• Bugün için, bugünlerin yükü için çok yaşlıyım. İçinde olduğumuz günleri yaşayamam ve şeylere, olaylara kulak kesilemem. Ben de destan ve stranlarımız gibi eskiyim. Düne aidim, bugüne değil. Bugünle hiçbir ilişkim yok. Gerçeği söylemeliyim; bu, bana mutluluk da veriyor... Çünkü dünya yıkıma doğru gidiyor...
 • Canım Cleom,
  İşte yine buradayım. Bir başka yıl, bir başka Ağustos... Artık burada ve sensiz olmak için çok yaşlıyım. Bu yıl, bana pek iyi davranmadı. Tek umudum, her neredeysen sana çok iyi davranmış olması.
  O gece bungalovda, radyoda çalan şarkıyı hatırlıyor musun, 'La Vie en Rose?' Sözleri şöyle devam ediyordu,' Kalbini ve ruhunu bana ver; Ve hayat bize daima toz pembe olsun.' Sanırım bu şarkı , benim hayatımı anlatıyor. Yanımda olmasan da, bana dokunmasan da, hala ve daima benimlesin. Bana bir kez vermiş olduğun kalbini ve ruhunu, asla bırakmayacağım.
  Bir daha karşılaşıp karşılaşmasak da önemli olan tek şey bu... La Vie en Rose, sevgilim.
  Sonsuza kadar senin olan,
  Grayson
 • Çok yaşlıyım ölmek için
  Şu an beni bıraktığın yerde değilim
  Şebnem Ferah çalmak istiyor arka planda
  Yaşlıyım ben diyorum, Supertramp açıyorum
  Bırakma beni diyor, ben de diyorum
  Bağırıyorum ama duyulmuyor
  Yaşlıyım ben avaz avaz bağırmak için
  Geride kaldı sağanak yağmur altında
  Göz yaşlarımı gizlediğim sabahlar
  Bırakmak istiyorum elimdeki bardağı
  Yaşlıyım, başka dalım yok tutunacak
  Rüzgar beklemiyor, ölüm bile beklemiyor beni
  Sen beklememişsin diye belki
  Bırakma diyorum, görmüyorum gözlerini
  Gözlerim yaşamıyor artık, ben yaşıyorum sadece
  Bu saçma dünya istemiyor beni
  Ben sensiz bir an istemiyorum artık
  Bağırıyorum bırakma diye
  Duymuyorsun, çok yaşlıyım
  Şebnem Ferah için fazla yaşlıyım artık
 • Yaşamak için çok yaşlıyım, ölmek için çok genç.
 • “Yorgunum” demiştim, “sanki çok yaşlıyım ama genç bir kadının bedenindeyim”
 • Sanki hayatın dipnot evresindeyim
  Ve ne çok yaşlıyım.
  Kuru otlar fışkırıyor her yanımdan. .
  Bir elimde ateşi, bir elimde suyu tutsam.
  Ahmet Erhan
  Sayfa 175 - Çağdaş Yenilgiler Ansiklopedisi
 • KET BUĞA
  Ket Buğa, savaşçı ve kahraman bir Türk kumandanıdır. Tarihimizin Çingizliler çağında yaşamıştır.
  Dünyayı dize getiren o dehşetli Türk akınlarındaki kanlı kavgalarda bulunmuş, şanlı bir hayatı şanlı bir
  son ile bitirmek için ihtiyarlık yaşlarında savaş yerlerine koşmuştur. Ket Buğa'daki kahramanlık
  ruhunu anlamak için hayatının sonunda yaptığı son savaşı bilmek yeter.
  İlhanlar'ın başbuğu Hülagü, Bağdat'ı zapt etmiş, Gürcistan'ı dize getirmiş, Halep ve Şam şehirlerine de
  gücü önünde boyun eğdirmişti. Muzaffer orduları ile yeni zaferlere doğru gitmeye hazırlanıyordu.
  Fakat büyük Kağanın ölümü haberinin gelişi, onu yolundan alıkoydu. Ordunun başlığını ihtiyar Ket
  Buğa'ya bıraktı, kendi geri döndü. Ket Buğa'nın buyruğu ele alışı, onu yeni bir şerefe doğru götüren
  olayın başlangıcı oldu.
  Ket Buğa Mısır'a gitmek, Mısır'ın elinde bulunduran ırkdaşlarına Çingizliler hâkimiyetini tanıttırmak
  isteğinde idi. Bu isteğini önce savaşsız olarak yapmayı diledi, Mısır'a gönderdiği bir elçi Ket Buğa'nın
  teklifini o ülkenin hâkimi olan ırkdaşlarına ulaştırdı. O zaman Mısır'da bir başka kahraman, Kotuz, baş
  bulunuyordu. Bu teklif karşısında beğleri toplayarak fikirlerini sordu. Çoğu savaşmak dileğini ileri
  sürdüler. Kotuz da: "İlhanlılar üzerine yürüyelim. İster yenelim ister yenilelim. Yeter ki vazifemizi
  yapmış olalım. Bizi alçaklıkla suçlandırmasınlar!" dedi. On iki bin kişilik bir ordu ile yürüdü.
  Çingiz ordularının namı o çağlarda bütün dünyaya olduğu gibi, Mısır'a da yayılmıştı. Onun İçin Mısır
  Türkleri'nin ordusu da Ket Buğa'nın savaşçılarından çekiniyorlardı. Onlarla vuruşacak kadar sağlam bir
  manevî güçleri yoktu. Bu yüzden bir aralık daha ileri gitmek bile istemediler. Kotuz, onlara heyecanlı
  sözler söyledi. Ulu Yavuz'un yıllar sonra sızıltı çıkaran ordusuna yapacağı gibi, o da:
  "Sizler savaşmaktan kaçıyorsunuz, ben ise savaş için yürüyorum. Savaş isteyenler arkamdan gelsin,
  istemeyen evine dönsün!" diye bağırdı. Ordu Kotuz'un arkasından yürüdü. Kotuz, yeni heyecanlı
  sözlerle manevî gücünü sağlamlaştırmaya gayret ettiği ordusu ile Ket Buğa'nın karşısına çıktı. 3 Eylül
  1260'da tarihin Türk'ü Türk'le çarpıştıran kavgalarından biri yapıldı.
  Bu çarpışma Ket Buğa'nın son savaşıdır. Yaşlılık çağında bu savaşı kendisi istemiştir. Hülâgü, bu sefere
  çıkarken Ket Buğa'nın yine kumandayı istemesi üzerine kahramanına:
  "Bu zamana kadar çok yararlık gösterdin. Artık yeter. Otur da kocalıkta biraz rahat et!" demişti. Ket Buğa, Hanı'nın bu sözlerine şu yaslı karşılığı verdi:
  "Hanım: beni savaş şanından ayrı bırakma. Savaştan ayrı kalıp da rahatlamak benim için lütuf
  olamaz. Ben artık yaşlıyım, yakında ölürüm. Yatakta miskinler gibi can vermemi mi istiyorsun?
  Senden dileğim şu: Benden savaş alanlarında ölmek şanını esirgeme!"
  İşte bu kahramanca sözler, ordunun kumandasını Ket Buğa'ya kazandırdı. Hülâgu'nın yaşlı arslanı yeni
  ülkeler aşmak için ileri yürüdü.
  Suriye'de ilerleyen Ket Buğa, kendisine karşı durmak isteyenlere ağır yumruklar indiriyordu. Bununla
  beraber askeri durumu iyi değildi. Bu yüzden artık savaşmayı bırakıp çekilmesini söyleyenler bile
  olmuştu. Fakat ihtiyar arslan bu teklifleri dinlemedi. Çekilmeyi kaçmak diye sayıyor, bunu, çarpışma
  gücünü kaybetmiş olan kocamış gönlüne kabul ettiremiyordu. Bu yüzden "çekilelim!" diyenlere
  şunları söyledi:
  "‐Şanlı bir ölüm namussuzca kaçmaktan daha iyidir. Ordudan birisi Hanın katına giderse bu
  sözlerimi götürsün. Ket Buğa çekilmeyi ayıp buldu, hayatını vazifeye kurban etti, desin. Böyle bir
  ordunun yok olması Han için büyük bir kayıp değildir. Bir yıldır çerilerinin karıları gebe kalmadı ve
  haralarının kısrakları doğurmadı saysın!"
  İşte Ket Buğa savaş alanına böyle yürüdü ve kendi soyundan bir başka ordunun karşısına bu
  düşüncelerle çıktı.
  Kotuz'un ordusu Ket Buğa'nın namlı askerlerinden hâlâ korkuyordu. Başlarının bütün gayreti onların
  gönlünden "Çingiz orduları" korkusunu söküp atamamıştı. Bu korku, çarpışma başlar başlamaz
  meyvesini verdi. Mısır Türkleri'nin sol kolu daha ilk vuruşmalarda kaçmaya başladı. Kotuz, bozgunun
  bütün orduya yayılmasını önlemek için ileri atıldı. Üç defa:
  "‐ Tanrı! Kotuz kulunu Tatarlara üstün getir!" diye haykırdı. Bu haykırşla İlhanlılar ordusunun içine dalan Kotuz, büyük kahramanlıklar gösterdi.
  Hem vuruşuyor, hem askerlere cesaret vermeye uğraşıyordu. Bu yiğitlik boşa gitmedi. Kaçan sol kol
  askerleri de dönüp savaşa atıldılar. Beri taraftan Ket Buğa buyruğundaki yenilmez Çingizliler ordusu
  da pek sert vuruşuyordu. İki ordu kahramanlık ve zafer yarışına çıkmış gibiydi. Lakin iki Türk'ün birden
  üstün gelmesi imkânsızdı. Talih güler yüzünü ancak birine gösterebilecekti. Bunu Kotuz kazandı. Ket
  Boğa ordusunun kumandanlarının çoğu şehit düşmüş ve ordu bozulmuştu.
  O ana kadar yalnız zafer görmüş olan Ket Buğa, ömründe ilk defa yeniliyor, bozguna uğramanın
  dehşetli acısı ile karşılaşmış oluyurdu. Ordunun bozulduğu ve artık hiçbir umudun kalmadığı bir sırada
  ona kaçmasını söylediler. Fakat o kaçmak teklifini beğenmedi:
  "‐ Yenilmiş bir kumandan olarak Hanın yüzüne bakamam. Burada ölmeliyim!" dedi. Ve ordusunun
  bozulmuş olmasına rağmen aslanlar gibi savaştı. Toprağa düşmek, yenilmiş olarak yaşamamak
  dileğinde idi. Fakat aslanlar gibi çarpıştığı halde isteği yerine gelmedi. Koca kahraman soydaşlarının
  eline tutsak düştü.
  Savaş yerlerinin kocamış kahramanı Ket Buğa tutsaklıktan sonra elleri bağlı olarak Kotuz'un karşısına
  çıkarılmıştı. Kotuz bu sırada, er meydanında alt ettiği ve din ayrılığından dolayı düşman saydığı
  Buğa'ya hakaretli sözler söyledi. Hülâgü'nün bu namlı bahadırı yenilmiş olmakla beraber yiğitliğinden
  bir şey kaybetmemişti. O imkânsızlık anında bile kahramanlığını göstermekten geri kalmadı. Tuzağa
  düşüp zincire vurulmuş bir aslan heybeti ile sert bir karşılık verdi:
  "‐ Mağrur adam!" diye bağırdı, "bir günlük zaferinle gururlanma. Senin bütün yurdun askerlerimizin
  ayaklarının altında çiğnenecektlr. Benim tutsak düşmemle İlhanlılar bir şey kaybetmez. Hülagü
  Han'ın Ket Buğa gibi daha üç yüz bin kişisi vardır."
  Tarih, sayfalarına türlü türlü kahramanlık vak'aları geçirmiştir. Fakat Ket Buğa gibi gençliğinde de,
  yaşlılığında da, tutsak bulunurken de daima kahraman olanların vakıalarına ve Ket Buğa gibi büyük
  kahramanlara yalnız bizim tarihimizde rastlamak mümkündür.