• ERKEKLER NEDEN ERKEN ÖLÜR..?

  Akşam annemle babam televizyon seyrediyorlardı.

  Annem, 'Geç oldu,' dedi, 'zaten yorgunum, ben yatıyorum.'

  Annem kalktı, mutfağa gitti.

  Çerez-meyve tabaklarını çalkaladı kaldırdı.

  Sabaha hazır olsun diye çaydanlığı doldurdu, demliğe çay koydu.

  Şekerliğe baktı, dibinde az kalmış, üstüne ekledi.

  Kahvaltı için buzluktan ekmek çıkardı, akşam yemeği için çözülsün diye de eti aşağıya koydu.

  Kahvaltı masasını hazırlamak için masanın üstündekileri topladı.

  Telefonu şarja koydu, telefon defterini kapatıp yerine koydu.

  Sonra çamaşır makinesinden ıslak çamaşırları çıkarıp astı ve makineyi tekrar doldurdu.

  Banyodaki çöp sepetini boşalttı.

  Islak bir havluyu kurusun diye duş perdesinin borusuna astı.

  Bir gömlek ütüledi, kopuk düğmesini dikti.Çiçekleri suladı.

  Esneyerek gerindi ve yatak odasının yolunu tuttu.

  Çalışma masasının yanından geçerken durdu, öğretmene tezkere yazdı, okul gezisi için para sayıp ayırdı, eğildi, sandalyenin altına girmiş ders kitabını aldı, masanın üstüne koydu.

  Kek tarifleri defterini çıkardı,arkadaşına söz verdiği tarifi bir kağıda yazdı, çantasına koydu.

  Bakkaldan alınacakları not etti, notu da çantasına koydu.

  Sonra gitti, 3'ü 1 arada temizleme losyonuyla yüzünü yıkadı,dişlerini fırçaladı.

  Gece kremini ve kırışık önleyici nemlendiricisini sürdü.

  Tırnaklarına baktı, törpüledi.

  İçeriden 'sen yatmaya gitmemiş mıydın' diye seslenen babama 'şimdi gidiyorum' deyip köpeğin su kabını doldurdu.

  Kapıları pencereleri kontrol etti, holdeki lambayı yaktı.

  Kardeşimin odasına gitti, oğlan uyumuş diyerek, lambasını söndürdü, bilgisayarını kapattı, gömleğini astı, yerdeki kirli çorapları toplayıp sepete attı.

  Bana geldi, 'haydi yat artık, biraz da yarın çalışırsın,' dedi.

  Kendi odasına gitti, saati kurdu, ertesi gün giyeceklerini hazırladı.

  6 maddelik acil işler listesine 3 madde daha ekledi.

  Kendi kendine iyi geceler diledi, hayallerinin gerçekleştiğini gözünün önüne getirdi.

  İşte o sırada babam televizyonu kapattı, ortaya öylece bir 'ben yatıyorum' dedi ve gitti yattı.

  Sizce bu işte bir gariplik yok mu?
 • diktatör bir sürüngen
  çay saati, gri imza ve ateş
  bunalım şarkılarına davetiye yalnızlığım
  bir atın kuyruğuna sevdalanmış robotları
  devler kullanırken kürdan yerine
  ekonomi bir numara
  Sakarya can çekişiyor
  huysuz öküzleri vuralım mı kaplan?
  doğusunda istila sanat takvimlerinin
  çaptan düşüyor kıskançlığın eskiyen umutları kafatasları
  sokak başlarında
  ders kitaplarında
  ihaneti dudaklarında diktatör bir sürüngen
  gri imza, çay saati ve ateş...
  Nurullah Genç
  Sayfa 82 - Timaş Yayınları
 • Gelecek nesillerin eğitilmesini hedef alan yeni eğitim sisteminin nasıl yapılandırılıp uygulamaya sokulacağına dair merakla beklenen açıklama nihayet Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk tarafından ilan edildi.
  Öğretmenlik mesleğiyle alakalı yenilikler içeren kanun çıkartılıyor. 5 yaş erken çocukluk eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınıyor ve Okul öncesi zorunlu hale getirilecek. E-portfolyo sistemine geçilecek. Liselerde ders saatleri yarı yarıya azalıyor. Çocukların ilgi alanı ve mizacına yönelik seçmeli dersler geliyor. Gibi yeniliklerin dikkati çektiği eğitim sisteminin geleceğini bu postun altında tartışmaya açalım. İstedik.

  Konuşmasında, Esnek, modüler, daha az ders saati ve çeşidinin olduğu bir müfredat hazırlanacağını bildiren Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, “Okul yöneticilerimizin yetki ve sorumluluklarını kısmen artırıyoruz. Önümüzdeki süreçte tüm yöneticilerimizin ehliyet ve liyakat temelli olması konusunda ülke çapında bir bakış açısını da paylaşmış olacağız.” dedi.

  Ziya Selçuk’un konuşmasından konu başlıkları şöyle:

  • Öğretmenlik meslek kanunu çıkartılıyor.

  • Sözleşmeli öğpretmenlerin görev süresi kısalıyor.

  • Ücretli öğretmenlerin maaşı artırılıyor.

  • 5 yaş erken çocukluk eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınıyor.

  • Teneffüs süreleri artırılıyor.

  • Liselerde ders saatleri yarı yarıya azalıyor.

  • Çocukların ilgi alanı ve mizacına yönelik seçmeli dersler geliyor.

  • Ders çizelgeleri yeniden düzenleniyor.

  • Öğretmen ve okul yöneticileri için ölçütler getiriliyor.

  İçerik ve uygulama:

  • Tüm okullarda Tasarım

  • Beceri Atölyeleri kuruluyor

  • Müfredat çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenleniyor

  • Zorunlu ders saat ve çeşitleri azalıyor, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluşturuluyor.

  Okul Gelişim Modeli

  • Tüm okullarda Tasarım

  • Beceri atölyeleri kuruluyor.

  • Müfredat çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenleniyor.

  Öğrenme analitiği araçlarıyla veriye dayalı yönetim

  • Veriye dayalı yönetimle bürokratik iş yükü azaltılıyor.

  • Eğitimin yönetiminde kullanılan veri tabanları bütünleştirilerek sadeleştiriliyor

  • Çocuklarımızın öğrenmelerinin takibi ve desteklenmesi için öğrenme analitiği platformu kuruluyor.

  Ölçme ve değerlendirme:

  • Okullarımızda yeterlik temelli değerlendirme uygulamaları başlatılıyor

  • Sınıftaki çocukların akademik başarılarının izlenmesi ve desteklenmesi için Türkiye genelinde ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’ yapılıyor

  • Sınavla öğrenci alan okullar kademeli olarak azaltılıyor.

  • Çocuklarımızın tüm kademelerde izlenmesi ve desteklenmesi için ‘e-portfolyo’ sistemine geçiliyor.

  İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi:

  • Öğretmenlik meslek kanunu çıkıyor

  • Sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri kısalıyor. (3 ARTI 1 YIL OLUYOR)

  • Ücretli öğretmenlerin ücretleri artıyor

  • Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere teşvik veriliyor

  • Öğretmenler ve okul müdürleri yüksek lisanslı oluyor

  • Okul müdürlüğü yüksek lisansa dayalı bir meslek oluyor.

  • Öğretmen yetiştirme programları uygulama ağırlıklı hale geliyor.

  • Öğretmenlere yan alan yüksek lisans imkânı geliyor

  • Başarılı öğretmenler yurt dışına gönderiliyor

  • Okul yöneticiliğine atanmada liyakat temelli bir değerlendirme geliyor.

  • Okul yöneticiliğinin özlük hakları iyileştiriliyor.

  Okulların finansmanı:

  • Okullara gelişim bütçesi veriliyor.

  • Eğitim hayırseverlerinin bağışları için il ve bakanlık teşkilatında yeni bir yapı kuruluyor.

  • Diğer bakanlıklarla işbirlikleriyle eğitimin finansmanında yeni bir kapasite yaratılıyor.

  • Mesleki teknik eğitim kurumlarının döner sermaye gelirlerini arttırmak için yeni bir modele geçiliyor.

  Teftiş ve kurumsal rehberlik hizmetleri:

  • Teftiş sisteminde rehberlik ile inceleme, araştırma ve soruşturma birbirinden ayrılıyor

  • Bakanlık müfettişlerine eğitim politikalarının uygulanmalarının izlenmesine ilişkin yeni bir rol veriliyor.

  Rehberlik ve psikolojik danışmanlık:

  • Öğrencilere kariyer rehberliği sistemi geliyor.

  • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri Milli Eğitim Sistemimizde yeniden yapılandırılıyor

  • Türk kültürüne özgü tanılama, yönlendirme, yetkinlik araçları yapılandırılıyor.

  • Rehberlik araştırma merkezleri (RAM) yeniden yapılandırılıyor.

  Özel eğitim

  • Özel gereksinmeli çocukların tespiti için Türkiye genelinde taramalara başlatılıyor.

  • Yerel yönetimlerin özel eğitim birimleri kurması teşvik ediliyor.

  • Özel gereksinimli çocuklarımız için mobil eğitim setleri oluşturuluyor

  Özel yetenek

  • Özel yetenekli öğrenciler için mevzuat çıkarılıyor

  • Özel yetenekli öğrencilerin desteklenmesi için bir kurul oluşturuluyor.

  • Bilim sanat merkezleri yeniden yapılandırılıyor.

  • Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde okul ve eğitim sistemindeki uygulamalar iyileştiriliyor

  • Özel yetenekli çocuklar için müfredatta seçmeli dersler geliyor.

  • Özel yeteneklilerin eğitimine yönelik lisans ve lisansüstü öğretmen yetiştirme programları güncellenerek yayılımı sağlanıyor.

  Yabancı dil eğitimi

  • Yabancı dil öğreniminde kademelere göre farklı öğretim yöntemleri uygulanacak

  • Yabancı dil öğretmenlerine yüksek lisans ve uluslararası sertifika imkanı sağlanıyor

  • Okul ve program türlerine göre farklı dil becerileri ön plana çıkarılıyor.

  • Yabancı dil öğrenimi dijital platformları kuruluyor.

  • Yabancı dile öğreniminde erken yaş çocukları için oyun, hikaye, karaoke kullanılıyor.

  Öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm

  • Dijital eğitim-öğretim içeriği geliştirme ekosistemi oluşturuluyor.

  • Ulusal dijital içerik arşivi oluşturuluyor

  • Dijital yeni nesil ölçe araçları geliştiriliyor

  • Dijital öğrenme materyalleri geliştiren lider öğretmenler destekleniyor.

  Erken çocukluk

  • 5 yaş erken çocukluk eğitimi zorunlu eğitim kapsamına giriyor.

  • Şartları elverişsiz ailelere okulöncesi çocukları için materyal ve kırtasiye desteği geliyor.

  • Yaz dönemlerinde okullarda oyun temelli yaz okulu programları açılıyor.

  • Okul öncesi eğitimde kalitenin arttırılması için ortak ‘kalite standartları’ uygulamaya giriyor.

  Temel eğitim

  • İlkokullarda not yerine beceri temelli değerlendirme geliyor.

  • İlkokullarda teneffüs süreleri arttırılıyor.

  • İlkokul ve ortaokullarda Tasarım Beceri Atölyeleri kuruluyor.

  • Eğitim kayıt bölgelerinde Okul • Mahalle spor kulüpleri kuruluyor.

  • Türkçe temel eğitimin öncelikli alanlarından biri oluyor.

  Ortaöğretim

  • Liselerde ders saatleri yarıya yakın azalıyor.

  • Çocukların mesleki yönelimlerine ilişkin yeni bir yapı kuruluyor

  • Çocukların ilgi yetenek ve mizaçlarına yönelik seçmeli dersler geliyor.

  • İş ve bilişim dünyasına ilişkin isteyen çocuklara ulusal ve uluslararası sertifika eğitimleri geliyor.

  • Alan seçimi 9. sınıftan başlatılıyor.

  • Pansiyondaki yatılı öğrencilerin yemek, yatak ve sosyal imkânları geliştiriliyor.

  Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri

  • Ders çizelgeleri öğrencilerin araştırma-geliştirme becerilerin iyileştirilmesi için yeniden düzenleniyor.

  • Fen ve sosyal bilimler liselerinde görev yapacak öğretmen ve okul yöneticileri ölçütler geliyor

  • Bilim insanları fen ve sosyal bilimler lisesindeki öğrencilere eğitim ve araştırma koçu oluyor.

  İmam Hatip Ortaokulları ve Liseleri

  • İmam hatip okullarında program çeşitliliği korunuyor.

  • Ders çeşidi azaltılıyor

  • Öğrencilerin yönelimine göre esnek ve modüler bir yapı geliyor.

  • Arapça ve İngilizce yaz okulları açılıyor

  • İmam hatip okullarıyla üniversiteler arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor.

  Mesleki ve teknik eğitim

  • Döner sermaye gelirlerinden alınan %15’lik hazine kesintisi %1’e düşürülüyor.

  • Esnek ve modüler müfredat geliyor.

  • Alan eğitimleri 9. sınıfta başlıyor.

  • Mesleki teknik eğitim öğrencileri okurken çalışıyor.

  • Yurt dışında mesleki teknik eğitim imkânları geliyor.

  • Millî savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiştiriliyor.

  • Başarılı projelere mikro kredi sağlanıyor.

  Özel öğretim

  • Özel öğretim kurumlarıyla ilgili bürokrasi azaltılıyor

  • Özel öğretimde haksız rekabetin önüne geçiliyor

  • Özel ve resmi eğitim kurumları arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor.

  Hayatboyu öğrenme

  • Okul dışı kalan yetişkinler için diplomaya esas müfredat yapısı sadeleştiriliyor.

  • Yetişkinlere 21. yüzyıl becerilerine yönelik farkındalık ve beceri eğitimleri başlıyor.

  • Ulusal Hayat Boyu Öğrenme İzleme Sistemi Kuruluyor.

  • Başta kadın ve çocuk olmak üzere şiddetle mücadelede farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılıyor.

  • Her türlü bağımlılıkla mücadelede farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri yaygınlaştırılıyor.

  Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk kimdir?

  1961 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde lisansını, aynı üniversitede gelişim psikolojisi alanında yüksek lisansını yaptı. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında doktorasını tamamladı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde doçentlik ve profesörlük unvanlarını aldı.

  TED Üniversitesi’nin yanısıra, çok sayıda özel eğitim-öğretim kurumunun kuruluşunu gerçekleştirdi. Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBİTAK Grup Yürütme Komitesi Üyesidir.

  2003-2006 yılları arasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yapmış, müfredat reformunu yürütmüştür. AB müzakerelerinde de eğitim ve bilim başlığı görüşülürken ülkemizi temsil etmiştir.

  İnsan ilişkileri, gelişim, öğrenme, çocuklarda dikkat eksikliği, rehberlik uygulamaları gibi alanlarda çok sayıda kitabı, hakemli dergilerde basılmış makaleleri vardır. İngilizce biliyor. Evli, üç çocuk sahibidir.
 • Kalkmak, kahve içmek, yazmak, ders vermek, yemek yemek, yürüyüşe çıkmak... her şeyin belirli bir saati vardı; Kant gri paltosunu giymiş, eline İspanyol bastonunu almış halde kapısının önüne çıktığında, komşuları saatin tam olarak üç buçuk olduğunu biliyordu.
 • Can Ünver
  Öğrenci sayıları ve bütçedeki eğitimin payını merak edip, küçük bir araştırma yaptım.

  Devlet-Özel(Vakıf) Eğitim kurumlarında okuyan; ilk, orta, lise ve üniversite öğrenci sayıları MEB ve YÖK'ün sitelerinden aldığım verilere göre şu şekilde:

  İlkokul- 4.756.977(Devlet)+213.183(Özel) = 4.970.160
  Ortaokul- 5.089.203(Devlet Örgün)+142.557(Devlet Açık)=5.231.760 (Devlet) + 287.928 (Özel)= 5.519.688 (Toplam)
  Lise- 3.726.041(Devlet Örgün) + 1.287.249(Devlet Açık)=5.013.290(Devlet)+500.441(Özel)=5.513.731(Toplam)
  İOL Toplam- 13.572.221(Devlet Örgün)+ 1.429.806(Devlet Açık)=15.002.027(Devlet)+ 1.001.552(Özel)=16.003.579(Toplam)

  Üniversite- 2.148.844(Devlet Örgün)+ 4.359.181(Devlet Açık/2. öğretim)=6.508.025 (Devlet)+502.573(Özel)=7.010.598(Toplam)
  Öğrenci Toplamı- 15.721.065(Devlet Örgün)+ 5.788.987(Devlet Açık/2. öğretim)= 21.510.052(Devlet)+1.504.125(Özel)=23.014.177 (Toplam)

  Toplam 23 milyon öğrencimiz var, öğrencilerimizin 21,5 milyonu devlet okullarında okuyor. Bu öğrencilerden 15,7 milyonu örgün; 5,7 milyonu açık (ikinci öğretim) eğitim alıyorlar.

  MEB’in bütçesi ile İOL’lerde (İlk/Orta/Lise) okuyan örgün öğrenci sayısı:
  MEB’in 2018 yılı bütçesi, transfer ödenekleri hariç, 89,7 Milyar lira (89.719.409.000 TL http://www.bumko.gov.tr) olarak kanunlaşmış. Bu durumda örgün öğrenci başına maliyetimiz 6611 lira oluyor. (Özel okula giden öğrenciler için 4000 lira kadar destek veriliyor, yani özel öğretime giden her öğrenci için devlet, 2500 lira kadar kâr ediyor.)
  Öğrencilerimiz yaklaşık 32 hafta eğitim alıyorlar ve haftada da yaklaşık 40 saat derse giriyorlar; yılda alınan 1280 saat dersin ise ders başı maliyeti 5,16 lira.
  Devlet üniversitelerimizin, transferler hariç toplam bütçesi 27 Milyar lira (27.016.293.000 TL http://www.bumko.gov.tr) olarak kanunlaşmış. Bu durumda örgün öğrenci başına maliyetimiz 12572 lira oluyor.

  Bu veriler ışığında İOL eğitim modeli tasarısı:
  1- Tüm okullar özelleştirilecek
  2- İOL’lerde bir öğrencinin bir dersi için özel eğitim kurumuna 4,5 lira verilecek ve öğrencinin alabileceği ders saati 1280 ile sınırlandırılacak
  3- Bu destek İOL’lerde en fazla 12 yıl olacak
  4- 4,5 lira ders saatinin üstünde eğitim hizmeti veren kurumlar, bu miktarın üstünü veliden alacak.
  5- Her türlü ders Kur sistemine göre ayarlanmalı ve kur hiyerarşisine göre dersler alınmalıdır.
  6- Aile Derneği olacak; öğretmenin görevine; dernek üyelerinin oy birliği ile hemen; oy çokluğu ile dönem sonunda son verilebilecek.

  İlkokul/Ortaokul/Lise Örnek Eğitimler:
  a) Sanatçı Veli
  1. 16 saat Ders
  2. 12 saat Yabancı Dil
  3. 12 saat İlçesindeki sanat okulunda (Resim/Müzik/Bale vs.)

  b) Sporcu Veli
  1. 16 saat Ders
  2. 12 saat Yabancı Dil
  3. 12 Saat Spor (Mahalle Spor Kulübünde; futbol, yüzme, basketbol vs)

  c) Dindar Veli
  1. 16 saat Ders
  2. 12 saat Yabancı Dil
  3. 12 saat Diyanet vakfında/camide (Arapça, Kur’an dersi)

  d) Her telden Veli
  1. 16 saat Ders
  2. 6 saat Yabancı Dil
  3. 6 saat Diyanet vakfında/camide (Arapça, Kur’an dersi)
  4. 6 saat Spor

  e) Deli (Uyanık/üç kağıtçı veli/okul)
  1. 40 saat ders;
  2. Veli ile okul parayı bölüşür.

  Teknik Lise
  Verilen derslerin teorik kısmı Meslek Örgütleri üzerinden lisanslı eğitim kurumlarından veya belediyelerden, çıraklık ise doğrudan işletmelerden alınır. Öğrenciler işletmelerde yarı zamanlı çıraklık yapar. Çıraklık süresi de yarı zamanlı eğitim sayılır ve desteklenir.
  Yazılımcı olmak isteyen bir çocuk;
  1. 8 saat Belediyede/Dershanede programlama dersi alır. (Meslek örgütleri ayarlar.)
  2. 10 saat çıraklık yapar (işletmede 20 saat çalışır, 10 saat ders aldığı varsayılır, işletmeye haftalık, öğrenci başı 45 lira verilir.)
  3. 6 saat spor kulübüne devam eder.
  4. 16 saat ders alır (ister spor, ister üniversiteye hazırlık, ister müzik vs.)

  Okullar açısından
  32 kişilik sınıfları olan ve sınıfı 30 saat dolduran bir okul: Haftada 960 saat, 32 haftada 30720 saat ders vermiş olur ve bu ders karşılığı 138.240 lira devlet desteği alır. Bugün asgari ücret civarı öğretmen çalıştıran özel okullar; 32 kişilik sınıflarla oldukça iyi para kazanırlar.
  Saati 15 lira, 8 öğrencili sınıfı olan pahalı koleje giden bir öğrencinin farkını veli karşılar.

  Spor Kulüpleri açısından
  Spor kulüpleri 20 kişilik sınıflar oluşturur; 6 saat antrenman- 2 saat maç. Bir öğretmen 8 saat bir sınıf için vakit ayırır. Toplamda 5 sınıf çalıştırabilir, haftalık 40 saatini doldurur. Bu durumda bir öğretmen haftalık 800 saat, yıllık 25.600 saat (%100 kapasite) ders verebilir. 100 öğrencili bir amatör kulübe, devlet 115.200 lira yıllık destek vermiş olur. Bugün bu amatör kulüpler var ve neredeyse hiç destek alamıyorlar.

  Tek Kişilik Dersler
  Şu anda da en sorunlu alan ve veliler kendileri karşılıyor. Özellikle sanat alanında, tek kişilik ders alma mecburiyeti var. Bir kurul kararı ile yıllık en fazla 1000 kadar öğrencinin, haftalık 4-6 saat tek kişilik ders alması sağlanmalıdır.

  Üniversiteler
  1- Öğrenci başına 12.000 lira vakfa verilecek.
  2- 12.000 liranın üstünü ÖĞRENCİ karşılayacak (artık veli yok)
  3- İsteyen öğrenci, okul bitince ödenmek üzere, yıllık en fazla 12.000 lira kredi çekebilecek. Bu kredinin faiz oranı eğitim döneminde 0 olacak; eğitim döneminin bitiminden ya da 5. yıldan itibaren faiz uygulanmaya başlayacak. (25.000 liralık bir okul için 12.000 lira kredi, 18.000 liralık bir okul için 6.000 lira kredi)
  4- Bu destek 5 yıl sürecek
  5- 12.000 liradan az ücretle okuyan öğrenciler için, fark okul tarafından öğrenciye verilecek. (Tam burslu öğrenciler 12.000 lira harçlık almış olacak)
  6- Bölümlere göre (öğrenci sayısı, kullanılan aletlerin maliyeti gibi nedenlerle) 12.000 lira ve diğer hesaplar farklılık gösterecek.