• İki gözden kor olasan
  Kör olasan kör bahasan
  Heran verim
  Toprah başan ola
  Başşın yiye
  Başşın ‘ömrün yiye
  Rebbi heyr görmiyesen
  Ettiğin bulasan
  Allah belân vere
  Kuzzul kurt yiyesen
  Kan kusasan irin yaliyasan
  Kısır‘ömür olasan
  Südüm sahan haram it kani ola
  Ciğerinden yanaşan
  Rebbi sebbaha yerişmiyesen
  Ciğerin ağzından gele
  Allah’ından bulasan
  Kız iken kız doğasan
  Yere giresen
  Gidişin ola gelişin olmiya
  Gidesen gelmiyesen
  ‘Ezrâyil seni seve deliğine tepe
  Şitil kıralasan
  Gorunda tik oturasan
  Eksik sa‘ate rasgelesen
  Kurh cüciginen nefse kundağinan temaşan gele
  Çinimin eti olasan
  Kara nara veresen
  Canan ataş düşe
  Allah belân vere köpek selân vere
  Peppig olasan
  Murad almiyasan
  îki gözün avcuma düşe
  Ezilesen tökülesen hıtmi haşşek olasan
  Ah diyesen oh demiyesen
  Topa gelesen
  Top saan dege
  Boynun kopa
  Boynun altında kala
  Canan sızliyasan