Black Hole, bir alıntı ekledi.
21 Mar 15:32

Tarih araştırmalarım sırasında, inançsızların dünyaya inançlılardan daha az zarar verdiklerini fark ettim. Onu vahşi savaşlarla, haçlı seferleri ya da zulümlerle, kayıtsızlık ve cehaletle doldurmamışlardır. Bunun yerine, onu bilgi ve güzellik, ılımlılık ve adalet, görgü ve mutlulukla doldurabilmek için ellerinden geleni yapmışlardır. Kendi işlerine bakarak barışın hakim olduğu alanları genişletme sanatında, inançlılardan daha ileridirler.

Psikoloji ve Din, Carl Gustav JungPsikoloji ve Din, Carl Gustav Jung

Bir insan, aydınlığı hayal ederek değil, karanlığın bilincine vararak aydınlanır.
Carl Gustav Jung

Kübra Zeybek, bir alıntı ekledi.
19 Mar 12:50 · Kitabı okudu · 5/10 puan

Yalnızlık, insanın çevresinde insan olmaması demek değildir. İnsan kendisinin önemsediği şeyleri başkalarına ulaştıramadığı ya da başkalarının olanaksız bulduğu bazı görüşlere sahip olduğu zaman kendisini yalnız hisseder.

Carl Gustav Jung

Psikoloji, Fulya TaşçevirenPsikoloji, Fulya Taşçeviren
deniz demirsoy, bir alıntı ekledi.
17 Mar 10:22

Hemen her şey insan ruhuna ve onun işlevlerine bağlıdır.

Keşfedilmemiş Benlik, Carl Gustav Jung (Sayfa 92 - ilhan yayınevi)Keşfedilmemiş Benlik, Carl Gustav Jung (Sayfa 92 - ilhan yayınevi)
deniz demirsoy, bir alıntı ekledi.
17 Mar 10:21

Zira pekçok insan için “ruhsal" kelimesi hava cıvadan öte bir şey değildir. Yine de, hiç kimse ruh olmadan bir dünya olamayacağını, hele hele insancıl bir dünya olamayacağını inkar edemez.

Keşfedilmemiş Benlik, Carl Gustav Jung (Sayfa 92 - ilhan yayınevi)Keşfedilmemiş Benlik, Carl Gustav Jung (Sayfa 92 - ilhan yayınevi)
deniz demirsoy, bir alıntı ekledi.
17 Mar 09:06

Sonuç olarak, modern insan ancak kendisinin bilincinde olabildiği ölçüde tanıyabilmektedir kendisini.

Keşfedilmemiş Benlik, Carl Gustav Jung (Sayfa 89 - ilhan yayınevi)Keşfedilmemiş Benlik, Carl Gustav Jung (Sayfa 89 - ilhan yayınevi)
deniz demirsoy, bir alıntı ekledi.
17 Mar 01:03

Maalesef çok açıktır ki, birey kendini ruhen yeniden yaratamazsa, toplum da yaratamaz, çünkü toplum kurtuluşu arayan bireylerin toplamından oluşur.

Keşfedilmemiş Benlik, Carl Gustav Jung (Sayfa 71 - ilhan yayınevi)Keşfedilmemiş Benlik, Carl Gustav Jung (Sayfa 71 - ilhan yayınevi)