• Bu Kaymakam mı? Babayiğit. Gözü kanlı bir adam. Gençler hep böyle olur zaten. Daha yirmi altı yaşında. Fidan gibi, Allah bağışlasın. Bana barda dedi ki, bu vatan için, dedi, bu topraklar için dedi, can feda! Ben bu kasabayı, dedi, cennet edeceğim. Elimizde, dedi, pirinç gibi bir mahsul olduktan sonra neden cennet olmasın bu kasaba? Bire seksen bire yüz veren bir mahsul olduktan sonra. Sayesinde kasabaya milyonlar girdikten sonra. Neden olmasın? Bu bir memleket mahsuludur. Şerefli mahsul. Milli mahsuldur. Harbetmek ne kadar vatanca bir işse çeltik ekmek de öyle vatanca bir iştir. Kaymakam dedi ki, sizler pirinç ekmezseniz, hudut boylarında kan döken askerlerimiz ne yiyecek? Sizler ne yiyeceksiniz? Vatandaşlar ne yiyecek? Sizler olmasaydınız, ta Japonyadan vapur vapur pirinç getirtmek zorunda kalacaktı hükümet. Paramız su gibi dışarı akacaktı. Köylü milleti bunu idrak edemez. Vay beni sivrisinek ısırdı, vay evim su içinde kaldı, vay hava zehirlendi, vay sıtma kırıp geçiriyor bizi. Vay! vay! vay! Baltalamağa çabalarlar bu millî mahsulu. Kaymakam dedi ki, ben de köylüyüm. Ben de İstanbulun bir köylüğündenim. Köylü milletinin ne melun olduğunu bilirim. Onlar, diyordu, yanlış yapılmış bir kanuna dayayıp sırtlarını, bir milli mahsulu yok etmeğe çalışıyorlar. Akılları ermez onların milli işlere. İnce işlere ermez akılları. Onun için, diyor Kaymakam, ben kanun falan dinlemem. Ben kesik sulama, daimi sulama dinlemem. Hele ben, yanlış yapılmış kanunları hiç dinlemem. Bu milli, vatani mahsul uğruna kanun dinle, mem. Bu genç amirlerin gözünü seveyim. Bunlar çok vatancı, milletçi. Bana dedi ki Adanada, sahanın ortasında on tane bile köy olsa kaldırırım. Yeter ki bu milli, vatani mahsul zarar görmesin. Büyük amirler böyle söylerler, kıymetini bilirler milli mahsullerin. Ama beş paralık köylü gelir. Sinek, sıtma. Kanımızı emiyor, öldürüyor bizi, der. Mahvetmeğe çalışıyor millî mahsulü. Sinek olacak. Sıtma olacak. Mademki milli mahsuldur! Mecburen olacak. Olacak. Her şey olacak. Gül dikensiz olmaz. Çorbayı bile üflemeden içemezsin.»