• Nasıl tanınabilir yüzüm seninle
  bir kış odasında vuruldum ağır
  bu yaralar şu kalbime musallat
  işte gidiyorum açıyor zakkum

  yüzüme baktıkça çağırıyorum seni

  Cafer Turaç
 • Her şey seninle şimdi, masum ve dilsiz
  öyle çıkıyoruz yukarılara
  ağzın ötelerin şelâlesidir
  saçlarına kar değmemiş daha ne ?
  ellerinden tutayım bırakma beni.

  sesin okunuyor su çırpıntısından

  Her şey seninle şimdi, karanlık kışla
  gömleğime değen berrak bir türkü
  al al götür beni akşamlarına
  gideceğim adres yeni değil ki
  oralarda selvi, bir kaç menekşe.

  Cafer Turaç
 • Saçlarım ne çok acılarla tarandılar kederden başka bir şeyler sığmıyor, sıkıntılar
  Hangi gözle çakışsa gözüm son yaz gülleri gibi sararıp dökülüyor

  Cafer Turaç
 • gün biterdi gözuçlarımda saçlarının şiddetine sokulurdum
  gözlerine karşılık vermeye gelirdim ardımda şehirler bırakarak
  eline hangi çiçeği alsan suyun hükmü kırılırdı, duyardım
  hangi şekilde bıraksan da gövdeni uykusuz kalırdım.
  adını ağzımda köz tutar gibi tutardım, ölüm
  harfi harfine çınlardı akşamları alışırdım
  alışırdım köpüklerini bir türlü anlatamayacağım denize,
  hüzün ceketimin iç cebinde bir tütün yaprağı gibi
  dalardı yüreğime öyle hafif öyle derin, hayat
  yolculuklar sonrası sabun gibi azalırdı sanki, sen

  ey bukleli saçlarında şairliğim ölen kız, kahrım
  seninle kuleleri gençliğim olan o kente gidilmez mi?

  artık gözkapaklarımda zorlanan gözyaşlarını
  anlatmayacağım sana
  anlatmayacağım artık ağzımla kırdığım papatyanın
  her gün caddelerde üstüne basarak geçtiğim ıssızlığımı
  bir şeylerin kayıp gitmesini ellerimin arasından, umulmaz bir şekilde
  soluk soluğa duyuyorum gırtlağıma yüklenen bu şarkıyı,
  venasıl horlanıp geçildikse ölü gülüşlerle yıllar boyu
  çocukken bir şarkısı söyler gibi ağlamanın sevinci
  ağlamak istiyorum yeniden uçarı kitapları okuyarak
  ellerime dikenler batsın istiyorum dizlerimin kanamasını

  yeniden ağlamak istiyorum sesimin bütün hazinelerine dokunarak
  ve sonra dağların gerisinde duruyorum, rüzgarın savurduğu derin
  kalbimin görkemini bağırmak istiyorum şakıyan bir kuş gibi
  benimle ölür müsün? sevgilim sevgilim.

  (Aralık 1982)

  Cafer Turaç
 • 328 syf.
  ·Puan vermedi
  Sevil
  Balaş: Sevil, sən hara gedirsən?
  Sevil: Sosializmə, fabrikə! Mən oradan gəlmişəm, oraya da gedirəm. Qadınların azadlıq yolu ancaq oradadır!

  Almaz
  Bəli, özümü təqsirli bilirəm, çünki mən bu invalid çuxası geymiş qolçomaq hacı əhmədlərə, şəriflərə, mirzə səməndərlərə qarşı mübarizəyə ancaq Kommunist Partiyasının rəhbərliyi ilə və yoxsul kəndliləri təşkil etmək yolu ilə iş görülə biləcəyini yaxşı düşünməmişdim. Mən tək başıma mübarizə aparmışdım. Mən başa düşməmişdim ki, bu mübarizəni ancaq mən aparmıram, fəhlə sinfi partiyanın rəhbərliyi altında aparır. Mən səhvlərimi boynuma alıram. Ancaq bu səhvlərim düşmənlərimi sevindirməsin. Mübarizə davam edir! Səhvlər mənə çox şey öyrətdi.

  1905-ci ildə
  Köhnə dünya dağılmağa, yeni dünya qurulmağa başladı.Köhnə məzarlığı sökür, yerində mədəniyyət bağçası tikirdilər. Baxşı da orada idi. O, Sonanın baş sümüyünə baxır və düşünürdü. Ala gözlərinin yeri birər qara uçurum idi. Al dodaqlarından əsər belə qalmamışdı. Sonanın yalnız inci dişləri qalmışdı. Sona, sanki gülürdü, nəyə gülürdü, Sona? O, çar jandarmlarının və burjuaziya hakimiyyətinin qanlı siyasətinə gülürdü. O, incilin və Quranın həqiqətlərinə, o, burjuaziya milli namusunun məntiqinə gülürdü. Ver əlini, Sona, ver əlini, Baxşı! Qoy keçmişin qanlı tarixi bu köhnə məzarlıqda əbədilik gömülsün. Qoy yeni qardaşlıq dünyasının qırılmaz qolları sizin əllərinizi, iki qardaş kütlənin birləşmiş həyatı kimi, əbədilik birləşdirsin...

  Yaşar
  Toğrul: Hə, yoldaş Niyaz, necə görürsən bu işləri?
  Niyaz: Məni də o köpək oğlu yoldan çıxarmışdı. Yaxşı, köpək oğlu, gələrsən, evdə danışarıq!
  Toğrul: Sağ ol, yoldaş Yaqut.
  Yaşar: Sağ ol, Yaqut. Mən səni bu qədər qoçaq bilməzdim.
  Əmirqulu: Ağız, Şərabanı, dahı biz neçin qalmışıq. Gəl barışaq da. Ancaq o xəmir-tabağa yoxam.
  Belokurov: Daha qorxma, Yaşar. Sal işə stansiyanı. Pambıq olacaqdır.

  Dönüş
  Qüdrət: Artıq mən kütlədən ayrı bir vücud deyiləm.Kütlənin vuran bir qoluyam...Yoldaşlar! Mən bu gündən sizinlə addım-addıma gedən və quruluş cəbhəsində qələmlə yarışan bir əsgərəm... əlbir vuruşmaq, əlbir sökmək və tikmək!
  Daşdəmir: Yarışın şərti: repertuar və quruluşu keyfiyyətcə yaxşılaşdırmaqdır.
  Qüdrət: Mən hazıram!
  Gülsabah: Mən də hazıram!
  Gülər: Mən də hazıram!
  Turac: Mən də hazıram!
  Aktyorlar: Biz hamımız hazırıq!
  Gülsabah: İşçilər, əməkçilər, gənclər! Biz səhnəmizi yüksəltmək üçün qəti vuruşa başlayırıq. Bizə kömək etmək sizin borcunuzdur.
  Salon: Biz hazırıq.
 • yeniden ağlamak istiyorum sesimin bütün hazinelerine dokunarak
  ve sonra dağların gerisinde duruyorum, rüzgarın savurduğu derin
  kalbimin görkemini bağırmak istiyorum şakıyan bir kuş gibi
  ...