• 710 MİLYON TON PLASTİK ATIK

  Plastiklerin doğaya verdiği zararı
  engelleme yolunda adımlar atma-
  da çok yavaş kaldığımız bir gerçek.
  Bu konuda geçtiğimiz günlerde
  Science dergisinde yayımlanan bir
  makale konuyla ilgili çarpıcı so-
  nuçlar ortaya koydu. Araştırmaya
  göre, global çapta tüm ülkelerin
  dahil olduğu acil bir önlem planı
  hayata geçirilse bile, 2040 yılında
  gezegenimizi hala 710 milyon
  ton plastik atık kirletiyor olacak.
  Günümüzdeki önlemlerle ulaşıla-
  cak %7’lik orana göre plastik atık
  miktarının %80 oranında düşü-
  rüldüğü bu en iyi senaryoda bile
  durumun bu kadar ciddi olması,
  bu alanda insanlık olarak doğaya
  verdiğimiz zararın boyutlarını bir
  hayli iyi anlatıyor.
  8

  100 MİLYON YILLIK MİKROPLARI
  HAYATA DÖNDÜRMEK

  Jeomikrobiyologlar, deniz tabanında-
  ki 100 milyon yıllık tortulardan alınan
  örnekler içerisindeki mikropları hayata
  döndürerek ilgi çekici bir işe imza attı.
  Nature Communications’ta yayımlanan
  sonuçlara göre, milyonlarca yıl boyunca
  yaşam için son derece elverişsiz olan
  koşullar altında metabolik potansiyel-
  lerini korumaya başlayan bu bakteriler,
  besin desteği alır almaz üremeye baş-
  lamış. Geçmişte farklı bir araştırmada
  250 milyon yıllık bir bakteri komününün
  hayata döndürüldüğü açıklanmış, fakat
  kontaminasyon nedeniyle sonuçların
  güvenilir olmadığı düşünülmüştü. Bu
  çalışmada ise örneklerin kontamine ol-maması için her türlü önlemin alındığı
  belirtiliyor.
  11


  EVRENİN GERÇEK YAŞI
  NASA’nın 2013 gözlem-
  lerine göre günümüzde
  evrenin yaşı 13.77 milyar
  yıl olarak kabul ediliyor.
  The Astronomical Jour-
  nal’da yayımlanan yeni bir
  araştırmaya göre ise, ev-
  renimiz aslında çok daha
  genç. Uzaklığı bilinen 50
  galaksiden yola çıkarak 95
  farklı galaksinin uzaklıkla-
  rına dair ölçümler yapan
  bir modelin geliştirilme-
  siyle oluşturulan tahmine
  göre, evrenimizin 12.6 mil-
  yar yaşında olduğu düşü-
  nülüyor. Bu modele göre
  evrenin genişleme hızını
  veren Hubble Sabiti de-
  ğeri, megaparsek başına
  saniyede 67 km değil, 75.1
  km olarak ölçülüyor.
  10


  ÇERNOBİL’DEKİ MANTARLARLA
  ASTRONOTLARI KORUMAK
  Biorxiv’de ilk sonuçları yayımlanan
  bir araştırmada, Johns Hopkins
  ve Stanford üniversitelerinden
  araştırmacılar astronotları radyas-
  yondan koruyabilecek bir çözüm
  geliştirdiklerini duyurdular. Araş-
  tırmada, Çernobil Nükleer Santrali
  yakınlarında yetişen ve radyas-
  yonu emen bir mantar türü olan
  Cladosporium sphaerospermum,
  son derece ince bir tabaka halinde
  Uluslararası Uzay İstasyonu’na
  götürüldü. Mantarların, üzerlerine
  gelen kozmik ışınların %2’sini emdi-
  ği görüldü. Bu miktar astronotları
  olası bir Mars seyahatinde fazla
  korumayacak olsa da, kullanı-
  lan örneğin yalnızca 2 milimetre
  kalınlığında olduğunu belirtmek
  gerek. Mars seyahati için ise, 21 cm
  kalınlığında bir tabakanın yeterli
  olabileceği düşünülüyor.
  12

  Her istiridye
  günde 200 litre su filtre-
  leyebilir.
  22


  ..


  “Zihinsel gelişimde
  mutluluğun ve sevginin
  büyük payı olduğunu
  düşünüyorum. Sevginin
  dili müziktir. Müzik
  dinlerken de müzik
  yaparken de mutlu
  olursunuz. Zihinsel
  gelişimin yanı sıra zihinsel
  gerilememe için de
  müziğin yararlı bir dost
  olduğuna inanıyorum.”
  34


  RUSYA AŞIYI BULDU MU?

  Mevcut durumda pandeminin ulus-
  lararası ilişkilerde bir enstrüman haline
  gelmeye başladığını görüyoruz. En baş-
  ta ABD’nin Çin’i suçladığını ve köşeye
  sıkıştırmaya çalıştığını gördük. Şimdi
  de Rusya’nın dünyanın kurtarıcısı rolü-
  ne soyunması ile karşı karşıyayız. Işin
  siyasi tarafını bir kenara bırakırsak,
  Putin’in duyurduğu aşının ne kadar et-
  kili olduğunu görmek ve Dünya Sağlık
  Örgütünün yeni aşı için onayını bekle-
  mek, bu konuda sağduyulu bir davranış
  olacaktır. Henüz sevinmek için maalesef
  çok erken.
  43

  Doktorlar insanlara zarar vermemek için yemin ediyor,
  hastane mimarları da aynı şeyi yapsa iyi olmaz mı?
  73

  odalarında bitki olan cerrahi hastalarının
  tansiyonu daha düşük seyrediyor, daha az ağrı ve kaygı
  rapor ediliyor ve bitkisiz odalardakilere göre daha az ağrı
  kesici kullanıyorlar.
  73

  baş ağrınızı dindiren aspirin söğüt ağacı kabuğunda keşfedilen bir maddeden elde edildi.
  78

  Bugün hayatta olan her bir bireye karşılık okyanuslarda yaşayan mikropların toplam
  ağırlığı 35 Afrika filine eşdeğerdir.
  79

  Dünya genelinde üretilen antibiyotiklerin
  hemen hemen yarısı, enfeksiyonun
  önlenmesi ve büyüme hızının artırılması için
  gıda endüstrisindeki hayvanlarda
  kullanılıyor.
  79

  1997 ve 2010 yılları arasında
  ABD’de, gırtlak iltihabı
  vakalarının yalnızca yüzde
  10’una bakteriler yol açmışsa
  da yüzde 60’ı antibiyotiklerle
  tedavi edildi ve bunun maliyeti
  500 milyon dolar oldu.
  79

  aldınız her nefeste yaklaşık on mantar sporunu soluduğunuzu biliyor muydunuz?
  83

  1980’lerin ortalarında,
  mikolog ve mantar ürünleri
  üreticisi Paul Stamets,
  kendi bal arılarının,
  bir yığın odun parçası
  arasında oluşan mantar
  miselyumundan yayılan sıvı
  damlacıklarını yudumladığını
  fark etti. Yıllar boyunca
  arıların şeker topladığını
  zannettiyse de sonradan
  aklına arıların ilaç topluyor
  olabileceği geldi. Stamets,
  Washington Üniversitesindeki
  araştırmacılarla birlikte,
  kav mantarından (Fomes
  fomentarius) ve reishi
  mantarından (Ganoderma
  lucidum) elde edilen bir özle
  beslenen arıların, başta ölümcül
  deforme kanat virüsü olmak
  üzere, virüs yükünde anlamlı bir
  azalma görüldüğünü saptadı.
  Araştırmacılar, mantarlardan
  elde edilen özlerin, bu virüslerle
  savaşması için arıların doğal
  bağışıklık sistemine mi yardım
  ettiğini yoksa virüsü mü
  öldürdüğünü henüz kesin olarak
  saptayamadı fakat sürmekte
  olan çalışmalar bu sorunun
  yanıtını verecek. Kim bilir belki
  de yakında ağaçlara astığımız
  kuş evlerinin yanı sıra arılara
  da birer yuva yapıp beslemeye
  başlarız.
  87

  UTANINCA YÜZÜMÜZÜN
  KIZARMASININ SEBEBİ NEDİR?

  Bugüne kadar insanlar dışında
  utanma ifadesi gösteren bir
  hayvan türüne rastlanılamadı.
  Hatta Charles Darwin, utanç-
  tan kızarmayla alakalı olarak
  “en garip ve en insana özgü yüz
  ifadesi” olduğunu söylüyordu.
  Utançtan kızarmak yalan
  söylemeyi zorlaştırdığı için,
  bir dezavantaj gibi görünüyor.
  Ancak 2009 tarihli bir araştır-
  maya göre, birileri bize ihanet
  ettiklerinde yüzleri kızarıyorsa,
  onlara ikinci bir şans vermeye
  daha meyilli oluyoruz. Çünkü
  bu yüz kızarması, bize karşı-
  mızdaki insanın yaptığı hata
  yüzünden gerçekten sorum-
  luluk hissettiğini, bu nedenle
  empati sahibi biri olduğunu
  gösteriyor. Bunu doğrular
  şekilde, psikopatların yüzlerinin
  utançtan kızarmadığı biliniyor.
  Sosyal varlıklar olduğumuz için
  de, empati kurabildiğini göster-
  mek ve bunu yüz kızarması gibi
  hızlı bir yolla aktarmak, önemli
  bir avantaj
  98

  KENDİMİZİ KAŞIMAK NEDEN
  KEYİF VERİR?

  Fonksiyonel manyetik
  rezonans görüntüleme
  (fMRG) tekniğiyle yü-
  rütülen çalışmalarda
  kaşımanın beyinde haz
  ve ödül mekanizmaları
  harekete geçirdiği göz-
  lemlenmiş. Bu etkinin
  en yüksek olduğu an-
  ların ise ise kendimizi
  kaşıdığımız, özellikle
  de çok fazla kaşınan
  bir vücut bölgemizi ka-
  şıdığımız anlar olduğu
  görülmüş. Fakat bu
  haz hissinin nedeni, sa-
  nılanın aksine endorfin
  salgılanmasıyla alakalı
  değil.
  Mekanizmanın
  evrimleşmesinin
  nedeni olaraksa cilt parazit-
  lerimizi uzaklaştırmamız için
  beynimizin bizi bir nevi teşvik
  etmeye çalışması görülüyor.
  Tüm kanıtlar bu eylemin çok
  ilkel bir tepki olduğu yönünde,
  çünkü balıklar dahil bütün
  omurgalılar kendilerini kaşı-
  yorlar.
  98
 • Saçmasında vurulduğun mazi namın olur

  Denizinde sarıldığın sinsi ahın olur

  Fırtınasında savrulduğun serseri zamanın

  Toprağında kuruduğun mezarın olur 

  Dünya

  Sağından fısıldayan bülbül olur da 

  Solundan parıldayan ışığın sebebi olur

  .

  HANGİ YÜZLE...

  Ölmek ister bir yüzüm, hüzünvâr karanlık

  Toprak mezar geceme, kızıl kor dağılır

  Solmak ister sözüm, çiğnenmiş gövdesinden

  Kalmayan suretimde pişmanlık sararır


  Doğuma sancılanır günüm, gülistanlık

  Öbür yüzüm ümitvâr, tan yerinden ağarır 

  Konmak ister can tenime, ruh kafesimden

  Fersiz gölgem, yüzüm arafında alarır

  .

  Yakamozunda seyrettiğin güneş hayalin

  Ya büyüme ya da yetiş;

  Güneşinde kemale erdiğin meyvesin

  .

  Bir şiir söyle sokak kedisi

  Sözlerinden şarkı yapayım

  Bak mevsim bahar senfonisi

  Gözlerimden çiçek açayım

  Patilerinle tut ellerimi

  Sonra sen kovala ben kaçayım

  ya da

  Bir şarkı söyle sokak kedisi

  Sözlerini ben yazayım.

  Kısma öyle boncuklarını aç

  Kapı önlerinde

  sütler bekler seni bak

  Dinle, pisi pisi diyen bücürü, kaç

  Sevinsin, peşinden gelsin badi badi

  Çık şu ağacın en yüksek dalına

  Sonra düş dört ayağına

  Övünsün seninle, işi rast gidenler

  Zengin bebeleri yumak yuvarlasın

  Sen bırak onu bunu da gel

  Yolunu gözler toz toprak çimenler

  Bir şarkı söyle sokak kedisi

  Çağır çöp kenarından yavrularını

  Her mırıltına ritim tutsunlar

  Bakayım ben de boncuklarına

  Baharımdan çiçek koklasınlar

  Boşver halılarda kıvrılıp uyuyanı

  Gel çıkalım sokaklara

  Çağıralım çocukları

  Evlerinden süt getirsinler

  Bir şarkı söyleriz hep beraber

  Akşam ezanı okunana kadar

  Anneleri çağırınca

  pıflayışlarını seyrederiz

  Onlar gidince paydos eder,

  Bulduğumuz yere seriliriz

  .

  ÖYLE ŞARKILAR VARDIR

  Anlamını bilmediğin şarkılar vardır

  Birileri kadar yabancı

  Birileri kadar tanıdık gelen ...

  Birilerini kendinle karıştırdıkların vardır.

  Gitarla davulun kavgasını ayıran piyano

  Birilerinin çığlığıyla yeniden kızışan sesler

  Seni de nefeslerine çekmek isterler

  Burunlarından üfürmek dumanını

  Ağırlığıyla ezmek isteyen yavaşlığını ...

  Birileri kadar vurgulu susarlar

  Susar ve izlerler yaralananları.

  Anlamını umursamadığın şarkılar vardır

  Birileri kadar olmazsa olmayanlar

  Birileri kadar olmamakta direnen...

  Birilerini yok eden acımasızlar

  Birilerini hayata döndüresiye iğneleyen ...

  Gökyüzüne uçurup karanlığa sokan başını

  Çıkarıp yeniden bataklığa batıran ayağını...

  İşkenceyi Fizan’dan getiren şarkılar

  Hemşireyi rüyalardan tutan illegal.

  Birileri vardır her tınıda seni dinler

  Minneti duyurur kulaklarına hakareti...

  Hakirliğini anlatır benliğine

  Fakirliğini siler kendi çöplüğünde

  Kral eder, kölenin emrine verir seni

  Kâh soytarısı olursun kâh akıl hocası

  Hasılı, Şarkılar vardır;

  ses yok, gürültü gırla azizim!

  .

  Noktalı yerleri sen tamamla!

  Hep aynı terane şiirler,

  Şairin kustuğu işte!

  Hayat başka mı sanki,

  Yaşayıp öldüğün keşke!

  Aradaki yedi farkı bulan, yazar!

  Acı...

  Demir acısı.

  Ağır...

  Geçmeyen baş ağrısı

  Mide bulantısı düşünceler!

  Kara...

  Gece karası sıradan!

  Yürek karası acımasızlar!

  Eksiltili cümleler

  Anlaşılmazlarsa yorarlar!

  Sır...

  İçinde kalmışları insanın.

  Kelimelerin arkasında saklanır.

  Sobeleyen ebe!

  Baştan say çocuk!

  Elma dersen çıksınlar

  Armut dersen...

  Elma demeyesin e mi,

  Bırak, içimde kalsınlar...

  .

  Bu gece dokunmayın!

  Yazasım var bu gece kuralsızca

  Şiir gibi derin ya da mani kadar saçma

  Anlamsızım bugün anlayamadım

  Ağlasam gülesim,

  Gülsem ağlayasım geliyor.

  İfadesizim bu gece

  Gözlerim ne çekiliyor gülerken

  Ne de şişiyor ağlarken.

  Yazdıklarımı silesim gelir belki ansızın

  Sonra tekrar yazmak ister, vazgeçerim.

  Aşasım var bu gece tüm engelleri

  Engebeli dağlara çıkasım var

  Engin deryalarda yüzesim...

  Tüm ağıtları kahkahamla boğasım...

  Doğasım var yeniden

  Her şeyi sil baştan...

  hayır öldüresim...

  Gömesim gelir nedensiz

  yaşama sevinci denen şeyi.

  Anlayasım gelir anasız bebeği

  Sırtıma alıp taşıyasım gelir

  O rüyadan bu rüyaya!

  Sallayasım gelir ağladıkça

  Ona eşlik edesim...

  Yazasım var bu gece umarsızca

  Su gibi aziz olasım var

  Toprak kadar...

  Ölmek mi yine ?

  Daha demin doğacaktım ya ben!

  Gülsem mi ağlasam mı bir bilsem!

  Gece kara, sabah ak öyle mi?

  Sabaha yetim doğan çocuk

  Gülsün öyle mi?

  Özlemesin toprağın kaçırdığı anasını,

  Telli duvaklı kefeninde gelin ya,

  Günler aydın ya gülsün,

  Karanlığın ayazında hislenip ağlasın

  Sessizce üşüsün, gizlice...

  Gizlice ölsün öyle mi?

  .

  Ve gülememişsin...

  Sen karanlıkta yıldız ararken 

  Bakmışsın ki 

  Zaman ağarmış!

  Bilememişsin 

  Hesabı ağırmış 

  Kendi açtığın yaralarını 

  Yine kendin sararken 

  Ağrıdığın zamanın...

  Gaflete terketmekle

  Nefsine zulmederken ;

  Kalbinde kayan yıldızları 

  Günahın karasında aramış,

  Bulamamışsın.

  .

  Uyduruk Mezar !

  Bu garip...

  Geçmiş hafızamdan silinmiş gibi.

  Geleceği kendim korkutup kaçırmışım gibi.

  Şu an kendime anlam veremiyorum.

  Sanki gözlüğüm karanlığa bulanmış da

  Gözlerimi kör olduğuma inandırmışım gibi.

  Neden ki ? Belki...

  Toprağından çıkarılıp

  maziye gömülmüş, ümîdin cenazesi

  Kokuşmasın diye tütsü yakılıp

  Yalanla dondurulmuş çaputlara sarılmış.

  Sanki...

  Aynada gördüğüm mezarlığa

  Düşlerimi kaçırmışım da

  Kandırıyorum çocuk kalbimi

  Ölüm cennet demekmiş gibi!

  .

  IHTIYACIN OLDUĞUNDA...

  "Hiç olmaman gereken bir yerdesin"

  Nasıl bir kafes bu

  Nasıl böylesine daraltır nefesi ?!

  Neredesiniz

  diye sorası geliyor insanın

  "Ne zaman ihtiyacın olursa..." masallarına

  Kaçsa kaçamıyor, kalsa orada...

  Neden gelesi gelmiyor

  bir Allah kulunun?!

  Elini ayağını bağlamış, etrafını sarmışlar

  Bir başına bir yamyam tenceresindesin.


  Nasıl bir ateş bu

  Nasıl da pişiriyor buz gibi esen rüzgarı

  Hâr ı söndürmesin diye,

  Hani, çiğ kalmayasın diye

  Duyduğu her ayak sesine

  "Sen misin" diye

  umutlanası geliyor insanın.

  Korku kapatmış gözlerini

  titrerken kirpikleri

  Baksa bakamıyor gelene

  Gelmeyeni hoş görse, gönlü kırgın...

  Neden bir el veresi gelmiyor kimsenin ?!

  İş kıymete binince

  "Hiç kimsesin" herkesin gözünde düşünsene ! hiç...  Birkaç kimsenin

  gönlü yumuşasa diyorsun

  Biraz su serpse diğerleri fark etmeden...

  O acıyla ateşe diye

  gözünden yaş süzülse bile faydasız,

  Ağıdın tencereye dökülüyor,

  tuzuyla tat katıyor yahnine !

  Etin kemiğinden ayrılıyor

  sen kendinden... de

  Kimin umurunda?!

  Geçiyorsun candan anlasana

  Pişiyorsun korkundan

  Boş veriyorsun kim gelmiş

  kim gelmemiş yardıma  Kimsesizsin o an...

  Yitip gidiyorsun kimliksiz...

  Kimdin yaşarken,

  kimdin ölürken

  Hiç "Kimseye"...

  gereksiz...

  .

  ILKOKULDA ÖĞLENCIYKEN...

  Bomboş gökyüzü 

  Hiç kuş yok, yıldızlar var.


  Evler uzakta.

  arabalar garajında olsa gerek,

  Insanlar misafirlikte!


  Sokak lambaları loş.

  Mavi önlüğümün rengi 

  Mora çalıyor sanki.


  Gelirken yollarda 

  bir tanecik kedi bile yoktu.

  Sokak köpekleri de uyudu belki.


  Rüzgâr uğuldamıyor,

  Ses yapmasın diye 

  Ay dede ona kızmış olmalı.


  Annemin deyişiyle;

  Çantam deve yükü gibi!

  O kadar kitabı ne demeye...


  Neyse ki yemeğimi yedim,

  Büyüdüm,güçlüyüm...

  Sahi annem 

  ne pişirecekti bugün?


  Eve varmama az kaldı.

  Yağmur yerlere göl durdurmuş!

  Gider gitmez 

  Ayağımı sobaya dayayıp 

  Çoraplarımı kurutayım.

  Evde yapıştırıcı var mıydı?

  Görüyor musun, yine açılmış!

  .

  Salla beni rüzgâr!

  Hareketsiz kalbim.

  Dök yapraklarımı 

  sarardı benzim. 

  Dolunay!

  Parlat bakışını 

  gölgemi okşarken.

  Çalkalan deniz!

  Hışıltınla ninnimsin.

  Kapan gözlerim!

  Ben yaşını silerken.

  İpimi tutan ince dal!

  Kırılma, düşersem 

  incinirim.

  Ey karanlık, saklan!

  Bulursam seni 

  kendime küserim.

  .

  Şu klozet...

  Sifona dokununca

  üzerine yüklenen tüm elemleri

  sinesine çekebiliyor.

  Hem de kime ait olduğuna bakmadan...

  Usanmadan hep aynı iş!

  Dinliyor her geleni.

  Derdini anlatan içini boşaltıp

  rahatlıyor ve gidiyor.

  Ne bir teşekkür ne minnet!

  O beklemiyor.

  Şu klozet diyorum

  tanıdığım bir çocuğa çok benziyor.

  Onun da kimseye,

  sinesine çektiği elemlerin biriktiği

  lağım çukurlarından

  Bahsettiğini  göremezsiniz.

  Kendisi bile bilmez fakat ben bilirim.

  Öylesine çürük kokan

  öylesine mide bulandıran

  Lağım çukurlarıdır ki bunlar

  Gençlik gibi, ömür gibi, ölüm gibi

  Bir çocuğa yakışmayacak kadar iğreti...

  .

  Şu dal, barışın simgesiydi güya. Mutluluğu çağrıştırırdı.

  Vefasız bir yaprak tarafından terkedileceği kimin aklına gelirdi?

  Oysa dal “ gitme” demişti yârine. “ölürsün, yanarım…”  Uçurtması güneşe kaçan bir çocuk vardı.

  Gözyaşları içinde uçurtmasını tutsun diye yalvarmıştı dala.

  Dal o sırada kendini yaprağının cilvesine kaptırmış;

  Hoş kokulu çiçeklerin, sevimli meyvelerin hayâlini kuruyordu.

  Yapraksa rüzgârın, iki âşığın sigarasından çalıp getirdiği

  tutkunun büyüsüyle raks ediyordu. Yanağında kızaran

  nazlı edalar gizli sevdası rüzgâraydı aslında.

  Dal, kendini öyle salmıştı ki hayallerine ne yaprağın

  nifak girmiş yüreğini ne de çocuğun hıçkırıklarını duyuyordu.  Rüzgâr zalim ve sinsiydi. Uçurtmayı güneşe üfürmüş,

  çocuğun umutlarını söndürmüştü. simdi de yaprağın

  gönlünü çeliyordu. Dala acı çektirmek istiyordu. Sırf o,

  tüm gücüyle esmesine rağmen kırılmadı diye. Sözü vardı rüzgârlığına. Dalı en derinden; yüreğinden kırmalıydı.

  Bir sinüzit gibi başını ağrıtan zihnini tıkayan bu

  gurur meselesini çözmeliydi. Beklemeye tahammülsüz,

  koştu yaprağa:

  _ “gel kaçalım. uçalım uzaklara!” çılgınca bir özlemle:

  _ “ es öyleyse”diye fısıldadı yaprak.  Dalın feryatlarına karıştı rüzgârın kahkahası.

  Cız edivermisti yârin ayrıldığı yer.

  _”ah” diye inledi dal. “Gitme yârim. Ölürsün, yanarım.”

  Yaprak, rüzgârın kollarında bir o yana bir bu yana savruluyordu.

  Bir cenazenin külleri gibi. Çoktan anlamıştı uçamayacağını.

  Bir uçurtmaya özenmemeliydi. Bir uçarı rüzgâra aldanmamalıydı.

  Öyle sadık bir yâri aldatmamalıydı.  Toprak… ölmüştü yaprak. Kurumuştu dal.

  Ta yüreğinden kırılıp düşmüştü vefasız yârin mezarı üstüne.  Birkaç adım ötede, sigarasından dumanı çalınan iki âşık,

  Ateş başında birbirine sarılmış şiirler okuyordu. Neden sonra

  ateş titremeye başladı. Yakacak bir şeyler bulmak gerekiyordu.  Belli ki hissetmişti gönül;

  Ölmüştü yaprak ve yanmıştı dal.

  Son…

  .

  Anladım, dünya boş ve değersiz

  İnsan bir hamal sırtı eğersiz

  Didinir durur bitmez çırpınması

  Nihayetsiz sanır bu hayatı

  Bilmez, o bir kuyudur ki dipsiz…

  Yutuverirse seni kalıverirsin kimsesiz

  Ne bir mal ne de itibar kalır, 

  Yok; kifayetsiz!

  .

  Allah'a emanet ettiğim seni,

  Her baktığımda içimde buldum.

  Yumdum gözlerimi şimdi

  Kendimi de emanet ettim... 

  Ölmedim korkmayasın

  Güleryüzlüyüm hala 

  umursamaz takılıyorum.

  Yaşıyor muyum diye de sorma 

  Onu ben de bilmiyorum.

  Bildiğim tek bir şey var:

  Rabbime hasretliğiyle 

  Güç bela ayakta ruhum...

  .

  İfadesini kaybetmiş suretim 

  Bana dert değil

  Okuyacak olan gözlerimden okusun 

  Adımı deli koydular suskun diye hislerim 

  Sıkıntı yok! 

  Dinleyen sessizliğimden dinlesin...

  Görmüyorsan baktığım manayı, 

  Duymuyorsan anlattıklarımı

  bari sus da eziyet etme, anlamıyorsun. 

  Bir nefeslik ömrüm var zaten 

  Bırak beni kendi halime, 

  Kar kış etkilemez beni.

  Güldürmeye çalışma gülmem!

  Ağlatmaya çalışma ağlamam! 

  Kızdırmaya çalışma kızmam! 

  Sevdirmeye çalışma... 

  Bıktırdılar anlıyor musun?

  Bilmiyorsun...

  İçimde kalıyor hepsi, herşey!

  İçimden gülüyorum, içimden ağlıyorum,

  İçimden kızıyorum, içimden seviyorum,

  İçimden acıyorum 

  kendim gibi birini görünce...

  İçimden çekiyorum yalnızlığımı 

  Baktığım hiçkimse de 

  kendimi göremeyince...

  .

  İnsan sabaha doğar 

  İçinde bi yarın kaygısı 

  Bir melek kapıyı çalar 

  zilin sesi ölüm şarkısı 

  Ve doğan güneş batar 

  Düşer yarınlar toprağa 

  can verir insan solar 

  Dökülür yaprakları sonsuza

  .

  Bütün kelimeler isyan edercesine suskun

  Sevgim ölgün, nefretim yorgun

  Hissiz gibiyim , gülüşlerim solgun 

  Ağlayışlarım sessiz, ümitsiz gibiyim...

  Bu bana yakışmaz bilirim

  Baksana, zaten bu ben değilim 

  Benden içeride bir ben var 

  Bazen böyle beni benden çalan... 

  Peki ya dışımdaki ben kimim? 

  ...Sorular var bir yığın 

  Cevabını bildiğim ama anlamadığım.

  Bu imtihanı bana bir yaşatan var 

  Kaybettiğim her sonuçta sığındığım.

  .

  Bir nefes sonramdan bihaberim Madem 

  Daha ne üzülür gam çekerim? 

  Bir asır mı yaşarım bir saniye mi Bilmem

  Bir bilinmezin içinde ömrederim

  .

  Diyorum ki bulutlara 

  bana da öğretin ağlamayı

  Sonra sakinleşip susmayı

  Bana da öğretin 

  Güneşle dost olmayı

  Yağmur sonrası 

  gökkuşağı açmayı 

  Diyor bulutlar 

  dertsiz ağlanmaz 

  Tesellisiz susulmaz 

  Derde rağmen gülebilene 

  Dost olur güneş 

  Hem hüzne hem ümide 

  Boyanabilende açar gökkuşağı 

  Boyanabildiğin kadar renklisin 

  Korkuya,sevgiye,mora,pembeye...

  .

  Ay karardı bakışlarımda lakin güneş doğdu ferine 

  Bir yıldız kaydı gecemden lakin Ümit durdu vecdime 

  Lakin ey! çare 

  Gül sarardı bahçemde lakin hazan yeşerdi gönlümde

  .

  gözlerimdeki feryadı dinliyorum, dargın...

  zorla susturulmuşum.

  dudaklarımın sıkılışına bakıyorum, kızgın...

  zorla güldürülmüşüm.

  Susuyorum, madem öyle istiyorlar...

  susunca da kızıyorlar, anlamıyorum.

  dayanıyorum, madem üzülüyorlar...

  gözyaşlarım darılıyor bu kez isyan ediyorlar...

  gülümse diyorlar, sana gülmek yakışıyor!

  ağlamayı kim ister ki?

  ya ben anlatamıyorum

  ya da onlar...

  hayır, anlamıyorlar...

  .

  KARANLIK BU,

  ÇİLİNGİR SOFRASI

  İçiyorum şehrin ışıklarını sarhoş etmiyor

  Dikiyorum güzellikleri kafama kâr etmiyor

  Sıkıyorum alnımda yumruğumu

  Yumup gözlerimi

  Söylediğim türküler feryadımı

  Dillendirmiyor.

  Ayyaş desinler gönlüme fark etmez

  Sarhoş olam zaten ancak unuturum  

  Gözlerimden acı şarap akarken

  Hüzün niyetine

  Kafası güzel desinler

  Boşver alışırım.

  Gecenin bağrı soğukmuş meğer

  Köprü altı sıcak

  Karanlığın kucağına bağdaş kurarım

  Önümde dertler çilingir sofrası

  Bakarım gökyüzüne ara sıra

  Belki birkaç yıldız görüp

  Umutlanırım.

  .

  Yarım kalan her adımda yolda kaldığımı hissediyorum... 

  Tökezleyip düştüğüm her kaldırıma sarılıp ağlıyorum...

  Başımı çarptığım her taşa bulaşan kanımı,

  Ne kadar uğraşsamda silemiyorum...

  Kalkmak istiyorum ayağa, dimdik! 

  Bacaklarım titriyor ayakta duramıyorum...

  Neye kızmalıyım şimdi Atamadığım adımlara mı? 

  Öfkemi kime vurmalıyım Kaldırım taşlarına mı?

  .

  Yüreğimden kopan bir çığlık kadar sessiz haykırışlarım.

  Gözlerimden yağan sağanak bir yağmur kadar ıslak...

  Ellerimden tutan şu rüzgar kadar serin Hayalin 

  Ve inad edercesine hislerime tutsak...

  Düşlerimden seçilen kabus kadar karanlık mı kaderim? 

  Bilemem, susar bir gün belki sayıklayışlarım.

  Sevemem isyanı, ümid ederim, lakin

  son nefesim gibi yorgun yakarışlarım.

  gözyaşımla doldurduğum kadeh !

  İçmek için koşacağım sana lakin 

  Bir ihtiyar kadar ölgün adımlarım .

  Ve ölmüşüm gibi donmuş suretim .

  Geçmişim kadar sahte bir hayat bu

  Ve ben sarhoş olmak için seçilmedim 

  Yaşamak arzusundayım aslında ben 

  Lakin gömmek istiyor bilinmezliğin

  .

  Aynamdan gözlerime yansıyan 

  hüzünlü halim! 

  Yavaş bağır zira tek kelime duymaya 

  yok mecalim!

  .

  BİLİR MİSİN?

  Kömür mü, deniz mi, yosun mu, ela mı yârim gözlerin?

  Zehir midir, bal mı bilmem kelam-ı sözlerin?

  Yeşili- kırmızıyı sever misin bilmem;

  yeşil vuslat, kırmızı aşktır bilir misin?

  Hasretlik mi, kara sevda mıdır çektiği gönlümün?

  Yağmur mu, gözyaşı mıdır çağladığı gözümün?

  Üzerine çakılan; şimşek midir, acı mı göğsümün?

  Çıkardığı kıvılcımlar gecemde yıldızdır bilir misin?

  Meltem midir, fırtına mı, sevdam nefesin?

  Okşar mısın, savurur musun bedenimi?

  Hançer misin, ateş mi, ben bilemedim.

  Yüreğimi yakar mı, deşer mi sevdan çözemedim…

  Zengin mi, Miskin mi, yoksul musun sevdiğim?

  Kimsen öyle kal, kalbimdeki bronz taht senin...

  Be sevgilim ;

  Aşktan kim ölmüşte ben öleyim!

  Aşktan ölen şehit değil mi?

  Şehitler ölmez bilmez misin?

  .

  saklamaya calistigim bir ates ki;

  kor tutmus icimde...

  sondurmeye kiyamadigim bir ask ki;

  yanar durur icinde...

  sevmeye doyamadigim bir yar ki;

  gunes kadar uzak...

  soylemeye korktugum bir itiraf ki;

  vuslat kalbime yasak!!!

  .

  adresi bir hayaldi sadece

  gonderemedigim mektuplarimin

  hanceri mesafelerdi belki de

  icimdeki hasret yaralarimin

  yaş icirerek doyurdugum gozlerimin

  hic kimsesi yoktu belki,kim bilir?

  yalnizlikla hukumluydu kalbim

  hak muebbet istemistir belkide 

  kim bilir?

  .

  Yetim ufuklara çökünce gecenin hicranı

  Sensiz parıldayan yıldızlara kızarım!

  Dayarım hasret silahımın namlusunu

  Sensiz doğan güneşin alnına, sıkarım!

  Azgın bir yalnızlık fırtınası,

  Sardı hayatımın dört bir yanını

  Sen yoksun ya hayallerimin yaldızı

  kilitsiz mapuslarda, Kalbim esir kaldı…

  Uzun yaz günleri, uzun kış geceleri…

  Hayatım sona ererken sevgili!

  Yanımda olmandır tek dileğim…

  Uzun kış gecelerinden, uzun yaz günlerine…

  Ahir zamana ererken hayatım,

  Hasret eker Gönlüme sadece kaderim!

  Yoksun yine sevgili! Yanımda…

  Bir başıma kalmak zorunda mıyım, Dünyada?

  Dikenlerin büyüyüp, etrafı kapladığını izlerim

  Sıra halinde uzanırlarken acı veriyorlar…

  Uçları zehre bulanmış,

  Batmaya kurban arıyorken, 

  Ben, Nasıl içlerine girebilirim?


  Duyuyor musun yağmurun ayak seslerini

  Üzerindeki deniz mavisi kubbecikten

  Bir şarkı gibi dinle ki, onlar;

  Duyduğu her sözde seni arayan

  Hüzne dökülen bir aşkın izleridir…

  Gel ki gülsün prensesin hisleri

  Gül ki dinsin gözlerinin yaşları

  Sönsün kalabalık şehrin ışıkları ve

  Efsun gözlerin aydınlatsın karanlıkları

  .

  HÜZNE TUTSAK

  Feryadı yüreğimin ta ezelden 

  kanayan yarasına şöyle bir bak

  hüzün bulutları çökmüş üzerine 

  kan ağlayan gözlerine bak 

  gel ilaç ol acılarına tez elden

  canhıraş sancılarına bak

  hicranını dindir, hadi tut ellerinden…

  kara dumanlar sarmış dört bir yanı

  rengi solmuş güle şöyle bir bak

  hüzzam hastası tüm çiçekler

  güneşi tutulmuş umutlarıma bak

  dileğimi tutan yıldızlar da yandı

  karanlığa tutsak mehtap

  afitabını yak!

  Geriye tek sen kaldın…

  .

  Ellerimin saklısısın. 

  Titreyip yazamadığı ruhu göklerde sözlerisin. 

  Damla damla düşerken yer yüzüne her bir harfi; 

  bulutları seyreden gözlerimsin

  .

  Boğazı düğümlü gözyaşlarım boğulur yürek selimde.. 

  sızı görünümlü dertlerim sancılanır sesimde… 

  çağırmayı denediğim her türküde yârimsin, 

  dinlesen de dinlemesende…

  .

  Seni görünce Hecesi küle dönerdi söyleyeceklerimin. Gecesi güne sönerdi göklerin. Secdesi güle çökerdi için için ve ahdesi vefaya söylerdi dileklerimi, rabbe yalvarırken. Diken diken batardı toprağa kirpiklerim. Fenası bekaya çıkarken ruhumun, aşkım Rabbime dönerdi, sen muhabbetim olurdun.

  .

  Rüzgarın öpmeye doyamadığı gözyaşım!

  Soğuk vurmuş eline yüzüne

  Kalbimin kurutmaya kıyamadığı gözlerim!

  Hazan vurmuş her mevsimine

  .

  Hayallerden daha uzaklara dalmış

  İki göz,

  Ulaşılmaz duygulara tercüman 

  Sağır ve dilsiz.

  Ruhunun derinliklerine sığınmış

  Aşkı sensiz.

  Karanlık bağımlısı, kötümser

  Ve ümitsiz.

  Rüyalardan daha güzel gelir olmuş 

  Kabusları

  Korkutur olmuş gecelerini 

  Toz pembe hülyaları

  En fazla ölüme kadar giden

  Dua ışıkları 

  Yalnızlık, gözyaşları 

  ve sönmüş umutları...

  Baldan daha tatlı 

  düşüncelerle boğuşmak.

  Zehir kadar da acı

  Duygularda boğulmak.

  Nefsini dinleyip de 

  yanlış yollara sapmak 

  Günah, isyan ve 

  Kendi kalbinden kovulmak...

  Yeni bir başlangıç

  Sondan daha ulaşılmazdır.

  Vuslat ne kadar uzakta ise 

  Firak o kadar yakındır

  Hayata karşı mücadelesi

  Cevapsız sorulardır

  Yaşam kavgası, bir hayal çıkmazı 

  Ve sırlardır...

  Sözde dostlardan daha candandır 

  Kalem ve silgi

  Bir parça kağıttan başkası yok 

  Sırtını vereceği

  Toplu tüfekli savaşlardan geri değil 

  İçindeki

  Dünya, ahiret ve 

  kararsızlık seçimleri...

  .

  Bu hayata nefesi son çekişim ey rüzgar! 

  Bugün aldığım nefes bile terkeder beni

  Son nefesim olur, alamam geri.

  Ağladığım son günüm bu ey yağmur! 

  Kaynağına dönmez akıp gitmiş yaşlar.

  Faydası yok ne hüznün ne acının...

  Bazen ağlatır gülümserken hatıralar.

  .

  ne yaşamayı becerebildiğim ne de ölmeyi becerebileceğim hayat! senden çok özür dilerim. insan vesvasları ile tıkış tıkış, şeytan kadehleriyle dopdolu, çaresini bulamadığım derdim! çok üzgünüm...

  .

  Sonbaharın baskınıyla üşümeye başladı yüreğim.

  şimdi altına dönüştü zümrüt yeşili çimenler.

  sararıp soldu renk cümbüşü çiçekler.

  kuş cıvıltılarının bıraktığı sevgiler yok artık.

  hazan vurdu, şimdi nefretli bu gözler.

  eylülün rüzgarıyla savurdum umudu.

  sevdayı, özlemi, dünyayı, mutluluğu...

  geriye, bir ömür dolusu hüzün ve

  bir yürek dolusu nefret bıraktım kendime.

  acılar mı, insanlar mı, gerçekler mi?

  canımı yakan, sevgi mi yoksa nefret mi?

  sonbahar mı yaşamaktan nefret ettiren?

  soldurduğu yapraklar mıydı sevgim?

  isyanım mı yoksa beni benden eden?

  neden yaş yerine asit damlıyor gözlerimden?

  duygusuz bakışlarımın, ağlayışlarımın sebebi...?

  hissiz, karanlık, karamsar kalbimin katili kim?

  .

  Devrilmiş bir cümle kadar dengesiz geçirdiğim zamanımı ölçemeyen saatler…

  .

  Sanki içimde biriken devasa bir çığlık var. Arasında eziliyorum boz renkli sislerin. Sözleri olmayan bir feryatname okuyor gözlerim. Dudak hareketleri kulağımı çınlatıyor. Olmayan sesi içimde yankılanıyor harflerin. Ağırlığını kalemin, taşıyamıyor dizlerim.

  .

  Gece yarılınca gider karanlık.

  Gün ağardıkça unuturum seni.

  Gün batarken özlerim.

  Gece yarısında gelir gam geri

  Adını yıldızlara söylerim

  .

  Bilmediğim manalar var dilimin ucunda. Yetiremiyorum kelimeleri.

  .

  Hayat beni çağırıyor duyabiliyorum. 

  Her sese kulak verecek kadar güçlü değilim.

  Ölüm sadece bakıyor gözlerime aynadan 

  Yansıyan yüzümdeki serinliğe sahip değilim

  .

  Kayboldum özleminde şu anın.

  gözyaşımın çizgisinden yarılmış yanağımı görmüş olmalı yağmur.

  Bilememiş güneş misali doğduğumu. Gün batımında büyüdüğümü. Vakit gece sanmış olmalı, baktım, gök kuşağında siyah pek mağrur. Unuttum sanmış günün ağarışını. Yıldız açmış zift karanlığında beyaz. Uyumak istesem yüzüme şarap serpecek uyanayım diye zaman. Sarhoş ettiğini bilmeden dünya, kısıp gözlerini yine de bakacak yorgun düşmüş hafızama. Mayhoş tadıyla karışık duygularımın, naralar atıyorum içimin sokaklarında. Sokağımın lambaları yanıp sönüyor. Sanrıları düşüyor peşime geçmiş anıların. Göz kapağım devrilip geri dikiliyor.

  .

  Güzel insanlar biriktirmek istiyorum hazine sandıklarımda 

  umursamadan kim ne demiş. Saklamak istiyorum her birini ruhumun en derinlerinde kendilerinin bile bulamayacağı yerlere.

  .

  Bazen ruhu karmaşıktır insanın. Neyi nereye koyacağını bilemez.

  .

  Rüzgarın saçlarını okşadığı uysal göllerden birisin işte. Tam alnının ortasında şirin mi şirin bir adacık var. Tam kalbinde vatanımın bayrağını taşıyorsun. Yanaklarından süzülen parlak tüylü ördekler şu ilerideki sandalla yarışa girmeye kararlı görünüyorlar. 

  Gökyüzü de hayli şefkatli bugün. Bana annemi özletti. Gözlerim ılık ılık doldu duygulandım. Baksana nasıl kollarını dünyalar kadar açmış kocaman sarılmış sana. Sen de manalı bakıyorsun hani. Şefkati ve güveni en derinlerinde hissetmiş gibi masmavi.

  Biliyor musun şu an içimde bir yerlere vuslat destanı yazıyorsun bu masum halinle. Ardındaki ağaçlarla yemyeşil bir huzur türküsü söylüyorsun özlemimi teskin etmek için. Teşekkür ederim. 

  A! Bayrağımın yanıbaşında dikilip duran sıska sokak lambasını yaktılar. Biraz ışığa ihtiyacım vardı iyi oldu. Işığın ihtişamıyla gözümü alıp almadığını mı soruyorsun. Hayır, bayrağım daha göz alıcı. 

  Hey! Sağ tarafına bak. Bak siyahlı beyazlı yavru ördekler defileye çıkmış endan sergiliyor. Öyle hoşlar ki güzelliklerinin silüeti kalıyor geçtikleri her yerde. Hani sevinç gözyaşları sımsıcak bir gülümseyişin üzerine iner ya salına salına. Öyle nazlı yürüyorlar. 

  Havanın beti benzi attıkça gölgeler coşuyor. İyi dinle sana gördüklerimi anlatıyorum.   

  .

  Bakma aynaya zira aksi düşen suretinde günahın var. Siretinden utanmalısın. Ağlama öyle sessizce. Duyabiliyorum gözlerinde çığlık var. Ve görüyorum ahlı nefesinde bir yangın… iyice aç kulaklarını göğsünün ki kafesinde gönlün ve onun içindeki ses var, dinle. Öyle ki pişmanlık sözlerinde karanlık bir gece var. İsyan olmalı bu. Saklanmalısın. Hayır, endişelenme Yare sığın. Yıldız doldurur yar gönlüne iki kaşı arasından yatıştırır karanlığı. Lakin dikkat et de sen günahlarını yıldızların nurunda yakıp aydınlığa çıkayım derken Yarin narında kavrulmayasın. İsyandan saklandığın sokaklarda divaneler gibi dolanıp da sonra bildiğin yollarda kaybolmayasın.

  .

  kocaman soru işaretlerim var. kırışmak istiyor göz altlarım. bükülmek istiyor belim. nefesim daralmak, gözlerim kararmak… şiirleri, geceyi solumak istiyor kelimelerimin. şarkıları, sabahın ilk ışıklarını gıdığından öpmek… güldürmek istiyor beni zaman, en zarif hülyamdan gıdıklamak... izin vermek istiyorum hayata. Ve kendime bir şans daha... şimdi, burada, sadece biraz daha kalmak...

  .

  Gözlerinde kaybolmayı dilediğim nehir! Akma bu tarafa bulamazsın kendini.

  .

  Günahkarlığımı bile bile cehennemin sahibine sığınmak. Yaramazlık yapan bir çocuğun dövüleceğini bile bile yine ana babasına sığınması gibi.

  .


  Bir nefes var boğazımda tetikte. Çıkmaya hazır, girmeye hazır, düğümlenip kalmaya hazır, yokluğa hazır… varlığı nimetimken neden?

  Bir ruh var göğüs kafesimde. Bir de kalbim sol yanımda. Savaşmaya hazır, kazanmaya hazır, kaybetmeye hazır, ölmeye hazır… nefs ve şeytan düşmanımken neden?

  Bir mezar var kaderimde. kazılmaya hazır. Tenim renginde toprağım. çiçekler açmaya hazır, alevler saçılmaya hazır. Akıbetim cennet olmaya cehennem olmaya hazır. Azrail bir melek iken neden?

  Bir dünya var gözlerimin önünde. Görmediğim bir inanç var içimde. Hissedişimin huzuruyla gönlüm; yaşamaya razı, ölmeye razı. Varlığım yokluktan gelmişken yokluğa dönemeyişim neden? Varlığımın kıymetini bilemeyişim?.. 

  hiç işte, bir hiçim.

  .

  Uçmak değil marifet, yere çakılmamak…

  .

  Susmayı öğretir ilim. Susamıyorsan cahilsin. Susabiliyorsan alim.

  .

  Ruhum feryat figan içinde. 

  İçimdeki isyankar kan ter içinde. 

  Kendimde değilim. 

  Dünya gurbet, gaflet zehir, 

  ölüm hastalığında kalbim. 

  Hayır, bu ben değilim.

  .

  Hangi kafiye uyduracak içimdekileri kağıda kaleme?

  Hangi nakaratta takılacağım senin adına yârim?

  Hangi kulak dinleyecek yazsam seni gözlerime?

  Hangi yaş sızlayacak yanağımdan yoluna doğru?

  Hangi rakkas oynayacak hasretimin türküsüyle?

  .

  Bulutların yağdığı, koyu bir hüzün var

  Benim duyduğumsa onun tınısı 

  Umutların çaldığı, efkarlı bir türkü var

  İçime çektiğim ses onun yankısı 

  Bu musikiye eşlik eden bir his var

  Söylemeye çalıştığım bir dert şarkısı...

  .

  DUYGULARIN AĞLAYIŞI

  Saat dün sularında bir hüzne tutuldu güneşim

  Ortamın karaltısında görünmez oldu zaman

  Siyaha gark oldu aydınlık ışık hüzmeleri…

  Hedefini bulamadı Pertev mızrakları

  Saplandı bir kuytu köşeye ve

  Kanlı yaşlarla söndü afitabımın ateşi

  Aşık pervanelere mezar oldu alevleri…

  Feza okyanuslarına varıyordu al ırmakları

  Bir yıldız kaydı tuzlu suların arasından

  Ve karaya çıkamadan battı karanlığa…

  Bir lodos fırtınasıyla savruldu yapraklarım

  Toprağın cazibesine yenik düştüler

  Birer birer döküldüler yokluğa…

  Koşmaktan bitaptı gözbebeğim

  Yorulmuştu hep uzaklara adım atmaktan

  Gri hicranları seyretmek acıtıyordu

  Göz kapaklarının arkasına saklandı son çare

  Bir çözüm değildi bu da

  İmkansızları, hayal ediyordu şimdi de…

  Kirpiklerini yararak çağlayan şelaleleri

  Damlıyordu gamzelerime doğru

  Acılı bir tiyatro oynuyordu ağıt sahnesi…

  Duygularım gece siyahında dostsuz ve dertliydi

  .

  disarida yagmur, iceride ben,

  gozlerimde yas,bende sevda var.

  gozyasimda ask,sevdamda karalar var.

  gonlumde huzzam,

  ellerimde kalan;

  bir avuc hicran var....

  .

  Kendimi sensizliğe terkettim sevgili

  Nefsimi yalnızlığa hapsettim

  Hiçliğe tutsak ettim duygularımı

  Her saniye biraz daha gömüyorum kalbimi

  Hiç kimsesiz, tek başınalığa…

  Acı, keder, üzüntü, gam…

  İki kaşımın arasından yükselen

  Kapkaranlık dumanlar…

  Hangi güneşi söndürecek 

  şimdi geçmeyen zamanlar…

  Ölümcül bir hüzzam hastasıyım

  Umutlar; sanki lanetliymişim gibi

  Can havliyle kaçıyorlar benden…

  Gitmek istiyorum dünyadan…

  Kendimden ve arzularımdan kaçmak…

  Nefsime inat, yarsız kalmak istiyorum…

  Anlıyor musun sevgili,

  Sadece rabbimi istiyorum!...

  .


  Gecenin ruhuma doldurduğu karanlık! 

  Yırtıl artık yırtıl ki, ışık sızsın ruhuma.

  Ey şu gece ruhumu sızlatan ışık! 

  Kısıl artık kısıl ki, gönlüm kamaşmasın.

  Ey karanlığı yırtık gece!

  Yaman artık yaman ki, yıldızlar düşmesin.

  Ey şu ruhumun yamandığı secde!

  Sarıl artık soluma ki, titriyor, üşümesin.

  Ey içimde sızım sızım, ışık içen karanlık!

  Seril artık yerlere ki ruhum çok yorgun.

  Ey sol yanımda uyuklayan gönlüm! 

  Uyan artık gör ki her yer aydınlık!

  Ey yıldızlı gecenin umut sızıntısı! 

  minnettarım benimle olduğun için 

  Ey aydınlanan ruhumun gözyaşı ! 

  Akarken neden ılık ve sakinsin?

  Oysa nekadar da heyecanlıyım ben

  Artık gönlüm özgür ,ruhum coşkun.

  Geceme gün doğarken seyret beni

  Nasıl da mutluyum gör 

  ve nasıl da huzura doygun...

  .

  Susmak ne güzel kelam imiş 

  Gözler ne güzel tercüman.

  Dinleyebilmek gönül işi imiş

  Okuyabilmek ise pek yaman.

  Dertliyi söyleten dert, 

  şifasız, merhemsiz bir yara imiş

  Bak hale ki, susturan dert ise 

  dumansız, dermansız yakan...

  " Ah" etmek yaraşmaz imiş 

  Derdi nefesinden üfleyene .

  Tek seferde içine çekmek imiş mesele.

  İyi edecek ilaç, söndürecek yel sormadan 

  Kanamak, yanmak gerekmiş

  O'ndan başka dert-tabip aramadan.

  .

  Kendini bir şey sanma güneş!

  Isıtamıyorsun işte 

  yağmuru benim yanağımda.

  Hep soğuk,

  Hep kuru izler kalıyor.

  Hep ışık, Hep bahar değilsin 

  Yalan söyleme!

  Kavuruyorsun umudumu 

  Hep yanıklar, çizikler kalıyor.

  .

  KANAMAK VE …

  Susmak ne zormuş böyle içinde feryatlar koparken

  Konuşmak ne zormuş hiçbir şey olmamış gibi gülücükler saçarken

  Kalkabileceğine inanmak ne zormuş böyle her düşüşte 

  Yaraların kabukları soyulurken.

  KANATMIŞ OLMAK…

  Ve ney zormuş ki söyle

  Kanattığın bir yaraya merhem olsun diye Allaha yalvarırken canın yanması kadar

  Kim demiş vicdan yok! 

  Hangi merhem iyidir ki pişmanlığın akıttığı şifa kadar gözlerinden?

  Hangi cinayet ağırdır bir yarayı kanatmaktan

  Merhem bulamadıkça Allahtan şifa umarak ağlamaktan…?

  .

  Dili yok mudur acının,

  Neden anlatamıyorum? 

  Sesi yok mudur ki,

  Kimseye duyuramıyorum?

  Tadı yok mudur ki tatsınlar?

  Bilseler ya ne kadar zor .

  Kokusuz da mı yoksa bu? 

  Verdiği ıstırabı bir anlasalar...

  .

  Tıkırtı… sessiz ve karanlık bir kimsesizliğin ortasında bir çocuğun oyun oynarken çıkardığı tıkırtıları duymak. Bu kadar masum muydu içindeki çocuğun kalbi? Oysa o hep günahkardı çocukken.

  .

  Zaman aktı gözlerimin altından. 

  Damla damla yağdı yanaklarımdan.

  çizgi çizgi kader üşüştü alnıma. 

  Yazgısında keder düştü bahtıma.

  .

  Bir günah işlersin. Pişmanlık rabıtası yaparken bilmeden isyan edersin. farkına vardığın an nefsinden daha da korkarsın. O öyle merhametli affeder ve yardım eder ki günahı da tövbeyi de isyanı da unutur, Yare dalarsın.

  .

  Dertsiz görünür asi kulun sözde rahat yaşar dinden ahlaktan bihaber. İsyankardır üstüne üstlük. Lakin hidayet nimetine en muhtaç odur Rabbim. Ruhu sensizlikle azaptadır. Senin firakında gurbettedir. Sabreder farkında bile olmadan. Esirdir nefsine. işkence eder şeytanlar kalbine. Yaradır her zerresi.sıkılır gönlü her gecede. Acır soluğu zikrinsiz. Çilelidir başı. Sana sığınacağını bilmez. Kimsesiz sanır kendini. Yapayalnızdır Rabbim. Senden gafil kalan kulun Senden uzak oluşunun zulmü altındayken mazlumdur. Yardımına muhtaçtır. Yardım et Rabbim.

  .

  Artık  bütün taşlar yerli yerine oturmaya başlıyordu. Kelebek, içindeki sessizliğe anlam verebilmenin heyecanını yaşıyordu sonunda. Toz kanatlarındaki ihtişamın ve hassaslığın sırrına da vakıf olmak üzereydi. Hissediyordu. Geçmişi, şimdiyi ve ihtimali var ya da yok bir geleceği. Kelebek, aynaya baktığında sonsuzluğa giden kapıları görebiliyordu. Bir tanesi yangın bir tanesi ışık bir tanesi de boşluk. Şu kadarcık zamanda ne kadar da büyük bir mana inşa edilmiş meğer içimde ve dışımda diye şaşkınlığını dile getirdi kelebek. Haklıydı. 

  Üç beş yaşlarında gördüğü bir rüyayı anımsadı. Sonra geçenlerde gördüğü bir tanesini ve yaklaşık iki yıl önce sadece gözünde canlandırdığı uyku uyanıklık arası bir şeyi…

  Sanki geçmişte yaşadığı her şey iyiliğiyle de kötülüğüyle de hakikati anlamasını kolaylaştırmak adına başına gelmişti. Gayet intizamlı ve kusursuz bir şekilde parça parça ayrılıp binlerce pazılın bir bütün oluşturduğu dev bir resme dönüşüyordu hayatı. Kadere inancı artıyordu. Zira ruhundan gelen bu tarifsiz senfoni alelade bir şekilde maymunun, çam ağacının, gökyüzünün yahut toprak ananın ortaya koyabileceği bir senfoni değildi. 

  Bir yaratıcının varlığına inanmamak elde miydi? İmkansızı mümkün kılan bir inanca davet ediyordu bütün bunlar onu. Hiçliğinin farkına vardıkça korkularını imha ediyordu kelebek. Ne ölümden ne de yaşamaktan korkuyordu. her şeyden, beş duyuluk gerçekliğin lezzetiyle beraber ruhunun azalarını keşfettikçe kat kat daha fazla haz alıyordu. Çünkü büyük resmin her parçasında yegane bir gerçeklik seziyordu. 

  Aciz fakat harika bedeni, ruhuna mükemmel bir çerçeve olmuştu. Beş duyuluk gerçekliğiyle dünya da bedenine çerçeve olmuştu. 

  Peki ya büyük resimde, bütün çerçevelerin ötesinde nasıl bir hayat ya da ölüm vardı? Kelebek, sonsuzluğa açılan asıl kapının eşiğinde gibi hissediyordu kendini. Şu muhteşem yaratıcı için, alacağı tek nefesten dahi firar etmeye hazırdı. Delicesine, aşıkçasına O’na kavuşmayı diliyordu. 

  .

  Aşağı, en aşağı yerim.

  Çıkar çıkar yükseğe, en tepeden düşerim.

  Himmetiyle teselli olur kalkarım.

  Teslim olamazsa kalbim, yerin de dibine düşerim.

  .

  Ruh nefse aşık olur. Buradan kalp doğar. Kalp kimin tarafına meylederse insan ona çeker.

  .

  Bahçen çiçekli mi saklı mı? Suluyor musun kilitliyor musun? Saksı mı sandık mı? Bahçen hangi renk? Rengarenk mi iki renk mi, tek renk mi? Gök kuşağıyla mı sınırlı yoksa? 

  İnsan bazen beyaz kadar özgür ve bilgedir. Bazen siyah ve beyaz kadar kuralcı. Bazen gök kuşağı kadar uyumlu. Bazen de hayat kadar süprizdir. 

  Bahçende yaşıyor musun gömülü mü?

  .

  Tek kelime…

  Senden duymak istediğim tek bir kelimeydi benden esirgedin.

  Tek kelime etme ve git.

  Tek kelimeydi sevgiye ve nefrete yeten.

  Kırgınlıktı içindeki.

  .

  Görür gibi hissedebilir mi insan?

  Öyle! gözü fersiz, önü ışıksız...

  Duyar gibi dinleyebilir mi insan?

  Anlatsa anlaşılır mı?

  Cümle harfleri hiçe sayıp, sessiz kelamsız...

  Ne hayaldir ne de hayat yaşadığı.

  Yakaza halli bir duygu, dua olup 

  gerçekleşebilir mi yersiz zamansız?

  Gerçeği bile boşverebilir mi insan? 

  Fikri yere serip, beden başı akılsız...

  İnanınca böyle nazlanır mı insan?

  Çelimsiz kulluğuyla, biçareliğine rağmen

  Vuslat arzularken "sanki dertli" fakat

  Sonsuz Kudretiyle Merhametine yaslanıp 

  Yar'e sığınmakla bu insan

  " sahiden gamsız"...

  Nasihati oldur ki kulun verilenden çıkardığı;

  Acizliğince fakirdir insan, günahkardır.

  Vacip olur gözlerine 

  Pişmanlığa sabır ile ağlamak.

  Eşref-i mahlukattır.

  Rabbin lutfuyladır insan.

  Her nefesini şükr ile O'nun zikrine bağlamak

  Her vakit üzerine vacip olur.

  O halde var sen düşün âkil insan! 

  Seni dahi bir hikmete binaen Yaratan'a 

  Senin için yarattığı her bir ânâ

  Rıza göstermen, Hak üzere sana lazım olur.

  .

  Havanın sıcaklığını betimleyecek olsaydım bunun yerine alnımdan damlayan teri kalemime mürekkep edip yazarkenki halimi görmenizi dilerdim.

  .

  Bakma aynaya zira aksi düşen suretinde günahın var. Siretinden utanmalısın. Ağlama öyle sessizce. Duyabiliyorum gözlerinde çığlık var. Ve görüyorum ahlı nefesinde bir yangın… iyice aç kulaklarını göğsünün ki kafesinde gönlün ve onun içindeki ses var, dinle. Öyle ki pişmanlık sözlerinde karanlık bir gece var. İsyan olmalı bu. Saklanmalısın. Hayır, endişelenme Yare sığın. Yıldız doldurur yar gönlüne iki kaşı arasından yatıştırır karanlığı. Lakin dikkat et de sen günahlarını yıldızların nurunda yakıp aydınlığa çıkayım derken Yarin narında kavrulmayasın. İsyandan saklandığın sokaklarda divaneler gibi dolanıp da sonra bildiğin yollarda kaybolmayasın.

  .

  Bir günah işlersin. Pişmanlık rabıtası yaparken bilmeden isyan edersin. farkına vardığın an nefsinden daha da korkarsın. O öyle merhametli affeder ve yardım eder ki günahı da tövbeyi de isyanı da unutur, Yare dalarsın.

  .

  FATMA ZEHRA AKYİĞİT FZA

  .

  DEVAM EDECEK...
 • 784 syf.
  ·9 günde·Beğendi·8/10
  Budala, saf bir karakter olan Prens Mışkin'i ele alıyor. Ve bu denli saf bir insanın toplum tarafından gördüğü muamele ve başından geçenleri.

  Kimsesiz sayılabilecek Prens Mışkin'i ilk başta kimse pek sallamazken, kendisine bir şekilde kalan miras sonucunda olaylar gelişiyor. Sömürü var, yalan var, hile var, aşk(!) var...

  Fakat ben Prens Mışkin'in bu saflığının iyilik ile karıştırıldığı kanaatindeyim. Saf ve iyi niyetli olsa da, neticede doğru yaptığını söylemek pek mümkün değil. Doğru ya da iyi olmak, saf ve iyi niyetli olmaktan bence bağımsız şeyler. İyi niyetli ve saf duygularla yapılan işlerin sonu hiç hayırlı olmuyorsa, ortada yapılan bir iyilik yok demektir. O sebeple Prens Mışkin'in "iyi" bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Kendisini iyi niyetli, saf şeklinde tanımlayabiliriz. Ya da Dostoyevski'nin de yaptığı gibi "Budala" demek de gayet isabetli olur.

  Bu arada Prens Mışkin'in saflık seviyesinin de biraz abartıldığını düşünüyorum. Özellikle de bir çok insanın iyilik yaptığını düşünerek dolandırıcılara para kaptırdığı gibi örnekleri düşününce. Prens Mışkin bence aşırı özel bir karakter değil, yalnızca Dostoyevski onu çok iyi işliyor. O sebeple bu kitabın kalitesi Prens Mışkin'in karakterinin enteresanlığından değil, Dostoyevski'nin onu aktarış biçiminden kaynaklanıyor. Biraz abartılmış bir karakter olduğunu düşünüyorum açıkçası Mışkin'in.

  Hatta hepimizin çevresinde, bu boyutta olmasa bile Mışkin'e benzer insanlar vardır. Yoksa da belki kendiniz öylesinizdir. İnsanlar yer yer iyi niyetleri sebebiyle budalalık yaparlar. Her iyi niyetli hareketleri budalalık değildir ama, kötü sonuçlananları için böyle demek gayet yerindedir. İyi niyetli olmak elbette şahane bir şey ama, sırf iyi niyetimizden kötü insanların menfaat sağlamasına müsaade etmek de doğru değil. Bu cümleye kendimi de katıyorum, başka insanları fazla umursayarak ve iyiliklerini düşünerek kendimi çok kez bunalttığım aklıma geliyor. Oysa ne gerek var bu budalalığa? Doğru ve iyi olmak yalnızca saf hareketlerle mümkün olmuyor işte, aynı zamanda hayatı algılayıp akıllı da olmak gerekiyor.

  İyi niyetli bir şekilde paranızı bir dolandırıcıya kaptırmak yerine, ihtiyaç sahibine ya da bir hayır kurumuna bağışlamanın arasındaki farktan bahsediyorum. Prens Mışkin'in durumu da bence bundan ibaret.

  Budala ilk 250 sayfasında konusuna tam manasıyla giriş yapamayan kocaman bir kitap. O sebeple okurken biraz sabırlı davranmanız gerekebilir. Ben kendisini beğenerek okudum. Ama arka kapağında yazan, Dostoyevski'nin ilk büyük eseri sözüne anlam veremedim. Belki çıktığı dönem için bu cümle geçerli olabilir ama, Dostoyevski'nin Budala'dan önce yazdığı daha iyi olan kitapları var. Hiçbir şey yoksa, Suç ve Ceza var. Budala da iyi bir kitap olsa bile, Suç ve Ceza seviyesinde olduğunu düşünmüyorum.

  Bu kitapla ilgili söyleyebileceğim son şey ise, Dostoyevski okumaya başlamak için ideal olmadığını düşündüğümdür. İyi bir kitap olsa da hem okuması başlangıcı sebebiyle sabır istiyor, hem fazlasıyla kalın, hem de Dostoyevski'nin daha iyi kitapları var. Bence Budala'ya onun en iyi birkaç kitabını okuduktan sonra şans vermelisiniz.
 • 328 syf.
  ·6 günde·10/10
  Bugüne kadar okuduğum en güzel kıtap
  Her satırını okuduğumda sanki yüreğimden bir parça söküyorlar, bedenimi tek tek parçalara ayırıyorlar sanki nasıl oluyorda bir insan her gün ölür oysa ben her gün yaşamak için öldüm bedenimi, ruhumu, aklımı hepsini kaybettim şuan karmakarışık duygular içindeyim bı nevi ne yazacağımi ne soylecegimi bilemez durumdayım bu satırları yazarken bile hala ağlayarak yazıyorum gerçekten insanın yüreği dayanmıyor okumaya her satırını okuduğum da daha çok agladim nasıl oluyorda bu insanoğlu bu kadar cani, canavar olabiliyorlar hala aklım almıyor. Sanırım uzun bir süre tesirinde kalicam dakikalarca ağladigim tek kıtap aslında soylenip, yazılacak o kadar çok şey var ki ama kelimeler kifayetsiz, sözcükler yetersiz kalır.  Sevgili Tarık,
  Senin şu anda ne yaptığını bilmiyorum. Hatta yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyorum.
  Ben senin hala yaşadığını farz ederek bu satırları Koşeva hastanesi Psikiyatri kliniğindeki odamda karaliyorum.
  Bilmem, seni ne çok özlediğimi söylememe gerek var mı? Parmağıma taktiğin yüzük hala yerinde duruyor.
  Sanırım bu savaşta yerli yerinde duran bir tek o kaldı.
  Tarık
  Aslında bu satırları yazmadan önce bıraz zamana ihtiyacım vardı. Çünkü çok yorgun ve hayata kırgınım.
  Sen beni hiç bir zaman uzmedin, ama hayat beni fazlasıyla incitti. Şimdi de yaşadığım kötü anılar peşime düşmüş, beni yalnız bırakmıyor.
  Sana acikmamam gereken çok şey var. Nereden ve nasıl anlatmaya başlayacağımı bilemiyorum. Ama anlatmaktan başka çarem yok.
  Hani hatirlar misin? Bir gün bana Vukadin'le ilgili şöyle söylemiştin: " O kız her kimse aşk yüzünden bir düşman kazandı."
  Hani yine hatırlar mısın? O gün ben de sana şöyle demiştim: " Ya o kızın gerçekten bir sevgilisi varda...
  Ayrıca o kız onu arzulayan her erkeğe boyun eğmek zorunda Vukadin' e hayiry diyen kız bendim.
  Çünkü sana yıldırım aşkıyla bağlanmıştım. O günlerde sen benim küçükken sık sık rüyalarıma giren beyaz atın üstündeki prensimdin.
  Ama bir gerçi daha var ki, o günlerde beni arzulayan Vukadin'e daha sonra ne yazık ki boyun eğmek zorunda kaldım.
  Kader bizi öyle inanılmaz bir şekilde tekrar karşılaştırdı ki, o günden beri kaderime isyan edip duruyorum.
  Ayrıca şunu da bilmeni istiyorum.
  Bir tek Vukadin' in arzularına değil, diğerlerinin de arzularına istemeyerek de olsa boyun eğdim.
  Tarık,
  Bir kızın başına gelebilecek en güzel şey aşkmis.
  Ben güzel olanı sende yaşadım. Ailemden neredeyse hiç kimse kalmadı. Onların acısını yüreğime bastirabiliyorum, ama yaşadığım tecavüzlerin acısını bir türlü icime sindiremiyorum.
  Ben artık alni, lekeli, yüreği yaralı bir kadınım. Bu yüzden senin de acın olmak istemem.
  Varsın olsun, içimden gitmesin bu keder.
  Bende bu acımı kendi içimde, sensiz ve sessiz yaşarım. Sana bu konuda hiçbir şey soylecek durumda değilim.
  Zaman benim için durmuş artık. Hayat gözlerimin önündeki kağıt yığınları gibi anlamsız bir hale gelmiş.
  Bu savaşta beni çok incittiler. Bilmek istiyorum, bu savaşla bende seni incittim yoksa?
  Cetniklerin eline esir düştüğüm zamanlar seni İlk başlarda çok düşündüm. Fakat daha sonra seni düşünüp temiz aşkımızı kirletmek istemedim. Çünkü bedenime ve ruhuma karışan kiri sana bulaştırmaktan korkar oldum.
  Bu yaşadıklarımı sana yazıyorum, çünkü tek başıma bunlarla mücadele edemiyorum. Ayrıca şu gerçeği de biliyorum: Seninle tekrar birlikte olmanın olabilirliği bana o kadar uzak geliyor ki.
  Doğrusu bir şeyi çok merak ediyorum. Beni bu halimle yeniden sevebilir miydin acaba? En ufak bir bir şüpheye mahal vermeden aşkımıza bir şans daha verir mıydın?
  Tarık,
  Seni o kadar çok sevdim ki, seni de çektiğim acılara ortak edemem. Seni kendime bağlama hakkım yok. Sen bensiz yeni hayatını yaşamalasin. Hala beni arıyorsan peşimi bırak. Şayet peşimi birakmazsan varlığın senin de canını acıtır. Ben bir hiçim seninle değil, ama utanç hissimle yaşamam gerektiğini öğrenen biri olup çıktım.
  Seni hep seveceğim. Ama seni asla bekleyeceğim. Sana edebiyen sadık kalacağıma ve sen yaşadığın müddetçe ömrümü sana adacağima dair verdiğin sözü tutmadığım için ne olursun beni affet.
  Keşke ömrümü yine sana adayabilseydim. Bana geldiğinde sadece beni alabilseydin. Kollarını büyük bir hasretle açtığında sadece beni kucaklayabilseydin. Beni o anda koklasaydin, ama canımı yakmasaydin.
  Çünkü çok acılar çektim, hem de çok.
  ‌Bu hayatta istediğim tek şey seninle mutlu olmaktı; ama seninle her en baştan baslayamadiktan sonra mutluluk benim için hayal oldu. Yaşadığım kötü günler kederim, kederim ise yeni ben oldu...
 • 408 syf.
  ·52 günde·6/10
  Auschwitz Kütüphanecisi beni biraz hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Bu kadar iyi bir konunun böyle çarçur olması yüreğimi sızlattı doğrusu. Altını çizebileceğim pek çok güzel cümle oldu elbet ama bir oturuşta okumaya da itmedi. Kitapta gizeme itilen pek çok konu zorlamaydı. Dolayısıyla hepsini tahmin edebildim.

  O güzel alıntılardan birini paylaşayım sizinle.

  “Okuma trenine binmişti bir kere. Gezegendeki bütün Reichların kurduğu bariyerlerin hiçbir öneminin olmadığını çünkü bir kitabı açtığında o bariyerlerin hepsinin üstünden atlayabileceğini keşfetmenin heyecanını hissetti o gece.” (s. 99)
  Bu noktadan itibaren okumayan için çok fazla tat kaçıracak bilgi olacak. Örneğin saf, beceriksiz, sakar gibi tasvir edilen Morgenstern Öğretmen’in aslında teftiş sırasında alelacele kitapları göğsüne saklayan Dita’yı görerek numara yaptığını daha ilk cümleden anladım. Flashback vermek için teftiş sırasında Dita’yı eskilere götürmek pek iyi fikir değildi bence. Bu yaşanmış olsa bile verilişi çok acemice geldi bana. O kısım orada öyle eğreti duruyor ki… Zaten pek çok geçmişe bakarak karakteri tanıtma çabası çok başarısız. “Haydi buraya da bunu ekleyeyim.” dediğini duyar gibi oluyorsunuz okudukça. Tabi, bunu farklı karakterlerin seslerini ayırt edemeyecek derecede beceriksizce ayrılmış bölümlerden de anlamak mümkün.

  Bu noktada çok sevdiğim karakterlerden biri olan Morgenstern’in zeka parıltılarına nasıl hayran olduğumu anlatmak isterim.

  “Bizim nefretimiz, onların zaferidir.” (s. 276)

  Eleştirilen davranışı tekrarlamak, kendinle çelişmektir. Daha iyi bir ortam sağlamak adına sakinliği korumak ve güzeli sunmak gerekir. Öfke, kısır döngüye sokar. Eğer bir şeylerin değişmesini istiyorsak kendimize mukayyet olmalı ve örnek teşkil etmeliyiz. Böylelikle nicesine umut ışığı olabilir, cesaret verebiliriz. Bir kez denediğinde içindeki huzur bunun neden daha iyi bir fikir olduğunu sana ispatlayacak. Keza bu zamana kadar kısasa kısas dünyayı daha iyi yaptı diyemeyiz. Öfkeyle hareket ettiğindeki seni paniğe sürükleyen o tarifsiz duygu vicdan huzursuzluğu aslında. Vücudunun doğal olmayana verdiği tepki. İç huzuru sağlamak dış huzura da kapı açar. Aklında bulunsun.

  Morgenstern’in yukarıda paylaştığım sözünü ırk olarak Yahudilerin değerlendirilip bu şekilde bir muameleye layık görülmelerine inat insan olmaktan başka bir şey olmaya çalışmadıklarına bir gönderme olarak okumak istiyorum. Hoş Dita Mengele’nin asılmasını isterken onun gibi “deli” olmak istediğini unutmuşa benziyor. Şükür ki çok sevgili Otto Keller (Klaus) “Biz onlardan daha iyiyiz.” (s. 389) diyerek onu kendine getirmeyi başardı. Böyle insanlar yaşamaya devam etmemi kolaylaştırıyor.

  Terezin’de oynanan oyunun aslında Auschwitz-Birkenau’ya gelmesi beklenen denetçilerin gözünü boyamak için hazırlanmış bir tiyatro sahnesi olduğuna dair göndermeyi zekice buldum.

  “Burası göstermelik bir kamp, bir kılıf. Yegâne işlevi Almanların burayı ölüm kampına çevirdiği söylentisini duyup gelebilecek uluslararası gözlemcilerin gözlerini boyamak. Aile kampı da 31. Blok da dekordan ibaret ve biz de bu komedyanın aktörleriyiz.” (s. 284)

  Öyle ki Dita Terezin’de Pamuk Prensesi izleyen Nazilerin ormanda kaybolmuş, acıklı bir sesle yardım isteyen narin Pamuk Prenses sahnedeyken kahkahaları çarçabuk keserek sessizliğe büründüğüne şaşırmış ve “Polonya sınırında üniformalı kurtlarla dolu bir ormanda kaybolduğunu” (s. 32) anımsamıştı.

  Kamptaki kıdemli kişilerin çoğunun, bilhassa Direniş’tekilerin, Auschwitz için düşünülen oyunun farkında olup B planı yapmaması çok şaşırtıcı. Ellerinde o kadar sakinleştirici olup da SS subaylarına kullanmamaları oldukça ilginç. Hirsch’i durdurmak için tercih edip de kurtulmak adına akıllarına gelmemesine çok şaşırdım. Böylesi bir bilgiyi sadece çocukları hayatta tutmak için kullanmaları inanılacak gibi değil. Evet, dediği gibi barışa da hazır olmak gerek ama bilgi çok değerli. O kadar çok şey yapılabilirdi ki. SS subayı Viktor Pester ile mesela. Öyle bir konumda olup da nasıl sadece sevdiğin kadını ve annesini kurtarmaya harcarsın canını. Bazı gerçekler basiret bağlanmasıyla açıklanmazsa büyük saflık gibi gelir.

  Diğer konu Fredy Hirsch’ti. Açıkçası bu kitaba kadar Nazi döneminde farklı cinsel kimliği tercih etmiş ve seçimlerini istediği yönde yapabilen insanlara dair pek düşünme fırsatı bulamamıştım. Bu kitaptan sonra kamplarda onların daha ağır şartlarda bulunduğunu ve bu yüzden kimliğini gizlemeye çalışanların fazla olduğunu öğrendim. Bu bilgi eksikliğine rağmen Hirsch’in herkesten sakladığı şeyin gay olduğu bilgisi olduğunu anlamıştım ilk flashbackte. Ancak sonraki okumalarımda SSlerin Hirsch’in gay olduğunu bildiklerini fark ettim. Hatta Auschwitz’e transfer edilme nedenlerinden biri bu.

  Hirsch’in ölümü de çok beklendikti. O kadar önemli bir karakterin ölümüne okuyucuyu hazırlama zahmetine girilmemiş olunsa dahi… Hirsch’in ölümüne yeteri kadar yükseltilmedi. Okuru hazırlamak gerekiyordu. Önemsiz gibi kaldı. Hirsch’in ölümü daha vurucu olabilirdi. Bir paragrafta sadece gelmediğini anlatmak yerine iç konuşmalar, yargılamalar, beklentiler, korkular, isyan çıkarsa olabilecekler, belki Hirschle alakalı daha fazla flashbacklerle – ki bunları vermede iyi olmadığını bile bile söylüyorum bunu- verilebilirdi. Rudi’nin kaçış sahnesi gibi olmalıydı. O bölüm çok heyecanlıydı. Adeta orada nefeslerini hissediyor gibi olmuştum. O kadar önemli bir karakterin, hele ki ölümünde şüpheler bulunan karakterin, ölümünü böyle geçiştirmek okuru kaybetmek demek. Çok üzgünüm Antonio.

  Buraya Hirsch’ten de birkaç söz eklemek isterim.

  “Baksana, burada insanlar… Ne sence? Siyonist mi? Antisiyonist mi? Ateist mi? Komünist mi? … Ne fark eder ki? Dikkatli bakınca sadece insanları görürsün, o kadar. Kırılgan ve bozulmaya meyilli. En iyiye de en kötüye de muktedir.” (s.228)

  Kitaptaki geçişler en önemli sorunlardan biriydi bence. Çok acemiydi. Anlatıcı değişecekse yapıda bir değişiklik olmalıydı. Aradan zaman geçtiğini gösterecek bir çaba da sarf edilmemişti. Bazı noktalarda okuru öyle bir yükseltip aniden kesiyordu ki sanki ikinci bir okuma yapılmamış gibi kurguya. Oldu bittiye gelen çok yer var. Yazmaktan sıkıldığı yerleri anlayabiliyorsunuz. Çok verimli olduğu noktada dikkati dağılmış ve durmak istememiş gibi. Kitapta fazlaca duygu eksikliği vardı. Yeterince duygu yoğunluğu hissedilmiyordu. Bilhassa Dita’nın annesinin ve babasının ölüm sahnelerinde. Hirsch’in ölümünden zaten bahsetmiştim.

  Kitapta hayran olduğum noktaları da araya sıkıştırmak istiyorum. Benzetmeler, tasvirler yapıldığında çok iyiydi. Gözümün önünde canlandırabiliyordum. Hayal kırıklığımın bir nedeni de bu. Potansiyeli olan bir kitabın ölümünü izlemek gibi. Bunu istikrarlı bir şekilde sürdürse Antonio G. Iturbe en sevdiğim kitaplardan birini yazmış olacaktı. Dita’yla bizzat tanışma fırsatına erişmiş olma şansını pek kullanamamış gibi. Aslına bakarsanız bunun aynı zamanda bir dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Kalemini tutmuş olabilir bu şans. Dita’nın hala yaşıyor olması onu pek çok konuda alıkoymuş olmalı. Diğer bir teorim de çocuklar için de yazıyor oluşu. Dil ve ton seçiminde kararsız kalmasının nedeni bu olsa gerek. Hem genç yetişkinlere hem de yetişkinlere de ulaşmaya çalışmış olabilir tabi.

  Markéta’nın Monte Kristo Kontu’nu anlattığı sahnede Farya’yla Dantés’nin firarını anlattığı kısımda René ve Viktor’u anımsadım. Hirsch’in ceset torbasıyla çıkacağını düşünmüştüm. Ancak onlar subay üniformalarıyla kapıdan çıkmayı akıl ettikleri halde kaçak bir SS subayının geri döndüğünde idam edileceğini tahmin edemeyip başka yol düşünmemesi talihsiz oldu. Dantés’nin özgürlüğe çok yakınken Farya’nın ölmesiyle yıkılması ise ona bel bağlayan herkesin Hirsch’in ölümünde aslında nasıl hissettiğine bir gönderme olduğunu da düşünmeden edemedim.

  Dantés’nin hikâyenin sonunda intikam almak için dönmesi üzerine düşüncelere dalan Dita’nın “sonradan dönüştüğü hesapçı ve nefret dolu adamdansa hikâyenin başındaki mutlu ve kendine güvenen Edmond Dantés’yi daha çok sevdiğini” fark etmesi ama işin sonunda “Mengele n’oldu, hemen assınlar onu!” ya dönmesi de pek tatsız oldu doğrusu. Görünüşe göre merak ettiği sorunun cevabını buldu. İstemeden de değiştiriyormuş insanı.

  Nisanın başında pek çok çocuğun, eğitimcinin de içinde olduğu grubun tamamı transfer edilmek yerine gaz odalarına, infaza götürülmeden evvel Hamursuz Bayram’ı kutlamak adına son bir akşam yemeği yemişlerdi. “Son Akşam Yemeği.” Başka bir şey demeye gerek var mı, bilmiyorum. Baştan sonra kadar tanrının varlığının sorgulandığı kitapta Dita’nın annesini ölümden kurtarmak adına son bir seçenek olarak gördüğü tanrıya yakardığı anda annesinin son nefesini vermesiyle bu sorgulayış son buldu zannediyorum. Ancak bu sorgulamalar tamamen Nazilerin ırkçılığına son verilmesi için tanrı tarafından yıllarca beklenmesinden kaynaklı zannediyorum ki. Bu olay pek çok insanı dinden uzaklaştırdı mı merak ediyorum. İngilizler gelmeden evvel Dita’nın gördüğü hayalde de son akşam yemeği göndermesi vardı. Ancak bu kez kendi inandıklarıyla kurduğu bir masaydı bu. Dinden kopuşu ve ancak bu kopuşla kurtuluşa ulaşması verilmiş gibi geldi bana.

  Yazının tamamı için:
  https://thebonibon.wordpress.com/...tter_impression=true