Seren Duran, bir alıntı ekledi.
22 saat önce · Kitabı okuyor

Mutlu değildim ama değişmiştim, hani, rüzgarda süzülen bir çiçek yaprağı misali, ait olduğum çiçekten ayrılmıştım fakat en azından havada süzülmenin ne demek olduğunu keşfediyordum.

Denek 375, Nikki Owen (Sayfa 93 - Maria)Denek 375, Nikki Owen (Sayfa 93 - Maria)
bhmflzf ( Mehmet ), bir alıntı ekledi.
 10 Mar 19:36 · Kitabı okudu · İnceledi

Stanley Milgram'ın şu olağanüstü dene­ yini aktarmak istiyorum.  Bir psikoloji deneyine katılmayı" kabul edenler arasında gelişigüzel bir seçim yapılıyor. Bu grup bir laboratuvara geti­riliyor. Bilim adamları gibi beyaz önlük giymiş biri bu dene­yin belleme süreçlerini araştırmayı amaçladığını ve öğrencilere belli sözcük listelerinin ezberletilmesini kapsadığını açıklıyor. Öğrenci rolü oynayan genç, bir tür elektrikli sandalyeye otur­tuluyor. Sözcükleri öğretecek olan denekten doğru yanıtı alın­caya kadar, öğrencisine giderek artan şiddette elektrik akımı vermesi isteniyor. Deneklerin öğrenci sandığı kişi gerçekte bir oyuncu ve kendisini elektrik çarptığı filan da yok. O yalnızca rol yapıyor: Önce hafif bir rahatsızlık, sonra acı, daha sonra korkunç bir azaptan duyduğu dehşet ve nihayet ölüm. Deneğin elinin altındaki anahtarlar 1 ile 30 arasında derecelendirilmiş ve 15 ile 450 volt arasında elektrik akımı verebiliyor. Anahtarların yanına, sırasıyla şunlar yazılmış: "Hafif şok" "çok acı veren şok" "dikkat, tehlikeli şok" vb. Denek hangi aşamada itaati redde­decek? Deneğin iç çatışması, öğrencinin rahatsızlık belirtileri gösterilmesiyle başlıyor. Öğrenci 75 voltta inliyor, 150 voltta kendisini serbest bırakmalarını, deneyi sürdürmek istemediğini söylüyor, 425 voltta gösterdiği tek tepki bir cançekişme çığlığı, 450 voltta ise artık hiçbir tepki göstermiyor. Deneyden çıkan sonuç şöyle: Deneklerin yüzde 98'i, öğren­cileri cezalandırmaya dayanan bu öğretme tekniğini kabul edi­yorlar. Kesin ölüme neden olan kımuzı anahtarları, denekler­ den yüzde 65'i kullanıyor (oysa denekler, çok ciddi sakatlıklara, hatta ölüme neden olabilecekleri konusunda uyarılmışlardı). Bu deneyi konu alan ve onu çözümlemeye çalışan pek çok yazıda belirtildiği gibi bu bir sadizm deneyi değil. Çünkü so­nuçların genel eğilimi deneklerden büyük bir çoğunluğunun, şokun düzeyini serbestçe seçme fırsatı bulduklarında, en zayıf şokları yeğlediklerini ortaya koyuyor. Hatta bazı denekler "bi­ lim adamı" laboratuvardan çıkınca "hile yapıyor", döndüğünde de öğrenciyi çok iyi "cezalandırdıklarını" öne sürüyorlar. Bu deneyle elde edilen en dehşet verici sonuç, insanoğlu­ nun saldırgan bir yapıda olduğu değil; bence bu deneyle bir kez daha kanıtlanan en korkunç gerçek şu: otoriteye itaat. Denekler profesörün tek bir buyruğuyla öğrenciyi cezalandırabiliyorlar: "Cezalandırmak gerekiyor." Öğrenciye kötü davranmalarını gerektirecek hiçbir "neden" olmadığı halde ve sırf kendilerine emredildiği için, "bir hiç uğruna" işkence yapıyorlar. Dikkat! "Bilim adamı" "devam edin!" emrini verirken sesinin nazik olmasına ve tehdit edici bir özellik taşımamasına özen göste­ riyor. 9 Yani denek emre itaat etmezse hiçbir sorunla karşılaş­ mayacak. Daha doğrusu hemen hemen hiçbir sorunla; tek bir tehlike var, o da itaatsiz bir insan olarak değerlendirilme tehli­ kesi. İnsanların yüzde 65'i bunu göze alamadığı için, herhangi birine öldüresiye acı vermeyi diği doyum uğruna ... 

Zorunlu Eğitime Hayır, Catherine Baker (Sayfa 127 - Ayrıntı Yayınları)Zorunlu Eğitime Hayır, Catherine Baker (Sayfa 127 - Ayrıntı Yayınları)
Seren Duran, bir alıntı ekledi.
08 Mar 17:53 · Kitabı okuyor

Parmaklarım duvara kazınmış olan haç işaretine dokundu. Belli belirsiz gülümsedim çünkü her nereye gitsem din oradaydı. Tüm rahipler ve kuralları. Hepsi de zihnimi kontrol ediyordu, hayatı bana, herkese, bir topluma, bir ülkeye ya da bir yönetime zorla kabul ettiriyordu. İspanya'da Franco çoktan ölmüş olabilirdi ama kilise her daim orada olacaktı.

Denek 375, Nikki Owen (Sayfa 40)Denek 375, Nikki Owen (Sayfa 40)
emre saydam, Otomatik Portakal'ı inceledi.
08 Mar 16:54 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Burgess’in Otomatik Portakal’ı psikoloji dizilerinde muhakkak okunması gerekenler arasında gösterilmektedir. Kitapta Pavlov’un köpeğini koşulladığı gibi bir insanın nasıl koşullandığı anlatılmaktadır. Kitabın ismi yazar tarafından şu şekilde açıklanmaktadır: “Cockney dilinde (İngiliz argosu) bir deyiş vardır. ‘uqueer as as clockwork orange.’ Bu deyiş, olabilecek en yüksek derecede gariplikleri barındıran kişi anlamına gelir. Bu çok sevdiğim lafı, yıllarca bir kitap başlığında kullanmayı düşünmüşümdür. Bir de tabii Maleyza’da “canlı” anlamına gelen “orang” sözcüğü var. Kitabı yazmaya başladığımda, rengi ve hoş bir kokusu olan bir meyvenin kullanıldığı bu deyişin, tam da benim anlatmak istediğim duruma, Pavlov kanunlarının uygulanmasına dayalı bir hikayeye çok iyi oturduğunu düşündüm.”
Kitabın içeriğine değinecek olursak başkahraman Alex klasik müziğe oldukça ilgili bir sokak çetesi lideridir. Dört kişiden oluşan bu çetenin diğer üyeleri Pete, Georgia ve Dim isimli 16-19 yaşlarındaki gençlerdir. Oldukça saldırgan olan bu çete, diğer çetelerle kavga etmekte, yardım talebiyle evlere girmekte, karşılaştığı insanlara zarar vermekte, hırsızlık yapmakta, kadınlara tecavüz etmektedirler. Oldukça sadist ruhludurlar. Birkaç kez polis tarafından yakalanmış ıslah evine gönderilmişler fakat buradan ayrıldıklarında yeniden yaşantılarına devam etmektedirler. Bir süre sonra grupta görüş ayrılıkları başlamış diğer çete üyeleri Alex’e kumpas kurmuş ve onu polisin eline düşürmüşlerdir. Alex itirafta bulunmuş gerçekleştirdikleri tüm suçları itiraf etmiştir. 2 yıl kadar Staja hapishanesinde kalan kahramanımız burada da bir mahkumla sorun yaşamış, olaya diğer mahkumlar da karışmış ve adam ölmüştür. Olay yine Alex’e yıkılmıştır.
Bence kitabın asıl ilgi çeken kısmı bundan sonrasıdır. Oldukça şiddet eğilimli olan Alex’e bir deneye katılmayı kabul ederse 15 gün içinde tahliyesinin olacağı söylenmiştir. Genç Alex pek düşünmeden ve deneyin ne olduğunu araştırmadan buradan kurtulacağı hayaliyle denek olmayı kabul etmiştir. Sonuçta buradan kurtulduktan sonra kendine yeni bir çete kurabilir ve eski yaşantısına dönebilirdi. Kahramanımız hapishaneden alınmış ve bir kliniğe yerleştirilmiştir. Burada profesör ve asistanlarla tanışmış, ilk olarak kahramanımıza sadece bundan sonra iyi bir insan olması için çalışacakları söylenmiştir. Alex için en iyi ortam hazırlanmıştır: iyi bir yatak, iyi yemekler, okunacak dergiler…
Süreç başlatılmıştır. Alex’e günde iki kez, sabah ve akşamları, ludovico adlı bir madde enjekte edilmekte, Alex bir sinema salonuna alınmakta ve şiddet görüntüleri izletilmekte ve klasik müzik dinletilmektedir. Savaşlarda yapılan zulümler, gerçekleşen tecavüzler, işkenceler… Bir taraftan Alex’in tepkileri ölçülmektedir. Her gün aynı şeyler tekrarlanmaktadır. Şiddetten oldukça zevk alan Alex deney ilerledikçe bu görüntülere katlanamamakta fakat izlemek zorunda bırakılmaktadır. Alex’ten istenen ludovico maddesi vücuda verilmeden de aynı tepkileri vermesidir. Ve o gün gelmiştir artık o kan görünce, ölümü, zulümü hatta seksi düşününce nefesi kesilen yerlere yığılan birine dönüşmüştür. O artık iyi olmak zorundadır, bir tercih şansı yoktur. Basın mensupları, devlet erkanı çağrılmış ve deneyin olumlu olduğu haberleri yapılmış, halka duyurulmuştur. Artık bu yöntem uygulanarak tüm mahkumlar suç işleyemeyecek hale getirilebilir ve hapishaneler boşaltılabilir düşüncesi sağlanmıştır.
Alex’in çıkışı sağlanmış evine dönmüş fakat beklendiği gibi karşılanmamıştır. Onun uzun süre hapishanede kalacağını düşünen ailesi onun odasını başka birine kiraya vermiştir ve ona kendi çocukları gibi davranmaktadırlar. Ne yapacağını bilemeyen ve boşluğa düşen Alex eskiden plak aldığı yere gitmiş ve biraz müzik dinlemenin onu aydınlatacağını düşünmüştür. Halbuki beklediği gibi olmamıştır. Dinlediği parçalarda gözlerinin önüne şiddet görüntüleri ve sürekli ağlama isteği gelmektedir. Alex, klinikte şiddet görüntüleri ve müziğe eş zamanlı maruz kaldığı için birleşik koşullanma yaşamıştır. Hayatta en çok zevk aldığı iki şey artık ona yaşamı çekilmez kılmakta, zayıf hissettirmektedir. Ölmek istemekte fakat bunu düşünürken de aynı acıya maruz kalmaktadır, yani Alex artık ölmeyi dahi becerememektedir.
Kitabın ilerleyen bölümlerinde Alex eski düşmanları tarafından dövülmüş bir köyün kenarına atılmıştır. Burada hükümet karşıtı biri ona yardımcı olmuş ve başından geçenleri dinlemiştir. Yanına birilerini çağırmış ve bu yaşadıklarını herkese anlatmasını istemiştir. Alex belki bu halden kurtulurum diyerek teklifi kabul etmiştir. Bu hükümet karşıtı insanlar Alex’i bir odaya kapatmış ve odaya yüksek seste müzik vermişlerdir. Alex kriz geçirmiş, acılar içinde kıvranırken tek kurtuluşun pencereden atlamak olduğunu fark etmiştir. Düşüncesini harekete geçirmiş, yaklaşık bir hafta kadar komada kalmıştır. Uyandığında ise ona bazı şiddet ve seks içerikli resimler gösterilmiş bunlar karşısında neler yapmak istediği sorulmuştur. Müzik dinletilmiş ve bundan da keyif almıştır. Alex artık eski haline dönmüştür, 16 yaşındaki haline. Doktorlar bunu bir haftalık sürede uygulanan “derin hipnopedya” ile açıklamaktadırlar. Bu haliyle tekrar haber olmuş ve hükümet aklanmıştır. Artık yeniden nasıl bir insan olacağını seçme şansı vardır.
Romanın son kısmında ise Alex artık kendisine yeni bir çete kurmuş ve hükümet ona ulusal gramodisk arşivlerinde iş ayarlamıştır. Her şey yolunda gibi gözükmekle beraber Alex artık istediğinin bu olmadığını fark eder. 18 yaşındadır artık sokaklarda dehşet saçmak ona cezp edici gelmemektedir. Eski çetesinin üyelerinden biriyle karşılaşır, Pete artık evlenmiştir ve bir işte çalışmaktadır. Bunun üzerine biraz konuşurlar ve Alex de büyüdüğünü, Pete’ninkine benzer bir yaşam istediğini fark eder. O andan itibaren yaşamını değiştirmeye karar verir ve Alex okuyucuya veda eder.
Kitabı okuduğunuzda neden bu kadar çok okunduğunu ve önerildiğini anlayabiliyorsunuz. Daha masum olduğuna inandığımız koşullanmaların nelere yol açabildiğini görmek insanı biraz ürkütüyor fakat konuya bakışımızı da oldukça derinleştirecek cinsten. Sadece bir kurgu da olsa insan “neden olmasın?” diye sorguluyor kendini. Kitaptan keyif almanız dileklerimle…

Elif Gunes, bir alıntı ekledi.
04 Mar 22:48

"Burada hic bir seyin bedeli yeterince ödenmiyor" der, bir denek olarak getirildigi parfüm kokulu yebi dünya icin..

Cesur Yeni Dünya, Aldous HuxleyCesur Yeni Dünya, Aldous Huxley

Fikirlerinizi almak istiyorum..
Arkadaşlar sizden bir ricam olacak :) Şimdi, biz geçenlerde Edebiyat dersinde Roman konusunu işledik ve ardından hoca bizden kısa bir roman çalışması istedi. Ben de bu yüzden küçük bir şeyler yazdım ama sonrasında tıkandım biraz. Yazdığım kadarını buraya geçirsem acaba bu kısa romana birkaç yorum yapar ve kendi fikirlerinizi bana söyler misiniz? Okuyup okumayan herkese şimdiden teşekkürler :') Bazı kahramanların isimleri biraz tanıdık gelebilir, dikkat! :D
-.-

Ömer her zamanki gibi alarmdan gelen elektro gitar sesiyle uyandı. Yatağında doğruldu, etrafa bakındı. Bir şeyler ters gidiyor gibiydi. Daha dün gördüğü duvarlarının rengi gri değil miydi? Neden şimdi mavi gözüküyordu? Dikkatle inceledi her şeyini tek tek, odadaki hiçbir eşya onun değildi! O güzelim, kocaman kitaplığı -daha doğrusu kütüphanesi- bile yerinde yoktu. Neler oluyordu burada?.. Macide'yi düşündü. O da mı yoktu artık acaba?

Saat sekiz sularıydı. Macide'nin gözüne gece bir gram uyku girmemişti. Bütün gece dün Ömer'le yaptıkları konuşmayı düşünüp durmuştu. Ah, ne de güzel şeyler söylemişti Ömer ona... Her anı onu düşünmekle geçiyordu o söylediklerinden sonra. Kara kaşlı, kara gözlü, güzel Ömer.. Acaba neredeydi şimdi Ömer?

Ayağa kalktı ve odasından dışarı çıktı Ömer. 20 yıldır içinde yaşadığı evi sanki ilk defa görmüş gibi bakıyordu etrafına. Odasından çıkıp merdivenlere yöneldi. Tabak tıkırtıları gelmeye başlamıştı aşağıda bir yerlerden. Bir ses, "Oktay, kuzum, neredesin? Hala uyuyor musun kuzum? Uyan artık hadi bak kahvaltı hazır.", diye bağırıyordu. Oktay kimdi ki? Aşağıda neler oluyordu? Bu kadın sesi kimindi? Merdivenin son iki basamağında iken atladı ve son basamağa basmadı. Kendini bildi bileli böyle değişik bir huyu vardı Ömer'in. Neden böyle bir alışkanlığı olduğunu o da bilmiyordu. Yürüdü, yürüdü ve mutfağa girdi. Siyah saçlarını ensesinde toplamış bir kadın masadaki bardaklara çay dolduruyor, gri saçları ve siyah çerçeveli gözlükleriyle bir adam masada kitap okuyordu. Bir an büyük bir yakınlık hissetti onlara karşı. Sanki bu insanları daha önce görmüştü.
Sonra birden hatırladı onları. Anneannesiyle dedesiydi bunlar! İnanamıyordu, onları hiç böyle genç görmemişti. Onları da bu evi de daha önce fotoğraflarda görmüştü. Birden durdu. O buraya nasıl gelmişti? Yani birisi zaman makinesini bulmuştu da onu denek olarak bu zamana mı göndermişti? Ne saçmaladın be Ömer, diye düşündü. Acayip düşüncelere dalmıştı ve galiba anneannesinde fazla dikkatli bakıyordu çünkü kadın ona dönüp "Oktay, yavrum ne oldu? Kötü bir rüya görmüş olmalısın galiba. iyi misin kuzum?", dedi. Oktay! Oktay kimdi yahu! Sonra birden dank etti kafasına. Oktay dayısının adıydı. Nasıl yani şimdi o dayısının yerine mi geçmişti? Nasıl olmuştu ki bu? Nasıl mümkün olabilirdi bu? Birdenbire aklı Macide'ye kaydı...

Macide bir süredir huzursuz bir şekilde telefonuna bakıyordu. Ömer'in ona neden günaydın mesajı atmadığını düşünüp üzülüyordu. Bir süre sonra vazgeçti, kalkıp banyoya girdi. Duş aldı ve giyindi. Kumral saçları omuzlarında salık duruyordu. Mavi kazağıyla birlikte hoş bir görünüm kazandırmıştı ona. Tekrar telefonuna baktı, mesaj yoktu. Kızdı; neden onun mesaj atmasını bekliyordu ki? Ne olmuştu yani Ömer iki güzel laf söyledi diye.. Ne kadar aptalım diye düşündü. Böyle düşünse de bir an için, içten içe onun mesaj atmasını bekliyordu. Odasından çıktı, Yaren'in odasına doğru yürüdü. İçeri girdi, Yaren hanım hala uyuyordu. O kadar derin uyurdu ki Yaren; yanında bomba patlasa, öbür yanına döner uyumaya devam ederdi. Yine de şansını denedi Macide. "Yaren!" diye çığırdı birkaç kez ama ne fayda, Yaren kendi kendine homurdandı ve yeniden uykuya daldı. O da "Amaan..." deyip mutfağa gitti ve kahvaltı hazırlamaya başladı kendine. arada telefona bakmayı da unutmuyordu tabi. Telefonuna baktı, uzun bir iç çekti; mesaj yoktu. Kahvaltısını yaptı, Yaren için kahvaltılıkları masada bıraktı ve kendini dışarı attı. Dersleri öğleden sonraydı yani bir yerlerde oturup kitap okuyabilirdi. Biraz yürüdükten sonra güzelce bir kafeye girdi ve oturup kitap okumaya başladı.

Ömer'in aklında şimşekler çakıyordu. Dün dayısıyla yaptığı konuşmayı düşündü. Dayısı ile ufak bir tartışma yaşamıştı...

İşte buradan sonrasında takıldım. Dayısı ile nasıl bir olay yaşasın Ömer? Fikirlerinizi bekliyorum... Okuduğunuz için teşekkürler.:))

Duygu mamat, bir alıntı ekledi.
18 Şub 14:24 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Neden hiç kimse aslında olduğu kişi değil ki ?

Denek 375, Nikki OwenDenek 375, Nikki Owen
Fırsat yoksulu, Otomatik Portakal'ı inceledi.
 18 Şub 00:06 · Kitabı okudu · 2 günde · Puan vermedi

Distopik kitap otomatik portakal'ı sessiz kitap oynarken duymuştum. Uzun zaman sonra da okudum.
Kitabın devleti, insanların otomatik bir şekilde ihtiyacını karşılayacak askerî hareketlerini, kapitalizmi eleştireceğini beklerken hayal kırıklığına uğradım. Kitabın okuyucusu olan çoğu kişi kitabın çok küfürlü olduğunu söylüyordu. Bunu göz önünde tutarak okudum ve bu tarz küfürlere karşı olduğumdan okumak istemedim. El mecbur bitirmek için çabaladım.

Kitabın ilk bölümü ve ikinci bölümünün başına kadar alex ve arkadaşlarının zorbalıklarından bahsediyordu. Epeyce korkunç şeylerdi ve içlerinde ki merhamet duygusu kesinlikle alınmış bu kişilerin. Kitabın sonuna doğru kitabın başkahramanı alex hapse giriyor ve orada denek olarak kullanılıyor. Olmayan merhamet duygusu şırıngalarla ve izlediği filmlerle enjekte ediliyor. Ve başkahraman zorbalık yapayan yapmak istese de yapamayan biri oluyor. En sevdiği senfoniyi dinlerken bile acı çekiyor bence bir yandan haketti denilse de çok ağır..
Alex'in bu zorbalıklara karşı böyle merhametli olmasını sağlayan ilaçlar ve filmler günümüz hapishanelerde olan tacizci ve tecavüzcülere de kullanmak lazım. Ama nerde suç işlenir ve suçu işleyen yan gelip yatmak için girer oraya...

Müzisyen Bayan, Şanzelize Düğün Salonu'yu inceledi.
14 Şub 15:42 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Allah'ım eğlenceli, çalgılı çengili, çok kıpırdaklı bir kitaap demeyeceğim tabiki de. öyle bir kitap okudum ki 'noluyoooruuz lan' dedim . .
Aranızda annesi yeni ölmüş biri var mı? Bu soruya nasıl cevap verilirdi? Daha doğrusu kim duymak isterdi ki böyle bir soruyu. O da afalladı ama cavapladı Eda'nın sorusunu. Ve ne olduysa bir soru tüm hayatını değiştirdi genç adamın. İçinde ki onu öldürdü, kendi katili oldu o. Bambaşka bir adam oldu artık. Rüstem'le tanıştı. Onu belki de ölümden kurtardı. Oysa ki sadece oradan geçip giden sıradan biriydi. Rüstem ile tanışmasa çok başka bir son olacaktı belki de. Ama olan olmuştu artık. Şeyh babasının yanından ayrılmış, daha önce belki de hiç denk gelmediğimiz bir iş yaptı, sonra üzerinde hiç bilinmedik ilaçların denendiği bir laboratuvar da denek oldu. Akıl işi değil, değil mi? Aşık oldu o. Sigara içti, hatta bira. İyi bir adamdı bence ama olan oldu artık. Sonra elektrikler geldi işte. Mutlu bir adam olarak kaldı. . .

Kitabı okurken çevirdiğim her sayfada aklım bir sonrakin de kaldı ne olacak diye. Sahi ne oldu? Benim aklım hâlâ çok karışık. Kitap bitince en son noktaya takıldı gözüm kalakaldım öylece.Tarık Tufan yine yaptı yapacağını. Okuyun bu kitabı aman diyeyim kaçırmayın önce kitabı sonra keçileri.

Fatma Nur Mayuk, Doktor Ox'un Deneyi'yi inceledi.
 09 Şub 21:24 · Kitabı okudu · 17 günde · 10/10 puan

Hikaye Quiqdone kentinde geçmektedir.Bu kenti diğer yerlerinden ayıran özelliği yüzyıllar boyunca sakin, ağırkanlı , hiçbir şeyde aşırıya kaçmayan , hiçbir olayın yaşanmadığı (hatta bu kentin yöneticileri burası için asayiş komiseri kadrosunun bile gereksiz olduğunu düşünmektedirler) , uyum ve durağanlık içinde yaşayan insanlardan oluşmasıdır.Doktor Ox'un kenti aydınlatma projesiyle yöneticilerin karşısına geçer.Masrafları Doktor Ox karşıladığı için yöneticiler buna ses çıkarmazlar.Aslında bu deneyin altında yatan sebep çok daha farklı bir amaca yöneliktir.Ve doktor ox halkı denek olarak kullanmaktan çekinmez.