• 490 syf.
  ·12 günde·Puan vermedi
  Kitap kronolojik sıralanmış halde eski çağdan günümüze kadar gelen bir çok önemli olayları ele almıştır. Bütün konular özet şeklinde, bilgi içeriklidir. İşlenen konular hakkında başka kitaplardab alıntılar yapılmıştır. Okuma kitabından ziyade bir ansiklopedi konumundadır. Kütüphanemin ilk ansiklopedisi olduğunu söyleyebilirim. Teşekkürler kitapsuuru...
 • BBC’nin hazırladığı Stock Check
  infografiğine göre, ilaç ve akü üretiminde kullanılan antimon elementi Dünya’da 8 yıl içinde tükenecek.
  Gümüşün 20, bakırın 30 ve titanyumun 45 yıllık ömrü
  kaldı. Yapılan hesaplamalar, devrimsel nanotekno￾loji yaygınlaşana kadar bu madenleri asteroitlerden
  çıkarmanın çok daha ucuza geleceğini gösteriyor. Ağır
  sanayideki bu açığı doldurmak için kurulan Planetary
  Resources şirketi, Dünya’da tükenen madenleri önü-
  müzdeki 20 yılda Asteroit Kuşağı’ndaki asteroitlerden
  çıkarmaya başlayacak. Şirketin vizyoner destekçileri
  arasında ünlü film yönetmeni James Cameron ve
  Google CEO’su Larry Page de yer alıyor.
  22

  4k kilometreküp
  Dünya’nın en büyük magma
  rezervuarı Yellowstone’un
  altında ve 1,6 milyar Olimpik
  yüzme havuzu hacminde.
  29

  765 mİLYon $
  NFL’nin (Amerikan Futbolu
  Ligi) 2013’te bir dava sonucu
  binlerce emekli oyuncuya
  beyin sarsıntısıyla ilgili sağlık
  sorunları yüzünden öde￾meyi kabul ettiği tazminat.
  Bu tazminatın karşılığında
  NFL, beyin sarsıntısının
  nörolojik hasara yol açtığını
  ne zamandan beri bildiğini
  açıklamayacak.
  9.5 MİLYAR $
  NFL’nin 2012 geliri
  32

  Bilimsel araştırmalar, uyanık olduğumuz saatlerin
  yarısını karmaşık düşüncelerimizle dolu iç dünyamızda geçirdiğimizi söylüyor
  67

  78
  İnsan beynindeki
  suyun yüzdesi.
  Vücut kütlesinin
  sadece %1’i kadar su
  kaybı dehidrasyona
  yol açabiliyor. %9
  kayıpta ise ölüm
  gerçekleşebiliyor.
  Kaynaklar: Washington
  Üniversitesi, Arizona
  Üniversitesi
  86

  Ay, dünya kadar
  büyük olsaydı,
  ne olurdu?

  Şehirler sular altında kalırdı.
  92

  Bitkiler kanser olur mu?

  Olur ama genellikle iyi huylu

  93

  Kış aylarında daha çok hastalanıyor
  olmamızın üşümemizle ilgisi var mı?

  Hayır. Aksine
  üşümediğimiz ortamlarda hastalığa
  yakalanma riski daha fazla

  Aslında soğuk algınlığı gibi kış
  aylarına özgü bazı hastalıklar, ha￾vanın sıcak ya da soğuk olmasıyla
  değil, maruz kaldığımız mikrop￾larla ilgili. Yazın, güneşten bize
  ulaşan morötesi ışınlar mikropları
  öldürüyor. Ayrıca kapalı bile olsa
  genellikle sürekli havalanan ortamlarda veya açık alanlarda daha
  çok vakit geçiriyoruz. Yazdan farklı
  olarak, kış aylarında kapalı ortamlarda diğer insanlarla daha çok iç
  içeyiz. Bu ortamlarda mikropların
  havaya hızla yayılmasının başlıca
  sebebi, yeterince havalandırılmıyor
  olmaları. Böyle olunca, öksürük
  ve hapşırıkla başkaları tarafından
  da solunan havayı mikroplarla
  doldurmuş oluyoruz. Özellikle
  hapşırıkla esnasında ağzımızdan
  çıkan havanın hızının saatte 176
  kilometreye ulaştığı oluyor. Yani
  mikropların havaya çok büyük bir
  hızla yayıldıklarını söyleyebiliriz.
  rolsüz bölünmeye başladığında bile
  oluşturduğu tümör genellikle tek
  bir noktayla sınırlı kalıyor ve bitkinin
  sağlığını çok az etkiliyor (örneğin,
  sekoyalarda budak oluşuyor).
  Bitkilerin bir diğer avantajı da
  hayati organlarının bulunmaması.
  Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde
  bitki genetikçisi olan Elliot Meyerowitz, “Eğer insansanız beyin
  tümörüne yakalanmak berbat bir
  şey” diyor, “ama bitkiyseniz tümö-
  rün olumsuz tek bir etkisi bile yok.
  Çünkü nerenizi etkilerse etkilesin,
  bir tane daha yapabilirsiniz.”
  Meyerowitz insan ve hayvan
  onkolojisi arasındaki farka, sekoya
  ağaçları ve budaklar üzerinden
  bir örnek daha veriyor. “Bitki
  tümörlerini cerrahi operasyonla
  ya da kemoterapiyle tamir etmek
  yerine, onlardan uyduruk sehpalar
  yapıyoruz.”
  Aynı zamanda tenimize de yapışan
  bu mikropları genelde kapı kolları
  ve elektrik düğmeleri gibi herkesin sıklıkla dokunduğu yerlere de
  bulaştırmış oluyoruz. Temizlenmediği takdirde saatlerce, hatta bazen
  günlerce yaşayabilen mikroplar,
  hastalıkların kış aylarında artması-
  na sebep oluyor.
  Her 4 soğuk algınlığı vakasından 2 tanesine, tıp dünyasının çok
  yakından tanıdığı 4 virüsten biri
  neden oluyor. Bu virüsler, solunum
  yolları hücrelerinde enfeksiyonlara
  yol açıyorlar. Uzmanlar, virüslerden kaynaklanan 250 farklı soğuk
  algınlığı tipi olduğunu belirtiyorlar.
  Soğuk algınlıklarının geri kalan
  yüzde ellisiniyse, henüz bilinmeyen ve tanımlanmayan virüsler
  oluşturuyor. İşte bu nedenle, hiç
  kimse bu hastalığa karşı oluşturulmuş bir bağışıklık sisteminden söz
  edemiyor.
  93

  Bir labirentten çıkmanın
  en kolay yolu nedir?

  Kısa yanıt Gözler kapalıyken, sağ elle duvara
  dokunup, hiç kaldırmadan ilerlemek
  94

  Neden sıkılıyoruz?

  Daha fazla ilgi
  duyduğumuz şeyleri keşfetmek için

  Tıpkı açlık veya susuzluk gibi,
  sıkılmak da aslında davranış şekli￾mizi hemen değiştirmemiz gerekti-
  ğine dair sinyal veren durumlardan
  biri. Aslında tüm bu negatif duygu
  ve durumlar, evrim sürecinde
  rol oynayan doğal seleksiyonun
  bireylere kazandırdığı bir lütuf gibi.
  Neden mi? Çünkü merak etmek,
  yeni şeyler keşfetmek ve yaratıcı
  aktivitelerde bulunmak, hayatta
  kalma becerimizi geliştiriyor.
  Kanada, Ontario’da bulunan
  John Eastwood York Üniversitesi
  bilim insanları sıkılmayı; “istemek￾ten alıkoyan ve tatmin edici bir akti￾viteye katılmayı erteleyen durum”
  olarak tanımladılar. Okullar temel
  alınarak yapılan araştırmalar,
  çocukların üçte ikisinin derslerde
  her zaman sıkıldığını gösteriyor.
  Evrimsel faydaları bir tarafa, sıkıntı
  kronik bir duruma da dönüşebili￾yor. Bu tür bir sıkıntı, beraberinde
  bıkkınlık da getiriyor ve çoğu
  zaman depresyonla sonuçlanı-
  yor. Aslında araştırmacıların da
  belirttiği gibi, sıkıntının tek ilacı
  eğlenceli veya yaratıcı aktivitelere
  katılmak. Ama genelde ne tür bir
  aktiviteye katılmamız gerektiği
  konusunda kararsız olduğumuz￾dan, durumu değiştirmek adına
  biraz da üşengeç davranıyoruz.
  Hal böyle olunca, ortaya daha çok
  sıkıntı çıkıyor ve farklı bir aktivite
  bulmamız gerekirken, çevremize
  odaklanmaya çalışıyor, sonuçta
  bir çıkmaza giriyoruz. Ayrıca
  dikkat ve sıkıntı arasında güçlü
  bir bağlantı olduğu tespit edildi.
  Örneğin kendi düşünce ve duygu￾larımıza karşı ilgimiz arttığında
  daha çok sıkılıyoruz. Dış dünya
  için de tam tersi geçerli. Çevre￾mize veya içinde bulunduğumuz
  duruma karşı ilgimiz azalmaya
  başladığında sıkılıyoruz. Doğrusu￾nu söylemek gerekirse; hiçbir şey
  sıkıcı değil. Düşen ilgi seviyemizin
  acısını dış dünyadan çıkarıyor,
  dikkatimizi çekmeyen şeyler için
  bu kelimeyi kullanıyoruz.
  96

  Vücudumuzda
  kaç molekül var?

  Trilyonlarca
  96
 • Büyük olasılıkla çoğunuz İngilizcede sürekli kullandığımız birçok söz­cüğü, deyimi ve anlatımı Shakespeare'den aldığımızı bilmiyor çünkü çoğu kimse o sözlerin ilk kez onun piyeslerinde dile getirilmiş olduklarından haberdar değil. Ama artık bileceksiniz çünkü Shakespeare'e kısaca göz atan bu yazıyı ondan alıntılar yaparak bitirmenin çok uygun olduğunu dü­şünüyorum. Bundan sonra okuyacaklarınız William Shakespeare'in dehası tarafından icat edilmiş (İngilizce) deyimlerden birkaçı:*

  Footloose and fancy free (ipsiz sapsız, başına buyruk),
  From the bottom of your heart (yüreğinizin en derinlerinden, bütün yüreğinizle),
  Ta be left high and dry (kılına halel gelmemek),
  A piece of cake (kolay lokma),
  To refuse to budge an inch (kılını kıpırdatmamak),
  Tongue-tied (dili tutulmak),
  A tower of strength (kaya gibi sağlam),
  Hoodwinked (oyuna gelmek, kandırılmak),
  ln a pickle (çıkmazda),
  To knit one's brow (alnını kırıştırmak),
  To make a virtue of necessity (zor durumdan alnının akıyla çıkmak),
  Fair play (tarafsızlık, adil davranış, hakça mücadele),
  Not to sleep one wink (gözüne uyku girmemek),
  To stand on ceremony (kaskatı durmak, resmiyette ısrarcı olmak),
  To laugh yourself into stitches (gülmekten kırılmak),
  Ta have short shrift (umurunda olmamak, boş vermek),
  Cold comfort (baştan savma teselli, tesellinin acıyı hafifletememesi),
  Too much of a good thing (azı yarar, fazlası zarar),
  To clear out bag and baggage (tası tarağı toplamak),
  High time (tam zamanı),
  The long and short of it (hepi topu, altı üstü bu kadar)
  The game is up (oyun bitti, buraya kadar),
  One's own flesh and blood (insanın canından kanından, eti canı),
  To lie low (gözden uzak durmak),
  Till the crack of dawn (sabaha -şafak sökene� kadar),
  Though thick and thin (iyi günde, kötü günde),
  Foul play (arkadan vurmak),
  To set teeth on edge (sinirine dokunmak, dişlerini gıcırdattırmak),
  With one feel swoop (bir çırpıda, tek hamlede),
  Without rhyme or reason (saçma sapan, ipe sapa gelmez),
  Ta bid good riddance ('gidişin olsun da dönüşün olmasın' anlamına veda),
  To send packing (bohçasını eline vermek),
  As dead as a doornail (ölüp gitmiş),
  An eyesore (göze batıcı, görünüşü rahatsız edici),
  A laughing stock (alay konusu),
  A stonyhearted villain (taş yürekli bir hain),
  Bloody-minded (zalim, hunhar),
  A blithering idiot (budalanın dik alası),
  By Jove (yok canım, öyle mi?),
  O Lord! (aman Yarabbi!),
  Tut tut (cık cık, tüh),
  For goodness 'sake (Allah aşkına),
  What the dickens? (neler oluyor?),
  All one to me (hepsi bir, fark etmez),
  It's Greek to me (Fransız kaldım, hiçbir şey anlamadım).

  * Oxford İngilizce Sözlüğünde Slıakespeare'in İngilizceye yaklaşık 3 bin yeni sözcük ar­mağan ettiği belirtilir; kimi eleştirmenlerse bu sayının 10 bini hatta 20 bini aştığını ileri sürer. Buradaki İngilizce sözler sık kullanılan deyimlerdir. Türkçedeki karşılıktan müm­kün olduğunca yine deyimlerle verilmeye çalışıldı. (Ç.N.)
  Elliot Engel
  Sayfa 51 - Sel Yayıncılık, 2.baskı
 • 12 milyar ışık yılı uzakta, Samanyolu’nun
  benzeri bulundu!
  10

  Yıldızlar arasında seyahat etmek çok fazla enerji gerektirir, ancak
  uzayda yolumuza devam ederken de biraz enerji toplayabiliriz.
  25

  Ilk defa
  başka bir yıldızın
  kromosferi radyo
  dalgaları kullanılarak
  tespit edildi ve
  ölçümlendi
  26

  “ Paris sokaklarından
  toplanan başıboş bir kedi,
  uzaya gönderilen ilk ve tek
  kedi oldu.
  82

  Bir gezegenin rengi
  yaşanabilirliğini nasıl etkiliyor?

  Tıpkı bir yaz gününde beyaz bir tişörtün insanı
  serin tutuyor olması gibi, bir gezegenin rengi,
  bir gezegenin sıcaklığını yaşam için doğru
  seviyede tutmada önemli bir rol oynuyor.
  Uzayda yaşam arayışımız şu anda yüzeyde
  sıvı su bulunmasına izin veren bir aralıkta
  sıcaklıklara sahip ötegezegenler bulmaya
  odaklanmış durumda.
  Okyanus veya bazalt gibi karanlık bir
  yüzeye sahip bir ötegezegen, gelen yıldız
  enerjisinin çoğunu emer ve ısınır. Kar veya
  kum gibi daha parlak bir yüzey söz konusu
  ise, ötegezegen yıldız enerjisini yansıtır ve
  sıcaklığının yükselmesi engellenir.
  Renk, sıcaklıkta çok önemli bir rol
  oynadığından, yıldız ışığı türü, ötegezegen
  rengi ve ötegezegen-yıldız mesafesi
  arasındaki etkileşimde sıvı suyun var
  olmasına izin veren bir kesişim noktası
  bulunuyor. Bu karmaşık etkileşim sistemini
  daha iyi anlamak, yaşanabilir bir gezegen
  bulmamıza yardımcı olacaktır.
  Önümüzdeki on yılda, ötegezegenlerin
  yaşanabilirliğini doğrudan ölçümlerle
  değerlendirebileceğiz. O zamana kadar birçok
  farklı senaryoyu modellememiz gerekiyor,
  bu yüzden çok çeşitli olası ortamlar için
  hazırlıklıyız. Ötegezegenlerin renklerinin
  yaşanabilirliği etkileme biçimini modelleyerek,
  araştırmamızı yaşam için en fazla umut
  vaat eden ötegezegenlere odaklanabiliriz.
  Bu bize, gerçek gözlemleri tahminlerimizle
  karşılaştırma imkânı verecek
  90

  Kütleçekimi dalgaları, evrenin
  herhangi bir yerinde, kara
  delikler gibi büyük nesnelerin
  çarpışmalarının neden olduğu,
  uzay-zamanda yayılan
  dalgalanmalardır.
  91


  Ilk defa ağırlıksız
  ortamda
  olmak nasıl
  hissettiriyor?

  Dünya’da ağırlıksız ortamı
  düzgün bir şekilde simüle
  etmenin bir yolu yok ve
  uzun zaman önce tüm
  simülatörlerin aslında
  yanlış olduğunu öğrendim.
  Bunu bir test pilotu ve bir
  astronot olarak söylüyorum.
  Simülatör, gerçek deneyime
  mümkün olduğu kadar fazla
  yaklaşmanın bir yolu, böylece
  gerçek hayatta başımıza
  gelince başa çıkmamız
  mümkün oluyor. Gerçekte
  uzaya gittiğinizde, emniyet
  kemerini çözdüğünüzde ve
  ağırlıksız hale geldiğinizde, bu
  artık kalıcı bir deneyim oluyor.
  Test uçağı yere değdiğinde
  veya simülatörden çıkar
  çıkmaz bitecek bir olay değil.
  Yerçekimi tarafından aşağı
  çekilmeye o kadar alışmışız ki,
  neredeyse sürekli yukarı doğru
  çekiliyor gibi hissediyorsunuz.
  Ağırlıksız ortamda, birdenbire
  her şey görünmez iplerle
  yukarı doğru çekiliyormuş
  gibi geliyor. Anlık bir sihir
  gibi geliyor, çünkü aniden
  takla atabilir, süzülebilir ve
  uçabilirsiniz.
  Bu harika!
  92


  Karanlık madde karanlık ışık yayabilir mi?

  Karanlık maddenin özellikleri hakkında çok az şey biliyoruz. Son birkaç on
  yılda, karanlık ışık emisyonu içeren veya içermeyen çeşitli karanlık madde teorileri
  üretildi. Karanlık maddenin karanlık ışık yayması ya da yaymaması, karanlık madde
  teorisini sabitlememize izin veren anahtar bir özellik. Karanlık ışık yayan karanlık
  madde teorileri çeşitli kısıtlamalara sahip. Bu teorilerde karanlık madde, kendisiyle
  etkileşime giriyor ve karanlık ışık üretiyor. Etkileşim çok sık meydana geliyor olsaydı,
  galaksilerdeki karanlık maddenin dağılımı, mevcut gözlemlerden çıkan değerlerden
  çok farklı hale gelirdi. Yakın zamanda yapılan araştırmalar, karanlık maddenin
  karanlık ışıkla, protonların sıradan ışıkla aynı güçte etkileşime girmesi durumunda,
  karanlık maddenin protonlardan yüz kat daha ağır olması gerektiğini gösteriyor. Daha
  zayıf etkileşimler için kütle üzerindeki sınır daha zayıftır. Bu kısıtlama sağlandığı
  sürece, karanlık madde karanlık ışık yayabilir. Karanlık ışık bizim için neredeyse
  görünmez olmalıdır, aksi takdirde karanlık madde artık karanlık olmaz.
  92

  1801’de Ceres, keşfedilen ilk
  “asteroit” oldu. 2006 yılında
  ise Plüton ile birlikte
  cüce gezegen olarak
  sınıflandırıldı.
  93
 • ÇÜRÜK DİŞ YOK!
  Van’da Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından
  yaptırılan 2 bin 750 yıllık Çavuştepe Kalesi ve
  nekropolde Urartuların sosyal yaşantısı, ölü
  gömme adetleri ve inançlarına ilişkin bulgular
  elde edilen kazı çalışmalarında bulunan
  iskeletlerin dişleri bilim insanlarını şaşırttı.
  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat
  Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof.
  Dr. Rafet Çavuşoğlu, şu ana kadar bulunan
  iskeletlerden hiçbirinin dişinde bir çürüğe
  rastlamadıklarını, bu durumun Urartuların
  süt ve süt ürünleriyle sağlıklı beslendiklerinin
  göstergesi olduğunu belirtt
  4

  GÖRME ENGELLİLERE
  ÖZEL YAPAY ZEKA
  Microsoft, yapay zekâ ve bulut teknolojilerini
  kullanarak görme engellilerin gündelik hayatı-
  nı kolaylaştıran Seeing AI uygulamasının Türkçe
  sürümünü kullanıma sundu. Uygulama, iOS kulla￾nıcıları tarafından ücretsiz olarak yüklenebiliyor.
  Yapay zekâ üzerinden görsel tanıma ve betim￾leme teknolojisiyle çalışan Seeing AI uygulama￾sını kullanan görme engelliler, çevrelerindeki tüm
  görsel öğeleri ses yoluyla algılayabiliyor, metin
  okuyabiliyor, alışverişlerini daha kolay bir şekilde
  gerçekleştirebiliyorlar
  5

  UZAYDA BAKTERİ KOLONİSİ
  Japon bilim insanlarının gerçekleştirdiği
  deneyde özel bir bakteri türü, Uluslararası
  Uzay İstasyonu'nun dışında 3 yıl hayatta
  kalmayı başardı. Bilim insanları, aynı bak￾teri türünün koloni halinde 45 yıla kadar
  uzayda hayatta kalabileceğini belirtti.
  2015-2018 yılları arasında gerçekleştiri￾len deneyde İstasyon dışındaki panellere,
  içinde çevresel tehlikelere dayanıklı kuru￾tulmuş Deinococcus bakterileri bulunan
  alüminyum plaka yerleştirdiler. Bakteri￾ler, oluşturdukları koloninin büyüklüğüne
  göre hayatta kalabildi. Bilim insanlarına
  göre toplam çapı 0.5 mm’den daha kalın
  olan bakteri kolonileri, alçak Dünya yö-
  rüngesindeki uzayda 15 ila 45 yıl arasında
  hayatta kalmayı başarabildi
  6

  Türkiye’nin ilk uçan arabası
  Baykar tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan arabası Ce￾zeri, ilk uçuş testlerini tamamladı. Türk mühendislerinin tasar￾layıp ürettiği 230 kg’lık ön prototip, uçuş testlerinde 10 metre
  yükseldi. Tamamen otonom olarak uçan ve akıllı uçuş sistemi￾ne sahip olan uçan araba Cezeri’nin gökyüzüyle buluşmasının
  10-15 yıl içinde gerçekleşmesi bekleniyor
  8

  "Gökyüzü ve uzay
  hem her şeyi hem de
  insanın Evren’de hiçbir
  şey olduğunu ifade
  ediyor."
  12

  Bence en değerli varlığımız
  olan zekânın etiketlendirilerek ayrıştırıcı
  bir unsur olarak karşımıza çıkması hiç de
  hoş olmazdı.
  21

  "Savaşları,
  yoksulluğu, açlığı
  bitiren bir kuşak
  en zeki kuşak
  olacaktır."
  22

  "Çalışmak
  başarının
  anahtarıdır."
  25

  Kahve günümüz tüketim hayatının en önemli
  içeceklerinden biri. Dünya genelinde her gün
  iki milyar fincan tüketiliyor
  56

  9.
  yüzyılda Etiyopya’da bir keçi çobanının keçilerin
  bir ağacın meyvelerini yediklerini ve tüm gece uyanık
  kaldıklarını gördükten sonra haber verdiği keşişlerin kendilerini ibadet sırasında uyanık tutacak sıcak içecek yapmalarıyla keşfedildiğine inanılıyor
  56

  "Bilgi ihtiyacını
  zamanında ve internetin
  olduğu her yerde
  kolayca karşılayan
  kütüphanelerin kullanım
  oranları giderek
  artıyor."
  60

  Yüz kızarması ile nasıl baş edilebileceği ko￾nusunda psikologların önerileri arasında, duy￾guların farkında olunması ve yüzleşmek başta ge￾liyor. Öncelikle kişinin güçlü ve zayıf yanlarını tanıması,
  güçlü ve başarılı yönlerini öne çıkarması, başarılı olduğu
  konularda kendisini ödüllendirmesi, olumsuz düşüncele￾rin farkına varması “Yanlış bir şey söylersem küçük düşe￾rim”, “Bir daha yüzlerine bakamam” gibi düşüncelerden
  uzaklaşması, bu tür duygulara kapılacak, kaygılanmaya
  neden olacak ortamlara girmeden önce rahatlama, gev-
  şeme egzersizleri yapılması, kızarma konusunda çarpıtıl￾mış düşüncelerini keşfetmeye çalışılması, yanlış düşünce￾lerden uzaklaşma tekniklerinin kullanılması, olumlu içsel
  konuşma konuları geliştirilmesi öneriliyor.
  93

  sorumsuzca yapılan
  transferler, plansız programsız geçen yıllar, iş bilmez
  yöneticilerle Türk futbolu zaten çoktan teknik olarak
  iflas etmişti, devletin vergi afları gibi katkıları ile ayakta tutulmaya çalışılıyordu.
  112
 • Özverinin, kardeşlik duygusunun silinip, kullanmanın, çıkar ilişkilerinin egemen olduğu bir dünyada dostlar olmadan ne yapardık bilemiyorum.
  4

  Mektuplar insanın bir başka yüzünü açığa çıkararak, edebiyat dünyasına daha sıcak bir tat sunar. Tezer'in taşkın duyarlılığından kaynaklanan yergi ve övgülerindeki coşkuya da bu mektuplarla yaklaşacaksınız.
  4

  "Burası Bizi Öldürmek İsteyenlerin Yurdu..."
  8

  Tezer Özlü'yü anlamak için, stadyumlardan ve ekranlardan fışkıran "En büyük türkiyah! başka büyük yok!" inlemelerinin dışında bir yerlerden de ülkeyi seyretmek gerekiyor.
  8

  Din kökenli ilkellik, resmî ideolojinin sarmalında özgür aklı boğmuştur bu ülkede.
  8

  Buyurgan, yasakçı, ataerkil toplumun yatışmak bilmez gizli şiddeti, sadece on yılda bir sıkıyönetim dönemlerinde değil, sivil yönetimlerde de insan ilişkilerinin tüm alanlarını kaplamış, yurttaşların tümünü hasta etmiş, cehenneme çevirmiştir yaşamı. Hele Tezer gibi kozmopolit kültür sahibi insanlarınkini.
  8

  Tezer Özlü, kendi olmayı hiç reddetmeden, kendi ruhundaki acılardan taşarak akraba acıların dünyasına ulaşmaktadır. Bu ise küçümsenecek bir nitelik değildir, kalıcıdır.
  12

  Harald'ın Mahmut Makal'a Berlin'de sorduğu gibi: - Siz hangi köyün yazarısınız?
  44

  Gerçekten müthiş yorularak yaşamaya ne denli alışmışım dinlenerek, sakin yaşamak, yorulmamak sanki anormal bir durummuş gibi geliyor bana.
  49