• Taking Away the Ability to Say No
  We briefly touched on this earlier but taking away the ability for another person to say no is an NLP tactic you can use for persuasion. Instead of saying, “Do you want to go out to dinner tonight?” ask someone, “Where are we going to dinner tonight?” You haven’t given them the option to say no to your dinner date. They might say they can’t anyway, but at least you tried to take away that option.
  Instead of saying, “Can I have one?” say, “How many can I have?” Most people won’t even realize that you’ve taken away their ability to turn you down.

  Çeviri:
  daha önce kısaca değindik, ancak başka bir kişinin hayır deme yeteneğini ortadan kaldırmak, ikna için kullanabileceğiniz bir NLP taktiği. “Bu akşam yemeğe çıkmak ister misin?” Demek yerine birine “Bu akşam yemeğe nereye gideceğiz?” Diye sorun. Onlara akşam yemeğinize hayır deme seçeneğini vermediniz. Yine de yapamayacaklarını söyleyebilirler, ama en azından bu seçeneği kaldırmaya çalıştınız.
  “Bir tane alabilir miyim?” Demek yerine, “Kaç tane alabilirim?” Diyor, çoğu insan sizi geri çevirme yeteneklerini ortadan kaldırdığınızı bile fark etmeyecek.
 • The Power of Words
  You, because, free, instantly, and new, these are the most powerful words in the English language. “You,” is an important word, because people love hearing about themselves. Listen to a 1-3-year-old talk next time you’re around them. “Me,” and “mine,” are likely going to be a huge part of their vocabulary. It might even be the first word most people learn!
  “Because,” is an important word, because many people are looking for an explanation. In a word with so many curiosities and possibilities, we can feel overwhelmed with how little we know. Humans are obsessed with labels, and most people like to know the reason behind something. When they hear the word “because,” their brain kicks on and becomes more alert, waiting for the explanation they’re so desperately seeking.
  “Free” is a popular word, for many reasons in our society. On one hand, it means free stuff! People will spend three hundred dollars on something they don’t need if it means they get one small FREE gift to go along with that. You can really hypnotize someone by using the word “free.”
  “Free,” is also an important word because so many people desire freedom and independence in their lives. Even the most codependent people like to hear the word “free,” even if it’s just them getting an illusion of what freedom might mean.
  “Instantly,” is a great word because so many people are obsessed with time. We all have to face the dark truth: we’re going to die one day. Even those that are in their 20s still have to know that their days are numbered. We try to fight change as much as possible, but time is unbeatable, so when we can get more of it, we’re hooked, someone promising something instant is going to be popular.
  “New,” is the last of the five most popular words. As humans, our brains are wired to constantly look for new growth. Some people might be afraid of change, but we still look for new things. “New,” represents growth and life at the same time. Some people might want to wear the same shirt they’ve had for years versus a brand new one. Still, if offered a new or an old sandwich, they’re going to go for the new one.
  These five words are very important to include in everyone’s vocabulary, whether you’re trying to persuade someone or not.
  What you do with your body is important, but the words that you decide to share are crucial as well. It’s important to remember not only with what you’re saying, but with what others are speaking as well. Not everything that is said is exactly what is meant.

  Çeviri: Kelimelerin gücü
  Çünkü, özgür, anında ve yeni, bunlar İngilizce dilinde en güçlü kelimeler. “Siz” önemli bir kelimedir, çünkü insanlar kendilerini duymayı severler. Bir dahaki sefere etrafınızda olduğunuzda 1-3 yaşındaki bir konuşmayı dinleyin. “Ben” ve “benim” sözcük dağarcığının büyük bir parçası olacaklar. Hatta çoğu insanın öğrendiği ilk kelime bile olabilir!
  “Çünkü,” önemli bir kelimedir, çünkü birçok insan bir açıklama arıyor. Çok fazla merak ve olasılık olan bir kelimeyle, ne kadar az bildiğimize boğulmuş hissedebiliriz. İnsanlar etiketlere takıntılıdır ve çoğu insan bir şeyin arkasındaki nedeni bilmek ister. “Çünkü” kelimesini duyduklarında, beyinleri devreye girer ve daha uyanık hale gelir ve umutsuzca aradıkları açıklamayı bekler.
  “Özgür” toplumumuzda birçok nedenden dolayı popüler bir kelimedir. Bir yandan, ücretsiz şeyler demek! İnsanlar ihtiyaç duymadıkları bir şeye üç yüz dolar harcayacaklar, bununla birlikte gitmek için küçük bir ÜCRETSİZ hediye alıyorlar. Gerçekten "ücretsiz" kelimesini kullanarak birini hipnotize edebilirsiniz.
  “Özgür” de önemli bir kelimedir, çünkü birçok insan yaşamlarında özgürlük ve bağımsızlık ister. En bağlı insanlar bile, özgürlüğün ne anlama gelebileceğine dair bir yanılsama alıyor olsalar bile, “özgür” kelimesini duymayı severler.
  “Anında” harika bir kelime çünkü birçok insan zamana takıntılı. Hepimiz karanlık gerçekle yüzleşmek zorundayız: bir gün öleceğiz. 20'li yaşlarında olanlar bile günlerinin sayılı olduğunu bilmelidir. Değişimle mümkün olduğunca mücadele etmeye çalışıyoruz, ancak zaman rakipsizdir, bu yüzden daha fazlasını elde edebildiğimizde, bağlandık, anında bir şey vaat eden biri popüler olacak.
  “Yeni”, en popüler beş kelimenin sonuncusudur. İnsanlar olarak beynimiz sürekli yeni büyüme arayışındadır. Bazı insanlar değişimden korkuyor olabilir, ama yine de yeni şeyler arıyoruz. “Yeni”, aynı zamanda büyümeyi ve yaşamı temsil eder. Bazı insanlar yepyeni bir gömlekle yıllarca aynı gömleği giymek isteyebilirler. Yine de, yeni veya eski bir sandviç önerilirse, yenisini alacaklar.
  Birini ikna etmeye çalışsanız da çalışmasanız da, bu beş kelimenin herkesin kelime dağarcığına dahil edilmesi çok önemlidir.
  Vücudunuzla ne yaptığınız önemlidir, ancak paylaşmaya karar verdiğiniz kelimeler de çok önemlidir. Sadece söylediklerinizi değil, başkalarının da konuştuklarını hatırlamak önemlidir. Söylenen her şey tam olarak kastedilen şey değildir.
 • Chapter 2 – Human Psychology
  You don’t have to be a psychology expert to have a basic understanding of how the human brain works. Once you get to know how our brains operate, you can begin to analyze people much more easily. You’ll start to realize that those around might act a certain way because of the way they were raised and the things that they were taught. Once you have a basic understanding of human psychology, you’ll start to put together the pieces of what makes the people around you the unique individuals they are. You’ll realize a lot more makes sense about why a person does the things they do if you can look into their psychology.
  Even those incredibly skilled in human psychology make mistakes every now and then. There is still so little known about the human brain that of course, not everyone is going to be right all the time. The brain is the most complex organ in the body of any animal, not just humans. It can be hard to understand it and figure out what secrets lie inside that make a person tick. You can still attempt to get to know the inner workings of a person’s brain, and even though you won’t have all the answers, you’ll start to understand them a little better.
  There is little known about the human brain, and what is known has been discovered by the brain itself! Isn’t it strange to think that everything we know about the brain was taught to us by our own brains? This complex organ will never fully make sense to anyone, but that’s part of the fun of trying to discover someone.
  It’s important to not use someone’s own psyche against them. The intention should never be to persuade people to do something in which only you gain. Some people have more sensitive brains that are more susceptible to influence. While some people choose to remain ignorant, others legitimately don’t have what it takes to grasp that they might be getting taken advantage of. You should never knowingly take advantage of another person that can’t understand what’s going on. 
  Some people require tactful approach, mostly because they aren’t ready to confront their own issues. Not everyone has even a basic understanding of their brain or why it does and thinks the things it does. Some people are afraid of their own minds, so they aren’t as willing to confront themselves and their emotions as other people might be. It’s important to remain patient with those that might not be as self-aware as you.
 • The Power of Your Body
  Our bodies have so much power, and not just with how much we’re able to lift or carry. Physical strength is important, but even the weakest of people have the ability to control a room with their body movements alone. At this point in the book, you should have a basic understanding of what a person’s body language might mean.
  We can’t get into every specific detail of what someone’s physical actions might be trying to convey, but the framework for how to analyze those movements is there. Once you understand how someone else might be using their body to persuade others, you can start to work on your own skills of persuasion.
  There are many ways that someone can use their body to convince others to do what they want, but it won’t always work on everyone. Some people respond to sexual persuasion while others are repulsed by the thought. Some people respond to a physical threat from those that seem stronger than them, but others might be ready for the fight.
  There are plenty of ways that you can use your body to persuade others without being sexual or physically intimidating. Keeping your body open and visible is crucial in letting others know they can trust you. Try making sure to remove physical barriers that might keep you separated from the person you’re talking to. Step around a chair or table that’s blocking you from making a full connection with the person you’re trying to talk to.
  This also shows that you’re confident and interested in speaking your mind while hearing what the other person has to say as well. When analyzing other people’s movements, you can also figure out what things you can do yourself to be more confident. Study certain celebrities and see how they hold themselves in various scenarios. Everyone has their own movements, but mimicking others can still help you find your own footing when it comes to having a persuasive demeanor overall
 • "Okay. Let's start with a question that doesn't really have an answer... Why do we write fiction?"
  One of the older students, a guy, decided he was game. "To express ourselves," he offered.
  "Sure," Professor Piper said. "Is that why you write?"
  The guy nodded.
  "Okay... why else?"
  "Because we likte the sound of our own voices," a girl said. She had hair like Wren's, but maybe even cooler. She looked like Mia Farrow in Rosemary's Baby (wearing a pair of Ray-Bans)
  "Yes," Professor Piper laughed. It was a fairy laugh, Cath thought. "That's why I write, definetly. That's why I teach." They all laughed with her. "Why else?"
  Why do I write? Cath tried to come up with a profound answer - knowing she wouldn't speak up, even if she did.
  "To explore new worlds," someone said.
  "To explore old ones," someone else said. Professor Piper was nodding.
  To be somewhere else, Cath thought.
  "So..." Professor Piper purred. "Maybe to make sense of ourselves?"
  "To set ourselves free," a girl said.
  To get free of ourselves.
  "To show people what it's like inside our heads," said a boy in tight red jeans.
  "Assuming they want to know," Professor Piper added. Everyone laughed.
  "To make people laugh."
  "To get attention."
  "Because it's all we know how to do."
  "Speak for yourself," the professor said. "I play the piano. But keep going - I love this. I love it."
  "To stop hearing the voices in our head," said the boy in front of Cath. He had short dark hair that came to a dusky point at the back of his neck.
  To stop, Cath thought.
  To stop being anything or anywhere at all.
  "To leave our mark," Mia Farrow said. "To create something that will outlive us."
  The boy in front of Cath spoke up again: "Asexual reproduction."
  Cath imagined herself at her laptop. She tried to put into words how it felt, what happened when it was good, when it was working, when the words coming out of her before she knew what they were, bubbling up from her chest, like rhyming, like rapping, like jump-roping, she thought, jumping just before the rope hits your ankles.
  "To share something true," another girl said. Another pair of Ray-Bans.
  Cath shooked her head.
  "Why do we write fiction?" Professor Piper asked.
  Cath looked down at her notebook.
  To disappear.
 • The characteristic thing about the culture of japan is the extraordinary mobility of the Japanese in every sense of the word. The white man is always seeking stability. His house must be constructed to endure. He makes himself dependent on all sorts of worldly goods. But in Japan everything is in motion. The land itself is a land of impermanence. Rivers, coastlines, plains, and valleys are constantly changing. The average Japanese is not bound to ay definite spot.

  The ability to live without furniture, without impedimenta, with the least possible amount of neat clothing shows more than the advantage held by this Japanese race in the struggle of life; it shows also the real character of some weaknesses in our own civilization it forces reflection upon the useless multiplicity of our daily wants. We must have meat and bread and butter; glass windows and fire; hats, white shirts, and woolen underwear; boots and shoes; trunks, bags, and boxes, bedsteads, mattresses, sheets, and blankets: all of which a Japanese can do without, and is really better off without.

  -Lafcadio Hearn
 • SELF-AWARENESS QUESTIONS II
  •Do you think that people don't know the 'real' you?
  •Do you think that abortion should be available on demand?
  •Do you mind if people ask you what you earn?
  •Do you think that we are also responsible for other people?
  •Do you believe in God?
  •Do you think that you have changed very much over the past five year?
  •Do you think that people should talk freely about sex?
  •Do you think that you are intelligent?


  ÖZ-FARKINDALIK SORULARI II
  • Sizce insanlar 'gerçek' sizi tanımıyor mu?
  • Kürtaj talebe göre hazır bulunmalı mı?
  • Insanların size ne kazandığınızı sormalarının sakıncası var mı?
  • Başka insanlardan da sorumlu olduğumuzu düşünüyor musunuz?
  •Tanrı'ya inanır mısınız?
  • Son beş yılda çok değiştiğinizi düşünüyor musunuz?
  • İnsanların seks hakkında özgürce konuşmaları gerektiğini düşünüyor musunuz?
  • Zeki olduğunuzu düşünüyor musunuz?