• Haklı olduğun mücadeleden korkma! Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli (korkusuz) derler.

  Durmaya, dinlenmeye hakkımız yok. Çünkü, zaman yok, süre az..
 • 240 syf.
  ·4 günde·Beğendi·9/10
  Birbirinden farklı 3 serinin sonuna geldim. Size Bir Sır Vereceğim, Hızır Dokunsun Dualarına ve serinin son kitabı Su Kanunu.

  Size Bir Sır Vereceğim kitabı roman şeklinde yazılmış insanları düşünmeye ve bolca araştırmaya sevk eden kişisel gelişim kitabı da diyebileceğimiz türde bir kitap olmuş. Okurken fevkalade zevk aldım. Bilgilerin ardı arkası kesilmedi. Ben Barış Manço'nun Kayaların Oğlu şiirini ve 2023'e hitaben yazıldığını bilmiyordum, Hz Osman'ın kılıcının Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osmanlı'nın kurucusu olan Osman Bey'e geçtiğini bilmiyordum. Osman Bey'in adının aslında Orhun olduğunu bilmiyordum. Şeyh Edebali yani Osman Bey'in kayınbabasının gördüğü bir rüyadan dolayı Ertuğrul Gazi'nin oğluna :"Senin ismin Osman olsun" dediğini bilmiyordum. Hz Osman'ın kılıcının Fatih Sultan Mehmet ile birlikte kutsal emanetler ile getirilmesi gerekirken Şeyh Edebali'den Osman Bey'e geçtiğini bilmiyordum. Ve en ilginci kılıçta IYI sembolünün olduğunu bilmiyordum. Hz Osman'ın kılıcını yapanın bir Türk olduğunu da bilmiyordum ben. Bu kitap setin içindeki en faydalı ve en yorucu kitap oldu. Zira bunları okuyup oturmadım. Doğruluğunu araştırdım, bulamadıklarımı sordum öğrendim. Mustafa Kaya bu kitapla izlediğimiz Diriliş Ertuğrul dizisinin ne kadar eksik olduğunu 3 sayfada açıklamış oldu binevi. Konular bunlarla sınırlı değildi tabiki. Ledün ilmi, tayyi mekan, tayyi zaman, Dehr, Kuantum fiziği, Hızır vb. etkileyici birçok konuya değinilerek mükemmel nitelikte bir eser çıkarmış yazar...

  Hızır Dokunsun Dualarına kitabına gelecek olursak tamamen Size Bir Sır Vereceğim kitabından bağımsız bir kitap. Ben Tekin'in umre yolculuğunun ve maceralarının devamını okumak isterdim. Yazar bu kitapta Besmele'nin öneminden başlamış konuya ve 90 sayfa boyunca aynı kelime ve cümleleri tekrar ederek katlanılması zor bir metin ortaya çıkarmış. Bu sayfadan sonra da Esma-ul Husna'yı konu alıp Allah'ın 99 ismini tek tek açıklamış ve nasıl dua edeceğimizden bahsetmiş. Ama tamamen aynı cümle kalıpları ile duaya devam etmiş. Bu kitabın bana kazancı da Esma-ul Husna'yı ezberlemeye başlamama vesile oluşu oldu.

  Gelelim yazarın adıyla anıldığı kitap olan Su Kanunu kitabına. 1. serinin devamı niteliğinde olduğunu hatırlatan bu kitaba yazar Su'yun bir hafızasının olduğundan bahsederek başlıyor yazılarına. Suyun mükemmeliyetini anlatırken aslında yediğimiz tüm besinlerin suyla tat bulduğunun altını çiziyor. Su'yun kokusu ve tadı yok ibaresini kabul etmiyor 'ne yiyorsanız işte Su'yun tadı kokusu odur' diyor. Kırmızı acı biber, sirke, zeytin, tahin gibi insan vücuduna yararlı besinler hakkında bilgi vererek aslında ihtiyacımız olanın bu besinlerin öz suyu olduğunu açıklıyor. Bu kitabı okuduktan sonra Su'ya bakış açınızın değişeceğini düşünüyorum. Zira yazar Su kelimesini özel bir isim gibi yazdırtmasını bildi bu kitabında. Bilmeyi ve öğrenmeyi sevenler için faydalı bir seri olduğu kanısındayım. Hayatınızda bir kere olsun bu kitabı okuyarak suyun mükemmeliyetinin farkına varmanızı umut ediyorum. Bol okumalar...
 • "Senin serhatlarda karşılaştığın düşman, hakiki düşman değildir. Senin esas düşmanın, içindeki nefsindir; sen onu terbiye etmeye bak! "
 • 288 syf.
  "Adaletle dengelenmeyen güç hızla zulme kayar."
  "Bir saat adaletle hükmetmek, altmış sene nafile ibadetten daha hayırlıdır."(Hadis-i Şerif)
  Hz. Ömer (r.a):
  Adalet mülkün temelidir, demiş. Bunlara dayanan Şeyh Edebali (Osman Gazi'nin maneviyat önderi) ise, "Her şey insan için" idrakını öne çıkaran veciz prensibini devletin temel taşı yapmıştır:
  "Oğul Osman, insanı yaşat ki, devlet yaşasın!"
  Osmanlı Devleti'nin başarı kaynağı, bu temeller üzerine inşa edilmesidir.
  Kayıtdışı Tarihimiz sizin için büyük bir sır küpünün kapağını aralıyor.
  Bu kitapla yanlış veya eksik tanıtılan şahsiyetlerle daha yakından tanışacaksınız.
  Doğrusuyla yanlışıyla tarihimizin arka planına bakmaya, geçmişimizde kalan gerçeklerle yüzleşmeye hazır mısınız?
 • Osmanlı Devleti'nde sultanlar ve veliler arasındaki yakınlık, pek çok alanda Osmanlı'yı zirve noktalara taşımıştır.
  Osmanlı Devleti, kendisine kadar gelen İslam medeniyet fikriyatının pek çok alanda fiiliyata yansımasıdır. Türklerin İslam tasavvurunun kemâle ulaştığı devirlere, isim ve eserlere zarf olmuştur. Şüphesiz bu tasavvur, tasavvuf neşesiyle yoğrulmuş ve bu yakınlık saray ile tekkeler arasında da görülmüştür. Daha doğrusu sultanlar ile veliler arasında yaşanmıştır. Çok farklı eşleşmeler, hikâyeler nakledilebilir elbette ancak bendeniz dokuz padişah ve dokuz veli ile sınırlı bir derleme yaptım. Oldukça özet bilgiler sunup merak edenler için ilerisini öğrenme adına başlıklar sunmuş oldum. Neş’e ve ibretle okunur umarım…
  1) Osman Gazi ile Şeyh Edebali
  Osmanlı Devleti’nin ilk padişahı Osman Gazi ile ilk kadısı olan Şeyh Edebali’nin tanışıklığı, âlimleri ve sufileri seven padişahın Bilecik’teki zaviyeyi sıkça ziyareti ile başlar. Bir gece bu zaviyede misafir kalan Osman Gazi’nin gördüğü rüya ile bu yakınlık daha ileri taşınır ve akrabalığa dönüşür. Âşıkpaşazade, Osmanlı Devleti’nin esrarlı müjdesini taşıyan bu rüyayı Osman Gazi’nin imamı İshak Fakih oğlu Yahşi Fakih’ten ve Şeyh Edebali’nin oğlu Mahmut Paşa’dan rivayetle zikreder. Şeyh Edebali’nin ve yolunun Osman Gazi’ye ve bütün bir Osmanlı tarihine tesirlerinin, görülen rüya etrafında hayret zarfında seyri böyle başlar.
  2) Yıldırım Bayezid ile Emir Sultan
  Buhara’dan Bursa’ya teşrif eden bir mana eridir Emir Sultan. Bir rivayete göre Yıldırım Bayezid’in kızı Hundi Hatun, gördüğü rüya üzerine kendisi ile babasının rızası olmadan evlenmiş ve bu hale kızan babası Yıldırım Bayezid Han’ın gönderdiği askerlere karşı gösterdiği keramet ve Molla Fenari’nin de uyarısı ile Yıldırım Bayezid Han’ı kendisine muhabbetle bağlamıştır. Bununla beraber Ulu Cami’de Yıldırım Bayezid’e söylediği bir söz ile kendisinin içkiye tövbesine vesile olduğu kıssası da günümüze ulaşmıştır. Şöyle ki camiyi tamam eden Sultan Bayezid bir eksiği olup olmadığını sorar Emir Sultan’a. Emir Sultan da dört yanında birer meyhane eksik deyince şaşar padişah, Allah’ın evinde ne işi olurdu meyhanenin? Emir Sultan bunun üzerine kalbin kimin evi olduğunu sorunca Sultan asıl Hak hanesi neresi hatırlar. Çelebi Mehmet’in de sevip hürmet gösterdiği ve Anadolu’da birlik ve dirlik için gayret eden Emir Sultan, 2. Murat ile İstanbul kuşatmasına katılmış ve dervişleri ile surlara hücumu başlatan olmuştur. Osmanlı padişahlarına bir velinin kılıç kuşatması merasimi de kendisi ile başlamıştır. Böylece kılıcın sembolü olacağı bir fütuhatın tılsımını kuşatmıştır Emir Sultan, Osmanlı Hanedanı’na…
  3) İkinci Murad ile Hacı Bayram-ı Veli
  Âşıkpaşazade, eserinde Rum denilen Anadolu’da zuhuru ve duasının makbul bir zat olması ile anar Hacı Bayram-ı Veli’yi. Somuncu Baba’nın müridi, 2. Murad’ın huzur bulduğu veli, Akşemsettin’in mürşididir. Hakkında yanlış sözler işitmesi sebebi ile Edirne’ye davet eder 2. Murad, Hacı Bayram-ı Veli’yi. Gelince görür ki gelen zat bir maneviyat deryası ve devletin birliği ve selameti için ilahi bir teminat simasıdır. Kendisine izzet ikram ile muamele edip dervişlerini de askerlik ve vergiden muaf tutar padişah. Buna mukabil Akşemsettin de 2. Murad’ın oğlu Fatih Sultan Mehmet’e armağanı ve emanetidir adeta Hacı Bayram-ı Veli’nin. İlk kez Anadolu’da doğup büyüyen bir velinin tesis ettiği bir tarik olan Bayramilik’in ve takipçilerinin Anadolu’yu nasıl mayaladığının anlaşılması, bu topraklardaki medeniyetin inşasının hatırasını canlandıracaktır.
  4) Fatih Sultan Mehmet ile Şeyh Ebu’l Vefa
  Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethinden sonra çok sevdiği Akşemsettin’in yanında kalmasını istese de bu isteği gerçekleşmeyip ondaki dervişlik meylinden devletin selameti için kaçan Akşemsettin’in üzüntüsünü Şeyh Vefa’nın yakınlığı ile gidermek istemiş ve onun için adıyla anılan semtte bir tekke ve çifte hamam yaptırmıştır. Lakin rivayete göre kader, sultanı yaptırdığı tekkenin kapısından içeri sokmamıştır. Devrin devlet erkânının manada devlet sahibi olan şeyhe itibarı oldukça fazla olmuş ve nice esrarlı kıssalar nakledilmiştir. Fatih Sultan Mehmet ise Şeyh Vefa ile doyasıya görüşme arzusunu ancak cenazesini şeyhin kıldırması ile giderebilmiştir. Bu cenazede Bayezid Han da hazır bulunmuş ve Şeyh Vefa ile yolunun kaderi Bayezid Han’ın saltanatı ile farklı bir seyre girmiştir.
  5) 2. Bayezid Han (Bayezid-i Velî) ile Cemalettin Halveti
  Derviş meşrep sultan 2. Bayezid Han, henüz Amasya’da vali iken tanışmıştır talihinin yıldızı mesabesinde olan Cemalettin Halveti Hz.leri ile. Çelebi Halife diye de anılan şeyh, Koca Mustafa Paşa’nın madden saltanata hazırladığı Bayezid Han’ı manen saltanata taşımıştır. Bayezid-i Veli ve Koca Mustafa Paşa’nın daveti ile İstanbul’a gelen Çelebi Halife, Halvetilik yolunu ilk kez İstanbul’a taşımış ve Sümbül Efendi’nin şeyhi olmuştur. Böylece Halveti yolunu güden erenler ile Osmanlı sultanlarının uzun sürecek münasebetlerini başlatmıştır. Yine Manisa’da Halvetilik pirlerinden olan Yiğitbaşı Veli de Bayezid-i Veli zamanında İstanbul’a davet olunmuş ve tasavvuf ehli arasındaki ihtilaflarda hakem olmuştur ki nice tâcları suya savurup ehil olmayanları ehil olanlardan ayırdığı rivayet olunur.
  6) Yavuz Sultan Selim ile Sümbül Efendi
  Yavuz Sultan Selim ile Sümbül Efendi arasındaki münasebet hayret ve ibrete şayandır. Cemal-i Halveti Hz.lerinin ardından Koca Mustafa Paşa’da irşada başlayan Sümbül Efendi ile tekkesini yıkmak üzere gelmişken tanışır Yavuz Sultan Selim. Ancak yıkılan, gönlündeki düşmanlık perdesi olur ve Sümbül Efendi’ye mest olur koca padişah. Fakat erenlerin edebi gereği padişah sözü yerine gelsin diye hiç olmazsa bacalar yıkılır yeniden inşa edilmek üzere… Yavuz Sultan Selim yaptırdığı caminin açılışında vaazı Sümbül Efendi’ye verdirir. Sümbül Efendi, yerine Merkez Efendi’yi bırakarak bir başka mana sultanı ile mülk sultanının bir araya gelişini hazırlar ve çekilir gider âlemden.
  7) Kanuni Sultan Süleyman ve Yahya Efendi
  İki sütkardeştir Sultan Süleyman ile Yahya Efendi. Biri mülke sultan olmuş diğeri ise mana âlemine. Sultan Süleyman tahta geçince yanı sıra İstanbul’a gelir Yahya Efendi. Zembilli Ali Efendi’den tamamlar tahsilini ve yıllarca müderrislik yapar. Tarikatta ise üveysi meşreptir derler. Gün gelir Beşiktaş’ta Hz. Musa ile Hz. Hızır’ın buluştuğu yerde inşa olunur dergâhı bir rüya üzerine. Yuşa aleyhisselamın kabrini keşfeden de Yahya Efendi’dir. Sultan Süleyman ile Hızır aleyhisselamı küçük bir teknede buluşturan da kendisidir. Sultan Süleyman’ın adalet terazisi olur nasihatleri ile ve bir sırlısı Beşiktaş’ın...
  8) Sultan 1. Ahmet Han ve Aziz Mahmut Hüdâyi
  Evliya Çelebi, yedi padişahın Aziz Mahmut Hüdâyi Hz.lerinin elini öptüğünü ve kendisinin yüz yetmiş bin talebesi olduğunu söyler. Hz. Hüdâyi, şeyhi Üftade Hz.lerinin duası mucibince devlet sahibi bir veli olmuştur. Yedi padişah arasında en samimi münasebet herhalde 1. Ahmet Han ve validesi ile gerçekleşir. Sultan Ahmet Camii’nin açılışında ilk hutbeyi okur Hz. Hüdâyi. Sarayda kendisinden keramet bekleyen Valide Sultan’a, kendisinin abdest havlusunu tutmasının ne denli keramet olduğunu işaret eder. Genç Osman’ı fitneden korumaya çalıştığı gibi pek çok devlet adamı kendisi ile selamet bulur. Dördüncü Murat ondan kılıç kuşanır. Nice âlim ve arif ondan feyiz alır ki Bursalı İsmail Hakkı Hz.leri onlardan biridir. Nice faziletleri olan Hz. Hüdâyi’nin menkıbe ve kerametleri daha hayatta iken dilden dile dolaşır. Sevenlerine ve ziyaretçilerine “Denizde boğulmasınlar, ahir ömürlerinde fakirlik görmesinler ve imanlarını kurtarmadıkça gitmesinler” şeklindeki duası günümüze dek kabulü ve esrarı süren bir armağandır.
  9) 2. Abdülhamit Han ve Zafir Efendi
  Pertevniyal Valide Sultan, Mahmut Nedim Paşa ve Abdülhamit Han ile münasebeti neticesinde davetle gelir İstanbul’a Şeyh Zafir Efendi. Şazili yolunun sırlı ve büyük bir velisidir. Abdülhamit Han kendisi için Ertuğrul Tekke’yi inşa ettirir, bazı Cuma selamlıklarına tekkeye gider ve bazı dini günlerde şeyhi Yıldız Sarayı’na davet eder. Şeyh Zafir Efendi de Mısır, Suriye ve Kuzey Afrika’da Osmanlı Devleti’nin selameti için nüfuzunu kullanır. O topraklardan misafirlerini tekkesinde ağırlar ve Sultan’ın hilafetine vurgu yapar eserlerinde. Vazife verilmedikçe devlet işlerine eğilmeyen hakiki bir tasavvuf büyüğüdür Şeyh Zafir Efendi.