Bütün Güzelliklerin Dünyada Tüketilmesi...
İnkar edenler ateşe arz edilecekleri gün onlara:
“Siz dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız,onların zevkini sürdünüz,artık bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanız ve yoldan çıkmış olmanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız.”(denir)

Ahkâf Sûresi 20. Ayet