Filistin (Ortadoğu) İçin DUÂ Ediyoruz :
Bu DUÂ'nın AMİN sayısını çoğaltalım İNŞAALLAH

*Ey RABBİM!*
*Bizler SANA gereği gibi kulluk yapamadık, üzerimize düşen görevi başaramadık.*
*Halep'te, Türkmen dağlarında, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Filistin'de, Mynmar'da, Çeçenistan'da, Yemen'de, Mısır'da, Keşmir'de, Afganistan'da, Irak'ta, Sudan'da, Bosna'da, Cezayir'de, Tunus'ta ve bir çok islam ülkesinde zulme uğrayan kardeşlerimiz var, çaresiz ve aciziz*
*Yüzümüz yok yakarmaya, yalvarmaya. Lakin Senden başka gidecek kapımız da yok.*
*Sen her şeye KADİR'sin*.
*Göster kudretini YA RABB!*
*Sen CEBBAR''sın, Sen KAHHAR'sın, kahret düşmanları YA RABB!*
*Ebreheler üzerine Ebabil kuşlarını gönderdiğin gibi, sal küffarın üzerine ebabillerini.*
*Zalimlerin kasvetli kalplerine korku sal.*
*Onları birbirlerine düşür Ya RABB!*
*Canını değil, namusunu düşünen bacılar hürmetine,*
*Öksüzlerin, yetimlerin çektikleri acılar hürmetine;*
*Hz.Nuh'u koruduğun gibi tufandan,*
*Hz.İbrahim'i kurtardığın gibi Nemruttan,*
*Hz.Yunus'u koruduğun gibi boğulmaktan,*
*Hz.Yusuf'u çıkardığın gibi kuyudan,*
*Hz.Eyyub'a şifa verdiğin gibi hastalıktan,*
*Hz.Musa'yı kurtardığın gibi Firavun'dan,*
*Hz.İsa'yı yükselttiğin gibi çarmıhtan,*
*Habibin (sav)'i koruduğun gibi müşriklerden,*
*MAZLUM'ları kurtar zalimlerden Ya RABB!*
*Sadece SANA arzediyoruz derdimizi,*
*Ölsek de biz, hıfzet ne olur milletimizi, islam alemini ve dinimizi.*
*Biz aciziz, Allah'ım sen Aziz'sin,*
*Biz çaresiziz,*
*Allah'ım çare sensin*
*Allah'ım senin herşeye gücün yeter,*
*Ne olur, kudretini göster,*
*Mazlumların ahı için,*
*Sabilerin felahı için,*
*Yaşlıların feryadı için,*
*Ne olur yardım eyle bütün mazlum ve mağdur kullarına YA RABB!!*
*Amin...Amin...Amin...*

Bana ne Filistin'den
Bana ne Gazze'den
Yaşasın Kerkük
Yaşasın Bağımsız
Doğu Türkistan.

Semrâ Sultân, bir alıntı ekledi.
10 May 01:31 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Sultan Abdülhamid, İslam Birliği (İttihad-ı İslam) siyasetini, özellikle emperyalist devletlere karşı bir koz olarak kullanmış ve bunda da büyük ölçüde başarılı olmuştur. Kendi şemsiyesi altına, yalnız sınırları dahilindeki İslam halklarını değil, aynı zamanda başka bayraklar altında yaşamak durumunda kalmış ümmet-i Muhammedi de almak için yoğun bir çaba içerisine girmiş görüyoruz onu. Faaliyetleri, Kuzey Afrika'dan Türkistan'a, Fas'tan Uzak Doğu'ya, hatta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Müslüman misyonerlerin çabalarını desteklemeye kadar uzanmış görünüyor.

Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı, Mustafa ArmağanAbdülhamid'in Kurtlarla Dansı, Mustafa Armağan
Semrâ Sultân, bir alıntı ekledi.
10 May 01:27 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Kaşgar elçisi Hoca Töre'yle birlikte yola düşen bu Osmanlı savaş timini taşıyan gemi, Süveyş Kanalı'ndan geçerek Hint Okyanusu'na açılmış ve Hindistan'ın Bombay şehrine varmış, heyet, getirdiği yardım malzemeleriyle karaya çıkmıştır. İngilizlerin önlerine çıkarttığı binbir müşkilat ve eziyeti güç bela atlattıktan sonra nihayet Kaşgar'a varmışlar ve Müslümanların sevgi gösterileri ve gözyaşları arasında şehre girmişlerdir.

Seyyid Yakup Han'ın 100 pare top atışıyla selamladığı Osmanlı yardım heyeti, bu gelişiyle Orta Asya İslam âlemine adeta yeni bir hayat aşılamıştır. Doğu Türkistan'a gönderilen ay-yıldızlı Türk bayrağı, Kaşgar semalarında dalgalanmakta, hutbe Osmanlı padişahı adına okutulmakta ve basılan paralarda Osmanlı hakimiyeti açıkça belirtilmektedir.

Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı, Mustafa ArmağanAbdülhamid'in Kurtlarla Dansı, Mustafa Armağan
Semrâ Sultân, bir alıntı ekledi.
09 May 20:33 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Yıllardan 1873, aylardan Haziran'dır. Doğu Türkistan'ı Çin istilasından kurtarmak için destansı bir mücadeleye girişen Seyyid Yakup Han, yeğeni Hoca Töre'yi İstanbul'a elçi olarak gönderir. Hoca Töre, elinde Farsça bir mektupla huzura alınır. Mektupta, Yakup Han'ın ve halkının, yeryüzündeki Müslümanların koruyucusu olan padişahın engin kanatları altına sığınmak istediklerini belirten sözleri, Abdülaziz'in duygulu dünyasında yankılanmakta gecikmemiştir. Nitekim Elçi'nin, mektubu okuduktan sonra, sözlü olarak, ülkesinin içinde bulunduğu vahim durumu anlatması ve askerî yardım talebinde bulunması üzerine Abdülaziz'in direktifiyle derhal yardım hazırlıklarına başlanmıştır.

Dünyada nerede mazlum bir halk varsa, Osmanlı'nın gönlü ve eli oradadır. Hele ki bu halk, Müslümansa.

Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı, Mustafa ArmağanAbdülhamid'in Kurtlarla Dansı, Mustafa Armağan
failimuhtar, bir alıntı ekledi.
27 Nis 19:21 · 8/10 puan

Tarih gerçeklerine ve dil özelliklerine bakılınca Karahanlı Türkçesinin, batıya göçen Uygurlar ve yazıtları bize bırakan öteki kavimlerle Doğu ve Batı Türkistan'da oturan Türklerin birlikte oluşturdukları yeni bir yazın dilini yarattığı görülür. Karahanlı Türkleri, İslamlığı kabul ederek Arap kültürüyle yakın ilişkiye girmiş, Arap yazısını benimsemiş olmakla birlikte Uygur abecesini uzunca bir süre daha kullanmışlardır.

Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını, Doğan Aksan (Sayfa 41)Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını, Doğan Aksan (Sayfa 41)
Sadık Cemre Kocak, bir alıntı ekledi.
21 Nis 10:56 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Sarı Uygurlar
Sarı Uygurlar Doğu Türkistan'ın doğusunda Kansu eyaletinin güneye doğru uzanan bozkır ve dağlık alanında yaşarlar. Kendilerine Sarig Yugur adını verirler. Vadide oturanlara "oylıg", dağlık yerlerde oturanlara "taglıg" derler. Sayıları on dört bin dolayındadır. 1982 sayımına göre Sunan Yugur bölgesinde 10.569; Minghua, Huancheng ve Dahe bölgesinde 4500 yaşadığı belirtilir. Bu topraklar Çin Halk Cumhuriyetinin Sunan başkentli eyaletinde dört ayrı etnik öbek yaşar. Bunlar Moğol, Çin, Tibet ve Sarı Uygurlar'dır. Ortak dil olarak Çinceyi kullanırlar.

Türklerin Dili, Fuat BozkurtTürklerin Dili, Fuat Bozkurt
Sadık Cemre Kocak, bir alıntı ekledi.
20 Nis 22:38 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Tarançiler
Tarançiler, ili vadisinde yaşarlar. 18. yüzyılda yaşadıkları Kaşgar, Yarkent, Aksu, Hoten, Turfan, Uş kentlerinden alınarak ili vadisine göçe zorlanmışlardır. Daha önce ise Kalmuk hanlıkları döneminde savaş tutsağı olarak bu altı kentten alınıp ili yöresine götürülmüşlerdir. Bu topraklarda ekincilik yaparlar. Doğu Türkistan Çinlilerin eline geçtikten sonra göç politikası sürdürülür. Doğu Türkistan içlerinden ili yöresine tutsak yerleştirilir. Tutsaklar yaşamları sırasında tarımla uğraşırlar. Bu nedenle "tarımcı" anlamında "Tarancı" adı ile anılırlar.

Türklerin Dili, Fuat BozkurtTürklerin Dili, Fuat Bozkurt
Sadık Cemre Kocak, bir alıntı ekledi.
20 Nis 22:33 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Yeni Uygurlar
Uygurların büyük bir bölümü Çin Halk cumhuriyetinin Özerk Uygur (Sin-Kiang Eyaleti) bölgesinde yaşarlar. Yüz ölçümü 1.800.000 km'dir. 1982 sayımına göre sayıları 5.957.112 dir. Bu sayının gerçeği yansıtmadığı; Çin'deki Uygurlar üzerinde çok korkunç bir eritme politikası uygulandığı ve Uygurların gerçek sayısının 17-20 milyon arasında olduğu söylenir. Başkent Urumçi kentidir.
Ayrıca Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen Cumhuriyetlerinde Yeni Uygurlar bulunur. Bunların sayıları 176. 276 kişi olarak bildirilir. Doğu Türkistan kolay geçit vermeyen, yüksek dağlarla çevrili bir kaleyi andırır. Kuzeyde Sayan Dağlarının güneyinden başlar. Aynı yönde Altay Dağlarını içine alarak Tanrı Dağlarına dek uzanır. Güneydoğu yönünden Cungarya üzerinden Hami ve Komul'a uzanır. Doğu’da Çin ve Moğolistan, batı ve kuzeyde Sovyetler Birliği’ne bağlı Batı Türkistan ve Afganistan, güneyde Hindistan ve Tibet ile komşudur.

Türklerin Dili, Fuat BozkurtTürklerin Dili, Fuat Bozkurt
Fatih Baybars, bir alıntı ekledi.
09 Nis 04:31 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Asya ve Uzak Doğu'ya ait tetkik gezileri ve bilgisi ile tanınmış olan fransız yazarı Robert Guillain'in yazdıklarına göre: "Sovyetler yıllardır Çin elindeki DOĞU TÜRKİSTAN'ı (Sinkiang) bölgesini ele geçirmek istiyorlar. Bu bölge Orta Asya'nın kalbidir. (Cocur de I'Asie centrale).
...
"Dünyanın bu ulaşılmaz köşesi, Atom devrinin doğuşu ile bir gizli sığınak sahası olarak yeni bir kıymet kazanmıştır."
"Çinliler de buna karşılık olarak doğu bölgelerindeki fazla nüfusu buraya yerleştirmeye çalışmakta, halka Çince öğretim yapmakta ve müslüman dinini kontrole kalkışmaktadır."

Yarınki Turan Devleti, Ömer SeyfettinYarınki Turan Devleti, Ömer Seyfettin