• Türkiye'nin Ortadoğu'nun Arap memleketleriyle münasebetlerinde belirli bir gelişme söz konusu olmamıştır. Bu memleketler, manda rejimi altında Batı sömürgeciliğine konu teşkil ettikleri için, resmî münasebetler Türkiye'nin İngiltere ve Fransa ile olan münasebetlerinin etkisi altında kalmıştır, öte yandan, Atatürk'ün hilâfete son vermesi ve din alanında yapmış olduğu reformlar bu memleketlerin fanatik çevrelerinde Türkiye'ye karşı bir antipatiye sebep olmuştur. Fakat buna karşılık, yine bu memleketlerin İngiltere ve Fransa'ya karşı bağımsızlık mücadelesini yürüten aydınları için, Türk Millî Mücadelesi ve Atatürk en kuvvetli örnek ve desteği teşkil etmiştir. Meselâ, Irak'ta 1936 Ekim'inde General Bekir Sıtkı ve Hikmet Süleyman'ın yaptıkları hükümet darbesi böyle olmuş ve bu askerî hükümet kısa ömrü içinde Türkiye ile gayet yakın münasebetler kurmuştur.
    Fahir Armaoğlu
    Sayfa 300 - Timaş Yayınları, 20. Baskı