• Batı Roma'nın siyasal merkezi zaten Roma ve dili Latinceydi. Ama resmî kilisesi Katolik kültü oldu. Kilise imparatorluğun idari yapısını örneğinde düzenledi. Doğu Roma'nın ise siyasa merkezi Konstantinopolis, dili Grekçe, resmî kilisesi Ortodoksluk oldu. Böylece Roma İmparatorluğu her şeyiyle birbirinden başkalaşmış ve birbirini heretik ilan eden iki ayrı dünya haline gelmişti.
 • Böylece, Hristiyanlık ve Yahudilik, dinden sürekli bir uzaklaşma, kopma, dinin sürekli bozuluşu ve değişişi, Doğu ve Batı dinleri, sürekli bir din olmama, din dışı, soyut ve sembolik tabiat yorumları, Budizm ise, sürekli olarak din olamayışlardan ibarettir.
  Sezai Karakoç
  Sayfa 11 - Diriliş Yayınları
 • 17. yüzyıla kadar Çin'in ve, çok daha küçük oranda, İslamın Avrasya'da yer alan en büyük bilgi, yaratıcılık ve teknik ilerleme alanları olduklarına hiç şüphe yok. Bu tür bir iddia, "bilimsel yöntem" ve" rasyonellik"i sadece klasik Yunan'a ve nihayetinde Batı'ya özgü olarak gören kalıplaşmış "Batı uygarlığı" bakış açısına ters düşüyor gibi görünebilir. Böyle anlatılarda "Doğu" büyük ölçüde bilim dışı ve durağan olarak değerlendirilir. Bu, eski Yunan kültürüne saçma bir şekilde olduğundan daha fazla değer veren ve tüm diğer geleneklerin değerini küçük gören genel eğilimin bir parçasıdır. (Antik) Yunan'ın bazı alanlarda önemli olduğuna kuşku yok; örneğin Öklid geometrisi Avrasya'nın herhangi bir yerinde olandan çok daha gelişmişti.( Çin, İslam dünyasının büyük bir çoğunluğuyla birlikte cebirde çok daha güçlüydü.)
  Clive Ponting
  Sayfa 336 - Alfa Tarih
 • Talha Uğurluer'in okuduğum bu ikinci kitabı. Daha önce Mekanlar ve Olaylarla Hz. Muhammed'in Hayatı kitabını okumuştum. Yazarın okuduğum bu kitaplarındaki tarzı işin özet ancak can alıcı noktalarından bahsedip okuyucu çekmek. (bundan sonraki cümle spoiler içerir ) Bolca resim ve fotoğraflarla desteklediği kitaplarında (ki zannedersem diğer kitaplarının içeriği de aynıdır) renk renk sayfalar başkalarına ilginç ve çekici gelebilir ancak ben okurken odaklanmada zorlandım bazı sayfalarda. Örneğin Lacivert fon üzerine siyah yazı harfleri seçmemde beni zorladı açıkçası. Yine mesela bir savaştan bahsederken sayfanın bir köşesinde bir altın sikke veya bir türbe fotoğrafı ne alakadır dedittiriyor okuyucuya...Sayfa dolsun hesabı konulmuş sanki birçok foto...

  Kitaba gelirsem Selçuklu 250 civarı sayfada kısa ve özet olarak akıcı ve akıllarda kalıcı bir şekilde anlatılmış. Bunu nereden çıkarıyorum dersek yıllardır okullarda okuduğumuz tarih kitaplarındaki uzun uzadıya anlatılan Selçuklu'dan aklımda kalan bir tek Malazgirt 1071, Selçuk Bey ve Alparslan (ki okul yıllarımda en iyi dersim tarih olan bir kişi olarak bu birçoğumuzda böyle bence. Ezberci eğitim anlayışı. neyse ayrı tartışma konusu). Kitapda Selçuklu'nun tarih sahnesinde birçok komutanın başarıları, entrikaları, ihanetleri anlatılmış ancak bugünden yıllar sonrasında Arslan Yabgu, Tuğrul Bey, Çağrı Bey, Abbasi Halifesi Biemrillah, Melikşah, Artuk Bey hiç aklımdan çıkmayacak artık...yine Selçuklu'ya dair akıllarda kalan okul kitaplarında öğrendiğimiz göğsümüzü kabartan ( ki öyledir) "Anadolu'nun kapılarını açan devlet ve onun kahraman sultanı ve askerleri" olduğudur. Kahraman, yiğit, büyük , ulu sultan ve yenilmez askerleri....

  Ama kitapta Selçuklu'nun tarihte toprak ele geçirip, oralara yerleşme, yeni yurtlar elde etmekten öte İslam Tarihi'nde ilahi bir davanın önderliğini yapmasını çok açık bir şekilde anlatıldığını görüyoruz.

  Nedir bu dava ? Halifeliğin bekası!

  Ve onun nezdinde (halifenin ricaları) fitne odaklarına, fitne devletlerine, fitne fikirlere, ayrılıklara karşı verdikleri mücadele. (Günümüzde de İslam aleminin bölünmesine en büyük katkıyı veren Şia ve onun devletçikleri bu davanın halen açık olduğunu gösteriyor...) Selçuklu sultanları ve komutanları Şii Büveyhiler ve Fatimi Devleti'ne karşı en üst düzeyde ve ilk öncelik vererek,mücadele ederek tarih sahnesinde yer aldığı gözler önüne seriliyor...
  Kitaptan tarihe bir aralık açıp bakıyoruz...(Artuk Bey bu konuda akıllarda kalan bir numaralı komutanlardan.) Artuk Bey Doğu Bizans'ın merkezi İstanbul ve civarı, İzmit-Üsküdar arasına sızmıştır...Melikşah'ın en gözde ve başarılı komutanıdır. Melikşah Bağdat'da Halife üzerindeki Şii baskısının artması üzerine oraya bir çare olması gerektiği anda Artuk Bey'e bu görevi vermekte, Artuk Bey'in de göreve atılmakta hiç gecikmediğini görüyoruz....Artuk Bey Anadolu'nun batısında onca taraftarı varken, kendisine güvenen, sağdık askerleri de varken orada küçük bir butik devlet kurma heveslerine kapılmadan hiç çekinmeden görevin altına boynunu koyuyor, adeta dünyasından vazgeçiyor...
  Kitapta Selçuklu'nun Şii devletler ve anlayışlar, ayrılıklara karşı mücadelesi eleştri konusu da olmuş. Mesela Batı'da bulunan Hristiyan devletlerin üzerine yürüyüp İslam topraklarını genişletmek varken neden İslam coğrafyası (kendi içimize) dönüp kendimizi (Müslümanım diyen her millet, devlet) yiyip bitirdik ! Tartışılır bence de...Şii devletleri ile mücadelenin olumsuz neticesi olarak Kudüs'ün Haçlılar tarafından kuşatılıp ele geçirilmesi ve halkının toplu halde katledilmesi bu tezi destekleyen bir netice sanki...

  Kitapta daha neler var...Selçuklu öncesi Emevi'nin şatafatının zirve yaptığı saraylar, sahabeye olan düşmanlıkları. En büyük fitne Hz. Hüseyin'in katli ve İslam'ın iki büyük parçaya ayrılması...Sonrasında Selçukl'nun doğuşunu görüyoruz...Selçuklu Medeniyeti...eserleri...eğitim alanındaki katkıları var...Nizamiye Medreseleri var...Selçuklu'nun merhameti var.... Ortodoks Bizans halkı ve Gregoryan Ermeniler'in Selçuklu gibi bir kurtarıcıya minnettarlığı var...Ben özetle etkilendiğim için Selçuklu'nun Halifeliğin bekası için verdikleri kutsal mücadeleden bahsettim ancak çok başka şeyler de bulacaksınız kitapta.
  Okuyun.
 • Oldukça iyi hadi bakalım. Kolay gelsin. Dilerim devamı gelir okumuş cahilleri cehalet sistemini istemiyoruz sağlıklı Eğitim Bilinçli eğitim doğru adımlar bekliyoruz...

  İşte, MEB’in öğretmenlere önerdiği 45 kitap ve 50 film!

  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere okumaları için kitap ve izlemeleri için de film listesi hazırladı. Öğretmenlere aralarında Oğuz Atay, J.T. Gatto, Çiğdem Kağıtçıbaşı, Covey gibi hem yerli ve yabancı yazarların eserlerinden oluşan 45 kitaplık bir liste hazırlandı:

  1- Atay, O. Bir Bilim Adamının Romanı, İletişim Yayıncılık

  2 -Ayverdi, S. Millî Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız, Kubbealtı Neşriyat

  3-Bal, M. A. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Meşhurların Okul Anıları, Pegem Akademi Yayınları

  4- Başgil A. F. Gençlerle Başbaşa, Yağmur Yayınları

  5- Brockman, J. Meraklı Zihinler: Bir Çocuk Nasıl Bir Bilim İnsanı Olur?, TÜBİTAK Yayınları

  6- Covey, S. R. Etkili İnsanların Alışkanlığı ,Varlık Yayınları

  7- Enç, M. Bitmeyen Gece, Ötüken Neşriyat

  8- Freire, P. Ezilenlerin Pedagojisi, Ayrıntı Yayınları

  9- Gaarder, J. Sofie’nin Dünyası, Pan Yayınları

  10- Gaspıralı, İ. Eğitim Yazıları, Ötüken Neşriyat

  11- Gatto, J. T. Eğitim-Bir Kitle İmha Silahı, EDAM Yayınları

  12- Glasser, W. Başarısızlığın Olmadığı Okul, Beyaz Yayınları

  13- Goleman, D. Duygusal Zekâ, Varlık Yayınları

  14- Gulbenkian Komisyonu Sosyal Bilimleri Açın: Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor, Metis Yayınları

  15- Güntekin, R. N. Acımak, İnkılap Kitabevi

  16 -Holt, J. Çocuklar Neden Başarısız Olur?, Beyaz Yayınları

  17- Illich, I. Okulsuz Toplum, Şule Yayınları

  18- İzzetbegoviç, A. Doğu ve Batı Arasında İslam, Klasik Yayınları

  19- Kâğıtçıbaşı, Ç.& Cemalcılar, Z. Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş, Evrim Yayınları

  20- Kan, Ş. H. Mahrem Macera, Özgün Yayıncılık
  21- Kant, I. Eğitim Üzerine, İz Yayıncılık

  22- Kara, İ. & Birinci, A. Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle/Sıbyan Mektepleri, Dergâh Yayınları

  23- Karabekir, K. Çocuk Davamız, Yapı Kredi Yayınları

  24- Karakoç, S. Hızır’la Kırk Saat, Diriliş Yayınları

  25-Karakoç, S. Diriliş Neslinin Amentüsü, Diriliş Yayınları

  26- Khan, S. Dünya Okulu: Eğitimi Yeniden Düşünmek, Yapı Kredi Yayınları

  27- Kültür ve Turizm Bakanlığı Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü: Beş Şehirli Örnek Kişilikler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları

  28- Leitch, T. Wikipedia U: Dijital Çağda Bilgi, Otorite ve Liberal Eğitim, Hece Yayınları

  29- Louv, Richard Doğadaki Son Çocuk, Tübitak Yayınları

  30- McCourt. F. Öğretmen, Altın Kitaplar Yayınevi

  31- Moulin D. Eğitici Tolstoy, Hece Yayınları

  32- Needham, J. Doğunun Bilgisi Batının Bilimi, MAB

  33- Özdenören, R. Kafa Karıştıran Kelimeler, İz Yayıncılık

  34- Özemre, A. Y. Galatasarayı Mekteb-i Sultani’sinde Sekiz Yılım, Kubbealtı Akademi Yayınları

  35- Pennac, D. Okul Sıkıntısı, Can Yayınları

  36- Petrov, G. Beyaz Zambaklar Ülkesinde,Hayat Yayınları

  37- Rancier, J. Cahil Hoca, Metis Yayınları

  38- Rousseau, J. J. Emile, Kilit Yayınevi

  39- Safa, P. Eğitim-Gençlik-Üniversite, Ötüken Neşriyat

  40- Sezgin, F. Bilim Tarihi Sohbetleri, Timaş Yayınları

  41- Strogatz, S. Arkadaşlığın Matematiği, Tübitak Yayınları

  42- Tahir, K. Bozkırdaki Çekirdek, İthaki Yayınları

  43- Topçu, N. Türkiye’nin Maarif Davası, Dergâh Yayınları

  44- Toros, H. Asya’nın Kandilleri, Hece Yayınları

  45- Zorlutuna, H. N. Benim Küçük Dostlarım, Timaş Yayınları

  Öğretmenlere önerilen 50 film şöyle:

  1. 3 Idiots

  2. 400 Darbe / The 400 Blows

  3. AmericanTeacher

  4. Arkadaşımın Evi Nerede / Khane-ye Doust Kodjast?

  5. Asyanın Kandilleri (Belgesel)

  6. Bana Güven / Lean on Me

  7. Batıya Doğru Akan Nehir (Belgesel)

  8. Bay Lazhar / Monsieur Lazhar

  9. Billy Elliot

  10. Bir Fazlası Değil / Not One Less

  11. Birinci Sınıf / The First Grader

  12. Can Dostum / Good Will Hunting

  13. Canım Öğretmenim / Monsieur Lazhar

  14. English Vinglish

  15. Etek Günü / La Journêe de la Jupe

  16. Hababam Sınıfı (1975)

  17. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1979)

  18. Hababam Sınıfı Güle Güle (1981)

  19. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1976)

  20. Hababam Sınıfı Tatilde (1978)

  21. Hababam Sınıfı Uyanıyor (1977)

  22. İki Dil Bir Bavul

  23. İmparatorlar Kulübü

  24. Kalk ve Diren / Stand and Deliver

  25. Kara Tahta / Takhtesiah (Blackboards)

  26. Kerkenez / Kes

  27. Koro / LesChoristes

  28. Kör Nokta / The Blind Side

  29. Küçük Ağacın Eğitimi / The Education of Little Tree

  30. Malcolm X

  31. Olmak ve Sahip Olmak / Être et Avoir / To Be and To Have

  32. Öğretmen / Teaching Mrs. Tingle

  33. Öğretmenim Bay Kim / My Teacher, Mr. Kim

  34. Ölü Ozanlar Derneği / Dead Poets Society

  35. Özgürlük Yazarları 36. Patch Adams

  37. Ron Clark’ın Hikâyesi / The Ron Clark Story

  38. Sessizlik / Dogani

  39. Sevgili Öğretmenim / Mr. Holland’s Opus

  40. Sevgili Öğretmenim / To Sir with Love

  41. Sınıf / EntreLesMurs (The Class)

  42. Sınıfın Önü / Front of the Class

  43. Siyah / Black

  44. Süpermen’i Beklerken / Waiting For Superman

  45. Şeytana Karşı / Ondskan-Evil

  46. Tarih Öğrencileri / The History Boys

  47. Tepetaklak Nelson / Half Nelson

  48. Tom Brown’ın Okul Günleri / Tom Brown’s Schooldays

  49. Yedek Parçalar / Spare Parts

  50. Yerdeki Yıldızlar / Taare Zameen
 • Zeki Velidi Togan'ın 1969 yılında Cengiz Han'ı anlattığı notları içeren bir kitap. Toplam 66 sayfadan oluşuyor. Kitapta sırasıyla;

  Giriş,
  Çengiz İmparatorluğu'nun Kurulmasının Temelleri,
  Ticaret Yolları,
  İç Asya'da Doğu- Batı İstikametindeki Yolları,
  Çengiz ve Evladı Tarihimiz Kaynaklarına Dair,
  Çengiz'in Soyu ve Kendisine Yakın Kabileler,
  Çengiz'in İlk Mücadeleleri,
  Çengiz'in Merkitlerle ve Camuka ile Mücadelesi,
  Çengiz'in "Han" Olması,
  Çengiz Devleti'nde Yazı,
  Çengiz'in Fetihleri

  bölümleri mevcuttur. Togan, Cengiz Han'la ilgili malumat verirken çeşitli kaynaklardan örneklere de yer vermiş, şüpheli bulduğu bilgilerin gerekçelerini de kaynaklarıyla açıklamıştır.

  Kitapta en çok dikkatimi çeken konular " Çengiz'in Soyu ve Kendisine Yakın Kabileler"den itibaren kitabın sonuna kadar olan kısımlardır. Bu kısımlar Cengiz Han'ın mücadeleleri, devlet yapısı, yazı- konuşma dili, hanlığı döneminde karşılaştığı zorluklar, imparatorluğunu genişlettiği dönemde kabileleri nasıl kendine tabii ettiği ile ilgili bilgiler içermektedir. Son bölümler oldukça hareketli geçmektedir. Kitabı okurken haritalardan yararlanarak Cengiz Han'ın nüfuz ettiği alanları daha iyi anlamaya çalıştım. Bunların dışında kitapta Cengiz Han'ın ordu düzeni, posta teşkilatı, toplumda kadının rolü, İslam ve Müslümanlara bakış açısını ortaya koyan satırlar da bulabilirsiniz. Kitapta silik ve yazım yanlışları olan yerler mevcut. Bu nedenle okurken oldukça zorlandım. Ancak bu durum, eserin değerinden bir şey eksiltmiyor. Okurken başlarda zorlansam da kitap benim için su gibi akıp geçti. Keyifle, merakla okudum. Kitabı alıntılarken e-kitap olmasından mütevellit, kopyala yapıştır yaptım. Yalnız kelimelerin bazı kısımlarını sayfada göründüğünden farklı kopyaladı. Alıntıların düzeltmelerini yazım yanlışlarını ortadan kaldırarak -orijinaline de sadık kalarak- yapmaya çalıştım. Kusurumuz varsa affola diyelim. Okumayı düşünenlere tavsiye eder, keyifle okumalar dilerim.