Coşkun Deniz'in Kapak Resmi

Bir ülkede yalakalığın getirisi, dürüstlüğün getirisinden daha fazla ise, o ülke batar.
Montesquieu

Emile Zola (1840 - 1902)
"Pırlantadan alınmayan vergi, kitaptan alınıyordu; çünkü pırlanta alandan değil, kitap okuyanlardan korkuluyordu."

Coşkun Deniz, Türlerin Kökeni'yi inceledi.
29 Eyl 2017 · Kitabı okudu · 190 günde · Beğendi · 9/10 puan

Darwin özellikle bilim insanlarına yönelik kaleme aldığı bu eserinde, Evrimsel Biyolojinin temelini atmıştır, o zamana kadar kapalı bir kutu gibi görülen, doğanın gizem ve bilinmeyenlerini açıklamıştır. Tamamlanmasının uzun süreceği ve sağlığının da bozulması nedeni ile 1859 yılında çalışmalarının özeti olan Türlerin Kökeni kitabını yayımlamıştır.
Evrim teorisi ilk olarak 1872 yılında Osmanlı döneminde Ahmet Mithat Efendi tarafından birçok eksik ve yanlışla dolu olarak tanıtılmış. Osmanlı basınının da olayı çarpıtması ve insan maymundan geliyor eksenine çekmesi neticesinde tarihe “Maymun meselesi” olarak geçen yasaklar ile sonuçlanmıştır. Darwin eserinde, gözlemlerini bir çok hayvan ve bitki örnekleri aracılığıyla okuyucuya sunuyor. Kendi örneklerinin yanı sıra, dünya üzerindeki başka bilim insanları, araştırmacılar, bitki ve hayvan yetiştiricilerinin kitaplarında, makalelerinde veya birebir görüşmelerinde verdikleri bilgileri, örnekleri ve araştırmalarının kapsamlı tahlillerini de bu kitaba eklemiş. Ardından yanıldıkları veya haklı oldukları konulardaki görüşlerini detaylıca belirtmiş. Kimi zaman kitapta bir örnek üzerinden sayfalarca detaylı incelemeye yer veriliyor. Her bölümde bu kadar çok örneklemeye gitmesi ve verilen örneklerden elde ettiği verileri en ince ayrıntısına kadar anlatması bence çok normal. Bu kadar büyük ve ses getiren bir teorinin altının kanıtlarla desteklenmesi, okuyucuya ve bilim insanlarına tutarlı bir şekilde açıklanması ancak bu detaylı örneklemelerle mümkün olabilmektedir. Darwin objektif bir yol izleyerek Teorisi’nde açıklayamadığı kısımlarını ‘’Teorimin güçlükleri‘’ başlığı altında altıncı bölümde belirtmiştir. Bunu da zamanla kendisinin veya diğer bilim insanlarının bu boşlukları dolduracağına olan inancından ötürü yapmıştır. Günümüze gelirsek bu açıklayamadığı kısımların tamamının elde edilen araştırma sonuçlarıyla artık açıklanabilir olduğunu görmekteyiz. Kitabın bazı yerlerinde çelişkiye düşmem ve günümüz güncel bilgileriyle karşılaştırmalar yapmam nedeni ile kitabı okumam hayli uzun bir süre aldı. Bu da benim açımdan pek de keyifli bir okuma olmamasına neden oldu. Evrimsel biyolojiye bu kitap ile giriş yapmayı düşünenler yanılgıya düşebilir. Kitap çok teknik terim içeriyor. Biyoloji, botanik, zooloji, jeoloji gibi bilim dallarında belirli bir altyapı oluşturmadan bu kitabın okunması içinden çıkılması güç bir durum oluşturabilir. Kitap on beş bölümden oluşuyor. Darwin her bölümün sonunda, bölümün kısa bir özetini sunuyor. Bu da bölüm içinde öğrendiklerimizi pekiştirmek açısından yararlı bir durum