• Bu ikisi, bu kasabada durmak istemiyorlarmış. Burdan bizi alın da nereye gönderirseniz gönderin, diye dilekçe üstüne dilekçe vermişler, olmamış. Onun üzerine muhalif kahvesinden çıkmaz olmuşlar. Bir ay içinde şıp diye başka yana atanmışlar.
  Aziz Nesin
  Sayfa 11 - Adam Yayıncılık
 • 1985-1990 arasında Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) uygulanmasını talep eden dilekçe kampanyası, Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü, Kâriye Şenliği, Mor İğne Kampanyası ve Medeni Kanun reform çalışmalarında aktif rol oynayan, 1986’da İnsan Hakları Derneği’nin, 1989’da İstanbul Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın, 1990’da Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın, 1993’te Türkiye Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin, 1997’de Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği’nin (KA-DER) ve Winpeace – Türk ve Yunan Kadınları Barış Girişimi’nin kurucuları arasında yer alan, Türkiye'de kadın çalışmalarında çıtayı Nirvana'ya çıkarmış, anısına toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan araştırma ödülü düzenlenen, feminist hareketin öncülerinden Haziran 2017 'de kaybettiğimiz feminist öncümüz kimdir?

  Bu soruyu bilene; Kendine Ait Bir Oda hediye :) benim değerimi bilmiyorsunuz, alın size soru :))
 • O kadar sinirlenmiştim ki yanımda kâğıt kalem olsa derhal bir dilekçe yazardım. Madem, bütün o dinler yazıya dökülüp kitap olmuştu, demek ki kullanılması gereken iletişim tekniği buydu. Ben de bir şikâyet mektubu yazıp atacaktım havaya, ya da Allah ya da Tanrı ya da şu ya da bu, her neredeyse, oraya! Madem Kuran, “Oku!” diye başlıyordu, ben de o mektubun başına “Sen de bunu oku!” diye yazacaktım!
  Hakan Günday
  Doğan Kitap, Epub
 • BEN NUŞİREVAN’DAN DAHA AZ ADİL DEĞİLİM

  Tarihte adı adaletle beraber anılan bazı insanlar vardır. Sasanoğullarının meşhur kisrası Nuşirevan bunlardan birisidir. Onun zamanını idrak eden Hz. Ömer ise, hilafeti devrinde onun adaletini unutturacak kadar adaletle özdeşleşmiştir. Bu konuda tarih kitaplarından şu enteresan hadiseyi nakledelim.

  Hz. Ömer zamanında Şam valisi bir camiyi genişletmeye karar verdi. Caminin etrafındaki arsalar değerleri verilerek istimlâk edildi. Bu arada bir Yahudi’nin de istemeyerek de olsa karşılığı verilerek yeri camiye katıldı.

  Yahudi bu durumu hazmedemeyerek şikâyet amacıyla Medine’nin yolunu tuttu. Ama Medine’ye gelip de, halifeyi sade elbiseler ve mütevazı bir yaşantı içinde görünce, sukut-u hayale uğradı. Böyle eski ve yamalı hırkalar giyen biri Şam valisi gibi debdebeli bir adamdan nasıl hakkımı alır diye düşündü. Bununla berber, boşuna gelmiş olmamak için şikâyetini de halife’ye arz etti.

  Hz. Ömer şikâyeti dinledikten sonra orda bulduğu bir deve kemiğinin üzerine “Ben Nuşirevan’dan daha az adil değilim” diye yazdı ve bu kemiği valiye vermesini söyledi.

  Kemiği gören valinin yüzünün şekli birden bire değişiverdi. Korku içinde, Yahudi’den özür diliyor, yaptıklarını nasıl telafi edebileceğini soruyordu. Bu duruma çok şaşıran Yahudi, eğer kemiğin üzerinde ne yazdığını ve bunun kendisini neden bu kadar etkilediğini söylerse valiye hakkını helal edeceğini söyledi.

  Vali dedi ki; “İslamiyet’ten önce içlerinde Halife’nin de olduğu bir grup Arap tüccarı ile birlikte İran’a gitmiştik. Hicaz’a döneceğimiz sırda Kisra Nuşirevan’ın en büyük oğlu ve veliahdı Mirza Hürmüzan iki yüz devemizi gasbetti. Biz Arapça olarak bir dilekçe yazıp durumu Nuşirevan’a şikâyet ettik. Nuşirevan bir tercüman çağırttı, dilekçemizi okuttu. Biz konuşulanları anlamıyorduk. Sonunda her birimizi biner dinar bahşiş verildi. Saraydan çıktık.

  Bize yapılan muameleye razı olmamıştık. Düpedüz dilenci yerine konulmuştuk. Tekrar bir dilekçe yazarak bize yapılan muamelenin haksız olduğunu anlattık ve bin dinarı geri verdik. Nuşirevan, bizim halimize, tavrımıza bakarak, tercümanın oyununa geldiğini ve bu sebeple yanlış hüküm verdiğini anladı. Tercümanı derhal katlettirdi. Yeni bir tercüman çağırttı. Maktulü ona göstererek, dilekçeyi doğru okumazsa sonunun aynı olacağını anlattı. Sonunda, develerimizi bize iade ettirerek, iki biner dinar da hediye verdi. Ve sarayın sol kapısından çıkmamızı emretti.

  Kapıdan çıkarken bir adamın darağacına asıldığını ve üzerindeki yaftada ise Arapça olarak şöyle yazıldığını gördük; “Memleketimize gelen tüccarların can, mal ve ırzını korumak kanunumuzun gereği ve boynumuzun borcu olduğu halde, Nuşirevan’ın büyük oğlu Hürmüzan bunu çiğnediğinden, görenlere ibret olsun diye asılmıştır.”

  İşte Halife bu olayı hatırlatıyor ve size yaptığım haksızlıktan dönmezsem sonumun aynı olacağını dile getiriyor” deyince, Yahudi kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu, arsasını da camiye bağışladı.
 • Hakikaten o zamanki nesil Ömer Seyfettin'in Kaç Yerinden isimli hikâyesinde pek güzel anlattığı gibi vatana karşı yapılması gerekeni yapmış, yani yalnızca “vazifesini” ifa etmiştir (Ömer Seyfettin'in hikâyesinin kahramanı Ferhat Ali Bey mütemadiyen süren harplerde kırk dokuz yerinden yaralanmış bir yedek subaydır. Yazar Ferhat Ali Beyi tanıyan arkadaşına bahis konusu subayın gazetelerde adını ve resmini görmediğini söyleyince arkadaşı şöyle der: Ferhat Ali Bey gibi kahramanlar gösterişe, övülmeye tenezzül etmez, reklamdan iğrenir, kahramanlığının millete, orduya ait olduğuna inanır, sadece vazifesini yapar. Galiçya'da sağ bacağını gülle götüren Ferhat Ali Bey ise o haliyle yine savaşmaya can atar ve bu defa tayyareci olmak üzere har​biye nezaretine verdiği dilekçe kabul edilir).Cemiyetin, özel​likle ordunun her ferdi, neferinden müşirine kadar bu ruhla çalıştığı için üç savaştan sonra girilen ve bütünü on yıldan fazla süren bir savaşlar zincirinin sonuncusundan galibiyetle çıkmış, İstiklâl savaşı kazanılmıştır.
 • V E S İ K A L I Y Â R İ M
  Filmi Üzerine Bir Denemem

  Yolculuğumuz 1 Eylül 1940 tarihli Küllük Mecmuasında yayımlanan Tahattur isimli şiirle başlıyor. Şiiri Orhan Veli Temmuz 1940'da yazmıştır:
  ''Alnımdaki bıçak yarası / Senin yüzünden; / Tabakam senin yadigârın; / '' İki elin kanda olsa gel '' diyor / Telgrafın; / Nasıl unuturum seni ben, / Vesikalı yârim ''

  Bu şiir, sadece bir sayı yayımlandıktan sonra 26.9.1940 tarihinde bir Emniyet Müdürü yazısıyla kapatılan Küllük Mecmuasının kapatılmasına neden olduğu söylenen şiirdir. O kadar ki, 1941'de 'Garip' adıyla yayımlanan kitaba isim arama sürecinde Orhan Veli'nin öncelikli tercihi yine bu ''Tahattur'' ismi olmuştur. Tahattur, 'hatırlama' demek. İmdi, bakın görün Orhan Veli kendi hatırladıkça bizlere neleri hatırlatacak!

  Bir şiirden, bir öyküye.. bir büyük şairden, bir büyük öykücüye geçelim. 9 Şubat 1947 tarihinde Yedigün Mecmuasında Sait Faik'in ''Menekşeli Vadi'' isimli bir öyküsü yayımlanır. İlk kez 1948'de basılan Lüzumsuz Adam kitabında yer verilen bu kısa öykü sonraki yıllarda yanına Tahattur'u alıp uzun, upuzun bir yolculuğa çıkacaktır.

  Gelin evvela Menekşeli Vadi öyküsüne bir göz gezdirelim: Bayram isminde 28 yaşında bir genç adam vardır. Evli; iki çocuklu.. O vakit için İstabul dışında menekşelerle dolu bir vadide yaşar. Anne, babası, karısı ve çocuklarıyla birlikte... Geçimini bağ bahçe işleriyle karşılar; yetiştirdiklerini pazarda satar. Günün birinde gittiği Beyoğlu'nda çiçeklerini sattıktan sonra içki içer, meyhanede Seher adında bir kadın tanır, sevdalanır. Seher ile birlikte yaşamaya başlar. Seher yüzünden çok kavgalar eder. Bıçaklar çeker. Yedi sekiz ay hapis yatar. Bu sırada Seher bir üniformalının peşine düşer. Hapisten çıkan Bayram Seher'i arar ve bulunca onu böğründen bıçaklar. Ama Seher ölmez. Kendisini kimin yaraladığını da söylemez. Sonra barışsalar da, Seher'in Bayram'ı katil etmemek için yapmadığı kalmaz. Bayram öykünün sonunda yedi sene evvel bir sabah çıkıp gittiği evine geri döner. Karısına.. çocuklarına... Her tarafta menekşe kokusu vardır.

  Bu menekşe kokusunu tahattur edip duracağız bundan sonra... 1960'ların ortasındayız. Sinemamızın yetkin yönetmenlerinden Lütfi Akad bu kokuların aktarı. Bu şiir ve öykünün ellerini birleştirip bir film çekmek ister. Bir metin oluşturmak üzere, önemli çevirileri, gezi yazıları, tiyatro eleştirileri ile tanınan Burhan Arpad ile irtibata geçilir. Lakin şu olur, bu olur.. proje akim kalır. Mamafih Burhan Arpad çalışmalarının neticesinde 1968'de yayımlayacağı tek romanı olan ''Alnımdaki Bıçak Yarası'' isimli romanını 1965'de yazıp bitirir. Böylece yolculuğumuza şiir ve öyküden sonra bir roman da iştirak etmiş olur.

  Alnımdaki Bıçak Yarası'nın -ulaşabildiğim- 1974'de May Yayınları'ndan yayımlanan ikinci baskısının girişinde Orhan Veli'nin Tahattur isimli şiiri vardır. Nitekim kitap ismini Orhan Veli'nin Tahattur isimli şiirinin ilk dizesinden almıştır. Yedi dize, dört cümleden mürekkep mezkur şiiri romanlaştıran Arpad'ın kaleminde her dize vücut bulur, öyküleşir. Şüphesiz ki Burhan Arpad, Sait Faik'in Menekşeli Vadi öyküsünü okumuştur ve ondan esinlenmiştir. Ancak o daha çok Tahattur'a düşülmüş bir dipnot yazmıştır.

  Onun bu kısa romanında Haliç kıyılarında Nuri Amcanın Geyikli Aile Çay Bahçesi'nde ocakbaşı olarak çalışan Kazım, öksüz ve yetim biridir. Bakardır. Yirmili yaşlarındadır. Bir gün arkadaşlarıyla gittiği Çiçekpasajı'ndaki meyhanede bir kadına küfürler eden adamla kadını korumak için tutuştuğu kavgada alnına bıçak yarası alır. (Alnımdaki bıçak yarası / Senin yüzünden) O kadın Zehra'dır. Sonraki karşılaşmada aralarında aşk başlar. (Bu romanda hep ''Dizlerine kapansam kana kana ağlasam'' şarkısı çalar durur usulca) Zehra, Kazım'a sigara tabakası alır. Yadigârlık. (Tabakam senin yadigârın) Ama Zehra ''vesikalı'' bir hayat kadınıdır. Kazım'dan gebe kalır. Kazım ile evlenemese bile karnındaki çocuğunun vesikalı bir kadından doğmasını istemediğinden vesikalık durumunun kaldırılması İçin komisyona dilekçe verir. Fakat Kazım'a hakikati söylemek zorunda kalınca genç adam Zehra'yı terk eder. Kazım, Zehra'nın çektiği ''iki elin kanda olsa gel'' telgrafıyla Zehra'ya koşar. (''İki elin kanda olda gel'' diyor / Telgrafın) Ama Zehra bir serseri dalaşında ağır yaralanmıştır, ameliyat sonrası Kazım'ı son kez görür ve karnındaki bebeği ile ölür. Kazım alnınındaki bıçak yarası yüreğini acıtır ve hastane koridorunda adeta Orhan Veli şiirinin son dizeleriyle baş başa kalır: '' Nasıl unuturum seni ben / Vesikalı yârim? ''

  Arpad, Selim İleri'nin yazdığı gibi, ''Senaryo kurgusunu çağrıştıran bir yöntemle kırık ve imkansız bir aşk öyküsünü 'sahne sahne' dile getirmiştir.'' Gerek Menekşeli Vadi'nin gerekse Alnımdaki Bıçak Yarası'nın da sonradan film yapıldığını da söyleyelim.

  Bu romanın yayımlandığı 1968 yılında Türk sinemasının gerçek bir klasiği olan capcanlı ve dupduru bir film de vizyondadır. Bir şiir, bir öykü, bir romandan bir filme durak durak akıp gidiyor yolculuğumuz. Bir şiirin ilk dizesini kendisine isim olarak alan romandan son dizesini isim yapan filme: Vesikalı Yârim!

  Türk sinemasının en üretken ve en unutulmaz senaristi Safa Önal, Lütfi Akad'ın teklifiyle Sait Faik'in Menekşe Vadisi'nden esinli senaryosuyla unutulmaz diyaloglar ve sahneler yazar. Türkan Şoray bir taze kadındır ki güzelliği can alıcıdır; İzzet Günay dokunaklı bakışlarıyla ve kaytan bıyıklarıyla karşımızdadır. Nefis bir tango seyreder gibiyizdir, ..ritimli müzikler ve müthiş ahenkli hareketlerle saplanıp kalırız ekrana. Saplanıp kalır içimize bir şeyler. Bir tığ gibi diyorum ya; bir tığ gibi saplanıp kalır Türkan'ın güzelliği, İzzet'in bakışları. İmkansız bir aşk saplanıp kalır. Şükran Ay'ın sesinden bilhassa Kalbimi Kıra Kıra şarkısının rüzgârıyla ve sair şarkılarla iç içe mükemmel bir melodram havası eser. Yer yer trajedi... Lütfi Akad ustaya minnet duyarız.

  Halil'dir bu kez karşımızda olan. O da evli, iki çocuklu... Babasıyla manavlık yapar. Tıpkı Menekşeli Vadi'deki gibi Beyoğlu'nda bir meyhanede bir kadına aşık olur. Sabiha'dır bu kez karşımızda olan. ... Bir sahne.. Halil sorar; '' Sabiha asıl adın mı?'' Sabiha cevap verir; ''Yok yalancı. Takma isim olsa Sabiha mı olur?'' ... Safa Önal, bu tarz etkileyici, güçlü diyaloglarla unutulmaz repliklere hayat verir. Tam elli senedir kuşak kuşak yaşayan... Sahici adı Sabiha'dır ki böylece şehvet metası kostümünden sıyrılıp sevdiğinin hayatına kendi öz kimliği ile girer. Bu çok mühimdir, çok.

  Halil, Menekşeli Vadi'deki gibi evini, karısını, çocuklarını terk eder. ''Kokulu ve boyalı kadın'' Sabiha ile yaşamaya başlar. ... Yine bir sahne.. Halil, ''Boyanı silmişsin, kokun da gitmiş.'' der. ..Ve biz Menekşeli Vadideki Bayram'ın ''... ama boyalı, kokulu kadın hiç koklamamıştım.'' sözlerini tahattur ederiz! Biz durmadan bir şiir, bir öykü, bir roman ve bir film arasında bir şeyleri tahattur edip dururuz. ...
  Halil her ne kadar evli de olsa, ''Nerelere gidiyor, neler yapıyorsak hepsi bende ilk'' diyeceği duyguların alkımında uçar. Sabiha ise Halil'in evli olduğunu öğrenince artık bir göl gibi sularını içine çeker.
  ... Hep bir sahne..
  '' - Evli misin, evliymişsin diyecektin.
  - Diyemem.
  - Niye diyemezmişsin. Korkun ne?
  - Ya evet derse? ''
  Budur işte Vesikalı Yarim'i büyüten, büyüten, büyüten...
  Sabiha, bağırıp çağırmadan tavırlarıyla bağırıp çağırır.
  Ve - âh - o tüm zamanların en iyi film repliklerinden biri:
  '' Sevgi de yetmiyormuş; çok eskiden rastlaşacaktık! ''
  Sabiha evi terk eder.

  Halil, Bayram'ın Seher için ettiği kavgaları Sabiha için eder. O da hapse girer. Lakin Sabiha, Seher gibi değildir. Burada ayrılır, film ile öykü... Sabiha Halil'e sulusepkin sevdalıdır. Halil içeride iken sevdasına sadık kalır, vesikasını kendi içinde yırtar. Ama, ama, ama... En geçilmez bir dağ gibi arada karısı ve çocukları olunca geri çekilmek ister Sabiha. Vesikalı Yârim'de böyle iplik gibi yağmurlar yağar. Sonra Sabiha, Alnımda Bıçak Yarası'ndaki Zehra'ya da benzemez. ''İki elin kanda da olsa gel '' diye telgraf atan kadın değildir o. ''Sana benden yar olmaz'' diye mihnetle çekip gidendir. Halil o mektubu alır, Boğaz'da bir daha okur. Halil o mektubu alır, buruşturup yere atar. Halil o mektubu tekrar yerden alır, cebine koyar. Böyledir ve budur Vesikalı Yarim.
  Sahneler, sahneler... Halil ümidini kessin diye Sabiha ''işe'' tekrar başlayınca.. Halil Sabiha'yı bıçaklar. Ancak Sabiha, Halil'i ele vermemek için ''ben kendimi bıçakladım'' deyince Halil; ''Asıl şimdi yıktı beni'' deyiverir. Tahattur, tahattur, tahattur.... Menekşeli Vadi'de kendisini kimin yaraladığını söylemeyen Seher için Sait Faik de şöyle yazmamış mıydı: ''Seher'in yaptığı erkeklik de Bayram'ın elini kolunu beygir bağlar gibi bağlıyordu.''

  Halil de sonunda evine döner. Kapıyı çalar. Oğlan çocuğu şaşkın; ''Anne babam geldi.'' diye sevinç ve korkuyla karışık, karmakarışık seslenir. Halil'in karısı (ismini bile bilmeyiz!) kenara çekilir, yol verir ona. Halil içerideki odaya girer. Kızını da yanına sokuşturur. Oğlan; ''Başımı okşadı benim, kalacak mı?'' diye sorar. Kardeşiyle kapı deliğinden bakışırlar... Kadın içeride tek kişilik (ah!) bir yer yatağı serer. Yastıklar.. çarşaf.. yorgan... İki eli önünde, Necatigil dizeleri gibi - saygılı, tutuk... dünyanın en güzel sorusunu sorar:
  - Aç mısın?

  Halil başıyla hayır der. Tek kelime yok. Biteviye bir hüzün... Sızılı, tırtıklı, derin. Melodramın doruğu. Bağırası gelir insanın. Halil, Bayram gibidir artık. ''Bostana ben gideceğim ana!''

  Sabiha aşktan yanıp tutuşsa da Halil'i çocuklarıyla sarmaş dolaş görünce; büsbütün melal dolu gözleriyle kalabalıklara karışır. Nereye gider Sabiha? Ah Sabiha! Kime ağlayalım; sana mı, yoksa adını bile bilmediğimiz iki çocuğun anası kadıncağıza mı? Ya Halil? ... Anlatılamıyor bazı şeyler. Ve henüz bitmiyor yolcuğumuz.

  Bilmem inanır mısınız; bütün bu anlattıklarımdan habersiz, altı sene evvelki yazdıklarımı ansıyorum burada; (Tahattur derdi Veli'nin oğlu...)

  bütün bohem dolu günlerden sonra
  kahrolası aralık'lardan, pis ağustos'lardan sonra..
  bir gece, koşarak döneceğim evime,
  evime:
  karıma, çocuklarıma...
  merak etmiş olacaklar beni.
  karım, sanki hiçbir şey olmamış gibi
  tatlı tatlı bakacak yüzüme
  affeder gibi soracak:
  aç mısın?

  Feylesof