Bu kitap, 1927-1931 yıllarında ilkokulların 3., 4. ve 5. sınıflarında okutulan din dersi kitaplarının derlemesidir. Yazarı olan Abdülbaki Gölpınarlı, her kitabı okunası, alim bir insandır (diğer kitaplarını da tavsiye ederim). Bu kitapta, yeni cumhuriyetin gençlerine akıl süzgecinden geçmiş bir din tasviri yapılmış. Mucizevi olaylar, menkıbeler bilinçli olarak yazılmamış ve bunları anlatan "imparatorluk dönemi" din adamlarının kötülüğüne de sürekli atıf yapılmış. Din adamlarının saf halkı sürekli sömürdüğü tezi gençlere öğretilmeye çalışılmış. Bugünkü din algısından çok daha akla yatkın bir görüş yansıtılmış. Merak edenler için şunu da söyleyebilirim; Türkçe ibadet-ezan, Ehl-i Beyt hakkındaki görüşler ve İslamın temel ilkeleri konusunda da kısaca bölümler var. Haksız şekilde "dinsizlik"atfedilen bu dönem için kullanılmış ders kitabını okumak, dönem hakkındaki fikirlerinizi değiştirebilir.

Moiz Efendi, bir alıntı ekledi.
01 Mar 16:13 · İnceledi

Cahil hocalar, Müslümanların zenginlerinin fakirlerine yardım etmesi, bütün milletin arasında fakir kalmaması için konulan zekat, fitre gibi din vergilerini hiçbir kimseye en küçük bir faydaları dokunmadığı halde kendileri alırlar, hayır cemiyetlerine verdirmezlerdi.

Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri Atatürk Dönemi Ders Kitabı, Muallim Abdülbaki GökpınarlıCumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri Atatürk Dönemi Ders Kitabı, Muallim Abdülbaki Gökpınarlı
Moiz Efendi, bir alıntı ekledi.
01 Mar 15:55 · İnceledi

Fakat ne yazık ki çocuklar, bu dini ellerinde kazanç vasıtası yapan adamlar, kendi menfaatları için bütün milleti kör bırakmaya razı olurlar. Aydın Türk evlatları, tabii bunların ne kadar cahil ve sefil adamlar olduklarını bildiklerinden, yanlarından çekildiler. Camilerde hiçbir şeyden anlamayan zavallı ve saf halk kaldı. Bunlar da harfi harfine ezberledikleri, manasını anlamadıkları Arapça lafları bülbül gibi okurlar, yahut da hocaların kendi dillerinden olmayan laflarını dinleyeceğiz diye uykuya dalarlardı.

Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri Atatürk Dönemi Ders Kitabı, Muallim Abdülbaki GökpınarlıCumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri Atatürk Dönemi Ders Kitabı, Muallim Abdülbaki Gökpınarlı
Moiz Efendi, bir alıntı ekledi.
01 Mar 15:52 · İnceledi

Yoksa öyle Cumhuriyet'ten evvelki zamanlarda olduğu gibi, bir köşeye çekilip gece gündüz ibadet etmek, kimseye faydası dokunmamak, Müslümanlık değildir.

Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri Atatürk Dönemi Ders Kitabı, Muallim Abdülbaki GökpınarlıCumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri Atatürk Dönemi Ders Kitabı, Muallim Abdülbaki Gökpınarlı
Moiz Efendi, bir alıntı ekledi.
01 Mar 15:51 · İnceledi

Allah'a en büyük ibadet, onu sevmek, hayırlı bir insan olmak, milletimize, vatanımıza, hükümetimize, sonra da bütün insanlara faydamızın dokunmasıdır. Yoksa namaz kılmak, oruç tutmakla hiç kimseye bir hayır etmiş olmayız.

Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri Atatürk Dönemi Ders Kitabı, Muallim Abdülbaki GökpınarlıCumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri Atatürk Dönemi Ders Kitabı, Muallim Abdülbaki Gökpınarlı
Moiz Efendi, bir alıntı ekledi.
01 Mar 15:47 · İnceledi

Müslümanların Allah'a ibadet için toplandıkları yerlere "cami" denir. Cami, okul gibi hepinizin, bütün milletin malıdır. İçindeki eşya da öyledir.

Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri Atatürk Dönemi Ders Kitabı, Muallim Abdülbaki GökpınarlıCumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri Atatürk Dönemi Ders Kitabı, Muallim Abdülbaki Gökpınarlı
Melis Tekin, bir alıntı ekledi.
15 Haz 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Bir Türkün, anlamını bilmediği, anlamadığı Arapça ile Allah'a hitap etmesi, adeta papağanın konuşmasına benzer. Böyle bir hitap, böyle bir dua, elbette ruhtan doğmaz. Allah'a karşı samimi olmak, bütün duygularımızı, isteklerimizi, duyduğumuz, istediğimiz gibi söylemek için mutlaka Türkçe söylememiz, kendi anadilimizle hitap etmemiz lazımdır.

Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri Atatürk Dönemi Ders Kitabı, Muallim Abdülbaki Gökpınarlı (epub)Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri Atatürk Dönemi Ders Kitabı, Muallim Abdülbaki Gökpınarlı (epub)
Melis Tekin, bir alıntı ekledi.
15 Haz 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Türk anladı ki, Allah kuru duayı kabul etmiyor. Allah'ın kuvveti olan kendi kuvvetine güvendi, silahına sarıldı. Dört bucaktan kendini boğmak için vatanına saldıran, bağımsızlığına diş bileyen düşmanları mağlup etti.

Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri Atatürk Dönemi Ders Kitabı, Muallim Abdülbaki Gökpınarlı (epub)Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri Atatürk Dönemi Ders Kitabı, Muallim Abdülbaki Gökpınarlı (epub)