• Nabza göre şerbet vermeyen, doğru bildiği yoldan dönmeyen, ufak tefek çıkarı için dün ak dediğine bugün kara demeyen, sorumluluğunu yetkisini iyi anlamış, akıllı, onurlu yurttaşlara buhün her günkünden daha çok muhtacız. Başta bulunanlarda sezilen ufak bir anlayış değişikliği, üstü kan köpüklü meşe seli gibi, insanların kişiliği aşırıpgötüren canavar olur yürüyor: Derece derece, yağcılar, tıraşcılar, iki yüzlüler çoğalıyor, pısırıklar artıyor.
 • "Hiçbir şeye şaşırma, hakikatin de insanların da iki yüzü vardır. "
  .
 • "Benim için sol bacağınızı da sevin" demişti. Senin için sol bacağımı da seviyorum güzel kadın. Yaşamayı çok istiyordun. Kalbimizde yaşayacaksın hep. Keşke dünyada bu kadar pislik insanlar varken senin gibi melek yüzlüler daha çok yaşasa.
 • İki tür alkolik vardır; fazlasıyla acımasız olanlar, bir de diğer insanların iyi niyetlerini akıllarını kaçıracak raddeye gelmelerine neden olacak kadar çok sömüren melek yüzlüler.
 • Ey aziz, hikmet ehli demişlerdir ki:
  - Boyu uzun olanların kalbi saf ve temiz olur.
  - Kısa boylu olanların hileleri, aldatmaları çoktur.
  - Orta boylu olanlar akıllı ve hoş huylu olurlar.
  - Saçları sert olan kimse, akılla atılganlığı bulur.
  - Saçları yumuşak olan saf ve utanması az olur.
  - Saçı sarı olanın işi, kibirlenme ve kızgınlıktır.
  - Siyah saçlı olan sabırlıdır, onu ara.
  - Kumral saç güzeldir, sahibi bedelsizdir.
  - Saçı az olan lütufkar, anlayışlı ve nazik olur.
  - Başı küçük olanın aklı azdır, gizli şeyin varsa ona söyleme.
  - Başının tepesi yassı olan keder çekmez.
  - Başının derisi ince olan, hayır yapar, zarar vermez.
  - Kel adama yaklaşma, kötü huylu olur, ondan sakın.
  - Alnı dar olanın, içi de dar, sıkıntılı olur.
  - Alnı yumru olan, çirkin ve kalın kafalı olur.
  - Alnı enli olan kötü huylu olur, çünkü hastadır.
  - Alnı normal olanı emin bil.
  - Alnı buruşuksuz olan, şüphesiz tembel olur.
  - Alnı uzun olan anlayışlı, az ise cömert olur.
  - Kaşlarının arası buruşuk olan, üzüntü yükünü taşır.
  - Kulağı çok büyük olan, bilgisiz ve tembel olur.
  - Küçük kulaklı eğri, orta (normal) kulaklı doğru olur.
  - Kaşının ucu ince olanın, işi gücü fitnedir.
  - Kaşının kılları çok olanın, üzüntüleri de çok olur.
  - Kaşı açık olan doğrudur, çatma olan eğridir.
  - İnce kaşlı güzel olur, uzunu ise kibirli olmanın delilidir.
  - Kaşı yay gibi olan, her zaman güzel olur.
  - Göz çukuru az olursa, o kibirli olmaya delildir.
  - Siyah gözlüler itaatli, kızıl gözlüler cesur olurlar.
  - Gök gözlü olan zeki, ela gözlü olan edepli, terbiyeli olur.
  - Küçük gözlü hafif, büyük gözlü zarif, narin olur.
  - Gözü yumru olan kıskanç, orta olan dost olur.
  - Yarı kapalı göz ayıp, bakışı miskince olur.
  - Köre yakın olma, sık bakan, emniyetli olmaz.
  - Gözü şaşı adama bakma, çünkü o sana eğri bakar.
  - Güleç gözlü olan güzeldir, kirpiği sık olan bedelsizdir.
  - Büyük yüzlü olan illetlidir, küçük yüz kibirlenmeye delildir.
  - İnce yüzlü sevimli, kalın yüzlü hor (sevimsiz) olur.
  - Uzun yüzlü olanlar yalancı olurlar.
  - Ekşi yüzlü, somurtkan olanların, sözlerinin çoğu acı olur.
  - Yuvarlak yüzlüler, ay'dan daha nurlu olur.
  - Böyleleri çok güleç olur, onu gören muradını alır.
  - Benzi kızıl olan terbiyeli, esmer olan da zeki olur.
  - Benzi sarı olan illetli, siyaha çalan da tevekkelli olur.
  - Burnu uzun olanın idraki (anlayışı) az olur.
  - Kısa burunlu olanlar fazla korkak olur.
  - Burun ucu top olan, neşeli olur.
  - Burun ucu ağzına yakın olan adamdan sakın.
  - Burun delikleri geniş olanın içi kibir ve kıskançlıkla doludur.
  - Burun kanatlan dar olan kişide küsme ve inat çok olur.
  - Burnu enli olan kimse şehvete tutkundur.
  - Burnu eğri olan kimsenin düşüncesi, işi başarıya ulaştırmaktır.
  - Küçük ağızlı olan güzel ve fakat çok korkak olur.
  - Büyük ağızlı cesur, eğri ağızlı kötü olur.
  - Genizden söylenen sözler, kibirlenmeden olsa gerek.
  - İnce sesli erkeklerin işi, kadına şehvet duymaktır.
  - Erkek sesli kadınların çoğu yalan söyler.
  - Çabuk konuşan, ince anlayışlıdır.
  - Kaba sesli olanın gayreti ve yardımseverliği fazladır.
  - Çatal sesli olan, halktan kötülük geleceğini sanır.
  - Yüzü güleç, sözü tatlı olan insan azizdir, sevilir.
  - İnce ve kırmızı dudaklı kimse, söyleneni iyi anlar.
  - Bil ki kalın dudaklının kızgınlığı ağırdır.
  - İri dişliler, çok defa yaman işler yapar.
  - Normal dişi olanların, işi hoş ve doğrudur.
  - Kokusu hoş olanın, huyu da güzeldir, hoştur.
  - Çene kemiği ince olanın, aklı da hafif olur.
  - Enli çenenin sahibi kaba olur.
  - Çenesi normal olan, akıllı ve güzel olur.
  - Uzun sakallı kişi hünersiz olur.
  - Sık sakallı kişi kabadır, sohbetini de uzatır.
  - Siyah ve az sakallı olmak zekaya delildir.
  - Hiç kılı olmayan köse adamın hilesi çok olur.
  - Sakalı değirmi olanın kemali de çoktur.
  - Kafası enli olan ahmaklık illetine tutuktur.
  - Boynu çok uzun olanın olgunluğu az olur.
  - Boynu ince olan cahil olur.
  - Boynu kalın olan gece gündüz yiyici (obur) olur.
  - Boynu kısa olanın hilesi çok olur.
  - Boynu normal olanın işi iyilik yapmaktır.
  - Her uzvu normal olan, şüphesiz ki güzel olur