Giriş Yap
DERYA EREN
@deryaeren35
Kapitalizmde, bir eşyayı, bir tabiat parçasını, bir malı ele geçiren insan, bir nevi o eşyanın, o tabiat parçasının tanrısı olmuştur. Artık, o eşya üzerinde, o kişiden başka kişinin, başka bir gücün hakkı yoktur. Batı Medeniyetinin, hıristiyanlığın özünde yaptığı değişiklikten doğuyor bu: Tanrının, ancak, ruhî bir tasarruf gücü vardır ve adeta eşya düzenine karışmaz. Bu durumda, eşya, ona sahip olan insanla başbaşa kalıyor. Eşyanın, tabiat parçasınınsa insan önünde ve insana karşı hiçbir hak iddiası düşünülemez. Bu felsefenin temelinde tanrıtanımazlık yatmaktadır.
Sayfa 30 - DİRİLİŞ YAYINLARI 17.BASKI
Reklam
·
Reklamlar hakkında
İlkel insan çağından kalma bir duyguyla, arkaik ve vahşi bir sezişle, yeni çağlarda doğan, toplu olmanın da yeni bir değer ve birim olduğu gerçeğini bir türlü kabule yanaşmamış ve hazmedememiş bir tür insanın ördüğü modern görünüşlü ve teknikle donanmış bir örgüdür kapitalist düzen. Komünizmde ise, cehennem bizzat insandır. Değil topluma, tek insana bile güven yoktur. Ona hiçbir eşya (mal) bırakılamaz. Komünizm, diliyle mülkiyeti reddederken, kalbiyle mülkiyeti o kadar yüceltiyor ki, tek insanı ona lâyık ve ona sahip olmaya ehil görmüyor. Komünizmde insan tek başına bir birim değildir. Bir birimin unsurudur ancak. İnsan, kendisi karşısında olsun , toplum karşısında olsun, eşya karşısında olsun, adeta bir varlık, şahsiyet ifade edecek kadar olsun bir bağımsızlık hakkına sahip bir varlık değildir.
Sayfa 30 - DİRİLİŞ YAYINLARI 17.BASKI
İnsan kendi kendisiyle çevrili, insan kendini kurtaracak ışığı, yine kendisi yaratacak, ötesi karanlıktır...
Sayfa 29 - DİRİLİŞ YAYINLARI 17.BASKI
Kapitalizme göre, mülkiyet, mutlak anlamda, tek kişiye aittir. Her kişi, kendi başına (mal)ı ele geçirdikten sonra da, başkasının gölgesini bile ondan uzak tutmak ister. Bunun, «başkaları cehennemdir» görüşünden en ufak bir farkı yok. «Cennet benim ve başkaları cehennemdir», işte kapitalizmin ana felsefesi; işte, güçlünün güçsüzü ezmesinin ve işte proletaryanın doğuşuna meydan verilmesinin ve işte emperyalizme kadar varan sömürmenin temel felsefesi...
Sayfa 29 - DİRİLİŞ YAYINLARI 17.BASKI
İslâm ne hayat düşmanı din ve felsefeler gibi hayatı, ekonomik düzeni, istihsal ve istihlâk planlarını felce uğratır, ne de materyalist doktrin ve dünya görüşleri gibi, insanı ekonomik eşya ve makina durumuna indirir. Hayatı sıkıştıran, bölen, parçalayan, boğan bir sistem getirmez. Hayata düzen, yön ve anlam veren bir ruh ve planla gelir.
Sayfa 28 - DİRİLİŞ YAYINLARI 17.BASKI
Reklam
·
Reklamlar hakkında
2
332
3.312 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.28.14