• Hitler'in demokratik zaferi demokrasinin gerçek doğasını açığa çıkardı.
  Demokrasiye ait olan çok az değer vardı: Onu işleten insanların ilkelerinin iyi olduğu kadar iyi, kötü olduğu kadar kötüydü.
  Liberal insanların elinde liberal ve hoşgörülü bir sonuç verecektir; yamyam onların elinde bir yamyam hükümet olacaktır.
  Norman Davies
  Sayfa 1032 - İmge kitapevi
 • SOSYOLOJİ’YE GİRİŞ
  Bu Ülke- Cemil Meriç
  Devlet - Platon
  Eric Voegelin İnsanlık draması - Bengül Güngörmez
  Siyaset Bilimi- Atilla Yayla
  Gorgias- Platon
  Sosyoloji- Anthony Giddens
  Öküzün A'sı-Barry Sanders
  Sosyolojik Düşünmek-Zygmunt Baumann
  Yasakoyucular ve Yorumcular-Zygmunt Baumann
  Akışkan Aşk- Zygmunt Bauman
  Minervanın Baykuşu-Jeffrey Abramson
  Prof.Caritat ın Şaşırtıcı Aydınlanması-Steven Lukes
  Ezeli Mağlup- Cioran
  Aşk Üzerine-Alain De Botton
  Ölümcül Kimlikler-Amin Maalouf
  Sözün Düşüşü-Jacques Ellul
  Sözlü ve Yazılı Kültür- Walter J. Ong
  Karakter Aşınması - Richard Senett
  Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Bes Şehir - Tanpınar
  Rüzgarlı Pazar- Mustafa Kutlu

  ANTROPOLOJİ
  Almuric-Robert Howard
  Göğü Delen Adam-Erich Scheurmann
  Irk. Tarih, Kültür- Claude Levi-Strauss
  Mit ve Anlam-Claude Levi-Strauss
  Sosyal ve Kültürel Antropoloji-John Monaghan
  Antropoloji Tarihi-Hylland Eriksen
  Nilüfer-Ella Cara Deloria
  Modern Dünyanın Sorunları Karşısında Antropoloji-Claude Levi-Strauss
  Irk Kavramını Kim İcat Etti-Robert Bernasconi
  Karanlığın Sol Eli- Ursula Le Guin
  Dilin Aynasından- Guy Deutscher
  Parçalanma- Chinua Achebe
  Hepimiz Yamyamız- Claude Levi-Strauss

  SOSYOLOJİ TARİHİ VE KLASİKLERİ
  Sosyoloji Yazıları- Max Weber
  Sosyoloji Dersleri- Emile Durkheim
  Modernite ve Kıyamet - Bengül Güngörmez
  Kaplan Sırtında Felsefe - Senail Özkan
  Modern Kültürde Çatışma- Simmel
  1844 Elyazmaları-Karl Marx
  Kölelik Yolu - Hayek
  Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi- R. Nisbet
  Sosyolojik Düşünce Geleneği Nisbet
  Soyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi- Alan Swingewood
  Sosyolojik Yöntemin Kuralları-Emile Durkheim
  Metot Üzerine Konuşma- Descartes
  Hakikatin Araştırılması ve Dünya ya da Işık Üzerine Deneme- Descartes
  Köylüler- Eric R. Wolf
  Örgüt Sosyolojisi - Memet Zencikıran
  Waldo Sen Neden Burada Değilsin?- İsmet Özel
  Ailenin Serencami- Ahmet Murat Aytaç
  Zanaatkar- Senett
  Palto- Nikolay Gogol
  Faust - Goethe
  Yeraltından Notlar- Dostoyevski

  EKOLOJİ SOSYOLOJİSİ
  Nükleer Savaş ve Çevre Felaketi - Noam Chomsky
  Ekotopya - Ernest Callenbach
  Özgürlüğün Ekolojisi- Murray bookchin
  Ekolojik Bir Topluma Doğru- Murray Bookchin
  Ada- Aldous Huxley
  Küçük Güzeldir - E. F. Schumacher
  Sanayi Sonrası Ütopyalar - Boris Frankel

  EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ
  Edebiyat Kuramı- Eagleton
  Edebiyat Nasıl Okunur?- Terry Eagleton
  Edebiyat ve Bilim - Aldous Huxley
  Yorum ve Aşırı Yorum-Umberto Eco
  Dilin Belirsizliği-Gökhan Y.Demir
  Metaforlar-George Lakoff
  Batı Kanonu-Harold Bloom
  Modern Bireyciliğin Mitleri- Ian Watt
  Edebiyat’a Dair- Umberto Eco
  İkinci El Zaman- Svetlana Aleksiyevic
  Borges’in Dediği Gibi- gökhan Yavuz Demir
  Anlamak İçin Yaşamak- Gökhan Yavuz Demir

  HUKUK SOSYOLOJİSİ
  Savunma Saldırıyor-Jacques Verges
  Ceza ve Adalet-Özkan Agtaş
  Marxizm ve Hukuk
  Hukuk, Özgürlük ve Ahlak - Hart
  Hukuk ve Göstergebilim-Ertuğrul Uzun
  Hukukun Büyübozumu-Kasım Akbaş
  Şiddetin Eleştirisi Üzerine-Walter Benjamin
  Okuyucu-Bernard Schilink
  Propaganda ve Toplumsal Zihin-Naom Chomsky
  Kırmızı Pazartesi- Gabriel Garcia Marquez
  Suç ve Ceza- Dostoyevski
  Dava-Franz Kafka
  Hakkıyla - Lyotard, Thebaud

  SANAT SOSYOLOJİSİ
  Sanatın İcadı-Larry Shiner
  Bir Sanat Sosyolojisi Oluşturmak-Vera Zolberg
  Bilinmeyen Şahaser- Balzac
  Frankfurt Okulunda Sanat ve Toplum- Besim Dellaloğlu
  Görme Biçimleri - John Berger
  Sanatçı İmgesinin Oluşumu-Ernst Kris ve Otto Kurz


  İLERİ METİNLER
  Masallar ve Toplumsal cinsiyet - Melek Özlem Sezer
  Heidegger Moderniteyle Hesaplaşma-Micheal E.Zimmerman
  Romantik Muamma-Besim Dellaloğlu
  Aşırlığın Peygamberleri-Allan Megill
  İnsan Bilimlerine Prolegomona- Hüsamettin Arslan
  Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü- Vilfredo Pareto
  Gün Ortasında Karanlık- Arthur Koestler
  Bir Tanpınar Fetişizmi- Besim Dellaloğlu
  Kötülüğün Sıradanlığı- Hannah Arendt
  Varolmak- Nurattin Topçu
  Mağaradakiler- Cemil Meriç
  Soyoloji Notları vve konferanslar- CEmil Meriç
  Işık Doğudan Gelir- Cemil Meriç
  Ben, Öteki ve Ötesi- İbrahim Kalın
  Sosyolojik Paradigmalar- Rudolf Ritcher
  Sivil Din- Kemal Ataman
  Din Sosyolojisine Giriş- Inger Fursath
  Elimizden Kaçıp Giden Dünya- Anthony Giddens
  Dünyayı Yaratmak ya da Küreselleşmek- Jean-luc Nancy
  Puslu Kıtalar Atlası- Ihsan Oktay Anar
  Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın- Fatmagül Berktay
  Queer Tahayyül- Sibel Yardımcı
  Harem ve Kuzenler - Germaine Tillon
  Cinselliğin Tarihi - Foucault
  Su Diyarı- Graham Swift
  İhtiyaçlar Mücadelesi - Nancy Fraser
  Kamusallığın Yapısal Dönüşümü - J. Habermas
  Ayrım - Pierre Bourdieu
  Siyasetin Dönüşümu - Chantel Mouffe


  TÜRKİYE TARİHİ
  Modernleşen Türkiyenin Tarihi-Eric Zurcher
  Türk Mektupları-Busbecq
  Osmanlı ve Modern Türkiye-Halil İnalcık
  Modern Türkiye’nin Doğuşu-Bernard Lewis
  Jöntürkler,Jönkürtler ve Muhafazakarlar-Hüsamettin Arslan

  BİLGİ VE BİLİM SOSYOLOJİSİ
  Epistemik Cemaat-Hüsamettin Arslan
  Bilimsel İhtilaflar-Mihriban Şenses
  İdeoloji-Şerif Mardin
  İdeoloji-Terry Eagleton
  1984-George Orwell
  Bilim Dedikleri-Alan Chalmers
  Kozmopolis-Don Delilo
  Teknopoli Neil Portman
  Batı Düşüncesi’nde Dönüm Noktası- Fritjof Capra
  Özgür Bir Toplumda Bilim- Paul Feyerabend
  İdeoloji ve Ütopya- Karl Mannheim
  Güneş Ülkesi- Bacon
  Yeni Atlantis- Campanella
  Ütopya- Thomas More
  Cesur Yeni Dünya- Aldous Huxley
  Dönüşüm- Franz Kafka

  İKTİSAT VE ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ
  Neoliberalizmin Kısa Tarihi-David Harvey
  İktisat Sosyolojisine Karşılaştırmalı ve Tarihsel Yaklaşımlar-Frank Dobbin
  Ekonomi ve Toplum- Max Weber
  Protestan Ahlakı ve Kapitalizm Ruhu- Max Weber
  Dördüncü Sanayi Devrimi- Klaus Shwab
  Toyota Kültürü
  Kapital- Karl Marx
  İşcinin Ölümü-Michael Glawogger
  20. yy Avrupa İktisat Tarihi - Berend
  Ekonomide Hızlı Büyüme ve Balon - Brenner
  Adam Smith Pekin’de-Arrighi
  Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü-Chang
  Prekarya -Standing
  Yeşil Paradoks - Hans Werner Sinn
  Karbon Demokrasi - Mitchell
  Türkiye’de Yeni Kapitalizm - Buğra ve Savaşkan
  Dogu Asya’nın Politik Ekonomisi - Akkemik ve Ünay
  Sıfır Noktası’nda Devrim- Silvia Federici
  Kadınların Sınıfı- Aksu Bora


  DEVRİM SOSYOLOJİSİ
  Eski rejim ve devrim - Tocqueville
  Amerika'da Demokrasi - Tocqueville
  Komünist Manifesto- Karl Marx
  Modern Dünya Sistemi - Wallerstein
  Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri- Barrington Moore
  Devletler ve Toplumsal Devrimler- Theodo Skocpol
  Devrimin Psikolojisi- Gustave Le Bon
  Devrimin Üç Yorumu- François Furet
  Yönetim Üzerine- John Locke
  Parçalanan Devrim Düşleri - Bedross Der Matossian

  FELSEFE VE PSİKOLOJİ ÜZERİNE
  İnsanın Anlam Arayışı-Viktor Emil Frankl
  Ben, Biz, Siz, Hepimiz - Nuran Hortaçsu
  Günumüzde İnsan ve İnsanlar - Çiğdem Kağitcıbaşı
  Büyük Kedi Katliamı - Robert Darnton
  Savaş Sanatı- Sun Zİ
  Avrupa Tarihinden Kesitler 1,2 - Stephen J. Lee
  Felsefe’nin Çağrısı- Nermi Uygur
  Mantık - Doğan Özlem
  Yaşam Boyu Gelişim
  Psikoloji’ye Giriş- Rod Plotnik
  Modern Psikoloji Tarihi- Duane P. Shultz
  Öğrenmenin Bilimsel Temelleri- Tevfik Alıcı
  Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı - Bilge Karasu
  Hakikatten Yoruma, İktidardan Diyaloga Felsefi Bir Serüven- Metin Becermen
  Felsefe’nin Kısa Tarihi - Ahmet Cevizci
  Bilgi Felsefesi- Ahmet Cevizci
  Felsefe’ye Giriş - Ahmet Cevizci
  Dostluk Üzerine - Fethi Gemuhluoğlu
  Varlık VE Hiçlik- Sartre