@kitaplarlakeyif, bir alıntı ekledi.
16 Mar 11:24 · Kitabı okuyor

Descartes'in yolu
Birincisi, açık şekilde bilmediğim bir şeyi asla doğru olarak kabul etmem. İkincisi, doğru çözüme ulaşmak için incelediğim konuyu mümkün mertebe küçük parçalara ayırır, sonra analiz ederim. Üçüncüsü, küçükten büyüğe doğru adım adım ilerleyerek düşüncelerimi netleştirmeye çalışırım. Nihayet her durumun sonucunu ortaya koyup, genel olarak gözden geçiririm.

Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın (Sayfa 16 - Kırmızı Kedi Yayınevi, 2. Baskı, Ocak 2018)Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın (Sayfa 16 - Kırmızı Kedi Yayınevi, 2. Baskı, Ocak 2018)
Hüseyin, Dünya Sistemleri Analizi'yi inceledi.
 26 Şub 14:04 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Bundan üç yıl önce elime geçen, ilk okumamı klasik okuma yolu tutarak, ikinci okumamı sınav kaygısının verdiği mecburiyetle yaptığım bu hacimli kitap için bir de inceleme yazmak şart oldu gibi. En azından yazmaya gayret etmek diyelim. Tabi bu gayrette benden ziyade mesaj kutuma sıklıkla tavsiye edip etmeyeceğimi soranların payının olduğunu da itiraf etmek zorundayım. Sırf bu yüzden son bir haftadır bulduğum ilk fırsatlarda kitabı son kez üstten bir okuma ile tamamlayıp, vaktiyle aldığım notları düzenleyip hâlâ yaşayan -ve hâlâ akademik metinler yazan- Wallerstein'in elime geçen metinlerini de tarayıp bir yandan neleri bilmediğimi görmüş, bir yandan da siteye belki bir inceleme daha kazandırmış olurum. Benim kanaatime göre bu kitap kendinden menkul bir kıymete sahip. O yüzden en diri zihinle okunması gerekiyor. Soranlara da ilk ikazım bu oldu.

Kitabına "Yaşadığımız dünyayı anlamak" önsözüyle başlıyor Wallerstein. Sosyal bilinciliğin şânındandır bu girişi yapmak çünkü en büyük çile anlatmak değil, anlaşılmaktır. Bu sebepten yaşadığımız dünyayı anlamadığımız takdirde bizlere sunulan fenomenlerin illüzyonu ile hareket etmeyi sürdürebiliriz. Yazık ki öyleyiz de. Kavramlar ancak kendi zamanlarının bağlamı içinde anlaşılır, der Wallerstein ki haklıdır. Eğer hem terörizm hem de küreselleşmenin fenomen, anlam ve izleklerinin özünü kaçırırsak ne dünya sistemlerini ne de kendi özel kullanımıyla dünya-sistemlerini anlayamayız. Kitabın girişte zihni diri tutup sonraki sayfalarda kopmayı önlemek için aldığı bu önlem, beraberinde devlet, devletlerarası sistem, üretici hanehalkları, kimlik grupları, sınıflar, firmalar vs kurumları da getirecektir. Hazır olmak, hatta şaşırmayı sıradan bir refleks olarak görmek durumundayız. İlk bölüm bu fenomenlerin bilgi ayağı, sonraki üç bölüm ise esas nokta olan sistemin mekanizmalarına yönelik tartışmayı konu ediyor.

Modern devlet, egemen devlettir. Nokta. Bitti. Bize hakikatin bundan ibaret olduğu yanılsaması verilirken işin derininde elbette Pagan kültürünün kendilerinden öteki gördükleri Romalılara dayanacak noktası vardır ancak hem modern olmak -hakiki manada egemen olmak- hem de politik değişimin istisnai olmadığı, sürekli ve normal olduğuna yönelik sarsılmaz inanç o meşhur 1789'un getirisiydi. Modernitenin 19. yüzyıla dek taşıdığı "bilmek" sevdası "pazar, devlet ve sivil toplum" gibi üç yeni disiplini doğurdu. Hafife almayın zira önce istikametini belirleyen bir sistem, oldukça naif bir talep ile, bilmek ve modern olmak ile ayaklanıp Pan-Avrupa'da hükümranlık kurunca -kesinlikle üniversite kurumu ve Sovyetler'in hezimetini de gözardı etmeksizin- geriye sömürgeleştirilecek toplumları "bilmek" kalıyordu ki çare belliydi: antropoloji ve şarkiyatçılık.

Modern devlet egemen devletti ve modern olmayanlar açıkça "ilkel"di. Descartes'inkartezyen felsefesini hatırlayın: ben'in var olması, ötekinin var olmasını gerektirir. Hafife almayın, zira gelecekte idare edilecek olan sömürgelerin tüm yönlerini merkeze aktaran etnograflar, açıkça ilkel sayılamayacak kadar geniş ve köklü bir medeniyete sahip olan yerlerle (pek tabi İran, Çin, Arap bölgeleri, Hindistan...) ilgilenmeyi ve onları da bir şekilde modernite potasında eritmeyi kendisine dert ediniyordu. Ama nasıl?..
"Gelişme" kavramı ile elbette. Dünya yepyeni bir boyuta taşınıyor ve bu yeni forma ulaşmak isteyenler "gelişmek" zorundadırlar.
Evreka!

Hikayenin buraya kadar olan kısmını kitaptan açıkça "spoiler" verme riskini göze alarak yorumladım ki hiç olmazsa okuyacaklar nelerin beklediği aşikâr olsun. Kalan kısımlarda bizim kapitalizm diye üzerinde rahatlıkla atıp tuttuğumuz, sürekli olarak onun kan emici yönlerine yaptığımız vurgularınn dışında, kitabın maksadı kapitalizmin oluşmaya başlaması, oluşması, yerleşmesi ve egemen olmasının hikayesini zanlarla değil, devlet ve devletler sistemi ile, pazar ile, hanehalkları ve hatta ücretli emek ile izaha kalkışmaktır. Bırakın kalkışmayı, moderniteye ve bilgiye dair yukarıdaki kronolojik tasvir bile başlı başına cüretkar bir girişim. Bir de periyodik olarak dünyada gelişen krizleri irdeleyişi var, esas hayret edici taraflar orada. İktisadi, ekonomik ve politik döngü belirli zaman aralıklarında bilinçli bir kaos repertuarı ile çatallanma dönemlerini kontrol eder. Ciddi manada ilginçtir, zira bizim yine bize dayatılan, öyle olduğu söylenilen ve üçünü halinin imkânsız olduğu aktarılan terörizm ve küreselleşme bilinçli maksatlar ile musallat ediliyor. Dolayısıyla yakın tarihin can alıcı olayı olan İkiz Kulelere saldırı da akabinde bir maksat ve izlek için iktisadi yenilenme anlamı taşıyor. Savaşlar, diplomatik kaoslar, darbeler ve krizleri saymıyorum bile. Kitap bunların üzerinde canlı bir ameliyat yapma cesaretine soyunuyor.

Bitirmeden, “bildiğim bir şey varsa hiçbir şey bilmediğimdir” sözünün bize yaptığı kötülüğü yeniden anıp hayreti bol okumalar diliyorum.

ulaş kaptan, Puslu Kıtalar Atlası'ı inceledi.
 08 Oca 18:47 · Kitabı okudu · 4 günde · 8/10 puan

Biraz kelebek etkisi, biraz tarih, fazlasıyla kurgu ve felsefe. Kitabın neler içerdiğini anlatmanın biraz biraz yolu bu olur sanırım:))
Ünlü filozof Descartes'in "Düşünüyorum o halde varım" mantığı içinde gerçekten düşünmek bizi mi var eder yoksa düşündüklerimizi sorusuna cevap ararken kendinizi birden bire bu olağanüstü hikayeye kaptırıp giderken buluyorsunuz.
Olayların birbiriyle olan bağlantısı sizi zaten hayretler içinde kendine çekiyor tam anlamıyla hikayenin akışında kayboluyorsunuz.
Anlatımı son derece güçlü kurgusununda da harika olduğunu düşünüldüğünde kitabı elinizden bırakmadan bitirmek istiyorsunuz. Herkese kesinlikle önerebileceğim ve tekrar tekrar okumak isteyeceğim bir kitap ve bitmesini istemeyeceğim bir serüven idi.

Çocuk Kitap
Yılbaşında çocuklar için en güzel armağan 'Küçük Filozoflar'
Masal tadında felsefe yolculuğu toplam 23 kitap.

Küçük Filozoflar dizisinde filozofların hikâyeleri anlatılıyor: Kant, Descartes, Sokrates, Lao-Tzu, Marx, Leibniz, Ricoeur, Einstein, Diyojen ve başka filozofların hikâyeleri... Filozoflar da hepimiz gibi önce çocuktular, gençtiler. Cevaplarını merak ettikleri soruları vardı. Onların hikâyeleriyle, siz de kendi sorularınızın peşine düşebilirsiniz.

1-Albert Einstein’ın Işığı Anne-Margot Ramstein, Frédéric Morlot
2-Bendeniz Jean- Jacques Rousseau Edwige Chirouter, Mayumi Otero
3-Bilge Sokrates’in Ölümü Jean Paul Mongin, Yann Le Bras
4-Descartes Amca'nın Kötü Cini François Schwoebel, Jean Paul Mongin
5-Diyojen: Köpek Adam Vincent Sorel, Yan Marchand
6-Epiktetos'un Başkaldırısı Donatien Mary, Yan Marchand
7-Epikür’ün Kahkahası Jeremie Fischer, Yan Marchand
8-Erasmus ve Deliliğin Zilleri Céline Le Gouail, Claude-Henri Rocquet
9-Gaston Bachelard’ın Hülyası Jean-Philippe Pierron, Yann Kebbi
10-Hannah Arendt'in Küçük Tiyatrosu Clémence Pollet, Marion Muller-Colard
11-Heraklitos'un Gizemleri Donatien Mary, Yan Marchand
12-Karl Marx’ın Hayaleti Donatien Mary, Ronan de Calan
13-Kierkegaard ile Denizkızı Jakob Rachmanski, Line Faden-Babin
14-Lao-Tzu: Ejderhanın Yolu Jérôme Meyer-Bisch, Miriam Henke
15-Leibniz: Mümkün Dünyaların En İyisi Jean Paul Mongin, Julia Wauters
16-Martin Heidegger’in Böceği Matthias Aregui, Yan Marchand
17-Paul Ricoeur’ün Baykuşu Eunwha Lee, Olivier Abel
18-Profesör Freud Balıklarla Konuşuyor Marion Muller-Colard, Nathalie Novi
19-Profesör Kant’ın En Çılgın Günü Jean Paul Mongin, Laurent Moreau
20-Sokrates Karanlıktan Çıkıyor Yan Marchand, Yann Le Bras
21-Sokrates’in Aşkı Salim Mokaddem, Yann Le Bras
22-Wittgenstein'ın Gergedanı Annabelle Buxton, Françoise Armengaud
23-Başkan Sokrates! Yan Marchand, Yann Le Bras

SOSYOLOJI OKUMALARI (200 kitap)
SOSYOLOJİ’YE GİRİŞ
Bu Ülke- Cemil Meriç
Devlet - Platon
Eric Voegelin İnsanlık draması - Bengül Güngörmez
Siyaset Bilimi- Atilla Yayla
Gorgias- Platon
Sosyoloji- Anthony Giddens
Öküzün A'sı-Barry Sanders
Sosyolojik Düşünmek-Zygmunt Baumann
Yasakoyucular ve Yorumcular-Zygmunt Baumann
Akışkan Aşk- Zygmunt Bauman
Minervanın Baykuşu-Jeffrey Abramson
Prof.Caritat ın Şaşırtıcı Aydınlanması-Steven Lukes
Ezeli Mağlup- Cioran
Aşk Üzerine-Alain De Botton
Ölümcül Kimlikler-Amin Maalouf
Sözün Düşüşü-Jacques Ellul
Sözlü ve Yazılı Kültür- Walter J. Ong
Karakter Aşınması - Richard Senett
Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Bes Şehir - Tanpınar
Rüzgarlı Pazar- Mustafa Kutlu

ANTROPOLOJİ
Almuric-Robert Howard
Göğü Delen Adam-Erich Scheurmann
Irk. Tarih, Kültür- Claude Levi-Strauss
Mit ve Anlam-Claude Levi-Strauss
Sosyal ve Kültürel Antropoloji-John Monaghan
Antropoloji Tarihi-Hylland Eriksen
Nilüfer-Ella Cara Deloria
Modern Dünyanın Sorunları Karşısında Antropoloji-Claude Levi-Strauss
Irk Kavramını Kim İcat Etti-Robert Bernasconi
Karanlığın Sol Eli- Ursula Le Guin
Dilin Aynasından- Guy Deutscher
Parçalanma- Chinua Achebe
Hepimiz Yamyamız- Claude Levi-Strauss

SOSYOLOJİ TARİHİ VE KLASİKLERİ
Sosyoloji Yazıları- Max Weber
Sosyoloji Dersleri- Emile Durkheim
Modernite ve Kıyamet - Bengül Güngörmez
Kaplan Sırtında Felsefe - Senail Özkan
Modern Kültürde Çatışma- Simmel
1844 Elyazmaları-Karl Marx
Kölelik Yolu - Hayek
Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi- R. Nisbet
Sosyolojik Düşünce Geleneği Nisbet
Soyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi- Alan Swingewood
Sosyolojik Yöntemin Kuralları-Emile Durkheim
Metot Üzerine Konuşma- Descartes
Hakikatin Araştırılması ve Dünya ya da Işık Üzerine Deneme- Descartes
Köylüler- Eric R. Wolf
Örgüt Sosyolojisi - Memet Zencikıran
Waldo Sen Neden Burada Değilsin?- İsmet Özel
Ailenin Serencami- Ahmet Murat Aytaç
Zanaatkar- Senett
Palto- Nikolay Gogol
Faust - Goethe
Yeraltından Notlar- Dostoyevski

EKOLOJİ SOSYOLOJİSİ
Nükleer Savaş ve Çevre Felaketi - Noam Chomsky
Ekotopya - Ernest Callenbach
Özgürlüğün Ekolojisi- Murray bookchin
Ekolojik Bir Topluma Doğru- Murray Bookchin
Ada- Aldous Huxley
Küçük Güzeldir - E. F. Schumacher
Sanayi Sonrası Ütopyalar - Boris Frankel

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ
Edebiyat Kuramı- Eagleton
Edebiyat Nasıl Okunur?- Terry Eagleton
Edebiyat ve Bilim - Aldous Huxley
Yorum ve Aşırı Yorum-Umberto Eco
Dilin Belirsizliği-Gökhan Y.Demir
Metaforlar-George Lakoff
Batı Kanonu-Harold Bloom
Modern Bireyciliğin Mitleri- Ian Watt
Edebiyat’a Dair- Umberto Eco
İkinci El Zaman- Svetlana Aleksiyevic
Borges’in Dediği Gibi- gökhan Yavuz Demir
Anlamak İçin Yaşamak- Gökhan Yavuz Demir

HUKUK SOSYOLOJİSİ
Savunma Saldırıyor-Jacques Verges
Ceza ve Adalet-Özkan Agtaş
Marxizm ve Hukuk
Hukuk, Özgürlük ve Ahlak - Hart
Hukuk ve Göstergebilim-Ertuğrul Uzun
Hukukun Büyübozumu-Kasım Akbaş
Şiddetin Eleştirisi Üzerine-Walter Benjamin
Okuyucu-Bernard Schilink
Propaganda ve Toplumsal Zihin-Naom Chomsky
Kırmızı Pazartesi- Gabriel Garcia Marquez
Suç ve Ceza- Dostoyevski
Dava-Franz Kafka
Hakkıyla - Lyotard, Thebaud

SANAT SOSYOLOJİSİ
Sanatın İcadı-Larry Shiner
Bir Sanat Sosyolojisi Oluşturmak-Vera Zolberg
Bilinmeyen Şahaser- Balzac
Frankfurt Okulunda Sanat ve Toplum- Besim Dellaloğlu
Görme Biçimleri - John Berger
Sanatçı İmgesinin Oluşumu-Ernst Kris ve Otto Kurz


İLERİ METİNLER
Masallar ve Toplumsal cinsiyet - Melek Özlem Sezer
Heidegger Moderniteyle Hesaplaşma-Micheal E.Zimmerman
Romantik Muamma-Besim Dellaloğlu
Aşırlığın Peygamberleri-Allan Megill
İnsan Bilimlerine Prolegomona- Hüsamettin Arslan
Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü- Vilfredo Pareto
Gün Ortasında Karanlık- Arthur Koestler
Bir Tanpınar Fetişizmi- Besim Dellaloğlu
Kötülüğün Sıradanlığı- Hannah Arendt
Varolmak- Nurattin Topçu
Mağaradakiler- Cemil Meriç
Soyoloji Notları vve konferanslar- CEmil Meriç
Işık Doğudan Gelir- Cemil Meriç
Ben, Öteki ve Ötesi- İbrahim Kalın
Sosyolojik Paradigmalar- Rudolf Ritcher
Sivil Din- Kemal Ataman
Din Sosyolojisine Giriş- Inger Fursath
Elimizden Kaçıp Giden Dünya- Anthony Giddens
Dünyayı Yaratmak ya da Küreselleşmek- Jean-luc Nancy
Puslu Kıtalar Atlası- Ihsan Oktay Anar
Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın- Fatmagül Berktay
Queer Tahayyül- Sibel Yardımcı
Harem ve Kuzenler - Germaine Tillon
Cinselliğin Tarihi - Foucault
Su Diyarı- Graham Swift
İhtiyaçlar Mücadelesi - Nancy Fraser
Kamusallığın Yapısal Dönüşümü - J. Habermas
Ayrım - Pierre Bourdieu
Siyasetin Dönüşümu - Chantel Mouffe


TÜRKİYE TARİHİ
Modernleşen Türkiyenin Tarihi-Eric Zurcher
Türk Mektupları-Busbecq
Osmanlı ve Modern Türkiye-Halil İnalcık
Modern Türkiye’nin Doğuşu-Bernard Lewis
Jöntürkler,Jönkürtler ve Muhafazakarlar-Hüsamettin Arslan

BİLGİ VE BİLİM SOSYOLOJİSİ
Epistemik Cemaat-Hüsamettin Arslan
Bilimsel İhtilaflar-Mihriban Şenses
İdeoloji-Şerif Mardin
İdeoloji-Terry Eagleton
1984-George Orwell
Bilim Dedikleri-Alan Chalmers
Kozmopolis-Don Delilo
Teknopoli Neil Portman
Batı Düşüncesi’nde Dönüm Noktası- Fritjof Capra
Özgür Bir Toplumda Bilim- Paul Feyerabend
İdeoloji ve Ütopya- Karl Mannheim
Güneş Ülkesi- Bacon
Yeni Atlantis- Campanella
Ütopya- Thomas More
Cesur Yeni Dünya- Aldous Huxley
Dönüşüm- Franz Kafka

İKTİSAT VE ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ
Neoliberalizmin Kısa Tarihi-David Harvey
İktisat Sosyolojisine Karşılaştırmalı ve Tarihsel Yaklaşımlar-Frank Dobbin
Ekonomi ve Toplum- Max Weber
Protestan Ahlakı ve Kapitalizm Ruhu- Max Weber
Dördüncü Sanayi Devrimi- Klaus Shwab
Toyota Kültürü
Kapital- Karl Marx
İşcinin Ölümü-Michael Glawogger
20. yy Avrupa İktisat Tarihi - Berend
Ekonomide Hızlı Büyüme ve Balon - Brenner
Adam Smith Pekin’de-Arrighi
Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü-Chang
Prekarya -Standing
Yeşil Paradoks - Hans Werner Sinn
Karbon Demokrasi - Mitchell
Türkiye’de Yeni Kapitalizm - Buğra ve Savaşkan
Dogu Asya’nın Politik Ekonomisi - Akkemik ve Ünay
Sıfır Noktası’nda Devrim- Silvia Federici
Kadınların Sınıfı- Aksu Bora


DEVRİM SOSYOLOJİSİ
Eski rejim ve devrim - Tocqueville
Amerika'da Demokrasi - Tocqueville
Komünist Manifesto- Karl Marx
Modern Dünya Sistemi - Wallerstein
Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri- Barrington Moore
Devletler ve Toplumsal Devrimler- Theodo Skocpol
Devrimin Psikolojisi- Gustave Le Bon
Devrimin Üç Yorumu- François Furet
Yönetim Üzerine- John Locke
Parçalanan Devrim Düşleri - Bedross Der Matossian

FELSEFE VE PSİKOLOJİ ÜZERİNE
İnsanın Anlam Arayışı-Viktor Emil Frankl
Ben, Biz, Siz, Hepimiz - Nuran Hortaçsu
Günumüzde İnsan ve İnsanlar - Çiğdem Kağitcıbaşı
Büyük Kedi Katliamı - Robert Darnton
Savaş Sanatı- Sun Zİ
Avrupa Tarihinden Kesitler 1,2 - Stephen J. Lee
Felsefe’nin Çağrısı- Nermi Uygur
Mantık - Doğan Özlem
Yaşam Boyu Gelişim
Psikoloji’ye Giriş- Rod Plotnik
Modern Psikoloji Tarihi- Duane P. Shultz
Öğrenmenin Bilimsel Temelleri- Tevfik Alıcı
Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı - Bilge Karasu
Hakikatten Yoruma, İktidardan Diyaloga Felsefi Bir Serüven- Metin Becermen
Felsefe’nin Kısa Tarihi - Ahmet Cevizci
Bilgi Felsefesi- Ahmet Cevizci
Felsefe’ye Giriş - Ahmet Cevizci
Dostluk Üzerine - Fethi Gemuhluoğlu
Varlık VE Hiçlik- Sartre