Pink, Felsefenin Kısa Tarihi'yi inceledi.
 15 Mar 04:31 · Kitabı okudu · 7 günde

Bu kitaba daha önce yapılan yorumlarda Nigel Warburton'un, sofinin dünyasından önce okunması gerektiğinden bahsedilmiş , şahsen ben aksini düşünüyorum, sofinin dünyasında belli bir kurgu içinde felsefe daha temel hatlarıyla verilmişken bu kitap tamamen başlık ve ilgili düşünürlerden oluşuyor, dolayısıyla biraz temel gerektiriyor ve roman havasında olmadığından başlangıç için sıkıcı olma olasılığı ihtiva ediyor,

Kitapta düşünürlerle ilgli olarak Tez ve antitez şeklinde iki farklı görüşün bir arada sunulmasını sevdim.

sofinin dünyasında, yazarın koyu bir hıristiyan olduğu fikrine kapılmıştım, keza kitabın bir çok sayfasından -jesus christ!- akıyor gibiydi ve kitapta tanrı fikrini felsefeyle desteklemeye çalışan düşünürlere ağırlık verilmişti,

Bu kitabın yazarı ise daha ilk sayfalardan atesit olduğunun altını çizmiş ve sofinin dünyasında daha az yer kaplayan darwinin, tanrı görüşünü küresel anlamda büyük ölçüde yıkan, doğal seçilim yoluyla gelen evrim teorisine burada daha fazla ağırlık vermişti ki bu durum benim dikkatimi çok çekti (Darwin teorisiyle birlikte ataistlerin kendilerine sağlam bir dayanak noktası bulması açısından..)

Tabi ki yazılan bir kitap salt akademik değilse objektif kalamayacak ve her yazın eserine yazarın kişiliği belli ölçülerde yansıyacaktır ama global dünyanın bir yan etkisi olarak A’dan Z’ ye her konuda bilince ve bilinç dışına sürekli parmak sokmak suretiyle yapılan manipülasyonun beynimde yarattığı rahatsızlıktan fenalık geçirmekte olduğumdan, bu duruma kitaplarda da rastladığımda tepkisiz kalamıyorum, kendimi özgür hissettiğim yegane alanın (kitapların) içeriğinin de yazar tarafından beynime dürtüklenmesi durumu beni irrite ediyor.

Kitabı bir bütün olarak görmek okuyucular açısından yanıltıcı olabilir, sadece başlık ve bölümlerden oluşuyor. bölümler arası geçişler fena olmasa da kitabın sonu paldır küldür bitiyor,

Kitap, daha çok felsefenin incelenmesi şeklinde düşünülebilir çünkü yazarın kendi bilgi birikiminden edindiği subjektif açıklamalardan ibaret. Bu alanda başka bir uzmanın, ilgili felsefecinin elinden yazılan metinleri okuduğunda, öz olarak olmasa da (çünkü anladığım kadarıyla bazı düşünürlerin fikirleri literatür haline gelmiş-kalıplaşmış) yapacağı yorumlarda, farklı nüanslar yakalayabileceği görüşündeyim,

--

kitapta ilgimi çeken noktalar arasında;

# Bentham'ın görüşünün, çok sevdiğim bir anime olan Psycho-Pass animesine konu olarak işlenmiş olmasıydı,

(Jeremy Bentham, daire planlı hapishane fikri ''panoptikon'' u -haydutları öğütüp namuslu yapan bir makine- olarak tanımlamıştı. Ortasındaki nöbetçi kulesi, birkaç gardiyanın, izlenip izlenmediklerini bilmeyen çok sayıda mahkumu gözetlemesine olanak veriyordu. Bu tasarım ilkesi bazı modern hapishanelerde hatta birkaç kütüphanede de kullanılmaktadır)

animelerde felsefi görüşlerin hikayeleştirilmesi alışılagelmiş olmasına karşın Bentham'ın felsefesi benzerlerinin aksine soyut olmakla kalmayıp, günlük hayata uygulamalarının yapılması bakımından oldukça ilginç gözüktü bana..

# benzer şekilde Hobbes 'un felsefesindeki ; (Tanrının koca bir fiziksel makine olmak zorunda olduğunu bile iddia etti ) bu noktanın da 'Mirai Nikki' animesinde, yunan mitolojisinden paralel evrenlere uzanan kompleks bir yapı halinde konu olarak işlendiğini hatırlıyorum,

# ayrıca ilk olarak pedagojik formasyonda tanıştığım John Locke'un

(Zaman içinde birini aynı kılan şeyin ne olduğu, ingiliz filozofu John Locke'un (1632 - 1704) aklını kurcalayan soruydu.
Locke'un inandığı şeylerden biri, yeni doğmuş birinin zihninin boş bir levha gibi olduğudur. Doğduğumuzda hiç bir şey bilmeyiz ve tüm bilgimiz yaşamdaki deneyimlerimizden gelir. Bebek Locke büyüyp genç bir filozof olurken çeşitli inançlar edindi ve şu anda John Locke olarak bildiğimiz kişi haline geldi. Ama hangi anlamda bebekliğinde olduğu kişidir ve hangi anlamda ortayaşlı Locke, genç Locke ile aynı kişidir?)

görüşleri bana Can Yücelin ( 20 Yaş 35 Yaş 40 Yaş ve Bugünkü Ben) şiirini anımsattı,
https://www.youtube.com/watch?v=-Wm0hUgcxfg


# kitapta yer alan şu tanımlar da;

(toplum çöker de kanunlar ya da kanunlara uyulmasını sağlayacak biri olmadan, Hobbes' un deyimiyle ''doğa durumu''nda yaşamak zorunda kalırsanız, Hobbes sizin de herkes gibi gerektiğinde hırsızlık yapıp öldürebileceğinizi söyler. En azından hayatta kalmayı istiyorsanız bunları yapmak zorunda kalırdınız)

yenilerde okuduğum ve 'sineklerin tanrısı' gibi ikamelerinin olduğu Cennete Bir Koşu / J. G. Ballard'ı hatırlatıyor,

# bir diğer nokta; toplu katliamlar denince akla sadece Hitler gelse de kitapta, popüler olmasa da kitlesel katliamlar konusunda Hitlerden aşağı kalmayan diktatörler olan Pol Pot, Robert Mugabe gibi isimlerin geçmesine şaşırdım,

# Epikuros'a ait şu satırlar çok enteresan geldi bana:

(Düşünce şekillerimiz asimetriktir. Nedense doğumdan önceki dönemle ilgili değil de, ölümden sonraki dönemle ilgili endişelenmeye yatkınız.)

bu satırlar, zaman kavramını sadece ileriye yönelik akan bir çizgi şeklinde algıladığımızın kanıtı gibiydi..

# felsefeci Machiavelli, görüşlerine katılmaktan bağımsız olarak, uç kişilikleri eksantrik bulmamdan dolayı ilgimi çekti,

# Hegel'in, tarih akışı ile ilgili görüşleri oldukça baştan savma geçilse de kitapta geçen vurgulardan ve Marx'a ilham olduğunu öğrenmem nedeniyle merak ettiğim felsefecilerden biri oldu,

# Brauch Spinoza'nın ;
(Spinoza, Tanrı ve doğanın aynı şey olduğunu kastediyordu. Tanrı doğadır, doğa da Tanrı.) // Panteizm görüşleri, paganizmden mi geliyordu? yoksa paganizm sonrasında mı şekillendi??
ayrıca bu eski Türklerde -doğa kültü-olarak geçmiyor muydu?

soruları kafamda henüz bir yanıt bulamadı,

# (Descartes, gerçek bilgiye ulaşmak için geliştirdiği yöntem; kartezyen şüphecilik olarak bilinir. Bu yöntem oldukça basittir. En küçük bir doğru olmama ihtimali taşıyan hiçbir şeyi doğru kabul etmeyin)

descartes'in bu görüşü yazar tarafından -basit bir yöntem- olarak nitelendirilse de, ayrıntılı şekilde açıklanan ilgili bölümü okuyanlar fark edeceklerdir ki: Bir şeyin olmadığını kanıtlamak için tüm var olanları ispatlamak, bazı konular için imkansızın bir adım gerisinde değil midir?? bu gerçekten basit bir yöntem midir??

# tüm bunlara ek olarak discovery de izlediğim holografik evren ile ilgili teorinin, platonun idealar öğretisi ve mağara metaforundan ya da descartes'in (İnsan rüya görmediğinden nasıl emin olabilirdi?) ile başlayan ve (cogito ergo sum: düşünüyorum öyleyse varım) ile devam eden felsefesinden etkilenildiğine dair küstahça bir düşüncem bile oluştu.. :)

---

kitapta ilgimi çeken daha bir çok düşünür ya da görüş vardı ama onlar hakkında daha fazla özet yapmak yerine kitabın bende oluşturduğu sorgulamalardan bahsetmek istiyorum;

neden felsefe okumalıyız?

Soru sorabilmek, sorgulayabilmek ve bunun kaçınılmaz sonucu olarak düşünebilmek için felsefe okumalıyız diye cevaplıyorum ben,,

yaşadığımız çağ, 21. yy dünyası, kuantum enerji paketçikleri misali teknolojinin ani sıçramalarıyla ileriye doğru giderken; insan, aynı hızla evrilemediğinin kötü sonuçları çatısında her gün daha çok manipüle ediliyor, otomatikleşiyor,

değerlerimizi farklılaştırıyor, zihinlerimizi köreltiyor, ilk çağlardaki avcı-toplayıcı düzeyine doğru tekerrür edercesine sadece hayatta kalmaya çalışan varlıklar haline geliyorken insan olmanın özünü yitiriyoruz belkide ..

80lerin başında evlerde telefon edinebilmek için kuyruğa girdiğimiz günlerden cep telefonlarına, yapay zekanın örnekleri sayılan konuşan robotlardan, paralel evrenler ve holografik evren teorilerine, doğru teknolojik sıçrayışlar yaşıyoruz,

Feodal devletlerden,krallıklara, imparatorluklara doğru giderken, emperyalizm farklı maskeler altında birden burjuvaziye, kapitalizme, küresel ekonomi, global dünya düzeni, tek dünya sistemine giden atlayışlar yaşıyoruz,

Dünya merkezli evren sisteminden, güneş merkezli evren sistemine, newtondan sonra fizikte keşfedilecek birşeyin kalmadığına inanırken kuantum teorisine, big bang e kadar uzanıyoruz,

İnsanlık sadece bir kaç yüzyılda bu pikleri yaşıyor görünürken, neanderthal atalarımızdan çok da farklı olmayan rekabetçi, saldırgan, her şeye hakim olma çabasından, güç elde etme hırsından, en temel iç güdülerinden sıyrılamamış gözükürken, İnsan'ın tüm -apex predetor- güdülerine kendinden daha hızlı evrilen teknolojiyi sadece bir alet olarak kullandığını biliyoruz,

kısacası insan -kan dökücü tanrı- rolünde...

bu süreçte, her türlü yan etkiye karşı zihnimiz ayakta tutabilmek ve Tanrı rölünü oynayan, -Deux ex machina-ya karşı uyanık olabilmek, en önemlisi de varoluşumuza bir anlam yüklemek için felsefe okumalıyız...

felsefe bir beyin jimnasitği;

her şeyi olduğu gibi kabullenmemiz amacıyla yüzlerce yıldır yapılandırılmaya çalışılan tüm siyasi, ekonomik ideolojilere karşı,

sanayi devrimi sonrasında ucuz insan işçiler yaratmak için tasarlanan eğitim sistemi kalıplarına karşı,

18. yy dan 2018’e değin aynı eğitim eğitim sisteminde körleşmemize karşı,

Büyük şirketlerin birleşerek tröstler haline gelip dünyanın en ücra yerlerine kadar ‘’ihityaç’’ kavrmanı kılık değiştirerek yeni değerlerin yaratıldığı --al-tüket—dayatmasına karşı...
..

Özetle bana göre;

Zihinsel bir AYDINLANMA felsefe....

Felsefecilerin görüşlerini ezberlemekten ziyade düşünme biçimlerinin algılanarak -düşünebilme - eylemi ve -yöntem- kazanma biçimi..

okuduğum sadece iki- üç kitapla birlikte sorgulama-ilişki kurma- anlamlandırma edimlerini öz olarak bana kazandırmaya başladığını düşündüğüm bir alan felsefe,

bu anlamda, üzerimde soru sorma eyleminin başlattığı bir domino taşı etkisi yaparak, bu kitabı okurken kafamda sorular belirmesine neden olan şöyle bir zincirleme düşünceler reaksiyonunu ilgilenenler için paylaşmak istiyorum;


#27950398 />
..

Felsefeyle ilgilenen tüm okurlara Nigel Warburton'un bu kitabını tavsiye eder,

İyi Okumalar Dilerim.

Konuyla ilgilenenler ve kitapla ilgili fikir sahibi olmak isteyenler için Alfred R. Mele'nin "Why Science Hasn't Disproved Free Will" kitabından aldığım not ve alıntıları ekliyorum.


There are two main scientific arguments today against the existence of free will. One comes from neurosci-ence. Its basic claim is that all our decisions are made unconsciously and therefore not freely. The other argu-ment comes from social psychology. This time, the basic claim is that factors of which we are unaware have such a powerful influence on our behavior that no room remains for free will.

* Justifying punishment *
* Moral responsibility *
* Determinism *

"Libet believed that once we become aware of our decisions or intentions to do some-thing right away, we have about a tenth of a second to veto them; he thought free will might play a role in vetoing. As someone put it, Libet believed that although we don’t have free will, we do have free won’t."

—might have signaled a potential step along the way to a decision to flex, a step that sometimes or often doesn’t result in a decision and doesn’t result in a flexing. Again, for all we know, on some occasions—maybe many—there was a rise at time R and no associated flexing action

The task is to flex a wrist without con-sciously thinking about when to do it. If we want to know whether conscious reasoning ever plays a role in produc-ing decisions, we shouldn’t restrict our attention to situa-tions in which people are instructed not to think about what to.

First, if Libet’s participants never intended to flex when the spot reached the nine o’clock point, then his veto experiment doesn’t prove that we have the power to veto our inten-tions. And I bet they didn’t intend to flex.

Libet’s argument in a nutshell
1. The participants in Libet’s experiments don’t make conscious decisions to flex. (Instead, they make their decisions unconsciously about half a second before the muscle burst and become conscious of them about a third of a second later)
.2. So people probably never make conscious decisions to do things
.3. An action is a free action only if it flows from a con-sciously made decision to perform it.
4. Conclusion: there are probably no free actions.

According to a 2008 article by science writer Elsa Youngsteadt, “Researchers have found patterns of brain activity that predict people’s decisions up to 10 seconds before they’re aware they’ve made a choice.
The study’s participants were asked to make many simple decisions while their brain activity was measured using fMRI. Their options were always to press one or the other of two buttons.
The scien-tists say they found that “two brain regions encoded with high accuracy whether the subject was about to choose the left or right response prior to the conscious decision”
What are the scientists measuring or detecting several seconds before a button press? What is that neural activity associated with? My bet is a slight unconscious bias toward a particular button on the next press.
You press one button or the other. You do this many times while trying not to fall into any particu-lar pattern. So you’re keeping track, perhaps only in a vague way, of your past button presses. And all this activ-ity may give you a bit more of an inclination to go one way rather than the other next time—an inclination you may or may not be aware of.

Recent experiment using depth electrodes (Fried et al. 2011)
Recordings were done from the supplemen-tary motor area, an area involved in the preparation and production of bodily actions.
Two points should be made. First, given that the predictions are correct only 80 percent of the time, there’s no particular reason to believe that deter-minism is involved. Second, even if urges to press are determined by unconscious brain activity, it may be up to the participants whether they act on those urges or not.

Libet said that some of the participants in his experiments reported that they occasionally vetoed urges to flex. They said they then waited for another urge to come along before flexing. This suggests that even if an urge is determined by unconscious brain processes, those processes might not determine a corresponding action.
If the urges don’t arise out of conscious processes, they arise out of unconscious ones. But that doesn’t mean that unconscious processes dictate behavior. Fortunately, as you know very well from experience, we don’t act on all our urges.

First, there is no good reason to believe that the early brain activity the scientists detected is correlated with an early decision. Second, spontaneous picking of a button—or moment—to press is so different from decisions that seem to flow from a careful weighing of pros and cons that it’s a mistake to generalize from the alleged findings to all decisions.

Social psychologist Daniel Wegner wrote a book enti-tled The Illusion of Conscious Will.
I could have said that her conscious intention was a cause of her buying the book. As long as you don’t read “a cause” as “the cause,” that would work for me.
Wegner uses two kinds of argument for his thesis that free will is an illusion. One kind is based on Libet’s work. The other kind of argu-ment appeals to evidence about automatic actions and evi-dence of certain kinds of mistakes people make about actions.

A 2006 review article by Peter Gollwitzer and Paschal Sheeran reports that ninety-four independent tests of implementation intentions showed that they had a signifi-cant effect on behavior.

In the same vein, a significant percentage of Milgram’s participants stop shocking the learner, despite the experimenter’s instructions to continue. If behavior were driven entirely by situations, then all Milgram’s participants would have behaved the same way. (They were all in the same situation, after all.) But they didn’t.

What is the evidence for the existence of free will? That depends on what you mean by “free will.”
Let’s take a look at what some of the scientists who contend that free will is an illusion say about the meaning of “free will.”In a 2008 article in Current Biology, Read Montague writes:Free will is the idea that we make choices and have thoughts independent of anything remotely resem-bling a physical process. Free will is the close cousin to the idea of the soul—the concept that “you,” your thoughts and feelings, derive from an entity that is separate and distinct from the physical mechanisms that make up your body. From this perspective, your choices are not caused by physical events, but instead emerge wholly formed from somewhere indescribable and outside the purview of physical descriptions. This implies that free will cannot have evolved by natural selection, as that would place it directly in a stream of causally connected events.
This picture of free will is distinctly magical.
Biologist Anthony Cashmore asserts in a 2010 article that “if we no longer entertain the luxury of a belief in the ‘magic of the soul,’ then there is little else to offer in sup-port of the concept of free will”
In his 2011 book, Who’s in Charge? Free Will and the Science of the Brain, neuroscientist Michael Gazzaniga says that free will involves a ghostly or nonphysical element and “some secret stuff that is YOU” Obviously, this isn’t a report of a scientific discovery about what “free will” means; he’s telling us how he understands that expression—that is, what “free will” means to him.

I asked why some scientists say that free will doesn’t exist. Here’s a short answer: because they set the bar for free will ridiculously high.

Where should we set the bar for free will?

Metin Özdemir, bir alıntı ekledi.
 25 Ağu 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

Ailenin tüm bireyleri farklı tanrılara tapmak istiyordu. Küçük kız Nickelodeon Tanrı'ya, baba ESPN Tanrı'ya, uyuz oğlan ... diye bir tanrıçaya ya da Showtime diye bir tanrıya tapmak isterken anne, Discovery Tanrısı'ndan memnun görünüyordu. Tartışmayı anne kazandı. Anneyle küçük kız haricindekiler söylenerek odadan çıktılar ve evin her yanındaki pencerelerden titrek ışıklar gelmeye başlayınca insanların kendi odalarında da birer Kutu Tanrı bulunduğunu anladım. İnsanları bir araya getirmek yerine ayıran bir tanrı... Ne acayipti.

Kutsal İnek, David Duchovny (Sayfa 54)Kutsal İnek, David Duchovny (Sayfa 54)
Coşkun Deniz, bir alıntı ekledi.
02 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Dünyanın ilk çağlarında, adalarda yaşayanlar kendilerini yeryüzünün tek sakinleri sanırlarmış ya da başka yerlerde yaşayan bulunsa bile, geniş ve derin denizlerin ayırdığı toprak parçaları arasında nasıl ilişki kurabileceklerini bilemezlermiş. Fakat daha sonraki zamanlarda gemiler icat etmişlerdir... Bakarsanız, Ay'a ulaşabilecek araçlar da icat edilebilir... Böyle bir yolculuğu göze alacak bir Kolomb ya da Drake yoktur bugün için. Ya da havada uçacak bir Dedalus. Ama hiç kuşkum yok ki yeni gerçekler yolunda bize hâlâ ebelik eden ve atalarımızın bilemediği birçok gerçeği bize açıklayan zaman, şimdi bilmek istediğimiz ve bilemediğimiz birçok şeyi bize öğretme lütfunu da gösterecektir.

- John Wilkins, The Discovery of a World in the Moone (Ay'da Bir Dünyanın Keşfi),1638

Kozmos - Evrenin ve Yaşamın Sırları, Carl Sagan (Sayfa 161 - Altın Kitaplar - Altıncı Bölüm)Kozmos - Evrenin ve Yaşamın Sırları, Carl Sagan (Sayfa 161 - Altın Kitaplar - Altıncı Bölüm)
Sümeyye TETİK, bir alıntı ekledi.
01 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Hedefe bandı düzgünce yapıştırıp, elimle iyice bastırdım.
“Sizin sosyal deneyinizin de sizin de- Aaaaaaaa!” Gökhan sözünü bitiremeden yapıştırdığım ağda bandını çektim hızla. Onun çığlığıyla birlikte hepimiz gülerek halıya yığıldık.
Discovery Channel’da ‘bir ayının ölümü’ adlı programımızı izlediniz, iyi günler.” Sinan gülmekten kızarmış bir halde, Gökhan’a doğru bağırdı.

4N1K, Büşra Yılmaz (Sayfa 74)4N1K, Büşra Yılmaz (Sayfa 74)

Musonius and Politics
"Musonius returned to Rome, where he taught and practiced Stoicism, which roused the suspicion of Nero. On discovery of the great conspiracy against Nero, led by Calpurnius Piso in 65 C.E., Nero banished Musonius to the arid, desolate island of Gyaros in the Aegean Sea."

http://www.iep.utm.edu/musonius/

Ceyda Küçükoruç, Olağan Psikopatlar'ı inceledi.
23 Haz 2017 · Kitabı okudu · 5 günde · 8/10 puan

Profesörler genelde sıkıcı olurlar. Konuşurken sadece kendilerinin anlayabildiği bir terminoloji kullandıklarından ne dediklerini anlamanız için bilimsel sözlükle dolaşmanız gerekebilir. Dikkat kesilip onları dinlemeye çalışırsınız ancak bir noktadan sonra nasıl olduğunu anlayamadan koparsınız ve işin en kötü tarafı da bunu çaktırmamaya çalışmaktır. Belirtmekte yarar var; bunlar benim öznel düşüncelerim elbette. İşte bütün bu ön yargılı yaklaşımıma rağmen eşimin ısrarı ile bir profesörün yazdığı bu kitabı okumaya başladım. Ve bu kitap gerçekten beni oldukça yanılttı, şaşırttı ve eğlendirdi.

Belgesel tadında bir kitap olduğunu öncelikle belirtmek isterim. Kitabın sayfalarında dolaşırken sanki Discovery Channel'da bir belgesel izliyormuşum havası oluştu bende ve bu duygu inanılmaz güzel geldi bana. Eğer siz de çayınızı kahvenizi alıp saatlerce belgesel izlemekten hoşlananlardansanız bu kitabı edinmeniz için çok iyi bir nedeniniz var demektir.

Ön sözünden Teşekkür kısmına kadar okuduğum 265 sayfa nasıl bitti anlamadım.. Yazım dili çok akıcı, sizi boğmayan sıkmayan bir anlatımı var. Kimilerine göre yapılan deneylerde tutulan tablolar veya istatistikler okunmadan geçilebilecek sayfalar arasında ama ben iflah olmaz bir sayısalcı olduğum için bu kısımlar da benim için ayrı bir ilgi noktası oldu.

Kitapta şaşırtıcı tespitler, teoriler ve bunları destekleyici deneyler, örnek olaylar ve sonuçlar mevcut. Sonuç olarak "hepimiz psikopatız" ya da "psikopatlar da bizden biri, onları dışlamayalım" gibi bayağı bir noktaya çıkmıyor kitap -öyle olsa çok büyük bir hayal kırıklığı yaşardım zaten- Ancak bize filmler vasıtasıyla sadece tahrip edici yönleri gösterilen psikopatların da aslında bizim içimizde yaşattığımız, belki farkında bile olmadığımız o ikinci benliğimizden çok da farklı olmadıklarını okuyoruz.

Dipnot olarak şunu da eklemek isterim. Kitabın bir bölümünde eski zamanlardan günümüze değişen toplumlarda öldürme eyleminin gözden kaçmayacak ölçüde azaldığına, ancak buna rağmen psikopatlık eğilimlerinin ve psikopat kişi sayısının arttığına dikkat çekiliyor. Bunun sebebi olarak da Kültür ikonlarının toplumsal erdemlerindeki değişiklik görülüyor. Kitapta şu şekilde açıklanmış bu durum :
" Televizyonun açma düğmesine basmanız yeterli. NBC'nin Fear Factor şovunda yarışmacıların öğürerek solucanları ve böcekleri mideye indirdiklerini görüyoruz. The Apprentice yarışmasında, "Kovuldun!" sözünün ağızlardan umarsız ve duyarsızca çıkışını dinliyoruz. Simon cowell'ın karıncayı incitmeyecek karakterde olduğunu söylemek biraz zor. anne Robinson'ın şehvet dolu, estetikli bakışlarıyla yarışmacılara aklını bozmuş dominatriks diva gibi, "en zayıf halkasın. güle güle," deyişi ise apayrı"
Vurgulanmak istenen ya da iddia edilen durum Popüler kültürün de insanları psikopatlığa doğru ittiği, psikopatlığın bir derece cazip gösterilmesi... siz katılıyor musunuz bilmiyorum ama ben yüzde yüz hak veriyor ve katılıyorum buradaki tespitlere. Bizim ülkemizde de sonradan görme psikopat oldukça fazla :)
Efendim bir de kitapta geçen sorulardan birini size de soralım bakalım ne diyeceksiniz:

"Başarılı bir nakil uzmanı cerrahın beş tane hastası var. Her hastanın farklı bir organa ihtiyacı var. Eğer organlar bulunamazsa ölecekler. Ne yazık ki nakilleri gerçekleştirmek için gerekli organlar elde yok. Oralardan geçmekte olan sağlıklı, genç bir yolcu, rutin bir kontrol için doktorun muayenehanesine geliyor. kontrol sırasında doktor, genç adamın organlarının beş hastasıyla da uyumlu olduğunu fark ediyor. Ayrıca bu adam ortadan kaybolursa kimse doktordan şüphelenmeyecek. Bu durumda doktor beş hastasını kurtarmak için genç adamı öldürmeli mi?" (sy:51)

Bu ve bunun gibi bir çok soru araştırmalara konu olmuş ve böylece psikopatların olaylar karşısında nasıl tepkiler verdikleri tespit edilmeye çalışılmış. Buraya hepsini yazmayım ki işin büyüsü kaçmasın.

Eğer arada değişik bir tür kitap okumak isterseniz, Olağan Psikopatlar'ı es geçmeyin derim.

Kitabın tek dezavantajı her 2 sayfada bir not alınacak bir şeyler bulduğum için bütün post itlerimi bitirmiş olmasıdır. Hep iyi yönlerini söylemeyelim değil mi :)