• Çocukken içimden hep derdim ki:
  Büyüyünce zengin olacağım, çok, çok zengin... Zengin olunca da oyuncaklar, oyuncaklar alacağım kendime, bi dolu, bi dolu... Biçok, biçok.... Üüüüü, dünya kadar. Öyle çok oyuncaklarım olacak kiii, oyuncaklarlarlarlar...
  Kocaman adamların oyuncaklarla oynamasını ayıplarlar. Onun için ben oyuncaklarımı bir odaya dolduracağım. Çalışmadığım, işe gitmediğim günler, geceleri oyuncak odama girip kapıyı arkadan kilitleyeceğim; oyuncaklarımla oynarken kimse görmesin de alay etmesin benimle... Tirenlerim olacak bi dolu, kuracağım: Düüüütt!... Çih, çuf, çih, çuff, çihh çufff!..
  Milelerim, cicozlarım, cinalilerim, gazozlarım... Renkli balonlarım, düdüklü balonlarım... Kâğıt fenerlerim, fırıldaklarım...
  Benim memleketimde Büyük Millet Meclisinin kuruluşu 23 Nisan Çocuk Bayramıdır.
  Aziz Nesin
  Sayfa 46 - Nesin Yayınevi
 • Alaturka prelüd
  Yelleli yeeeeelelli.... lellelliii yellelli yeleli yeleli... yelelliii yeleliii...
  Yaaaaar yaaar... yelleliii yeleliiii yellelliiiii... lel lel lel liiii-i...

  Geri kalmış ülkede prolog
  Benim memleketimde ancak zenginler çocukluklarını yaşayabilirler.
  Benim memleketimde ancak zenginler, gençliklerini yaşayabilirler.
  Benim memleketimde ancak zenginler, yaşlılıklarını yaşayabilirler.
  Benim memleketimde... Yellelli yeleliiiii... Yellelli yaaaar yaaaaa...

  Monolog
  Yaşayamadığım çocukluğumun özlemi hâlâ içimde kıpırdaşır. Çocukluğumu hiç yaşayamadım. Hiç bir oyuncağım olmadı, ne oyuncak tirenlerim, otomobillerim, ne leğendeki suda işleyen oyuncak vapurlar... Mile oynayamadım, bitek zıpzıpım olmadı.. Hiç uçurtma uçurtmadım. Hiç çember çevirmedim. Hiç salonum olmadı. Annemle bir zengin evine bayram ziyaretine gitmiştik. Zengin çocuğunun bi dolu, bi dolu, biçok, biçok oyuncakları vardı. Raylar üstünde giden tirenine tirenine tirenine tireni tiren tir... dokunmak istedim. Elimi uzattım, Annem fısıldayarak payladı:

  -şışşt, bozarsın!
  Çektim elimi...

  Koro
  Çocukken içimden hep derdim ki: Büyüyünce zengin olacağım, çok, çok zengin... Zengin olunca da oyuncaklar, oyuncaklar alacağım kendime, bi dolu, bi dolu... biçok, biçok.... üüüüü, dünya kadar. Öyle çok oyuncaklarım olacak kiii, oyuncaklarlarlarlar...
  Kocaman adamların oyuncaklarla oynamasını ayıplarlar. Onun için ben oyuncaklarımı bir odaya dolduracağım. Çalışmadığım, işe gitmediğim günler, geceleri oyuncak odama girip kapıyı arkadan kilitleyeceğim; oyuncaklarımla oynarken kimse görmesin de alay etmesin benimle... Tirenlerim olacak bi dolu, kuracağım: Düüüütt!... Çih, çuf, çih, çuff, çihh çufff!..
 • -Alaturka prelüd
  Yelleli yeeeeelelli.... lellelliii yellelli yeleli yeleli... yelelliii ye-leliii...
  Yaaaaar yaaar... yelleliii yeleliiii yellelliiiii... lel lel lel liiii-i...
  -Geri kalmış ülkede prolog
  Benim memleketimde ancak zenginler çocukluklarını yaşayabilirler.
  Benim memleketimde ancak zenginler, gençliklerini yaşayabilirler.
  Benim memleketimde ancak zenginler, yaşlılıklarını yaşayabilirler.
  Benim memleketimde... Yellelli yeleliiiii... Yellelli yaaaar yaaa-aa...
  -Monolog
  Yaşayamadığım çocukluğumun özlemi hâlâ içimde kıpırdaşır.
  Çocukluğumu hiç yaşayamadım. Hiçbir oyuncağım olmadı, ne oyuncak
  tirenlerim, otomobillerim, ne leğendeki suda işleyen oyuncak vapurlar...
  Mile oynayamadım, bitek zıpzıpım olmadı.. Hiç uçurtma uçurtmadım. Hiç
  çember çevirmedim. Hiç salonum olmadı.
  Annemle bir zengin evine bayram ziyaretine gitmiştik. Zengin
  çocuğunun bidolu, bidolu, biçok, biçok oyuncakları vardı. Raylar üstünde
  giden tirenine tirenine tirenine tireni tiren tir... dokunmak istedim. Elimi
  uzattım, Annem fısıldayarak payladı:
  -Şışşt, bozarsın!
  Çektim elimi...
  -Koro
  Çocukken içimden hep derdim ki:
  Büyüyünce zengin olacağım, çok, çok zengin... Zengin olunca da oyuncaklar, oyuncaklar
  alacağım kendime, bidolu, bidolu... biçok, biçok.... üüüüü, dünya kadar. Öyle çok
  oyuncaklarım olacak kiii, oyuncaklarlarlarlar...
  Kocaman adamların oyuncaklarla oynamasını ayıplarlar. Onun için ben oyuncaklarımı bir
  odaya dolduracağım. Çalışmadığım, işe gitmediğim günler, geceleri oyuncak odama girip
  kapıyı arkadan kilitleyeceğim; oyuncaklarımla oynarken kimse görmesin de alay etmesin
  benimle... Tirenlerim olacak bidolu, kuracağım: Düüü-ütt!... Çih, çuf, çih, çuff, çihh çufff!..
  Milelerim, cicozlarım, cinalilerim, gazozlarım... Renkli balonlarım, düdüklü balonlarım...
  Kağıt fenerlerim, fırıldaklarım...
  Benim memleketimde Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu 23 Nisan Çocuk Bayramı'dır...