#din #insanfelsefesi
"...İnsanın kendi varlık özelliğinden başlayarak din, #Tanrı ve Tanrısal buyruklar, #insan için, insana göre ve insandan dolayı belirlenmiştir...." ( #kitap adı: Siyaset
Tarikat Gölgesinde Din ve Kadın #yazar: Doç. Dr. Şahin Filiz)