğimiz zaman masivamız maveraya, monoton hayatımız mücahedeye kalbolacak. İslam inkılabının İslam şiarı şehirlerini gezip satırlara, oradan da sadırlara aktaracağımız günün yaklaşması ümidiyle, çalışma bizden tevfik Allah’tandır. Selametle.
 • "Bütün yaşam bir hikayedir ve biz de onun içindeyiz."

  Hey oradaki! Evet evet sen... Yaklaş yaklaş 2.yaşımızı kutlarken neler yaptık, neler konuştuk biraz sohbet edelim.

  Geçtiğimiz pazar günü tarih 21 Nisan'ı gösterirken Bursa okuma grubu olarak 24. buluşmamızı gerçekleştirdik. Bu demektir ki 24 ay, 2 yıl, vay be! Hani küçükken yaş konusunda ay hesabı yapılır da büyüyünce yıla döner ya heh işte öyle 2. yaşımızı doldurduk 3’ten gün alıyoruz artık.😄 Şimdi burada 24 aydır birbirimizle kurduğumuz dostluklar, paylaştığımız anılar gibi klişe cümleler kurdurtmayın bana, zaten tahmin ettiğiniz şeyler bunlar. Ama yeri gelmişken 1k Bursa Okuma Grubu'ndan yolu geçmiş, grubu bugünlere getirmiş, başından beri burada olan, sonradan gelip müdavim olan, bir kere bakıp çıkan, bir süre katkı sağlayıp artık bizle olmayan, gelmek isteyip de programını uyduramayan, bir merhaba kadar bile katkı sağlamış olan herkese çok teşekkürler. Hepimizi çok seviyorum. 😊🥰

  Tarih 21 Nisan, saat 14:00 gösterirken Gerçek Kafe Momo kitabından konuşmak için doğum günü çocuklarını ağırlamaya başlamıştı.

  https://i.hizliresim.com/9ayomO.jpg

  Saat 14:30 oldu 14:45 oldu 15:00 oldu fakat o da ne? Moderatörümüz sevgili NigRa hâlâ ortalarda yoktu. Genelde geç kalanlar olduğundan toplantıya belirlenen saatinde başlayamıyorduk, fakat bu sefer kutlama heyecanıyla herkes erkenden gelivermiş. Gelecek mi gelmeyecek mi nerede bu NigRa gergin bekleyişi devam ederken sevgili NigRa içeri girdi ("Fakat o gelecektir. birinci gelişinde ona kötü muamele yapanlar utanacaklardır.") ve o anda bir alkış kıyamet koptu gitti, o da herkesin toplanmış olmasının ve alkış tutulmasının şaşkınlığıyla bize bakakaldı.

  Nihayet toplantıya başladığımızda, kitap okumayı son güne ve hatta son saatlere bırakmasıyla meşhur Ahmed Yasir Orman arkadaşımıza ilk söz hakkını verdik ve bize kitabı özetledi. Espriler, gülüşmeler eşliğinde gayet güzel bir özet geçerek kafalardaki kesin yetiştiremedi düşüncesini de silmiş oldu. Utandık mı, hayıııııırr! =)

  Kitabın fantastik türe benzer olması hatta çocuk kitabı, masal kitabı gibi değerlendirilmesi sebebiyle kafanızda ne konuşulur ki üzerine gibi bir düşünce mevcut olabilir. Sanırım buluşmadan önce biz de çok şey konuşamayacağız gibi bir hisle gittik mekana.Fakat Semra kaynananın bile ağzını açık bırakacak derecede daldan dala daldan dala atlanılan bir tartışma oldu.

  Zaman nedir? Gerçek zaman ve hissedilen zaman arasındaki fark nedir? Bir kişinin hissettiği 24 saatin yoğunluğu ile diğerinin hissettiği 24 saatin yoğunluğu neden farklıdır? Sınav zamanları 1 saat = 24 saattir diyebilir miyiz? Pazartesi günü ile pazar günü aynı şiddette değilse zaman göreceli bir şeydir diyebilir miyiz? Ahmed Yasir Orman son gün kitabı yetiştirmek için ışık hızına nasıl yaklaşıyor? Çocuklar için 25. saat nasıl yaratılır? (İrtibat : Semra Beynel ) Zamanda yolculuk mümkün müdür? Kitabı okuduktan sonra zamanımızı boşa harcadığımızı fark etmişsek radikal bir kararla sil baştan başlamak ne kadar mümkündür? Şebnem Ferah'a mı kulak asmalıyız yoksa atalarımızı dinleyip yuvarlanmadan yosun mu tutmalıyız? Bunlar ve daha fazlası pazar günü, geçirdiğimiz dünya saatine göre 3 bize göre 10 saat sürede, Bursa'da tartışıldı; karara bağlanamadı.

  O kadar tartışmanın sonucunda tabi kan şekerimiz düştü. Dedik bari tatlı bir şeyler yiyelim. 😍

  https://i.hizliresim.com/gra86Q.jpg

  2 yaşına gelmişiz öyle aaa 2 olduk negzel deyip geçiştirmek olmazdı. Afiyetle pastamızı yedik, kitap seçimine geçtik.

  https://i.hizliresim.com/MV7pd7.jpg

  Oyladık saydık, emin olamadık tekrar saydık, geçersiz oy vardı tekrardan saydık sonuçta kazananın Açlık olduğunda hemfikir olduk. 😜

  Şu da toplu fotoğrafımız - https://i.hizliresim.com/P19klb.jpg

  E pastamızı yedik, kitabımızı seçtik,tarihi belirledik o halde olaysız dağılalım dedik ve günü sonlandırdık.

  Yazıyı kitaptan geçmiş - gelecek ve şimdiki zaman üzerine anlamlı bir pasaj ile sonlandırmak isterim.

  "Birincisi evde yoktur, gelecek.
  İkincisi çıkmış gitmiş, dönmeyecek.
  Üçünden en küçüğü evdedir.
  O olmazsa her ikisi ne edecek?
  Bildiğimiz sadece üçüncüdür.
  Çünkü birinci İkinciye dönüşmüştür.
  Sen tam onu görüyorum derken,
  Bakarsın ki, kardeşi görünmüştür."

  https://i.hizliresim.com/gra8bL.jpg
  https://i.hizliresim.com/QLqBVr.jpg (Kırmızıyı hanginiz yedi!?)

  Bir sonraki buluşma tarihi : 19 MAYIS, PAZAR
  Okunacak Kitap : Açlık

  Mekan ve saat şuanda belli değil çünkü buluşma İFTAR organizasyonlu olacak. Buraları arada bir kontrol etmeyi unutmayın.✌

  İleti için yardımcı olan Şeyda 'ya ayrıca teşekkürler...

  KATILIMCI LİSTESİ :

  1-NigRa
  2-Herr Tierarzt
  3-Ahmed Yasir Orman
  4-Beytullah Kurnalı
  5-Samet Ö.
  6-Semra Beynel
  7-Şeyda
  8-Gülfe
  9-Meral Başpınar
  10- endymion
  11- ÖMER
  12- Zeynep Ayva
  13- https://1000kitap.com/H____
  14- emine¿bibliosmia
  15- Cemile Çakmak
  16- Saadet Bahar
  17- Fatih Yıldırım
  18 - Aysun Yanık
  19- Bilal Günaydın
  20- Volkan
  21- Sevgi Vatansever
  22- esra demirkol
  23- Necef Göz