Yazar, son zamanlarda hayli genişleyen “tarih değil mi, uydur uydur söyle, yaz” tarzı eğilimine karşı akademik tarihçiliği savunuyor. Zamanla beraber metinlerin değiştiği, bozulduğundan ve özellikle internet ortamıyla birlikte şehir efsanelerin de yaygınlaştığından bahsediyor. Bunun için de “Son zamanlarda şehir efsanesi deyimi çok kullanılır oldu. Bu ifadeden maksat, gerçek olmayan, fakat herkesin ağzına yerleşmiş anlatılardır. Böylece anlatı, defalarca ve sık sık tekrar edilerek, ağızdan ağıza, kulaktan kulağa yayılır ve inanç haline gelir. Hele günümüzde İnternet ortamı da buna eklenince, efsanelerin önünü almak artık neredeyse imkansız.” diyor. Bu konuda yazara katılmamak elde değil. İnternette o kadar çok gereksiz, değiştirilmiş, bozulmuş, uydurulmuş bilgi var ki…Hakkında hikaye uydurulan kişilerin sanki bu uydurulmuş hikayelere ihtiyacı var…

Halil İbrahim, bir alıntı ekledi.
23 May 14:46 · Kitabı okudu · İnceledi

Yakup Kadri Karaosmanoğlu anılarında şöyle yazıyor
Atatürk bize Celal Bayar'ı göstererek, "Bilesiniz ki, Mahmut Celal Beyefendi Türkiye'nin en büyük iktisatçısıdır" demişti.

Tarihin Buğulu Aynası, Cemil KoçakTarihin Buğulu Aynası, Cemil Koçak
Halil İbrahim, bir alıntı ekledi.
23 May 14:01 · Kitabı okudu · İnceledi

Kazım Karabekir'in "İstiklal Harbimizin Esasları" adını taşıyan Milli Mücadele anıları 1933'ün Mayıs ayı sonunda basıldı. Ancak anılara matbaada iken el konuldu ve yakıldı.

Tarihin Buğulu Aynası, Cemil KoçakTarihin Buğulu Aynası, Cemil Koçak
Halil İbrahim, bir alıntı ekledi.
23 May 10:18 · Kitabı okudu · İnceledi

DEVLET-İ EBED-MÜDDET
Teşkilatı Mahsusa sadece bir örgüt değildir; ama aynı zamanda Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçen kurucu kuşakta bir örgütsel devamlılığı da sağlamaktadır.

Tarihin Buğulu Aynası, Cemil KoçakTarihin Buğulu Aynası, Cemil Koçak
Halil İbrahim, bir alıntı ekledi.
23 May 09:09 · Kitabı okudu · İnceledi

Atatürk'ün 1927'de okuduğu Nutuk'la Erzurum Kongresinin orijinal kararları arasında bariz fark olduğu açık. Ayrıca Nutuk'ta üç madde de eksik.

Tarihin Buğulu Aynası, Cemil KoçakTarihin Buğulu Aynası, Cemil Koçak
Halil İbrahim, bir alıntı ekledi.
23 May 08:42 · Kitabı okudu · İnceledi

Misakı Milli metni,17 Şubat 1920 tarihinde İstanbul'da toplanan (son) Osmanlı Meclisi Mebusanı tarafından ilan edildi.

Tarihin Buğulu Aynası, Cemil KoçakTarihin Buğulu Aynası, Cemil Koçak
Halil İbrahim, bir alıntı ekledi.
23 May 08:41 · Kitabı okudu · İnceledi

Zaman değişir, metinler de değişir. Metinler üzerinde tahrifat yapılmak zorunda kalınır. Siyasal koşullar bunu gerektirir çünkü.

Tarihin Buğulu Aynası, Cemil KoçakTarihin Buğulu Aynası, Cemil Koçak
Halil İbrahim, bir alıntı ekledi.
22 May 23:40 · Kitabı okudu · İnceledi

Einstein'in Mektubu
Einstein'in dilekçesinde 40 doktor ve bilim adamının Türkiye'de çalışmasının mümkün olup olmadığı soruluyordu. Enteresan nokta, iş başvurusunda bulunanların hiçbir ücret talep etmeksizin bir sene müddetle çalışmak arzusunda olmasıydı (...) Öneri nazik, fakat kesin bir dille reddedilmiştir.

Tarihin Buğulu Aynası, Cemil KoçakTarihin Buğulu Aynası, Cemil Koçak
Halil İbrahim, bir alıntı ekledi.
22 May 23:14 · Kitabı okudu · İnceledi

İnternet ortamıyla birlikte şehir efsanelerin önünü almak neredeyse imkansız hale geldi. Tıpkı geçenlerde Odatv'den Sinan Meydan'ın Che'nin yakalandığında sırt çantasından "Nutuk" çıktığını yazıvermesi gibi.

Tarihin Buğulu Aynası, Cemil KoçakTarihin Buğulu Aynası, Cemil Koçak