Sümeyye K., bir alıntı ekledi.
 20 May 2016

Elçilerin Efendisi'nden Sözler
1003. Abdullah b. Amr b. As (r)'dan rivayet edildiğine göre, Nebi (s) şöyle buyurdu:
"Kur'an dostuna şöyle denecektir: 'Oku ve yüksel. Cennet'e de, dünyadaki gibi ağır ağır, üzerinde dura dura oku. Kuşkusuz senin Cennet'teki konaklama yerin, okuduğun ayetin son noktasıdır."

Riyazü's-Salihin, İmam NeveviRiyazü's-Salihin, İmam Nevevi