• Musibetlerin en büyüğü
  başına gelen musibetin
  neden geldiğini bilmemektir.
 • Cümle günahlar af ola
  Bayram o bayram ola
  Cumamız Mübarek olsun
 • Bismillahirrahmannirrahim
  Yakında o topluluk bozguna uğrayacak ve darmadağın olacaklar.
  ‎{Kamer 45}
  🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷
  Hadisi Şerif Meali
  Bir Müslüman, yanında bulunmayan bir din kardeşi için dua ederse,
  Melek de ona, mutlaka:
  Aynı şeyler sana da verilsin, diye dua ederler.
  {Müslim: Zikir-86}
  🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷
  Hilalin altında bir olun.
  Çok kalabalık olacağız, göreceksiniz!..
  Arif Nihat Asya
  🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷
  Düşmanın en büyük hilesi, dostluğudur.
  Hz. Sa'dî-i Şîrâzî k.s
  🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷
  İnsanlara anlayacakları şeyleri anlatın.
  Hz. Ali k.v.
  🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷
  Samimi bir arkadaş, dindar bir arkadaş, aldatmayan bir arkadaş, iyiliksever bir arkadaş, Allah’tan korkan bir arkadaş, salih bir arkadaş çok kıymetlidir.
  Ağırlığı kadar altındır, mücevherdir, son derece kıymetlidir.
  Prof. Dr. Mahmut Esad Coşan
  🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷

  Üç kimseyi, ancak üç yerde tanımak mümkün olur:
  Yumuşak olanı, öfkelendiğinde,
  Yiğidi, savaşta,
  Kardeşi, kendisine muhtaç olunduğunda.
  İmam-ı Caferi Sadık
  🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷
  Barış Pınarı hareketi için şehadete yürüyen, ordumuza dua
  🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷
  #BarısPınarıHerakatı
  🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷

  Muhabbet-i Ehli beyt-i Mustafa üzerlerimize sâyebân,Vakt-i şerif, sebeb-i gufran, aleme bayram olan Cuma’mız, sevgiyle, hayırlı, mübarek, bereket, ihlas, edep,Nur ola, aşk ile dola.
  Ömür ve şahsiyetlerimiz, ahir ve akibet, zahir ve batınlarımız hayrola.
  Huzur bulasınız.
  Mevlam ateş-i aşkınızı ziyâde eylesin.
Gam ve telaş sevdiklerinizden, sizlerden uzak olsun.
  Hoşça bakınız zatınıza efendim.
  Engin Demirci
 • Bismillahirrahmanirrahim
  Sabret!..
  Çünkü,Allah iyilik edenlerin mükâfatını zayi etmez.
  {Hûd -115}

  Hadisi Şerif Meali
  Mü'minler arasında imânca en kâmil olanı, ahlâkça en güzel olanıdır. En hayırlınız da ailesine hayırlı olandır.
  [Tirmizî, Sünnet 16]

  Kanaat, tükenmez bir hazinedir.
  Hz. Ali k.v.

  Sohbet vardır, keskin bir kılıca benzer; bostanı, ekini kış gibi kesip biçer.
  Sohbet vardır, ilkbahar gibidir; her tarafı yapar, sayısız meyveler verir.
  Hz.Pir Mevlâna k.s

  Gönlünün dertli olmasını istemezsen, dertli gönülleri dertlerinden kurtar.
  Hz. Sadi Şirazi k.s

  Kâf‐ı dil Ankâsıyım sırrın aşinasıyım.
  Endişeler hâsıyım ad oldu insân bana.
  Hz. Niyâzi Mısri k.s

  Kardeşliğiniz ne kadarsa müslümanlığınız da o kadardır.

  Hz. Mehmed Zahid Kotku k.s

  İyiler kaybetmez,iyiler kaybedilir.
  Peyami Safa  Muhabbet-i Ehli beyt-i Mustafa üzerlerimize sâyebân,Vakt-i şerif, sebeb-i gufran, aleme bayram olan Cuma’mız, sevgiyle, hayırlı, mübarek, bereket, ihlas, edep,Nur ola, aşk ile dola.
  Ömür ve şahsiyetlerimiz, ahir ve akibet, zahir ve batınlarımız hayrola.
  Huzur bulasınız.
  Mevlam ateş-i aşkınızı ziyâde eylesin.
Gam ve telaş sevdiklerinizden, sizlerden uzak olsun.
  Hoşça bakınız zatınıza efendim.
  Engin Demirci
 • Bismillahirrahmanirrahim
  Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.
  (Bakara 155)

  Hadisi Şerif Meali
  Şüphesiz ki sözde ve işde doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete iletir. (Buhari)

  Hatadan nefret et.
  Ama
  Hataya düşenden nefret etme!..

  Hz. İmam-ı Şafîi r.a

  Herkes ahirinden korkar, ben evvelimden korkarım.
  (Hz. Ali k.v)

  Ölüyü severiz de yaşayana düşmanız!..
  (Hz. Pir Mevlâna k.s)

  Ne yaparsan yap kimseyi incitme!..
  Bizim şeriatımızda bundan başka günah yoktur.
  (Hz. Niyazi Mısrî k.s)


  Muhabbet-i Ehli beyt-i Mustafa üzerlerimize sâyebân,Vakt-i şerif, sebeb-i gufran, aleme bayram olan Cuma’mız, sevgiyle, hayırlı, mübarek, bereket, ihlas, edep,Nur ola, aşk ile dola.
  Ömür ve şahsiyetlerimiz, ahir ve akibet, zahir ve batınlarımız hayrola.
  Huzur bulasınız.
  Mevlam ateş-i aşkınızı ziyâde eylesin.
Gam ve telaş sevdiklerinizden, sizlerden uzak olsun.
  Hoşça bakınız zatınıza efendim.
  Engin Demirci
 • Bismillahirrahmanirrahim

  İçlerinde seni dinleyenler de var; ama sağırlara üstelik akıllarını da işletmiyorlarsa gerçeği sen mi duyuracaksın?..
  {Yunus - 42}


  Hadisi Şerif Meali

  Allah'ım!..
  Beni bağışla, bana hidâyet nasip eyle, bana rızık ver, beni âfiyette daim eyle ve bana merhamet et.
  (Müslim, Zikir ve Duâ 35)

  Kişinin helâkı kendini beğenmesidir.
  {Hz. Ali k.v}

  Ben kalanlardan yanayım.
  Gitmeyenlerin sadakatini ve sabrını severim.
  Kavli Hz. Pir Şems-i Tebrizi k.s


  Rabbim, bana öyle bir insan sevdir ki, o insanın kalbinde ilk sen olasın.
  Ve ben, o insanın kalbinde seni bulayım.

  Hz. Pir Mevlâna k.s.

  Muhabbet-i Ehli beyt-i Mustafa üzerlerimize sâyebân,Vakt-i şerif, sebeb-i gufran, aleme bayram olan Cuma’mız, sevgiyle, hayırlı, mübarek, bereket, ihlas, edep,Nur ola, aşk ile dola.
  Ömür ve şahsiyetlerimiz, ahir ve akibet, zahir ve batınlarımız hayrola.
  Huzur bulasınız.
  Mevlam ateş-i aşkınızı ziyâde eylesin.
Gam ve telaş sevdiklerinizden, sizlerden uzak olsun.
  Hoşça bakınız zatınıza efendim.
  Engin Demirci
 • Bismillahirrahmanirrahim

  Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah,üzerinizde bir gözetleyicidir.
  {Nisa - 1 }

  Hadisi Şerif Meali
  Kıyamet kopuyor olsa ve birinizin elinde bir fide bulunsa, kıyamet kopmadan onu dikebilirse bunu hemen yapsın!...
  (Ahmed, III, 191, 183)

  İmanı kuvvetli olanın imtihanı ağır olur.

  Hz.Abdülkadir-i Geylânî k.s

  Az diye vermekten çekinme, hiç vermemek daha azdır.

  Hz.Ali k.v.

  Ey gidişi canımın gidişi gibi olan sevgili!..
  Geç geldin, hemen gitme.

  Hz. Pir Mevlâna k.s

  Eğer tadını bilirseniz ekmeği paylaşmak, ekmekten daha lezzetlidir.

  Necip Fazıl Kısakürek

  Can bir şaraptır, insan onun destisi.
  Beden bir ney gibidir, kan o neyin sesi.
  Ömer Hayyam


  Muhabbet-i Ehli beyt-i Mustafa üzerlerimize sâyebân,Vakt-i şerif, sebeb-i gufran, aleme bayram olan Cuma’mız, sevgiyle, hayırlı, mübarek, bereket, ihlas, edep,Nur ola, aşk ile dola.
  Ömür ve şahsiyetlerimiz, ahir ve akibet, zahir ve batınlarımız hayrola.
  Huzur bulasınız.
  Mevlam ateş-i aşkınızı ziyâde eylesin.
Gam ve telaş sevdiklerinizden, sizlerden uzak olsun.
  Hoşça bakınız zatınıza efendim.
  Engin Demirci