Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
 22 Mar 16:39 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

İzmaritler ve yarı dolu çay fincanlarıyla dolu, soğuk fakat havasız
bir yatak-oturma odasında, yırtık pırtık bir sabahlığa bürünmüş
bir adam köhne bir masanın başına oturmuş, çevresini saran toz-
lu kağıt yığınlarının arasında daktilosuna yer açmaya çalışıyor.
Kağıtları atamıyor, çünkü çöp kutusu çoktan dolmuş da taşı­
yor ve ayrıca cevaplanmamış mektuplarla ödenmemiş faturalar
arasında bir yerlerde bankaya yahrmayı unuttuğuna neredeyse
emin olduğu 40 şilinlik bir çek olması muhtemel. Aynı zaman-
da, üstlerindeki adreslerin deftere eklenmesi gereken mektuplar
da var. Adres defterini kaybetmiş ve onu, hatta herhangi bir şeyi
arama düşüncesi içini şiddetli bir intihar arzusuyla dolduruyor.
Otuz beş yaşında bir adam, fakat ellisindeymiş gibi gözükü­
yor. Kel, damarları varisli ve gözlük takıyor ya da tek gözlüğü
sürekli kayıp olmasa takardı. Eğer her şey normalse de dengesiz
beslenmeden mustarip oluyor; yok eğer şanslı bir dönemindeyse
akşamdan kalma. Şimdi saat sabahın on bir buçuğu ve planına
göre iki saat önce işe koyulmuş olması gerekiyordu. Ancak, baş­
lamaya kalkmış olsaydı dahi sürekli çalan telefonun sesinden,
bebeğin ağlamasından, sokaktaki bir elektrikli kompresörün gü­
rültüsünden ve merdivenleri inip çıkan alacaklılarının ayak sesle-
rinden yılmış olacakh. Çalışması en son, ona iki el ilanı ile kırmızı
harflerle yazılmış gelir vergisi talebi getiren ikinci postacının ge-
lişiyle bölünmüştü.
(Bir Kitap Eleştirmenin İtirafları)

Kitaplar ve Sigaralar, George OrwellKitaplar ve Sigaralar, George Orwell
Elif, bir alıntı ekledi.
22 Mar 10:16

Suçluluk, utanç, korkular ve güvensizliklerle kendini yiyip bitirmiş olan ve eğer şansı yaver giderse belli belirsiz bir fiziksel duygu elde edebilen eril, yine de kafayı düzüşmeye takmış haldedir; eğer sonunda onu bekleyen dost bir kuku olduğunu bilse, bir sümük ırmağında yüzüp bir mil kusmuğun içinde burnuna kadar batmış halde yürür. Burun kıvırdığı bir kadını, mesela dişsiz bir acuzeyi düzer üstelik de bu fırsat için para öder. Niçin? Bunun cevabı fiziksel gerilimi azaltmak değildir çünkü mastürbasyon bu ihtiyacı karşılar. Benliğin tatmin edilmesi de olamaz çünkü bu da cesetleri ve bebekleri düzmeyi açıklamaz.

Tamamen benmerkezci, ilişkilenmekten, empati kurmaktan ya da özdeşleşmekten âciz olup engin, istilacı ve yaygın bir cinsellikle dolmuş olan eril, fiziksel olarak edilgendir. Kendi edilgenliğinden nefret eder, o yüzden de bunu kadınlara yansıtır ve erili etkin olarak tarif eder, sonra o olduğunu ispatlamaya (”bir Erkek olduğunu ispatlamaya”) koyulur. Bunu ispatlama çalışmalarındaki temel aracı düzmektir (Koca Çüklü Koca Erkek Koskoca Bir Malı Götürüyor). Bir hatayı ispatlamaya çalıştığı için bunu tekrar tekrar "ispat etmek" zorundadır. O yüzden düzmek, edilgen olmadığını, kadın olmadığını ispat etmek için biçare ve zoraki bir çabadır ama o edilgendir ve bir kadın olmayı ister.

Erkek Doğrama Cemiyeti Manifestosu, Valerie Solanas (Sayfa 25)Erkek Doğrama Cemiyeti Manifestosu, Valerie Solanas (Sayfa 25)

Kitaplarımın süresi dolmuş kütüphaneye gelip öğrenci kimliğimle (kitaplari getirmeden) uzatmak istedim. Ama görevli kişi ki (4 yıldır buradayım ve 4 yıldır evlilik programi izleyerek mesai saatlarini dolduran adam) bu şekilde olduğunda 5 dk uğraşması gerektiğini bu yüzden yapamayacağını ve bu yüzden de yeni kitap da alamayacağımı söyledi. 5 dk :) Okuyanların az olduğu bir ülkedeyiz maalesef ama keşke az olanı artırmak için kaliteli görevli seçseler

Sezgi, bir alıntı ekledi.
21 Mar 14:43 · İnceledi

: “Demek zaman insan yüreğinde garip olduğu kadar ciddi olan göstermelik oyunları yeniden oynuyor. Geçmiş bütün o karışık düşleri ve özlemleriyle yeniden boy gösterir; gümüş yüzeyindeki o incecik yalan cilası hiç dokunulmadan öylece kalır. Böylece insan kendini çok daha derinden anlamaya başlar, oysa gençliğinde bu kavrayıştan yoksundur. Kişi doğduğu köye uzaklardaki bir dağ geçidinden, o döneme ilişkin bütün ayrıntılar belleğinden silinmiş bir halde bakarken, orada yaşamış olmanın önemi apaçık ortaya çıkar. Köy meydanına döşenmiş olan taşlardaki yağmur suyuyla dolmuş deliğin, bir zamanlar öylesine rahatsız edici olan, şimdiyse güneş ışınlarıyla parlayan o çukurun yalnızca yalın, apaçık bir güzelliği vardır o kadar.”

Kaçak Atlar, Yukio MişimaKaçak Atlar, Yukio Mişima
Tek Umut Barış, bir alıntı ekledi.
20 Mar 22:14 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Şimdi saat, sensizliğin ertesi...
Yıldız dolmuş gökyüzü ay-aydın...
Avutulmuş çocuklar çoktan sustu.
Bir ben kaldım tenhasında gecenin,
Avutulmamış bir ben...

Gözleri İntihar Mavi, Yusuf Hayaloğlu (Sayfa 56)Gözleri İntihar Mavi, Yusuf Hayaloğlu (Sayfa 56)

Gün gelir de biterse ömür; kişi ya yaşar ya toprağa gömülür. Evet yaşar... vade dolmuş olsa bile. Kiminin dilinde bir şiir. Kiminin elinde bir kitap. Kiminin evinde bir tablo... yüreğine kazınmış bazısının, bazısının kimliğinde adın...

Okur Yazmaz, bir alıntı ekledi.
18 Mar 18:28 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Enstitünün açıldığı günlerde akraba ve tanıdık azlığı yüzünden geçirdiğim telaşın hakikaten çocukça bir şey olduğunu daha ilk ayda öğrendim. Meğer ne kadar çok hısım ve akrabam varmış. Hele mektep ve mahalle arkadaşlarımın hatırşinaslığı, vefakarlığı her türlü tahminimin üstünde idi. Namzet defterinin bana ait olan hanesi dolmuş taşmıştı. Felâket senelerimde beni o kadar sıkıntım içinde rahatsız etmemek dirayetini gösterenler şimdi bana hısım akraba sevgisi ve dostluk gibi yüksek insani meziyetlerin bende de bol bol mevcut olduğunu ispat edebilmem için lazım helen fırsatı vermekte birbirleriyle adeta göz açtırmayacak şekilde yarışa girmişlerdi.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar (Sayfa 331)Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar (Sayfa 331)

Sonra öyle dolmuş oluyorsun ki,yaralarının yoklamasını almana gerek bile kalmadan,yeni darbenin nereye geleceğini tahmin edebiliyorsun.

Teferrüç eyleyu vardım, sabahın sinleri gördüm
Karışmış kara toprağa, şu nazik tenleri gördüm


Çürümüş, toprak olmuş ten, sin içinde yatar pinhan
Boşanmış damariakmış kan, batmış kefenleri gördüm


Yıkılmış sinleri dolmuş, evleri belirsiz olmuş
Kamu endişeden kalmış, ne düşvar halleri gördüm

Yunus Emre