• Değerli Dostlar Es-Selam…
  Son zamanlarda önem verdiğim konulardan biri de İslam Düşüncesi Anlamında Perspektif bir İlintiye sahip olabilmek…
  Görünen o ki İslam Düşüncesinde hali hazırda iki sorun görünmektedir;
  ilki usul, ikincisi ise makâsıd. yani “dini ilimlerin ilim üretme yöntemi” ile “dinin gayesinin anlaşılması” meseleleri.
  Ve bu bağlamda Ankara merkezli olarak kurulması düşünülen ve önemli işlere imza atacağına inandığım İslâm Düşünce Enstitüsü kurulmak üzere…
  Bu heyecan verici haberden sonra son zamanlarda hocalarımız ve birbirinden değerli dostlarım sayesinde bu doğrultuda kütüphaneme kazandırdığım ve sırasıyla okumayı düşündüğüm eserleri sizlerle paylaşmak istedim.
  Var ise tavsiyeleriniz memnun olurum:)
  Selam ve dua ile…

  HİLMİ ZİYA ÜLKEN: Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi


  NURETTİN TOPÇU: İslam ve İnsan Mevlana ve Tasavvuf
  Millet Mistikleri

  SÜLEYMAN ULUDAĞ: İslam Düşüncesinin Yapısı

  MUSTAFA KARA: Din Hayat Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler


  İHSAN FAZLIOĞLU: Kendini Bulmak
  Kendini Aramak
  Sözün Eşiğinde
  Soruların Peşinde

  İSMET ÖZEL: Taşlar Yemek Yasak

  ZİYAEDDÜN SERDAR: İslam Medeniyetinin Geleceği

  CEVDET SAİD: Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları

  ALEX HALEY: Malcom X

  SEYYİD HÜSEYİN NASR: Modern Dünyada Geleneksel İslam
  Üç Müslüman Bilge
  İslam ve Modern İnsanın Çıkmazı
  İslam Sanatı ve Maneviyatı

  İMAM GAZALİ: Düşünme ve Konuşma ve Söz Üzerine

  I.GOLDZIHER/ GUILLAUME / COULSEN/ HİCK/ WATT/MONTEIL
  ( Oryantalistlerin Gözüyle İslam )

  ANNEMARİE SCHİMMEL: Tasavvuf Notları

  MEVLÜT UYANIK: Bilginin İslamileşmesi ve Çağdaş İslam Düşüncesi

  ŞABAN ALİ DÜZGÜN: Adem’den Öncesine Dönüş
  Dini Anlama Klavuzu

  SAVAŞ Ş.BARKÇİN: Kalbin Aklı
  Medeniyet Aklı

  İBN TUFEYL: Hayy Bin Yakzan

  E.F.SCHUMACHER: Aklı Karışıklar İçin Klavuz

  LARRY COLLİNS/ DOMİNİQUE LAPIERRE: Kudüs…Ey Kudüs

  RENE GUENON: Modern Dünyanın Bunalımı