• ..Ta ki Ebu Eyyub'un bütün zamanları kuşatacak şu cümlesi unutulmasın: "Ya Resulullah! Biz de hoşlanmayız, sizin hoşlanmadığınız şeyden!"
 • Sevme kabiliyeti bize verilen en güzel lütuflardan. İnsan dünyanın ekseni ortasında, sevmek ise insanın merkezinde, gönlünde...
  Bazı bahtiyarlar var ki, nasip olmuş, sevmeyi bilmişler, tatmışlar, sevebilmeyi öğrenmişler. Et ve kemikten sıyrılıp, maddeden manaya yolculuklar yapmışlar. İdealleri on ikiden vurup, gayretlerinde bocalamamışlar. Hem kendilerini, hem de etrafındakileri -ne halde olursa olsun- huzurla yoğurmuşlar. Bedenlerinde var olsalar da, aslında yok kadar bulunmuşlar. Ana kaynaktan mayalanmış inanç ve itikatları sinelerinde mücevher gibi parlamış. Ne bahtiyar insanlarmış. Peygamberimizi görme, Ashab olma lütfuna ermişler de, 80 yaşındayken bile sahabe olmanın Allah rızasının, ümmet olmanın hakkını vermeye uğraşmışlar. Ne güzel insanlarmış. Ne güzel...
  Mihmandar...
  Resul-i Ekrem Efendimize ev sahipliğiyle geçen 7 ay.
  Kitabı dün bitirdim, yukarıdaki konularla alakalı, kitabın uzunluğu kadar düşünceler, sözler aklımda dönüp duruyor. Yani hadi bi anlat deseler susturamayacaklar beni.
  İskender Pala'nın okuduğum ilk kitabı. Konusuyla baştan 1-0 önde başlayan bir kitap olmuş. İlk bölümleri Hicret ve sonrasındaki olaylar, anlatımındaki çeşitlilik çok güzeldi. Böyle gitmesi gerekirken -diye düşünüyorum- anlatım birden macera türüne dönüverdi. Genel siyer kitaplarında okumadığım bilgiler, isimler, olaylar kurgusal olarak mı düzenlenmiş diye aklımdaki soru işaretleriyle okumaya devam ettim tabi.
  Büyük sahabiler ve sahabe evlatlarının isimleriyle süslenmeye çalışılırken biraz risk alınmış sanki. Daha önce de böyle bir kitabı, konusu olan büyük zata yakışmayacak sözleri olması nedeniyle yarım bırakmak zorunda kalmıştım.
  Ayrıca zaten hassas olan Hz Ali ve Hz. Muaviye arasındaki olayların anlatımında da bazı noktalardan dolayı sıkıntı var diyebilirim.
  Neyse, tarihimizin mihenk taşı olmasıyla iftihar ettiğimiz, İstanbul'un fethini hazırlayan bu ilk kuşatma, ana konusundan sapmadığında güzel bir anlatımla güzel bir yer bulmuş. Özlediğimiz yalın ve sadece Allah rızası için yaşanılan hayatlardan örneklerle kendi hayatlarımızın aslının nasıl olduğunu görebiliyoruz. Şimdiki lüks ve saltanatvari hayatın din kılıfıyla normalmiş gibi gösterilmesi belki de müslümanlığa yapılan en büyük zararlardan.
  İşin kötüsü de bu türden saf ve özlenilen hayatların sadece kitaplarda kalmış ve anlatılıyor olması galiba...
  Okurken Ebu Eyyûb El-Ensari Hz. nin yerinde, yanında, yakınında olmak isteyeceksiniz.
 • “İyiliğin ıslah edemediği kimseyi kötülük yola getirir.”
 • Allahın Arslanı ve Resûlullahın Dâmâdı:
  Hz.ALİ BİN EBÎ TÂLİB
  Resûlullahın Okçusu:
  Sad BİN EBU VAKKAS
  Cennetle Müjdelenenlerden:
  ZÜBEYR BİN AVVÂM
  Peygamberimizin Amcası:
  ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB
  Tefsîr âlimlerinin Şâhı:
  ABDULLAH BİN ABBÂS
  Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî:
  ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS
  Uhud şehitlerinden:
  ABDULLAH BİN CAHŞ
  Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu:
  ABDULLAH BİN HANZALA
  Resûlullahın elçilerinden:
  ABDULLAH BİN HUZÂFE
  Kur’ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî:
  ABDULLAH BİN MES’ÛD
  En çok hadîs bilen sahâbîlerden:
  ABDULLAH BİN ÖMER
  Resûlullahın şâiri:
  ABDULLAH BİN REVÂHA
  Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî:
  ABDULLAH
  BİN SELÂM
  Bedir’de babasına karşı savaşan sahâbî:
  ABDULLAH BİN SÜHEYL
  Sâhib-ül ezân:
  ABDULLAH BİN ZEYD
  Medîne’de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî:
  ABDULLAH BİN ZÜBEYR
  Âilece cömert olan sahâbî:
  ADİ BİN HÂTİM TÂİ
  Meleklerin defnettiği sahâbî:
  ÂMİR BİN FÜHEYRE
  Şehîd oğlu şehîd:
  AMMÂR BİN YÂSER
  Meşhûr Arab dâhîlerinden:
  AMR BİN ÂS
  Arıların koruduğu sahâbî:
  ÂSIM BİN SÂBİT
  Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî:
  BERÂ BİN ÂZİB
  Peygamber efendimizin müezzini:
  BİLÂL-İ HABEŞİ
  Resûlullahın sancaktarı:
  BÜREYDE BİN HASİB
  Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden:
  CÂBİR BİN ABDULLAH
  Cennete uçarak giden sahâbî:
  CA’FER-İ TAYYÂR
  Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği sahâbî:
  DIHYE-İ KELBÎ
  Peygamber efendimizin fedâisi:
  EBÛ DÜCÂNE
  Mihmândâr-ı Resûlullah:
  EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ
  En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî:
  EBÛ HÜREYRE
  Resûlullahın süvârilerinden:
  EBÛ KATÂDE
  Tevbesi ile meşhûr sahâbî:
  EBU LÜBÂBE
  Kur’ân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden:
  EBÛ MÛSEL-EŞ’ARÎ
  Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden:
  EBÛ SA’ÎD-İ HUDRÎ
  Tek başına hicret eden sahâbî:
  EBÛ SELEME
  Resulullahın fedâisi:
  EBÛ TALHÂ
  Gıfarî kâbilsenin reisî:
  EBÛ ZER GIFÂRÎ
  Kâdılık yapan sahâbîlerden:
  EBÜDDERDÂ
  Resûlullahın hizmetçisi:
  ENES BİN MÂLİK
  Evi ilk vakıf olan sahâbî:
  ERKAM BİN EBİ’L ERKAM
  Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahâbî:
  ES’AD BİN ZÜRÂRE
  Yemenli sahâbîlerden:
  FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ
  İlk Müslüman sahâbîlerden:
  HABBÂB BİN ERET
  İlk Müslüman olan sahâbîlerden:
  HÂLİD BİN SA’ÎD BİN ÂS
  Meleklerin yıkadığı sahâbî:
  HANZALA BİN EBÛ ÂMİR
  Darağacında ilk namaz kılan sahâbî:
  HUBEYB BİN ADİY
  Sevgili Peygamberimizin sırdaşı:
  HUZEYFE BİN YEMÂN
  Şehîdlerin efendisi:
  Hz.HAMZA
  Peygamber efendimizin şâirlerinden:
  KÂ’B BİN MÂLİK
  Resûlullahın süvârilerinden:
  MİKDÂD BİN ESVED
  Resûlullah efendimizin fedâîlerinden:
  MUHAMMED BİN MESLEME
  İslâmda ilk öğretmen:
  MUS’AB BİN UMEYR
  Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî:
  MU’ÂZ BİN CEBEL
  Hâşimoğullarının en yaşlısı:
  NEVFEL BİN HÂRİS
  Eshâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından:
  NU’MÂN BİN MUKARRİN
  Medîne’de ilk vefât eden muhâcir sahâbî:
  OSMAN BİN MAZ’ÛN
  Kâbe’nin hizmetinde olan sahâbî:
  OSMAN BİN TALHÂ
  Peygamber efendimizin hatîblerinden:
  SÂBİT BİN KAYS
  Ensârın en hayırlılarından:
  SA’D BİN MU’ÂZ
  Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî:
  SA’D BİN REBİ
  Kur’ân-ı kerîmi en iyi okuyanlardan:
  SÂLİM MEVLÂ EBÛ HUZEYFE
  Eshâb-ı kirâmın okçularından:
  SEHL BİN HANİF
  Medîne’de en son vefât eden sahâbî:
  SEHL BİN SA’D
  Piyâdelerin en hayırlısı:
  SELEME BİN EKVÂ
  Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî:
  SELEME BİN HİŞÂM
  Ehl-i beytten sayılan İranlı sahâbî:
  SELMÂN-I FÂRİSİ
  Resûlullahın hizmetçisi:
  SEVBÂN
  Allah yolunda malını mülkünü terkeden sahâbî:
  SÜHEYB-İ RUMİ
  Yemâme kabîlesi reisi:
  SÜMÂME BİN ÜSÂL
  Işık Saçan Sahâbî:
  TUFEYL BİN AMR
  Akabe bî’atlerinde kavminin temsilcisi olan sahâbî:
  UBÂDE BİN SÂMİT
  Eshâb-ı suffadan:
  UKBE BİN ÂMİR
  Kırâati ile meşhûr sahâbî:
  ÜBEYY BİN KÂ’B
  Resûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden:
  ÜSÂME BİN ZEYD
  Eshâb-ı kirâmın sancaktarlarından:
  ÜSEYD BİN HUDAYR
  Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî:
  VELÎD BİN VELÎD
 • Alıntılar: #28263983 #28264193 #28264635 #28264911 #28317235 #28317297 #28317520 #28481413

  "Rabbim! Sabahlara kadar uykusuz kalıp nöbet bekleyerek beni korumaya çalışan Ebû Eyyûb'u Sen de dünyada ve ahirette koru!"(Hadîs-i Şerif/Kitapta sayfa 352)

  Efendimiz(S.A.V.)'i canıyla ve malıyla misafir eden, koruyan, yardım eden, hizmet eden Eyyûb El-Ensari(ra). Peygamber Efendimiz'in(S.A.V.) övgü ve hayır dualarına mazhar olan mübarek zât.

  Peygamber Efendimiz'in müjdesine ulaşmak için;o zamanki adıyla Konstantinopolis'in fethini görüp, Ayasofya'da namaz kılma güzelliğini yaşamak için, yaşlılığını düşünmeyerek o kadar yolu aşmış ancak kuşatma sırasında hastalığından dolayı canını teslim etmiş ve vasiyeti üzere naaşı surlara yakın yere defnedilmiş.

  İskender Pala, diğer kitaplarında olduğu gibi, o harika yeteneğini kullanarak yazdığı bu kitapta, Ebu Eyyûb(ra) hikâyesini merkeze alarak, Konstantinopolis Kuşatması olayı üzerinden birçok kişiyi ve yaşadıklarını anlatmış. Bu birçok kişi ve onların yaşadıkları, yaptıkları bize farklı bakış açıları verdiği için, hem o kişileri ve zamanı anlamamıza yardımcı oluyor, hem de kitabın sürükleyiciliğine kapılıp zevkle okumamızı sağlıyor.

  Ne tam bir İslâm Tarihi kitabı, ne tam bir İstanbul Tarihi kitabı,ne tam bir roman,ne tam bir biyografi kitabı... Öyle güzel harmanlamış,öyle güzel kurgulamış ki!Yine hayran kaldım İskender Pala'ya.

  Zevkle okuyacağınızı düşünüyorum.İyi okumalar. :-)
 • "Hamedcik sen niyetini halis tut. Canı veren Rabb'im, eğer isterse toprağa değil, kara diktiğin fidandan bile sana meyve yedirir."
  İskender Pala
  Sayfa 342 - Kapı Yayınları