• Dünyadaki yaşantımız; geceyi çok lüks bir köşkte ya da mütevazı bir kervansarayda geçiren birinin yaşantısına benzer. Ne o köşkün lüksü karşısında zevkten kendimizi kaybetmeli, ne de kervansarayın tasarrufu karşısında hevesimizi kaybetmeliyiz. Çünkü her iki durumda da sadece bir gecelik misafiriz ve ömrümüzün geri kalanını, şimdiden hazırlamamız gereken bir evde geçireceğiz.
 • Modern kültür üzerine yazan kimi yazarlar,
  modernleşmeyle birlikte, ahlakın tartışıldığı
  ortak mekânların kaybolduğunu dile getiriyor.
  Ahlak kamusal alanda tartışılmadığında,
  karikatürleştirilerek medyanın sansasyonel
  haberciliğine meze yapılıyor. Ahlaksızlığı
  gözümüzün içine sokan gazete ve
  televizyonların, yeri geldiğinde nasıl ahlakçı
  kesildiklerini biliyoruz. Ahlaki söylem giderek
  zayıflıyor, zira modern dünyada sırtını
  yaslayacağı tutarlı bir dinî inanış ve gelenekler
  dizisi yok. “Ne yapmalı?” sorusu her
  zamankinden daha önemli görünüyor. Çürüyen
  ve kokuşan bir dünyada ahlakı savunmak için
  ne yapmalı?
  Bunun için öncelikle, “Hangi hikâyenin bir
  parçasıyım?” sorusuna bir cevap vermemiz
  gerekiyor. İçinde yaşadığımız toplumun
  hikâyeleri biz doğmadan önce de vardı.
  Kendimizi bu hikâyelere katacak mıyız, bireysel
  yaşantımız ile kendimizi bir parçası saydığımız
  hikâyeyi uzlaştırabilecek miyiz? Yoksa tarihe ve
  topluma sırtımızı dönüp CNN ve benzeri
  merkezlerin ürettiği hikâyelerle mi tatmin
  bulacağız? Sözcüklerin değil imgelerin anlattığı,
  katılıp zenginleştiremediğimiz, bir elden üretilip
  dünyaya sunulan öyküler mi bizi tarif edecek?
  Türkiye’nin çalışan şehirli kadınları Ally
  McBeal’le mi özdeşleşecek? Bedeni bir ahlak
  alanı olarak tartışmayı, Ahlaksız Teklif filmini
  uyarlayan bir diziyle mi yapacağız?
  Ahlak bugün Türkiye’nin en büyük meselesi.
  Acar müteahhitlerin, ulaştıkları her yerde kamu
  görevlilerini satın alarak kendilerine haksız bir
  ikbal kapısı araladığını gazetelerde okuduk.
  Kamu personelinin bir kısmının rüşvet almasının
  vakayı adiyeden sayıldığı bir ülkede, hâlâ bazı
  hayalî korkular üretenler varsa, onlar ipteki
  cambazı gösteren yankesicilerin suç ortağıdır.
  Üniversitede ahlaksızlık vardır zira bilimsel
  açıdan kısır kişiler ideolojik yaltaklanmalarla
  akademik merdiveni tırmanabilir. Siyaset ve
  ticaret, öteden beri bu ülkede ahlakın mumla
  arandığı yerler olagelmiştir. Bürokrasi, hizmet
  etmesi gereken toplumu değil, sadece zümrevî
  çıkarları gözeterek ahlaksızlığa davetiye çıkarır.
  İnsan ilişkilerinde güçlünün zayıfı ezdiği,
  paranın kirli ellerde çoğaldığı, ekranların
  laubalilikle insanları tedhiş ettiği bir ülkede,
  ahlak birinci meseledir. Çünkü ahlaki yaşantı,
  insanlığımızı tanımlayan ve dünyamızı gerçek
  kılan her şeydir.
  Ahlak, dünyamızı gerçek kılar çünkü sadece
  gerçek dünyada acı vardır. Gerçek dünyadaki
  haksızlık can yakar. Başka birisine acı
  verebileceğimin bilinci beni ahlaklı davranmaya
  iter. “Ormanları yok edersem bu ülkenin gelecek
  kuşaklarına acı vermiş olacağım” diyebilen
  insanlar ağaç katliamı yapamaz. Kendisini bu
  toprakların hikâyeleriyle emziren bir insan,
  Üsküdar meydanındaki o güzelim çeşmeye en
  vandal harflerle bir futbol takımının ismini
  yazamaz. Ahlakın ötekinin yüzünde başladığına
  inanan bir kişi, sırada bekleyen insanların önüne
  geçemez.
  Türkiye’den yakınmak yapılacakların en
  kolayı. Oysa hepimiz bir kenarından bu günah
  çemberine tutunmuş durumdayız. Koca bir ülke,
  adeta herkes birbirinin suçunu bildiği için
  kimsenin konuşmadığı bir suç şebekesi. Hepimiz
  bir merhamet yorgunluğundan mustaribiz.
  Toprağa ve insana merhamet etmeyi unutmuşuz.
  Küçücük yavruların psikopatik şiddetin yeni
  kurbanları olarak zuhur etmesi bu yüzden.
  Toprağı her zamankinden fazla kirlenmesi, insan
  ilişkilerindeki şüphe, ideolojik bezirgânlık bu
  yüzden. “Etik epistemolojiden önce gelir”
  demişti Emmanuel Levinas, “ötekinin tanınması
  ve geçerli kılınması, sorgu sual edilmesinden
  önce gelir.” “Gelin tanış olalım” demişti koca
  Yunus. Muhabbet ve merhamet yoksa, ahlak
  yoktur.
  İnsana sadakat, toprağa sadakat, gerçeğe
  sadakat. Ticari ve politik propagandanın her şeyi
  kirlettiği bir çağda, sahih ve halis olana sadakat.
  İnsanlığın kadim hikâyelerine sadakat.
  Yitirdiğimiz ahlakı bulmak için, daha iyi bir
  kılavuz var mı?
 • Belki bu dünyadaki yaşantımız için yeryüzündeki insan sayısı
  kadar farklı hikâye oluşturmak mümkün olabilir. Ancak başrolde
  kim olursa olsun yaşama bir su damlacığı olarak başlaması da yaşamının son bulmasıyla toprağın altına konması da değişmeyecektir. Yani aynı başlangıç, aynı son, farklı hikâyeler.
 • Belki bu dünyadaki yaşantımız için yeryüzündeki insan sayısı kadar farklı hikâye oluşturmak mümkün olabilir. Ancak başrolde kim olursa olsun yaşama bir su damlacığı olarak başlaması da ya şamının son bulmasıyla toprağın altına konması da değişmeyecek tir. Yani aynı başlangıç, aynı son, farklı hikâyeler...
 • Belki bu dünyadaki yaşantımız için yeryüzündeki insan sayısı kadar farklı hikâye oluşturmak mümkün olabilir. Ancak başrolde kim olursa olsun yaşama bir su damlacığı olarak başlaması da yaşamının son bulmasıyla toprağın altına konması da değişmicektir. Yani aynı başlangıç, aynı son, farklı hikâyeler.
 • Orpheosçular reforma uğramamış Bakchos tapınıcılarından daha
  ağır başlı değillerdi. Onlar için bu dünyadaki yaşantı, acı ve bıkkınlıktır.
  Sonsuz doğum ve ölüm döngüleri boyunca dönen bir çarka kapılmışız.
  Gerçek yaşantımız yıldızlarda. Bizse yeryüzüne bağlanmışız.
  Ancak, arılaşma, el yuma ve çileli bir yaşantıyla kurtuluruz bu
  çarktan. Sonunda, Tanrı'yla birleşmenin coşkunluğuna kavuşuruz.