• Biz gülüşüp şakalaşırken, birçok insan yatağında can çekişip ölür. Milyonlarca evde sefalet, yoksulluk hüküm sürer. Bir yığın insan açlıktan, hastalıktan kıvranırken, sayısız insan da taş ocaklarında, madenlerde, fabrikalarda köle gibi çalışıp çabalar. Cezaevleri, adam doludur. Ama birisi bu yüzden aptalca üzüldü diye, hiçbirinin çektiği acı azalmaz. İnsan, bütün dünyanın çektiği sefaleti düşünmeye kalksa neşesi yok olur, uykusu kaçar! Ama asıl sizi şaşırtıp, harap eden, hayalinizden geçirdiğiniz acı değil de kendi gözünüzle gördüğünüz acıdır.
 • Başkalarına yasak diye, bir zevkten kendini yoksun bırakmanın hiçbir manası yoktur. Biz gülüşüp şakalaşırken, birçok insanlar yataklarında can çekişip ölürler. Milyonlarca evde sefalet, yoksulluk hüküm sürer. Bir yığın insan açlıktan, hastalıktan kıvranırken, sayısız insanlar da taş ocaklarında, madenlerde, fabrikalarda köle gibi çalışıp çabalarlar. Cezaevleri adam doludur. Fakat birisi bu yüzden aptalcasına üzüldü diye, hiçbirinin çektiği eziyet azalacak değildir.
 • Mapushane dünyasından gözlemlerle, vurgulamalarla, alıntılarla Yılmaz Güney’i resmetmek gerçeğe yöneliş sayılmalı. Türkiye’de cezaevleri, çoğu ülkeden daha değişik bir nitelik taşıyor. Törelerin acımasızlığıyla haksızlıkların harmanından oluşan yazgıların buluştuğu dört duvarın ardından Yılmaz Güney’e bakış, önemi yadsınamayacak bir yaklaşımdır.
  Her hapishane bir dünyadır...
  Ama dünyamız kocaman bir hapishane olmamalı. Yılmaz Güney işte bunun için yaşadı, bunun için öldü.
 • MENDİLİMDE KAN SESLERİ

   

  Her yere yetişilir
  Hiçbir şeye geç kalınmaz ama
  Çocuğum beni bağışla
  Ahmet Abi sen de bağışla.

  Boynu büyük duruyorsam eğer
  İçimden böyle geldiği için değil
  Ama hiç değil

  Ah güzel Ahmet Abim benim

  İnsan yaşadığı yere benzer

  O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer

  Suyunda yüzen balığa

  Toprağını iten çiçeğe

  Dağlarının, tepelerinin dumanlı eğimine

  Konyanın beyaz

  Antebin kırmızı düzlüğüne benzer
  Göğüne benzer ki gözyaşları mavidir
  Denizine benzer ki dalgalıdır bakışları
  Evlerine, sokaklarına, köşebaşlarına
  Öylesine benzer ki
  Ve avlularına

  (Bir kuyu halkasıyla sıkıştırılmıştır kalbi)

  Ve sözlerine

  (Yani bir cep aynası alım-satımına belki)

  Ve bir gün birinin bir adres sormasına benzer
  Sorarken sorarken üzünçlü bir ev görüntüsüne
  Camcının cam kesmesine, dülgerin rende tutmasına
  Öyle bir cıgara yakımına, birinin gazoz açmasına
  Minibüslerine, gecekondularına
  Hasretine, yalanına benzer
  Anısı ıssızlıktır
  Acısı bilincidir

  Bıçağı gözyaşlarıdır kurumakta olan
   
  Gülemiyorsun ya, gülmek

  Bir halk gülüyorsa gülmektir

  Ne kadar benziyoruz Türkiye’ye Ahmet Abi,

  Bir güzel kadeh tutuşun vardı eskiden
  Dirseğin iskemleye dayalı
  — Bir vakitler gökyüzüne dayalı, derdim ben —

  Cıgara paketinde yazılar resimler

  Resimler: cezaevleri

  Resimler: özlem

  Resimler: eskidenberi

  Ve bir kaşın yukarı kalkık

  Sevmen acele

  Dostluğun çabuk

  Bakıyorum da şimdi

  O kadeh bir küfür gibi duruyor elinde.

  Ve zaman dediğimiz nedir ki Ahmet Abi
  Biz eskiden seninle
  İstasyonları dolaşırdık bir bir
  O zamanlar Malatya kokardı istasyonlar
  Nazilli kokardı

  Ve yağmurdan ıslandıkça Edirne postası
  Kıl gibi ince İstanbul yağmurunun altında
  Esmer bir kadın sevmiş gibi olurdun sen
  Kadının ütülü patiskalardan bir teni
  Upuzun boynu
  Kirpikleri
  Ve sana Ahmet Abi

  Uzaktan uzaktan domates peynir keserdi sanki
  Sofranı kurardı

  Elini bir suya koyar gibi kalbinden akana koyardı
  Cezaevlerine düşsen cıgaranı getirirdi
  Çocuklar doğururdu

  Ve o çocukların dünyayı düzeltecek ellerini işlerdi

  O çocuklar büyüyecek

  O çocuklar büyüyecek

  O çocuklar...

  Bilmezlikten gelme Ahmet Abi

  Umudu dürt

  Umutsuzluğu yatıştır

  Diyeceğim şu ki

  Yok olan bir şeylere de benzerdi o zaman trenler

  Oysa o kadar kullanışlı ki şimdi

  Hayalsiz yaşıyoruz nerdeyse

  Çocuklar, kadınlar, erkekler

  Trenler tıklım tıklım

  Trenler cepheye giden trenler gibi

  İşçiler Almanya yolcusu işçiler

  Kadınlar Kimi yolcu, kimi gurbet bekçisi

  Ellerinde bavullar, fileler

  Kolonyalar, su şişeleri, paketler

  Onlar ki, hepsi

  Bir tutsak ağaç gibi yanlış yerlere büyüyenler

  Ah güzel Ahmet Abim benim

  Gördün mü bak

  Dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar

  Ve dağılmış pazar yerlerine memleket

  Gelmiyor içimizden hüzünlenmek bile

  Gelse de

  Öyle sürekli değil

  Bir caz müziği gibi gelip geçiyor hüzün

  O kadar çabuk

  O kadar kısa

  İşte o kadar.

  Ahmet Abi, güzelim, bir mendil niye kanar

  Diş değil, tırnak değil, bir mendil niye kanar Mendilimde kan sesleri
 • Davalar birer suç okuludur ve cezaevleri birer cinayet yuvası. İyi bir polis her şeye kafidir. Bir suçlu, yakasına yapışıldı mı, kabahatinin cinsini tayin etmek ve neticeye varmak bir komiser için kolaydır. Ya öldürülür, ya sürgün edilir, yahut para cezası ödetilir: Emniyet, sürat ve iktisat! Böylece kısa zamanda hem adalet için yapılan masraf, hem de suç sayısı azaltılmış olur.
 • Evet, her şey gereksizdir... Bilimler de, insanlar da, cezaevleri de, lapa da... hatta siz bile! Tamam iyi bir insansınız, Allah'a inanıyorsunuz ama yine de gereksizsiniz.