• 318 syf.
  ·6 günde·Beğendi·8/10·
  Okumadan, kitapla ilgili hiçbir detay görmek istemeyenler için belki biraz spoiler içerebilir :)

  Doğu bizi çağırıyor; tarihi, ilimi, bilimi ve tarihte yerini almış tüm bilge insanlarıyla.
  Bu kitabı bu kadar beklemiş olmanın çok büyük haksızlık olduğuna ve büyük bir okur kitlesinin de aynı fikirde olduğuna eminim artık.
  Kitabı okurken şunları düşünmeden geçemedim. Keşke çok kapsamlı bir tarih bilgim olsaydı ve bu tarihsel kahramanlara ve yer yer kurgusal olay örgüsüne bilgece bir bakış açısıyla bakabilseydim. Tarih kitaplarından zaten bildiğim Selçuklu sultanlarının, Nizamülmülk'ün, Ömer Hayyam'ın, Hasan Sabbah'ın, Alamut Kalesi'nin, İran'ın çeşitli şehirlerinin vb. böyle bir hikayede buluşması ve özelleştirilmesi, bir bakıma bu düşüncemi doğruladı. Ama kitabı kapattığımda sonuçta tek bir şey kalıyor aklımda, en başta yazdığım gibi, "Doğu bizi çağırıyor."
  Kitap, Ömer Hayyam ve Rubaiyat'ı ile buluşan iki ayrı hikayeyi ele alıyor. İlk iki bölümde; Ömer Hayyam'ın Rubaiyat'ı yazma süreci, Nizamülmülk ve Hasan Sabbah'la tanışması ve bu iki insanın birbiriyle olan mücadelesi, Hasan Sabbah'ın Alamut Kalesi ve bir döneme korku salan tarikatı, Hayyam üzerinden İran şehirleri, dönemin önemli kişileri ve tarihi hakkındaki olaylar, son olarak da yangında Rubaiyat'ın yok olup gittiği düşüncesinden bahsediliyor.
  Diğer iki bölümde; Amerikalı Benjamin O. Lesage'ın Ömer Hayyam Rubaiyat'ını bulmak için İran'a olan yolculuğu, bu yolculuklar sonucu kendisinin de dahil olduğu İran'ın meşrutiyet savaşı, Hayyam Rubaiyat'ı sonucu doğan bir aşk ve son olarak kitabın asırlar süren bu hikayesinin 1912'de Titanic gemisinin batmasıyla son bulması anlatılıyor.
  Kitapla ilgili yapabileceğim en yüzeysel anlatımı yaptım sanıyorum. Umarım bu anlatım; kitabı okuyup Ömer Hayyam'ı, Hasan Sabbah'ı, Nizamülmülk'ü, bu çerçevede geçen tarihi kişilikleri ve olayları, en önemlisi Doğu'yu, onun ilim ve bilim adamlarını, köklü tarihini araştırmanıza ve belki de bu medeniyetleri gidip görmenize vesile olur.
  Bu kitap sadece Doğu ve Ömer Hayyam'la ilgili kurgusal bir kaynak. Belki ilgi duyup ciddi çalışmalar yapılmış tarih kitaplarını okuyabilirsiniz. Kitapta bahsedilen Ömer Hayyam rubailerini de mutlaka okumanızı tavsiye ederim.
  Herkese keyifli okumalar :)
 • Namusluyla namussuz
  Paltosu bir batman gelirmiş Deli Halit Paşa’nın
  Katlayıp attığında adam da devirirmiş.
  Paltosu tılsımlıymış söylence olmuş.
  Kurşunlar girer de çıkamazlarmış
  Şamanca bir gösteri olarak silkince paltosunu
  Onlarca yenik kurşun yerlere saçılırmış.

  Deli Halit Paşa’da çifte tabanca
  “Namuslu” dediği sağa takılı
  Düşmana karşı kullanır savaş kurallarınca.
  Bir de “namussuz” var sol tarafında
  Onun namlusundan çıkan mermiler
  Temize havale eder
  Vatanı namus bilmeyen namussuzları

  Çok korkulup, çok sevilen kumandan
  Nerede görev aldı nerde adı duyuldu
  Ora zil-düzen.
  O yaman Yemen
  Adını kuşağından bildiği uzak Trablus
  Dört dağ içindeki eşkıya Dersim
  Üç fena yıkım: Erzincan, Bayburt, Erzurum…
  Kafkas’ın kapısı Batum
  Ahımız Ahıska, vahımız Ahılkelek

  Ya Ardahan?
  Sarıkamış bozgununu yaşadığımız yılda biricik utku
  Ardahan’ın dağlarında
  Mareşal Kış’ı da, Mareşal Rus’u da yenmişti Deli Halit

  Dört dağ içinde eşkıya Dersim demiştik yukarıda
  Onun eşkıyalığı Deli Halit’e sökmez
  Deli deliyi görünce değneğini saklar
  Bir bu…
  Bir de Deli Halit der ki:
  “Bölge Türklüğünü devlet yöneticilerinin bilmeyişi
  Bozmuştur Dersim’de işi”
  O yapmaz o hatayı Türklük damarından girer Dersim’e
  Bu damar yüreği de etkiler elbet
  Hem korkulan hem sevilen bu dik ve düz adam
  İkna eder Cumhuriyet devrinin baş isyancısı Seyit Rıza’yı
  Yanına alıp sefer eyler Ruslara karşı.

  O günlerden bir anı anlatılır dilden dile
  Kemah Boğazındadır Deli Halit Ovacık Zaza Milisleriyle
  Fırat’ı karşıya geçecekler, önlerinde bir köprü
  Sudan geçin diye emir verir delice
  Aşiret reislerinden biri bilmez ki
  Dağların da dili vardır ve yalnızca kahramanlar sökerler dağca dilini
  “Yahu deli bu adam, köprü dururken keyf için suya vuruyor bizi” der
  Der demez de mermiyi yer
  Deli Halit, bir eşeği sürdürür hemen köprüye
  Bir patlama, eşek berhava
  Zaza Milisler anlarlar o canından olan reislerinin eşekliğini ya
  “Kumandan sağ ol bizi kurtardın, biz seni anlamamışız
  Ne ki kan girmiştir araya, biz artık seninle olabilmeyiz
  Hedef göster biz gidelim öz başımıza” demekten de geri durmazlar.
  Hedef öyle mi? Şu tepeyi dönün karşınıza çıkacak düşman
  Onlar önde Deli Halit arkalarından
  Varırlar o karartıların yanına
  “Yahu bu da ne bunlar senin askerlerin Paşa
  Bunların üstüne mi sürmektesin bizi?”
  “Hele yaklaşın iyi bakın, niye kıpırdamıyorlar ki?”
  Yaa sahi yahu, bu Deli’nin yine var bir bildiği
  Var ya… Onlar cephede donakalmış Türk Askerleridir
  Ve onların içinde sizin aşiretten de bir hayli yiğit var bakar mısınız?
  Var ya… Varmış…
  “Kumandan biz seni tam anladık, çözdük
  Boş adam değilmişsin
  Yeniden emrine girdik
  Tartışılmazsın
  Ne dersen odur artık”

  Deli Halit’le beni Kop Dağı tanıştırdı
  Memleketimden giderken
  Orada duydum namını ilkin.
  1916 yılında Kop Savunması Komutanı...
  O savunma ki
  Mareşal Fevzi Çakmak’a
  “Başarılmış bir Plevne’dir “ dedirten.
  O savunma ki
  Rus Orduları Başkomutanı General Yudeniç’e
  “Haziran ayında İstanbul’dayız” sözünü yedirten.
  Bir avuç Bayburtlu milis
  Ve ordu birliklerimiz
  Beş buçuk ay öyle bir tutmuştu ki Kop Geçidini
  250 bin kişilik Rus Ordusu mıhlanıp kalıvermişti.

  Mütareke, Domuz Etinden Daha da Haramdır Türk’e
  “Vurun”lar “durun” a dönene
  Yani Mütarekeye kadar hep buralarda Deli Halit.
  Mütareke...
  Mirasçıdan esirgenen tereke.
  Mirasçıdan esirgenip paylaşılacak müstevlilerce.
  Anadolu pay edilecektir bu mütareke ahkâmınca.
  Bir İngiliz torpidosu Karadeniz’de...
  Bütün komutanlar alınıp
  Kop ve Zigana yoluyla bu torpidoda toplanacaklar
  Oradan da İstanbul
  Askersiz asker olacaklar hepsi.
  İngilizler Tortum’a 3. Tümen Komutanı Deli Halit için geldiler
  “Siz” dediler “İstanbul’a gideceksiniz.”
  “Peki giderim” dedi.
  “Ama hemen” deyince
  Deliliği tuttu hem de pek fena:
  “Söz verip hiç uymadınız
  Şimdi de verdiğim asker sözünü sanki hiç duymadınız
  Söz dedikse tamam, ileri gitmeyiniz.
  Yoksa ben ileri gidiveririm
  Önümü de asla alamazsınız”
  İngilizler ürktüler Halit’in hiddetinden
  Bırakıp onu Oltu’ya yürüdüler.

  Mondros gibi hakça olmayan onursuz bir mütareke
  Domuz etinden daha da haramdır Türk’e
  Bel verdi diyorlar devlet
  Bu yaygın kanaat
  Bir genel kabulleniş.
  O bel verdiyse halk el ele verecek
  Savaşı, ülkeyi, devleti yitiren İttihat Terakki’nin
  Yenilmez ve yılmaz özü Teşkilat-ı Mahsusa
  Ve onun bağlısı, beratlısı
  3.Tümen Kumandanı Miralay Halit
  Böyle düşünmektedir.
  Düşüldüğü yerden kalkılacak
  İçimize sinmeyen bu acı olgu
  Bu kötü durum
  Yine milletin bağrına sığınılarak
  Yeni bir istenç ve kararlılıkla
  Düzeltilecek.
  3-5 Ocak 1919
  I.Ardahan Kongresi
  Teşkilat-ı Mahsusa’nın teşkilatçılığı
  Ve Deli Halit’in yöredeki ağırlığı sayesinde toplanabilmiş
  Başkanı Deli Halit
  İttihatçıların önde gidenleri ön sıralardalar
  Ebülhindili Cafer Bey’in solunda üç doktor var
  Hakkı Cenap, Fuat Sabit, Abidin.
  Solunda üç fedai: Filibeli Hilmi, Arif ve Rasim Beyler
  Bir deli rüzgâr çıktı bu kongreden
  Tipi-Boran oldu Ardahan Yaylası’nda
  Mütarekenin hiçbir kararı uygulanamaz
  Bir zamanlar harp tazminatı olarak Ruslara verilen Evliye-i Selase’yi
  Brest-Litovskt’an sonra
  Silahla almakla kalmadık
  Halk oylamaları yaptık
  Lekesiz, gölgesiz, şeksiz…
  Şimdi bu üç ili kansız, savaşsız
  Geri verecekmişiz.
  “Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana” diyen Ozan
  Aha şurada yatar
  Verirsek ahı tutar.
  Boğazlar boğazımız, limanlar gümanımız
  Verilemez! Verilemez! Verilemez!
  Silah teslim etmek de ne?
  Yeni silahlar girmeli ordumuzun envanterine.

  İki gün sonra ikincisi olacaktır bu kongrenin
  Daha bildirimlerimiz var
  Bizi hükmen yenik sayan o zihniyete.
  Kararlar önemli ve iddialıdır yine
  Divan Başkanı Halit Bey açıklıyor:
  Söz yaylım ateş, sözcükler mermi.
  Cenubî Garbî Kafkas Cumhuriyeti Hükümet kurulacaktır
  İngilizler oyun peşindedirler
  Ne Gürcü sokulacak topraklarımıza ne de Ermeni
  Halka silah dağıtmak birinci ödevimiz.
  Trabzon’da yayınlanan İkbal, İstikbal
  Batum’da yayımlanan Sada-yı Millet
  Ve Erzurum’da çıkacak olan Albayrak gazeteleri
  İkbalimiz, istikbalimiz, milletin sadası ve albayrağımız için
  Desteklenecek, okunacak, okutturulacak.

  Karargâhı Narman’dadır Halit Bey’in
  Narman’ı Ermeni’den kurtaran komitacı
  Keğanılı Mahmut Çavuş’un başıbozuk takımı
  Ve Ebülhindili Cafer Bey’in müfrezesi
  Kuvay-ı Milliye’nin ilk nüvesi
  “Biz buradayız, varız, belayız” diyorlar
  Ekliyorlar: “Belasını arayan gelsin de bizi bulsun”

  Ne ki, İngilizlere kök söktürüp pösteki saydıran
  Cenubî Garbî Kafkas Cumhuriyeti Hükümetinin
  Bakıldı icabına
  Tutuklayıp Hükümet Erkânını
  Malta’ya sürdüler İngilizler.
  Kars nere Malta nere…
  (Dış İşleri Bakanı Fahrettin Bey dışında
  Fahrettin Bey, çok esaret görmüştü, onlar mı kefaret oldu ne
  Erzurum’da idi de kurtuluverdi Malta sürgünlüğünden)

  Yılanlar yenilirler
  Direnci kırılanlar yılanlar yenilirler
  Deli Halit bunu en iyi bilenlerdendir
  Yılmaz
  Türk Şura Hükümeti oluşturur Oltu’da
  Narman’daki vurucu gücü
  Bu hükümetin arkasındadır.
  İstanbul’dakilerin mütarekeperestliği yüzünden
  Yeniden elden çıkan evliye-i selasemizden
  Başlayan Türk göçlerini durdurur sağgörüsüyle.
  Günü geldiğinde geri alınacaktır öngörüsüyle

  Erzurum’daki 15. Kolordu Kumandanlığına
  İttihatçılardan yıllardır uzak duran
  Karabekir Paşa’yı atadılar İstanbul’dakiler
  Tembihli, koşullu ve de kuşkulu olarak.
  Teşkilat-ı Mahsusa’ya mahsus bilgilerse
  Kurtuluş adına bir şeyler yapmak üzre
  Görevlendirildiği yönündeydi
  Mustafa Kemal Paşa ile de görüşmüşler gelmeden önce

  Geldi ya
  Adı ittihatçıya çıkanlara yüz vermiyor Karabekir
  3.Tümen Kumandanı Halit Bey başında geliyor bunların
  Görüşüyorlar Karabekir’le
  Bakış farklı, tespit ayrı, çözümler ve yöntemler karşıt
  Dahası… Git diyor Halit Bey’e git buralardan
  Trabzon’a Tümen Kumandanı yaptım seni
  Gelgelelim salık vermem oraya da gitmeni
  İngilizlerin kara listesinin en başındasın
  Bayburt’a git, gözden uzak ol, orada bekle hele.

  Varıyor Bayburt’a Deli Halit
  Bir telgraf çekiyor Kara Kâzım Paşa’ya
  Talimat istiyor.
  Karabekir onunla muhabereyi de uygun görmüyor
  İngilizleri ve Saray’ı ürkütmemek
  Güvence vermek gerek
  Halit Bey onu doğrudan aramamalı
  Rüştü Bey, Küçük Kâzım Bey ve Süleyman Necati Beyler eliyle
  Dolaylı görüşülmeli…
  İnce siyaset gütmektedir aklınca.
  İttihatçıları kızağa çekerek koruyacakmış.
  Aldı Halit Bey, buna karşı, bakalım neler dedi:
  Gönderme
  Dolambaçtan gönderme
  Emir gönder açıkça
  İmaların gönderme

  Çok geçmeden Mustafa Kemal Paşa geldi Erzurum’a
  Muttali oldu oradaki duruma.
  Kongre çalışmaları sürerken
  Haber saldı Bayburt’a
  “Azim ve namusundan emin olduğu”
  Halit Bey sevinçle çıktı yola.
  Trablusgarp savaşından beri tanışırlardı.
  Şimdi yeni ahval ve şeraiti görüşmeliler
  Halit Bey’in durumunu Nutuk’ta şöylece anlatır Gâzi:
  “Bayburt’ta bir gizli tümen kumandanı gibiydi Halit.
  Onu gizlendiği yerden çıkarmak
  İki bakımdan önem arz etmekteydi
  Birincisi: İstanbul’a çağrılma buyruğuna uymamak
  Saklanmayı gerektirecek bir durum değil
  Kâzım ve Erzurum bunu bilmeli.
  İkincisi: Sahilde önemli bir nokta olan Trabzon
  Saldırıya uğrayacak olursa (ihtimal dâhilindedir)
  Halit gibi gözüpek, askerliğe vurgun
  Bir kumandan tarafından savunulmalı.”
  Mustafa Kemal Paşa bu görüşmede
  Özel görevler verdi Halit Bey’e
  Bir de özel şifre
  Karabekir’le değil doğrudan onunla haberleşmeli
  “Güvenme Karabekir’e
  İstanbul seni de istiyor beni de
  İnce siyaseti tutar, belli mi olur
  Muhafaza altında yollayıverir bizi”
  Halit Bey çıkınca Mustafa Kemal’in yanından
  Oltu’ya haber saldı
  Ebülhindili Cafer Bey on dört atlıyla derhal
  Erzurum’a doğru hareket etmelidir.
  Gece yarısı saat iki, Cafer Bey Erzurum’da
  Süleyman Necati’nin evindeki o gizli ve özel toplantıda.
  İttihatçı Küçük Kâzım ve Edip Nazım da bulunmaktalar elbet.
  Bir de ağır misafir beklemekteler.
  Saat dörde doğru yaveriyle beraber
  Mustafa Kemal Paşa girer içeri
  Gözlerinin içi gülerek der ki
  “Cafer gel alnından öpeyim seni
  Doğu’da direnişin simgesi.
  Halit’le sensin.”
  Cafer Bey’e Doğu’daki hainleri yok etme görevi verilecekti.
  -Kaç arkadaşın var Cafer?
  -On dört Paşam.
  -Yeter.
  -Paran var mı?
  -Var, sizin ihtiyacınız varsa ben takviye edeyim sizi.
  -Yok, bizim de şimdilik paramız vardır.
  Ve Mustafa Kemal sıraladı hainlerin adını.
  Harput Valisi Ali Galip ilk sıradadır
  İngiliz uşağıdır kendisi
  Silah ve cephane taşıyor İstanbul’dan
  Oradaki vatanseverleri yok etmek için
  Dersim ve Harput’ta teşkilat kurmuş
  İstanbul’a arkalanarak
  Erzurum Kongresi’ni de engellemeye uğraşıyor
  Harput ve Malatya delegelerini çevirmiş yollarından.
  -Tamam Paşam, hallederiz!
  Yaver Cevat Abbas, kırk adet Alman bombasını
  Cafer Bey’in adamlarına verdi.

  Ancak Karabekir duydu bütün bu olup bitenleri
  Doğrudan diyemedi Mustafa Kemal’e
  Hoca Raif’e açtı konuyu o da başkalarına
  Mustafa Kemal de böylece duydu
  Karabekir’le bozuşmak
  Kongre öncesinde sıkıntı yaratacaktı
  Bir mektup yazılıp bir atlı çıkarıldı
  Yol ayrı mı?
  Erek bir, yol ayrı mı?
  Yoldaşa yol olurum
  Yamukla yol ayrımı
  Diye diye geri döndü Cafer Bey.

  Trabzon Valisi Mehmet Galip Bey
  Müdafaa-i Hukuk ve Milli Mücadele aleyhine
  Halkı kışkırtmaktadır.
  Karabekir’in yasal uyarılarını ti’ye alınca bu vali bozuntusu
  Deli Halit’e havale etti onu Mustafa Kemal Paşa.
  Torul’da bir yemeğe davet ettiler bu pisboğaz valiyi
  Çağrıya uyup düştü yollara Ziganaları aştı
  Torul’da
  Deli Halit’in yetiştirdiği
  Başı kalpaklı
  Ayakları dolaklı
  Tunç çehreli milliciler
  Karşısına çıktılar
  Derdest edip bir faytona attılar
  Acele Erzurum’a postaladılar.

  Erzurum Kongresi’nde de onun deliliği iyi iş gördü
  Trabzon yolu onun elinde
  Mustafa Kemal'e karşı çıkan ve sözle ikna edilemeyen
  Trabzon delegelerini yola getirdi
  Gâhi yıldırarak
  Gâhi de çıldırarak.

  O yılın sonlarında
  Bayburt’un Hart nahiyesinde
  Bir çılgın şeyh türedi
  Millet yurdu kurtarma derdinde iken.
  “Beklenen Mehdî” diye beyannameler
  Nasihate giden müftüyü hiçe saymalar
  28. Alay Komutanı Nuri Bey’i öldürüp
  Esir almış askerlerini
  Ve daha neler neler...
  Bu uçma ve uçurma davasında olan şarlatanın üstüne
  Onu uçurması için gerekli yere
  Deli Halit’i görevlendirdi Heyet-i Temsiliye.
  1 Ocak 1920’de Mustafa Kemal Paşa’ya çektiği telgrafta
  Diyor ki Halit Bey:
  “Yalancı Peygamber, oğulları ve adamlarından birçoğu öldürülerek
  Hart teslim alınmıştır.”

  Halit Karsıalan
  Ve artık doğu harekâtı başlamak üzeredir
  Halit Bey’in Erzurum’a dönüşünü kimse engelleyemez.
  Albayrak Gazetesi onun gelişini sevinçle duyuruyor:
  “Ordumuzun namuskârlıkla temayüz eden ricalinden
  Dokuzuncu Fırka Kumandanı Halit Beyefendi
  Karargâhıyla Hasankale’ye azimet buyurmuşlardır
  Selametler temenni ederiz”

  İki Kâzım arasında bir Deli Halit
  Kara Kâzım kumandanıdır
  İttihatçı Küçük Kâzım’sa kumandasında.
  Kars’ı ve sonra tüm yurdu alan olmak
  Küçük Kâzım’la Deli Halit’in büyük emeli.

  Sarıkamış…
  1914’te girmemizle çıkmamız bir olmuştu
  1918’de çıkmamız girmemizle bir neredeyse.
  Yıl 1920... Aylardan Eylül...
  Bu kez bir daha yad’a, yağı’ya verilmemek üzre
  Geri alınacak adını Hazar ötesinden alan bu Türkmen yurdu.
  Şimdi bu yeni Sarıkamış Harekatı’nda
  Allahuekber’de olacak Deli Halit
  Onun komutasındaki süvari alayı
  Hal-hatır sora sora 1914’ün şehitlerine
  Aşacak bu yüce dağı.
  Verişan’da karargâh kuran
  Genaral Osepyan’ın üstüne yürüyecek
  Ters cephe taktiği ile çevirecek Sarıkamış’ı.
  O gün ikindi vakti topladı askerini
  Cesaret aşılayıp şunları söyledi bu yaman kahraman:
  “Asker evlatlarım
  Yarın höreleneceğiz düşman üstüne
  Ve Allah’ın inayetiyle muzaffer olacağız.
  Harekâtımızın sonuna dek
  Başınız dik olarak
  Düşmanı kovalamak
  Olmalı ereğiniz
  Çil çil altınlar serpseler yolunuza
  Eğilip almayacak çiğneyip geçeceksiniz.
  Zaferin kıratı altından yüksek
  Tadanlar bilirler bu gerçeği.
  Haydi gazamız mübarek ola!”

  Kürkçü Köyü’nden kocamış Âşık Yusuf’u çağırıyor
  Cenubi-Garbi Kafkas Cumhuriyeti Hükümeti’nin
  Sabık Hariciye Vekili Sarıkamışlı Fahrettin Bey.
  Vartanit Köyü’nün başındaki Hasan Gazi Dağı’nda
  Halit Bey’e kılavuzluk edecek.
  Korka korka geliyor
  “Bu komutan deli imiş, ya beni öldürürse?..”
  Geliyor, görüyor, azıcık konuşuyor...
  Âşık gönlüne yetiyor bu kadarı
  “Geçme yiğidin delisinden” denmiştir, vallahi doğru.
  “Âşık baba, buraları iyi bilir misin?”
  Bilmez mi?
  Düşüyor önlerine.
  Halit Bey yaya, ayağında hasıl çarık var
  Omzunda bir Alaman tüfeği.
  Öne düşen âşığın yanı başında
  Ermeni mevzileri işte şurada
  “Kumandanım sen az geri dursana
  Ne olacaksa bize olmalı
  Daha işin başında
  Askeri başsız bırakmak olmaz.”
  “Yok Baba yok, ben hep böyle giderim
  Mevzileri göster sen, gerisi Allah kerim.”

  Sarıkamış hey Sarıkamış!
  Beni sana çeken ney Sarıkamış!
  Ben sana kavuşunca kendime kavuşurum.
  29 Eylül 1920
  Haber uçtu Ankara’ya Büyük Meclis’e
  Sevinsin yaslı ülke!
  Sarıkamış
  Söke söke
  Alınmış Ermeni’den.

  Eco bir işbirlikçi.
  Ermeni’yle bir etmiş işi.
  Haberler götürüp paralar almış.
  Sarıkamış alınınca
  Eco da yaka-paça
  Deli Halit’in karşısında
  Şimdi it gibi titremektedir.
  Divik Köyü’nde divan-ı harp
  Aman diliyor Eco.
  Hep o Ermeni kumandan Mirmanov’un yüzünden
  Ondan korktuğu için yapmıştı neler yapmışsa.
  “Yaa!” dedi Halit Bey “Demek öyle...”
  “Eco, sen Deli Halit’in adını hiç işitmedin mi?”
  Yutkundu sustu Eco.
  Üstünü arattı Paşa, Eco’nun
  Koynunda bir sürü belge Rusça yazılı
  İyice çıktı mı foya.
  Suçu sabit olmuştu
  Gereği düşünüldü.
  Çukurunu kazdırdılar önce
  Paşa emir verdi Durmuş adlı erine
  “Durma Durmuş” dedi “Bas evladım tetiğe.”

  Bir ay geçti aradan
  Baykara köyündeler
  Kars istihkâmları görünüyor işte karşıda
  Gaskanlı aşireti reisi Davo Bey’i çağırttı Deli Halit
  Bir divan da burada kurulacak.
  Subatan Köyü’nden Şerif ve Kurbanî tanık.
  Subatan Köyü’nde katliam ve talan yapmış Ermeniler
  Bu köy ve Arpaçay’da yirmi köy Ermeni mezalimi görürken
  Davo Bey de onlardan olmuş.
  Ahını almış Ermeni mezalimi gören nice Kürt anasının:
  “Davo! Davo! Boyun devrüle Davo!... Kökün gele namıssız!”
  İdamına karar verildi tartışmasız.
  Yürüttüler Davo’yu önce
  “Arkaya bak!” emriyle döndü
  Mermiye gark oldu hain fırdöndü.

  Bir ay geçmiş aradan ordu görünmüş
  Kars’ın dayanacak gücü yok artık.
  Halit Bey 9’uncu Tümeni ile Sütkuledüzü’nden
  Karadağ’a doğru tırmanıyor askerleriyle.
  Ne mutlu Kars alındı!
  Yanmış yüreklere diyesen kar salındı
  Söylediğimde o günlerin filmini seyreder gibi olduğum
  Şu “Karadağ Koçaklaması”
  Ne kadar görkemli
  Ne kadar da yalındı :
  “Kars'ın kalesinde Yahnı çölünde
  Asker ilerliyor Gümrü yolunda
  Halit Paşa önde kılıç elinde
  Vurun evlatlarım Allah aşkına
  Şehit olanımız cennet köşküne”

  Cepheye Geldim, Sevgi İle Gözlerinden Öperim
  8 Aralık 1920’de bir telgrafla
  Halit’i istedi Mustafa Kemal
  Karabekir’den
  “Cüretli ve icabında kahredici olan bir arkadaşa
  İhtiyacım var.
  Halit Bey’i yanıma istiyorum”
  Karabekir’in canına minnet
  Bir deli beladan kurtulacaktır.

  Batı Cephesinde ilk görev
  Kocaeli Grup Kumandanlığı
  İzmit Servetiye’de bir mucize ve bir şanlı direniş
  Geyve’den dağ yoluyla oraya varır
  Tantaoğlu Ahmet Ağa’nın konağında kalır
  Kalır da, serdikleri yatakta yatmayı kabul etmez
  “Benim askerim şimdi aç, susuz
  Bu soğukta düşmanla çarpışmaktadır
  Girersem, bu sıcak yatak cehennem olur bana!”
  Deli Halit erdemidir işte, örnek alına!

  Sağ Cenah Grubu Kumandanıdır II. İnönü Muharebesi’nde
  12. Grup Kumandanlığı ile Afyona gönderirler.
  Kütahya ve Eskişehir savaşlarında da orada
  Öyle önemli ki görevi
  Bir çökse, bir gedik verse sol kanadı oluşturan onun grubu
  Ordumuzun güvenliği sona erecek.
  Mustafa Kemal Paşa sabah Karacahisar’dan bir telgraf gönderdi
  “Cepheye geldim, sevgiyle gözlerinden öperim” dedi.
  Bu telgraf Deli Halit’i heyecanlandırıp coşturdu
  Güvenini artırdı.
  Kurmay Başkanı Binbaşı Ziya Ekinci’ye emir yazdırıyor:
  Dinleyelim:
  “Yaz!
  Bulunduğumuz mevziler asla düşmana bırakılmaz!
  Birliğine hâkim olmalı her rütbeden komutan.
  Korkup kaçan
  Alçakların en alçağı
  Cezası
  Namussuzumun kurşunlarıyla yargısız infaz
  Her kim ki bu buyruğumu savsaklar
  Makamına, rütbesine hiç bakmam
  Tepelerim bilinsin.
  Ne diyorsam onu yaz!
  İhanetin kirini yalnızca kurşun paklar.”

  Fakat çekilmek kaçınılmaz çekileceğiz
  Yunanlı ordumuzun çekiliş yolunu kesip çevirme yapacak aklı sıra.
  Yükleniyor.
  O zaman kumandan olan
  Prens Andreas’nın emrindeki kuvvetlerle
  Eskişehir’e doğru ilerliyor Yunan.
  Ordumuz darmadağınık, yorgun ve yılgın
  Birlik mevcutları yarının altına inmiş.
  Bunlar bu halleriyle
  Hücumda kurbanlık
  Savunmada kolay av olurlar ancak.
  Bir durum muhakemesi yapar Deli Halit
  Grupların hücum taburlarını getirir bir araya
  Yeni bir savunma hattında toplar onları.
  Hücum taburları hücuma geçmeden önce
  Bir konuşma yapar askerlerine.
  Babacan yüzünde
  Kaşları kararlılık
  Gözleri korkusuzluk
  Başında kalpağı bir dilek taşı
  Sözleri de sipsivri, diyesin süngü takmış.
  Kesin utkuların ileri gözetleyicisidir
  İleriyi gösteren işaret ve şahadet parmağı
  “Asker!
  Karşınızda Prens Andrea’nın kolordusu var.
  Bu kolordu buralara
  Yunan da Anadolu’ya gelmemeliydi.
  Geldiler
  Gaflet, dalalet ve hıyanetten dolayı.
  Gelmeleri bizim suçumuz değil
  Fakat gitmezlerse suç bizim olacaktır.
  Karşınızda sizden sayıca ve silahça üstün
  Bu kolorduyu yenerseniz
  Tanrı’dan büyük ödül alacaksınız
  Tarihin de yâdında kalacaksınız
  Benimse elimde başka imkân yok.
  Keşke altın saat verebilseydim
  Altı saat istirahat yerine.
  Durum bundan ibarettir evlatlar
  Buna göre ceht edin
  Buna göre cesaret
  Buna göre fedakârlık ediniz
  Buna göre kahramanlık isterim.
  Haydi gâzânız mübarek ola!”

  Yıldırım’la Karşılaşacaksınız Ve Çok Çarpılacaksınız
  Mısırlı Prenses Kadriye Hüseyin
  Anadolu mucizesinin doğum sancılarını
  İstanbul’da algılayan bir beyin.
  Takılıyor Bekir Sami Bey’in
  Murahhaslar heyetinin ardına
  Gemiyle Samsun’a
  Yaylıyla Ankara’ya.
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa’ya
  Saygılarını sunacak.
  Savaşı uzaktan seyredenleri görmüş İstanbul’da
  Onları anlatacak.
  Savaşın seyrini bizzat O’ndan soracak.
  Sözler yeter mi ki?
  Gitmeli cephede gözüyle görmelidir.
  Bizim garp cephemiz
  Benzemez garplıların garp cephelerine
  Her an bir yeni iş, bir yeni oluş içindeyizdir.

  Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa
  Mısırlı Prenses Kadriye Hüseyin’e
  “Afyonkarahisar’da YILDIRIMLA karşılaşacaksınız
  Ve çok çarpılacaksınız” diyecektir
  Eskişehir’den yola salmadan önce.

  Yıldırım... Nâm-ı diğer Deli Halit
  Büyük bir binada kabul eder onları
  Tanışır söyleşirler.
  O gece Afyonkarahisar Safa Oteli’nde Prenses
  Defterine şu önemli notları düşecektir:
  “İnönü’de yaralanan sağ kolunu sağaltmakla meşguldü.
  Sağaltma yöntemi de yıldırım gibi
  Elektrikli masajın acil şifası.
  Gençlik, cesaret ve etkinlik ışıklarının
  Parladığı bu güzel yüzün
  İnançtı en başat izlenimi.
  Ne de çok anıları var
  Özel, sıra dışı, ilginç ve olağanüstüler.
  Astı da, üstü de ona
  Nihayetsiz derecede güveniyorlar.
  Askerinin hâlini de, dilini de iyi bildiğindendir ki
  Sevk ve idare karnesi pekiyi dolu.
  Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum
  Yıldırım Kumandanım.”

  Halit’in Söz Esirgemezliği ve Şaşmaz Adaleti
  Melhame-i Kübra demişti Mustafa Kemal Sakarya Savaşı’na
  Yani büyük kanlı savaş.
  Bir yüz ak çıkmışsa Melhame-i Kübra’dan
  Mahkeme-i Kübra’dan korkusu olmamalı.
  Halit Paşa da bunun bilincindedir, o güzel askeri de
  Bunu yalnızca Vehbi Hoca namındaki muhterem (!) bilmez
  Bir heyet göndermiştir Büyük Meclis
  Sakarya boylarında toplanmış ordumuzun halini anlamak için.
  Heyeti karşılayan Deli Halit’tir.
  Askerlik bile yapmamış Konya Mebusu Vehbi Hoca
  Sanır ki savaş
  Yüksek yerde kalın mindere oturup cihat nutku atmaktır.
  Der ki Deli Halit’e: “Oğlum biz sizi buralarda değil
  İzmir içinde ya da hiç olmazsa İzmir önlerinde
  Ziyaret etmek isterdik!”
  Hoca sen azar istersin azar!
  Hem öyle azar azar da değil
  Yılkıyla, dörtnala ve delice:
  “Siz ne sanıyorsunuz
  Düşman Türk ordularıyla mı dövüşüyor?
  Türk ordularının cenazesidir Yunan’a karşı koyan.
  Lakin bu cenaze cana gelecek!
  Hoca bunu sana göstereceğiz!
  Sen canına sağlık iste ve anlamadığın işlere sakın karışma!”
  Hışımla çadırı terk eder Deli Halit.
  Melhame-i Kübra gerçeğine
  Can pazarına gider.

  Can pazarında da can sıkan gelişmeler var
  Deli Halit’e rağmen
  “Dön olanlar”, kaçanlar görülüyor.
  Alın öyleyse!
  Halit’in şaşmaz adaleti bu!
  “Dön olur” deyip geçmez kötülere, Köroğlu gibi
  Bu kötü, düşmandan daha da kötü
  Onların hakkından “Namussuz” gelir.
  16. Alay komutanı Binbaşı Rahmi Apak’ı da sertçe uyarmaktadır:
  “Vursana be! Vur!”
  Rahmi Apak
  Savaş tarzını asla beğenmediği bu deli kumandan için
  Şunları yazacak:
  “Bu delinin olduğu yerde
  Çözülme ve bozgun asla yer yoktur”

  Öyle bir tokat yer ki kâfir düşman o muharebede
  “Ey Yunan Sakarya’da yediğin parpıyı unutun mu?” diye başlayan
  Türküler yakar Halit Paşa’nın kahraman gâzileri.

  Büyük Taarruzda
  Büyük Taarruz’da Kocaeli Grup Kumandanı olarak
  Yalova yakınlarında bulunuyordu.
  4 Eylül 1922’de hücum ettirdi askerlerini Beşpınar Tepesine
  Gemlik alındı 10 Eylül’de
  Sonra Mudanya
  Yalova’dan Bandırma’ya gidelim deli deli
  Bandırma önlerindeydiler 15’i akşamında.
  Kapıdağ Yarımadasında bir boğazdaydılar 17 Eylül günü tan atımında
  Sağında solunda iki düşman gemisi tutmuşlardı o boğazı sıkmaktaydılar.
  Topçu batarya komutanını yanına çağırdı Deli Halit.
  Bu bataryanın topları
  Namuslusuyla namussuzunun büyüğü gibiydiler onun gözünde.
  “Soldaki gemiyi ateş altına al hemen” diye ünledi.
  Tek top atarak hedef ayarlaması yaptı koca topçular
  Sonra tam isabetler ardı ardına.
  “Yaşa Varol” diye çığrışıyordu askerlerimiz
  Onlara katıldı Deli Halit “aşk olsun” dedi el vura vura
  Sağdakindeydi şimdi de sıra.
  Denizde iki mezar olmuştu o iki gemi
  Erdek’e girmeye yok engelimiz.

  Son Nefesinde de Askeri Düşünüyordu
  Yarası sol böğründedir Halit Paşa’nın
  İfade veriyor soğukkanlılıkla:
  “Kel Ali’yi altıma aldım
  Hergele Rauf beni vurdu...”
  Rauf dediği Rize mebusu…
  Kendilerini yere atmış kurtulmuş ötekiler
  Sebep “generaller hükümeti” tartışması ve bir kanun teklifi
  “Generaller hükümeti diyorsun
  Karşı mısın generallere?
  Askersin ama general olamadın
  Bundan mı zorun?
  Sana emir kumanda edenlere kinayeli laf atmaya utanmadın mı?
  Bursa’da Halk Fırkası adayı Emin Bey’i desteklemen
  Nurettin Paşa seçilince
  Mazbata verdirmemeye uğraşman da bundan mı yoksa?”
  “Yok” diyor Ali Çetinkaya, “Neden generallere karşı olayım?
  Sen hasta mısın Paşa?”
  Hasta mı? Deliriyor Deli Halit
  “Seni dışarıda bekliyorum” diyor
  Gelmeyince bir pusula ile düelloya davet ediyor.
  Tutuşuyor paçası Kel Ali’nin
  Kılıç Ali Bey’den medet umuyor
  “Ali Bey, düello teklifinizi aldı
  Kastı olmadığını size tekrar etmeye hazır” deyince Kılıç Ali
  Mesele kalmıyor Halit Paşa açısından da
  Bir araya gelip el sıkışıyorlar Fresko’nun barında.

  Kel Ali’ye kızıyor ya, hastadır aslında Paşa
  Makedonya dağlarında yediği bir kurşun
  Başının etini yiyor o günden beri.
  Yemeğe çağırıyor o günlerde Mustafa Kemal onu
  İkna ediyor Ankara’nın en ünlü hekimlerine görünmesi için
  “Yorgunsun Paşa yorgun
  Dinlenesin diye ben seni meclise aldım
  Gelgelelim bu çevre, bu siyaset, sana hiç yaramadı
  Gerilimden kurtulmak, sinirlerini yatıştırmak için
  Dinlenmen gerek çevre değiştirerek.
  Gel seni Avrupa’ya yollayayım
  Tedavi olman ve bana kalırsa evlenmen gerek”
  Deli Halit, söz veriyor sinirlenmemeye
  Ne ki gitmek istemiyor Avrupalara
  “Paşam sen yorulmadıkça bize yorulmak düşmez
  Şu malul gaziler yasasını çıkarmadan
  Bana dinlenmek haram”

  Acılar insafa geldi şöyle bir yoklayıp gitmekteler
  Aksilik en yeteneksiz yardımcılarını gönderiyor
  El çekmelere tembihli olaraktan…
  Allah şaşırtıyor haksızları bana yöneldiklerinde
  Vadesi geçen hiddetlerimi dün ödemiştim ilgilisine
  Seyrana çıkmışım şimdi dostluklar arasında.
  Kendi kendine teselli moral
  25 Kasım 1925 pazartesi gününe kadar…
  Subayların durumunun iyileştirilmesine dair o yasa teklifi...
  Ardahan Milletvekili Halit Karsıalan’ın
  Deli Halit Paşa olarak da rica ve ısrarlarına karşın
  Ali Çetinkaya’nın yanında oturan arkadaşlarından biri
  Ağıra satıp kendisini, imzadan kaçınmıştır bu teklifi.
  Ne ki bir süre sonra, sanki hiçbir şey olmamış gibi
  Bu kendini ağıra satıp kaprisler yapan adam
  Kendi hazırladığı bir teklifi Paşa’ya getirmiştir
  İmzasını istemektedir nispet yaparcasına.
  Sövüyor ve kovuyor
  Gelgelelim hırsını alamıyor.
  Gururuna yedirememiştir Deli Halit bütün bu olanları
  İki dolu boşaltmalıdır bu delidolu
  Vurmalıdır âleme ibret için haddini bilmezleri.
  Silah seslerini Meclisteki locasından duymuştur Mustafa Kemal
  Muhafızı İsmail Hakkı Tekçe’yi yollamıştır bakması için.
  Tekçe bu makama Halit Paşa’nın tavsiyesiyle gelmiştir
  O’nu çok sevenlerdendir.

  Harbiye’de Bir Harbi Adam
  Deli Halit’in ülke hayrına olan büyük deliliklerinin hayranı
  Harbi bir Harbiyeli…
  Tanışıyorlar… Deli Halit’in de kanı ona pek ısınmıştır
  Bu ısınma ve hayranlıktan dolayıdır ki
  Onu vuran kurşunlar
  Kahramanları ve kahramanlığı şiire en iyi döken
  Hüseyin Nihal’in yüreğinde onulmaz sızı.
  Bakmıyor konum ve rütbesine
  Yıkıyor sıradüzenini askeriyenin
  “Kel Ali’nin keli çürüsün, eli kurusun”
  Diyor uluorta ve de Atsız’ca tondan.
  Atıyorlar Harbiye’den
  Sebep Kel Ali’ye açık ve sert tepkileri.
  Gerekçeye “Gerçek Kahraman Deli Halit Paşa’ya olan bağlılığı, hayranlığı ve vefası”
  Diye yazamıyorlar.
  Arap kökenli bir subaya selam vermeme oluyor o sudan sebep.

  Askerdi Son Sözü
  Derhal hastaneye kaldırıyorlar Deli Halit Paşa’yı
  Operatör istiyor Atatürk’ten Tekçe aracılığıyla
  İstanbul’dan operatör getirtiliyor alelacele.
  Gelgelelim cephelerde dokuz kurşunun yere seremediği
  Koca Deli Halit Paşa’yı
  Onuncu kurşun yere serdiği gibi
  Zatürre de olmuştur yattığı yerde
  Tedaviye cevap vermemektedir.

  “Levazım reisini çağırın bana!
  Neden verilmedi askerin kışlık elbisesi?!
  Yemekler niye bozuk?”
  Bunları sayıklıyordu o son günlerinde.
  Son nefesini verirken de “Asker”di son sözcüğü.

  Milli Mücadele’nin Esas Duruşu
  Destanımız burada bitiyor.
  “Her söz ölür şair sözü yaşlanır dünya ile birlikte”
  Demiştik bir şiirimizde.
  Dilerim bu destanımın sözleri de
  Ölmeyen şair sözlerinden ola.
  Ululayalım şimdi destanımızın bahadırını:
  Varın gidin Kars Kalesi’ne
  Harekât emirlerini duyarsınız hırçın yayla rüzgârlarından.
  Sakarya boylarında bir marştır o, bir kahramanlık türküsü
  Milli Mücadele’nin esas duruşu onun öykülerinde saklı

  Ulemaya soralım ulemaya!
  Din ulemamız
  Mekkeli Halit Bin Velid’i de iyi incelesinler
  Eyüplü Deli Halit Paşamızı da…
  Bir komutan, bir insan ve Müslüman olarak.
  Ve kitabın ortasından desinler Tanrı aşkına
  Serdengeçtiliğin esrikliğinde
  Hangi Halit’in mertebesi daha yüksek?
  Hangisi geçer özveri yarışında?
  Deli mi, Mekkeli mi?
  Hangi Halit ganimet düşünde ve peşindedir
  Hangisi aldırışsız dünya malına karşı?
  Hangi Halit, vahşet ve dehşet simgesi
  Hangi Halit, yalnızca savaş kaçkınlarına acımasız

  Sen Kurtuluş Savaşımızın
  Göğüs kabartan öykülerine daldıransın
  Türk’ün büyük işlerini ve düşlerini ayaklandıransın
  Destan kahraman ister, kahraman destan
  Destandır kahramanların tek mutluluğu
  Kabul buyur, mutlu ol, bu destanımızla
 • 260 syf.
  ·4 günde·Beğendi·10/10
  Yazmak istiyorum, güzel bir kitabın bıraktığı izler görünsün diye. En iyi ne zaman anlatılır bir kitap? Okuyup bitirince hemen mi, yoksa ateşin altı fazla açık kalmışsa biraz demlenmesi için beklemek mi lazım? Ben sıcağı sıcağına yazmak istedim.

  Kitabın verdiği hisleri aktarmak, yazarın dünyasına tanıklık etmek ve daha çok kişinin okumasını teşvik etmek için bir yerden başlamak gerekir mutlaka. Bu yöntemin nasıl olacağı bir tercih meselesi. Örneğin bir hikâyeyi öne çıkarabiliriz istersek, okuru da içine katmak için. Nazan Bekiroğlu gibi masalsı bir anlatımdan veya İskender Pala misali aşkın ön planda olduğu bir tarihi romandan bahsedebiliriz. Mademki iki farklı dönem anlatılıyor, bugüne ait dünya sızısıyla başlarız Ayfer Tunç gibi. Fakat sızıyı ondan ödünç almış diyemeyiz, çünkü Ayfer Tunç doğmadan önce yazılmış bir kitap bu. Yedi peçenin her birini kaldıracak cesaretiniz varsa daha derinlere götüreceğiz sizi. Hem bugünün dünya ağrısından bahsedeceğiz, hem de görkemli bir imparatorluğun serhatlerde talihinin ters döndüğü günlere gideceğiz.

  Sahi sizin peçe var mı yüzünüzde! Eminim maske vardır virüsten korunmak için. Ama bizim bahsettiğimiz o değil! Hani çok az arkadaşınızın bildiği, bazen onların da bilmediği, belki sizin bile bilmediğiniz maskeler. Her birinin çıkması için önemli dönüm noktaları olan. “İmtihan” dediğimiz, “meğer tanıyamamışım” dediğimiz anlardan bahsediyorum. Sizi bir an şaşırtan, sonra hayata başka türlü bakmanızı sağlayan, uyuduğunuz tatlı anları bölen sevimsiz zamanlar bunlar. Kendinizi fildişi kulelerde görmeyin hemen, sadece etrafınızda olan kötülükler değil bahsetmek istediğim, size getirmek istiyorum sözü!

  Aynaya baktığınızda yüzünüz görünüyor mu, uzaktan belli oluyor mu alnınızdaki çizgiler? Her bir peçeyi kaldırdığımızda ne çıkacağına dair rahat mı içiniz? Peçe demişsek hepsi aynı renk, aynı kumaştan değil. Bizim hikâyemizde “korkaklık peçesi”, “insafsızlık peçesi”, “cimrilik peçesi”, “gaflet peçesi” var. N95 maskesiyle karıştırmayınız lütfen, onlar daha ileri düzeyde tavsiye ediliyor. Hani sizin bazı davranışlarınızın altında yatan peçeler var ya, onları düşünecek cesaretiniz var mı, sahi kaç katlı onlar! Bu kadar da özel bir konu sizi ilgilendirmez diye bir peçe daha örtersiniz belki de. Benim tavsiyem; yediden fazla olmasın, üç katlı olanla bile zor nefes alınıyor, benden söylemesi :)

  Ah Sinan! Nasıl bir peçeyse bu, takılıp kaldım orda, daha bir sürü şey var söylememiz gereken. İki ayrı dönemden bahsetmemiz lazım öncelikle. Biri şimdiki zaman ki; Ayfer Tunç gibi dünya ağrısından gidebiliriz. Sadece bu şekilde anlatılsa da kuvvetli bir hikâye olurdu. Fakat benim daha çok ilgimi çeken yönü; hikâyemiz Viyana kapısı önlerine kadar gidince, tarihe olan ilgimle ayrı bir bütünlük kazanmış olması. Ben son dönem tarih okumalarımı daha çok Halil İnalcık-İlber Ortaylı ekseninde yaptım. Özellikle de Halil İnalcık Hocanın 4 ciltlik Devlet-i Aliyye serisini yöntem olarak çok değerli buluyorum. Ama aklımın bir köşesinde, (her iki hocanın da Kırım asıllı olmasından dolayı) bütün buhran dönemlerinde “hep Kırımlılar mı bizi kurtarmış” diye bir soru işareti duruyordu. Burada Makedonya göçmeni bir yazar gözüyle; serhatlerde, kale ve palangalarda uzun süren var olma mücadelesinde hep bir Kırım hanının varlığına şahit olmak benim içim önemliydi.

  Viyana kuşatması başarılı olsa tarih bugün nasıl yazılırdı ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa bu tarihin neresinde olurdu, bu apayrı bir konudur. Ama kuşatma öncesi dönem ve buradaki mücadeleyi bu romanın içinde görmekten memnun olduğumu söyleyebilirim.

  Bunun dışında, anlatımdaki akıcılık ve ahenkle birlikte ritim konusuna dikkat çekmek isterim. Şöyle ki;
  Biraz önce bahsetmiş olduğum kahramanımızın yüzünden peçenin birer birer kalkması,
  Belli aralıklarla yapılan “Ağlama,uyu” vurgusu,
  Yine okuyucuyu sıkmayacak aralıklarla Kerem ile Aslı’ya yapılan vurgular,
  Ve anlatıma mola verilir gibi, kulağımıza gelen türküler, efsaneler vb. unsurlar anlatıma bir akıcılık katıyor ve her iki hikayenin de canlı kalmasını sağlıyor.

  Üzerinde durmak istediğim diğer bir konu ise, Doğu-Batı medeniyetlerinin karşılaştırılmasıdır. Peyami Safa kitaplarında sıkça rastladığımız, kısaca Doğu ve Batı şeklinde adlandırabileceğimiz iki farklı yoldan bahsediyorum. Peyami Safa’da ve Tanzimat yazarlarında karakterler bu iki yoldan birini seçer ve bu iki yoldan biri iyi, diğeri kötüdür. Burada ise bir deneme kitabı ağırlığında ve büyük bir hacimle anlatılabilecek bir orta yol üzerinde duruyor yazarımız. Şark ve Garbın kuvvetli ve zayıf yönlerinin olduğundan bahsederek bunlardan sadece birinin alınmasının medeniyet yönüyle kusurlu olacağını anlatıyor. Yunan medeniyetinde bu iki ayrı kaynağın iyi kullanıldığından ve bu iki kaynağa en kolay uyum sağlayabilecek bir Türk olgusundan bahsetmesini ayrıca dikkate değer buldum.

  Bu iki ayrı dönemin anlatıldığı zaman geçişlerinin, yazılmış farklı hikâyeler üzerinden yapılmasını akıcılığın bozulmaması ve geçişlerde kopukluk olmaması açısından başarılı buldum.

  Tarih ve medeniyetten bahsediliyor diye kitabın sıkıcı olduğunun zannedilmesini istemem kesinlikle. Son zamanlarda okuduklarım arasında okuma zevki yüksek, edebi yönü ve derinliği en dikkat çekici kitaplardan biri olduğunu vurgulamak istiyorum. Kitabın ana ekseni olan Ciğerdelen Palangasının Estargon kalesinin karşısında olduğunu hatırlattıktan sonra adının aşkı çağrıştırmasının kitaba ne kadar uygun düştüğünü söylemeye gerek var mı? Veremin aşkla beraber anıldığı bir dönemde Ciğerdelen Palangasının içindekilerle beraber yanması başka nasıl izah edilir ki! Hele gözlerin böyle anlatıldığı bir kitapta…
  “Bir çift can yakıcı ela göz kâinatla benim arama girdi” diyen bir kitapta…
  #71953907

  Kubbealtı yayınlarından daha önce Samiha Ayverdi’nin kitaplarını okumuş, üslubunu, nezaketini ve kültürel birikimini dikkate değer bulmuştum. Kitap vesilesiyle arkadaş olduklarını öğrendim ve üsluplarının ne kadar birbirlerine yakın olduğunu görünce şaşırdım. Yazarla geç tanıştığım için olacak ondan bahsetmeyi de sona bırakmışız. Kitapta aşkı anlatırken erkeği yüceltip körü körüne peşine gittiği sanılmasın. Yazar, kadına ait sorunlar ve psikoloji ağırlıklı yazılarıyla ön plana çıkmaktadır. Avrupada felsefe üzerine doktora yapmış bir isim Safiye Erol. Bunu hikâyenin derinleştiği anlarda fark edebiliyorsunuz.

  Son olarak söylemek istediğim, kitapta her ne kadar tarih, medeniyet, savaş ve mücadele varsa da, aslolan aşktır. Bu aşk iki farklı dönemde farklı kaynaklardan beslense de, isim benzerlikleri gibi sizi aynı yola çıkaracaktır.

  Yazar kitabın son satırlarında orta kata çağırıyor bizi. Son paragrafta yine bir yürek sızısı, demek ki çok da değişmiyor dünya. Sızı hep duruyor olmalı aynı yerde.

  Takın maskelerinizi, içinize attıklarınız dışardan görünmesin…
 • 360 syf.
  ·8 günde·Beğendi·8/10
  İnceleme, Atilla Özkırımlı'nın 1979 yılında kitap hakkında yazmış olduğu "Bir Sürgün Üzerine" adlı incelemesi esas alınarak hazırlanmıştır.

  Bir Sürgün gerek tek başına, gerekse Yakup Kadri'nin romanlarını oluşturduğu bütün İçinde önemli bir yer tutar. Meşrutiyetin gerçekleşmesinde önemlice payları olan Jön Türkler, bunların Paris'teki yaşayışları ve eylemleri romanın çatısını oluşturur. Doktor Hikmet'i Marsilya'ya götüren gemi 25 Temmuz 1904'te İzmir'den kalkar. Paris'e geçen Dr. Hikmet orada bir yıl kalacak, Paris'teki ittihatçılarla tanışacaktır. Ama Yakup Kadri, Doktor Hikmet'in serüvenini anlatırken 1904-1905 tarihlerini vermesine karşın daha geniş bir zaman dilimine yayılır. Romanın içeriği ile ilgili kimi belirleyici ayrıntıları bu yıllar içinde olmuş gibi aktarır.

  Sözgelimi romanın ikinci kişilerinden Ragıp Bey Paris'teki ittihatçıların çekişmelerini, bölünmelerini somutlamk için İttihat ve Terakki'nin 1902 Paris kongresi'nden söz eder: "Geçenlerde sözümona bir Jön Türk Konferansı yapalım dediler. Ağızlarına yüzlerine bulaştırdılar. Az kalsın tokat tokada yumruk yumruğa gelecektiler. Neymiş o? Sen Prens Sabahattin Bey taraftarymışsın, ben Ahmet Rıza Bey taraftarıymışım. A Efendim, aramızda hiç de vatan, millet taraftarı olan yok mu? Her gün vatan millet diye hant hant ötersiniz, vatan, millet yolundaki fedakarlığınızı, feragatinizi ne vakit göstereceksiniz? Şimdiden yer kavgası. Günün birinde bunlar bir de işbaşına gelirlerse tasavvur edin artık siz bir kere curcunayı..."

  Başka bölümlerde ise 1905 sınırı da aşılarak sonraki olaylara değinilir. Daha Doktor Hikmet'in kaçışı sırasında Pire limanında karşılaştığı Jön Türk neşriyat acentası Cemal'in kendisine verdiği gazetelerden "Terakki"yi Prens Sabahattin Paris'te 1906'da çıkarmıştır. Sanki romancı kahramanını Paris'te uğrayacağı düş kırıklıklarına hazırlıyor gibidir.

  Burada dikkat edilmesi gereken nokta Yakup Kadri'nin, Jön Türkler'den söz ederken hep eleştirel bir tutumu benimsemiş olmasıdır. Bu tutum yukarıdaki alıntıda görüldüğü gibi, salt Jön Türkler arasındaki çıkar çekişmelerinden, siyasal görüş ayrılıklarından kaynaklanmaz. Romanın başkişisi Doktor Hikmet, Samipaşazade Sezai dışında hemen hepsini ideolojik açıdan yetersiz, bilgisi sınırlı, kavrama yeteneğinden yoksun kişiler olarak görür .Jön Türkler'in bu hareketlerini "gözü kapalı bir Avrupa medeniyeti hayranlığı ve bu medeniyete dair kalıplaşmış birtakım kanaatler" olarak yorumlar.
  Bu yargı bizi Roma'nın ana sorunsalına getirir. Çünkü Doktor Hikmet'in hayranlığı, Paris'e geldiği günden başlayarak yalnız sarsılmakla kalmamış, yerini yeni bir arayışa bırakarak bir düşünce bunalımına düşmesine, dolayısıyla bireysel mutsuzluğa sürüklenmesine yol açmıştır. Genelde Tanzimat'tan sonra Türk aydınının yaşadığı, Batılılaşma hareketinin ürünü olan ikiliktir bunun nedeni. Dr. Hikmet belli bir bilinç düzeyine ulaşamadığı için düşünsel bir birleşime varamayan, Batı'ya hayran ama Doğu'dan da kopamamış Osmanlı aydınının çıkmazıdır. Bu çıkmazın bireyin benliğinde yarattığı çatışma ise Batıcı aydının dramını hazırlayacaktır. İşte Bir Sürgün'de, Doktor Hikmet'in kişiliğinde sergilenen de bu dramdır.

  Romanın başında bir bira bardağından arta kalmış su çemberi içinde dönüp duran karıncayla Doktor Hikmet'in hayatı arasında kurulan bağlantı söz konusu dramın ilk ipuçlarını verir. Sürgün olarak bulunduğu İzmir'deki dünyasının kutupları sınırlı ve belirlidir. Evi ve işyeri dışında Doktor Hikmet'in zamanını geçirdiği yerler yabancıların devam ettiği bir kahve ve birahane ile yine yabancı yayınların satıldığı bir kitapçıdır. Bu çemberden çıkış, yıllardır gönlünde bir yüksek emel gibi taşıdığı, gizli niyetini kurduğu düşün gerçekleşmesiyle olasıdır. Kaçmak, düşlerinin Paris'ine gitmek tek çözümdür. Böylece Doktor Hikmet'in kaçma gerekçesinin temelde siyasal bir nedene dayanmadığını görürüz. Gerçi bir sürgündür, özgürlük istemektedir; ama ne sürgünlüğü siyasal bir eylemin sonucudur ne de özgürlüğü isteyişi siyasal bir amacın ürünü. Giderek sürgünlüğün nedenini bile açık seçik bilmez. Kurtulmak istediği, Kordon'un sidik ve çürük meyve kokan loş kaldırımları, Krmeraltı'nın pis, sünepe görünümü, kısacası onu boğan çevre, yaşadığı ortamdır.

  Ama Paris'e ayak bastığı an onu bir düş kırıklığı beklemektedir. Gerçekle hayal, edebiyatla hayat arasındaki ilişkiyi kuramamanın, gerçekliği somut olarak, yaşayarak değil soyut bir biçimde kavramının sonucudur bu. Çevresi ile ilişkileri en aza indirilmiş, arkadaşsız yalnız geçen çocukluk ve gençlik yıllarının yarattığı İçine kapanık bir kişiliğin, hayatla karşılaşınca ürkmesi, umutsuzluğa, karamsarlığa kapılması ise doğaldır. Kaçış, içinde yaşanılan ortamdan bir kurtuluş olarak görülmüşse, düşlere sığınılmışsa amaca ulaşıldığı an bir başka kaçış başlayacaktır ister istemez. Düşle gerçeğin çatışmasıdır buna yol açan ama kaçılacak yer de kalmamıştır artık. Asıl kısır döngü de budur. Aşılamadığı an çözülme başlayacak, hayattan kopulacak, ölüme doğru bir tırmanış kaçınılmaz olacaktır.

  Doktor Hikmet'in serüveni de bu çizgiyi izler. Düşlerinin Paris'ini bulamayışı, Jön Türkler'in sığlığı ve belirli bir ideolojiye tutunamama, kadınlarla ilişkilerinde acemiliğin yanı sıra duygusallıktan kurtulamayış, parasız kalınca sevdiği kızın kendisini terk etmesi yıkıma götürür onu. Görünürde Doktor Hikmet'in dramıdır bu. Ama daha önce de söylediğim gibi, temelde bir dönemin, bu dönemde yetişen bir kuşağın öyküsüdür. Koşulları, düşünsel çabaları, arayışları ve eylemleriyle çıkış yolunu bulmaya çalışan ama yanlış teşhis koyduğu için amaçta da yanılan ve böylece kendini olumsuzlayan bir kuşağın öyküsü. Bu nedenle bir sürgünü salt Dr. Hikmet kişiliği ile tanıdığımız bir Osmanlı aydınının ruhsal yıkımının anlatımı olarak almak ya da otobiyografik özellikler taşıyan bir yapıt olarak görmek yanlış olacaktır. Üstelik romanın sanatı açısından eksikleri, kusurları varsa, bu yine Bir Sürgün'de bulabileceğimiz nedenlerden ötürüdür. İçeriğinin günümüz açısından önemi ise, bizi, Türkiyeli olamayan Osmanlı aydınının bugüne de sarkan temel yanılgısını düşünmeye çağırıyor olmasıdır.
 • 368 syf.
  ·Puan vermedi
  Aliya İzzetbegoviç denince aklıma gelenler;
  -Cenaze törenindeki rahmet.
  - Askerlerinin kabirleri arasında bulunan sade kabri.Ve,
  -“Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.”
  -“Ben Avrupa`ya giderken kafam önümde eğik gitmiyorum. Çünkü çocuk, kadın ve ihtiyar öldürmedik. Çünkü hiçbir kutsal yere saldırmadık. Oysa onlar bunların tamamını yaptı. Hem de Batı`nın gözü önünde; Batı medeniyeti adına.”
  -“Hiç kimse intikam peşinde koşmamalı, sadece adaleti aramalıdır. Çünkü intikam sonu olmayan kötülüklerin de kapısını açar. Geçmişi unutmayın ama onunla da yaşamayın.”
  -“Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.” sözleri...
  İlk gençlik yıllarından itibaren özellikle 2. Dünya Savaşı yıllarında özün özünü aradığı nihayetinde kendisini Evlad-ı Fatihan olarak tanımladığı yola taliplisini çağırıyor.
 • 416 syf.
  ·5 günde·10/10
  “Eğer insan, gökten gelecek bir işaretle, kendi kendinin üstüne sıçramağa muvaffak olsaydı, o emir şöyle bir şey olurdu: Arş, kendini aş!” diyor Peyami Safa.

  Ve ekliyor:
  “Bu yıkılışın sırrını bul, kendini çöz, içini ayıkla, şuurundan utanan ve ruhunun izbelerinde kaçacak delik arayan suçlu hislerini yakala, getir.''

  Bütün roman boyunca da bu fikri bize yerleştirmek için elinden geleni yapıyor. Böyle bir roman hangi ruh halindeyken yazılır ve nasıl tecrübe gerektirir, insan düşünmeden edemiyor.

  Açıkçası lisedeki olgunluktan uzak okuma serüvenimden edindiğim eksik tecrübelerle, Peyami Safa eserlerinin sıkıcı ve boğucu olduğu önyargısı vardı hep zihnimde. Ona haksızlık ettiğim ve kendisini bu kadar geç idrak ettiğim için utandığımı söylemeliyim. Ama bir taraftan da her kitabın bir zamanı olduğuna inanmıyor değilim.

  Yalnızız; dönemin içinde bulunduğu kaosu, buhranı ve dönem insanının zavallılığını gözler önüne sererken, isabetli psikolojik tahlillerle okuyucusunu mest eden güzel bir roman. Başarılı tahlillerin yanında, sonlara doğru polisiye romanları aratmayacak hareketliliğe de sahip bir eser. Sürükleyici bir film izliyor gibi bir solukta okunuyor 416 sayfa.

  Romanı; toplumun ahlak kurallarının kabullenemeyeceği korkunç bir şüphe ile başlatan yazar, daha ilk sayfalardan kitaba karşı merak uyandırıyor. Ancak esas olay örgüsü, birbirine giderek yabancılaşan ve sonunda kalabalıklar içinde yalnız kalan bireyler üzerine kurulu. Aynı ev içinde yaşayan dört farklı karakterin yaşamlarından kesitler sunuyor bize yazar. Ruhsal ve psikolojik tahlillerle somutlaştırdığı karakterlerin, toplumsal hayattaki yaşamlarını gözler önüne seriyor. Besim, Mefaret ve Renginaz üzerinden komik ve neşeli diyaloglarla da karşılaştırıyor bizi. Samim karakterinin gözünden insanları tanıma sanatını da öğretiyor. Bu karakterin kurduğu Simeranya adlı düşsel bir ülkeye götürüyor. Mutlu insanların yaşadığı, bedenlerin ve zihinlerin köleleştirilemediği bir ülke olan Simeranya’ya. Samim’in yaşadığı dönemin karmaşaları, çarpıklığı ve yalanlarından kaçmak için kullandığı hayali bir sığınaktır burası aynı zamanda. Peyami Safa’nın Samim üzerinden bireysel ve toplumsal sorunlara getirdiği çözümler; eğitimde, ekonomide sunduğu yeni fikirler için kurduğu bir ütopya.

  İnsan denilen sosyal mahlukun, büyük kalabalıklar ortasında kendi iç dünyasında şifasız bir yalnızlığa mahkum olduğunu söylüyor Peyami Safa. Hepimiz yalnızız diyor. Ve aslında yalnızlığa itilişimizi romanlaştırıyor. Romandaki karakterleri de çeşitli sebeplerle yalnızlığa itilmiş radikal insanlardan seçiyor. Samim, Besim, Selmin, Meral, Ferhunde, Necile, Renginaz Kalfa.. Her biri çeşitli sebeplerle yalnızlık kurbanı insanlar. Yazar bu karakterlerin iç çekişmeleriyle, insanın varoluşsal gerçekliğini ve çelişkilerini gözler önüne seriyor. Materyalizm kıskacından kurtulmaya ve kaybettiğimiz ruhu bulmaya çağırıyor bizleri. Çağımız insanının problemlerinin temelinde materyalizmin yattığını ve tek çözümün Allah'ı bilmek olduğu tezini işliyor.
  Doğu-batı, ruh-beden gibi ikilemler üzerinde duruyor.

  Kitap, Ötüken Yayınları tarafından sadeleştirmeden yayınlanmış. Bu sebeple sahip olduğu estetik dil korunmuş. Eğer eski üsluptan hoşlanıyorsanız bütün kitabı, anlamanızı hiç de zorlaştırmayan tatlı bir sarhoşluk içinde okuyorsunuz. Ayrıca isabetli psikolojik tahliller, fark edilmeden yapılan hareketlere yüklenen derin anlamlar, karakterlerin kuruntularıyla olan mücadeleleri, zaman zaman hepimizin içinden geçirdiği bazı düşünceler ve o dönemden bu yana halen geçerliliğini koruyan bazı tespitler muazzam şekilde dile getiriliyor.

  Peyami Safa, psikoloji eğitimi almadığı halde insan ruhunu okuyabilen bir yazar. 13 yaşında okulu bırakıp iş hayatına atılmış bir insan. Ancak buna rağmen kendisini çok iyi yetiştirmiş. Dönemi analiz ederken çağın felsefi, psikolojik, tarihi birikimlerini çok iyi anlamış ve bizlere aktarabilmiş. Oldukça başarılı bir edebiyatçı olmasının yanısıra sosyolojik ve psikolojik tahlilleriyle de hayranlık uyandırıyor. İnsan olmanın erdemleri, aşk, yalan ve değerler üzerine ince ince dokunuyor. Döneminden çok çok ileride yaşayan bir insan olduğunu düşündürüyor.

  Geç tanıştığım bu eser benim için Türk Edebiyatının en başarılı romanları arasında. İkinci defa okunacaklar listemdeki yerini ise çoktan aldı. Anlayarak Peyami Safa okumak için doğru bir başlangıç mı bilmiyorum, ancak ben diğer kitapları için de müthiş bir merak duyduğumu söyleyebilirim. Halen benim gibi okumamışlar varsa, mutlaka tavsiye ederim. Kendinizden ve etrafınızdan bir şeyler bulacağınıza eminim. Keyifli okumalar dilerim.