Çalıkuşıu
"Kızım , ben çok şeyler biliyorum. Her şeyi anlıyorum.
Fakat dünya öyle bir dünya ki, bildiklerinin birçoğunu saklamak lâzım..."