• Bir insan kalkıp bir taraftan Elhamdülillah biz de müslümanız , diyor ; öbür taraftan İslam'ın uygulanmasını istemiyor bununla beraber Avrupa'dan gelen rezil , inkarci ve mimsiz medeniyeti savunuyorsa bu adam ya tam cahildir ya da Müslüman görünen bir münafıktır.
  Çünkü böyleleri İslamiyet'e gerçekten inanmış olsalar , İslamiyet'in bir harfine dahi karşı çıkma hakkını kendilerine vermezler . Zaten Allah bu hakkı kimseye vermemiş .
 • Biz Kürt beyleriyiz, elhamdülillah, sizler gibi Müslümanız. Maksudumuza gelince: İslamın büyük cihadına koştuk. Davetiniz ulaşmadı, lakin duyduk. Küffara karşı bu meydanda bir muharebe verileceğini duyduk, dinimizi korumak için, yücelmesine kanımızı katmak, canımızı koymak için sizden ruhsat isteyecek değildik ya. İşte huzurunuzdayız büyük sultan, ya kazanmaya ya ölmeye geldik. Ardımızda beş bin asker var, hepsi gönüllü ve hepsi de dini için ölmeye yeminli
 • "Elhamdülillah müslümanız. Müslümanlığı istiyoruz ama müslümanlık dinini tam tanıyor muyuz? Bir müslüman grubuna ben şimdi desem ki 'şu karşımızda bir komşumuz var. Bazen penceresi açık kalıyor içeriye bakıyorum, 90 yaşında bir zat, alnı hep secdede. Ya tesbih çekiyor ya secde ediyor, ne muhterem insan' desem ağzının suyu akar, keşke bende böyle olsam der.
  Hiç demez ki bu adam cihad ediyor mu? Yooo... Öyleyse dünya imtihanını kazanamaz. Eğer İslâm namaz kılıp, oruç tutmaktan ve tesbih çekmekten ibaret olsaydı Eba Eyyüb el-Ensari Hazretleri İstanbul'da ne arıyor? Medine'den ayrılmazdı. İslâm dini cihad dinidir. Cihad, cihad, cihad... Cihad etmeyen insan dünya imtihanını kazanamaz."
 • Çaresizliğin gelip çattığı başkaları için herhangi bir, ama onun için ıstırap dolu son gecelerdi. İdam
  edileceğini anlamış, eşi Hayriye Hanım ve kardeşi Cevdet Bey’e mektup yazmıştı. Bir vasiyetname
  niteliğindeydi. Son satırlarını belki de bilmediğimiz bir gözyaşı damlası ile noktalamıştı. Kendisini ve
  çocuklarını zor durumda bıraktığı için özür diliyor, suçsuzluğunu haykırıyordu.
  İlk mektup Hayriye Hanım içindi:
  “Hayriye,
  Resmi vazifemi şimdiye kadar sadıkane surette ifa eylediğim gibi şu Ermeni işinde insani vazifemi
  elimden geldiği kadar hakkiyle yaptım. Bana isnat olunan cürümlerin hepsinden temizim. Fakat ihtiras ve
  garaz beni mahkûm eyledi.
  Beni mahvettiler. Aciz kalan ailem, biçare üç çocuk ile seni de mahvettiler. Allah intikamımı alsın.
  Suçsuzluğum sonra anlaşılacaktır. Fakat heyhat...
  Mustafa Paşa garezkâr. Cemal Bey keza, işte iki şahıs ki, bir ailenin mahvına sebep oldular. İsnat
  olunan fiillerin hiçbirinin faili değilim. Şahitlik edenlerin içinde yalnız fırka kumandan vekili doğru
  söyledi. Öbürleri hayır...
  Çocuklarım sana emanet. Terbiyelerine dikkat et. Fakir ve açsınız. Elveda.
  Zevciniz
  Nusret”
  Nusret Bey, Hayriye Hanım’a ikinci bir mektup daha yazar. Vasiyetini kardeşi Cevdet Bey’e teslim
  ettiğini, sabırlı olmasını tavsiye eder:
  “Hayriyem,
  Vasiyetnamemi biraderime verdim. Senin için cüzdanıma ayrı bir vedaname yazdım.
  Elveda karıcığım, güzel karıcığım, seni tahayyül ederek öleceğim. Müslümanız elhamdülillah. Ahirette
  buluşuruz. Allah için çocuklarımı iyi terbiye et. Sabırlı ol ve bu hale tahammül et. Kocan mücrim değil,
  masum ve şehittir. Allah zalimleri kahretsin.
  Gümüş tabakamı, saatimi ve boş cüzdanımı sana verilmek üzere Binbaşı Hamdi Bey’e verdim. O,
  biraderime verecektir.
  Borçlarımı gösteren pusulayı ağabeyime verdim. İleride müsait zamanınızda ödersiniz.
  Nusret”
  Kardeşi Cevdet Bey’e yazdığı mektup 3 Ağustos 1920 tarihini taşır. Oldukça duygusal olan
  satırlarında ailesini yalnız bırakmamasını ister ve suçsuzluğunu haykırır:
  “Kardeşim,
  Hayatımın son günlerini yaşıyorum. Hayatımda millet ve vatanıma hizmetten başka gayem yoktu. Onu
  elhamdülillah ifa ettim Masumum. Mustafa Paşa garazını bugün de gösterdi. İzzettin (kayın biraderi)
  tafsilatı ile anlatsın. Küçük çocuklarımı, zevcemi yalnız ve fakir olarak bırakıyorum. Beş gün sonra
  yiyecekleri kalmayacaktır. Allah aşkına sokaklara bırakma. Anneleri çocuklarımın terbiyesine baksın.
  İntikamımı almak için çocuklarımı ona göre terbiye ederek büyütsün. Babaları mücrim değil, şehittir.
  İşte son nefesimde hiçbir şeyden korkmayarak vicdanımdan kopup gelen şu ifadelerimi sana
  bildiriyorum. Vatanım yaşasın. Elbet bir gün gelir intikamım alınır. Masumların ahı büyüktür.
  Bir masumun kanı ile oynayan şu Mustafa Paşa’nın hain hareketleri şu dünyada acaba kendisine kar
  kalacak mı? Sabır tavsiye eder ve aileme sefalet çektirmemenizi rica ederim. Bilirim, senden başka
  kimsem yok. Elveda kardeşim, hakkınızı helal ediniz.
  Nusret”
  Nusret Bey’in son mektubunun tarihi idam edildiği tarihi taşır. Vakit Gazetesinde iki işinin idam
  edileceğini okumuştur ve birinin kendisi olduğunu anlamıştır:
  “Kardeşim Cevdet’e,
  Bugün Ağustos 1920’nin beşidir. Tam 10 aydır mevkuf bulunuyorum. Bugünkü Vakit’te ne garip bir
  havadis var. Bugünlerde iki kişinin idamından ve Kuvay-i Milliyeci’lerden birinin kurşuna dizileceğinden
  bahsediyor. Mahkemesi biten bir ben varım. Düşündüm. İkincisi ya biçare Gani-ki kardeşi geçenlerde
  idam edildi- yahut bugün mahkemesi bitecek olan Amasya tehcirinden Mutasarrıf Sırrı veya Hasan’dır.
  Metanetim yerinde, henüz bunu ihlal eder gibi bir hal hissetmiyorum. Masum ve günahsızım. Bana isnat
  edilen suçların hiçbirinin faili olmadığım için beni katleden Mustafa Paşa vesaireden Allah intikamını
  alacaktır. Vatan ve millet sağ olsun. Elbet onlar da kanun ve nizam dairesinde bu zevattan intikamımı
  alacaktır. Zamanında çocuklarımın kanını talep ve intikamımı almak için onları şimdiden o suretle terbiye
  etmesi annelerine borçtur. Kendisine söyleyiniz. Biçare anneleri... Biçare Hayriye... Ya sen? Bilmem bu
  akıbete tahammül edebilecek misin? Hastasın. Senden bu suretle ayrıldığım için teessürüm büyüktür.
  Gerek seni, gerek evlatlarımı tahayyül ettiğim gibi istirahat ettiremedim. Benim durumum sizi de sefalete
  sevk etti. Allah aşkına sabret... Arada üç sevgili çocuğumuz var. Sabret. Allah senin ve benim
  intikamımızı emin ol ki alacaktır. Namuskâr bir adamı yıkan bu adamlar cezasız kalmayacaklar.”
  5 AĞUSTOS 1920
  Tarih 5 Ağustos 1920...
  Yer Beyazıt Meydanı. Nusret Bey’in cansız bedeni darağacında sallanıyordu. Eşi Hayriye Hanım ise
  sehpada sallanan bedeninin altında haykırıyordu. Çünkü Nusret Bey’in göğsündeki idam fermanında “ırz
  düşmanlığı ve para hırsızlığı” suçları da ilave edilmişti:
  “Astılar... Hainler astılar. Ama niçin namusuna dokundular?”
  Nusret Bey, saat 10’a kadar teşhir edildikten sonra Topkapı Mezarlığına defnedilmişti. Borçlarını
  ödemesini kardeşi Cevdet Bey’e ise vasiyet etmişti ama idamın arkasından kısa bir müddet sonra
  yaşamını yitirecekti. Ağabeyinin idam edilmesi onu çok yıkmış, feci sonu bir türlü kabullenememişti.
 • • Baba!
  • Evet oğlum.
  • Dün gece uyuyamadım hiç...
  • Neden oğlum?
  • Varsayımlar kurdum,
  Düşünüp durdum.
  • Düşünmenin yararı var.
  Ama değil insanın uykusu kaçacak kadar. Herşeyin bir kararı olmalı, Her konuda olmalısın orta karar. Herşey gibi düşünmenin de, Azı karar, çoğu zarar! Filesoflar demişler ki: "însan düşünen hayvan!" Neydi uykunu kaçıran?
  - Din öğretmenimiz demişti ki derste
  Müslümanlar ölürse savaşta,
  Şehit olurmuş.
  Şehitler giderken cennete,
  Düşmanları da doğru cehenneme!
  -Öyledir elbette!
  Yaralanıp da ölmezse gazi,
  Ölürse şehit!
  • Yani Müslümansa insan,
  Ölse de kazançlı, ölmese de...
  • Ona ne şüphe!
  • Ben de bunu düşündüm dün gece.
  Iraklılar da Müslüman, Türkler de...
  • Evet oğlum, elhamdülillah...
  • Allah allah!..
  • Ne var bunda şaşacak?
  • Körfez'de savaş oldu ya,
  Türkiye'den kalkan uçaklar
  Iraklının tepesine indi.
  Türk askerleriyle Irak askerleri,
  Savaşsalar ne olacaktı?
  Hangisi şehit olup
  Gidecekti cennete?
  Iraklı mı, Türk mü?
  işte bunu düşündüm bütün gece.
  - Bu da ne demek?
  Hiçbir zaman,
  Savaşmaz iki Müslüman.
  -Ya Kuveyt'le Irak?
  Ya Irak'la Iran?
  işte hepsi de Müslüman.
  Her iki yandan
  Öldü onbinlerce insan...
  Hangisi gitti cennete*
  Hangisi cehenneme?
  - Sus! Tövbe de...
  Benim de karıştırdın kafamı. Düşün dedikse değil o kadar... Herşeyin bir sının var.
  Dedim ya, aşırısı zarar...
  • Ama merak ediyorum,
  Cennete hangisi gidecek?
  • Sus ulan eşek oğlu eşek!
  O senin cennet dediğin yer,
  İnönü stadyumu değil...
  Cennet, Allah'ın bahçesi,
  Ne başı var, ne sonu.
  Alır içine bütün Müslümanları, Yeter ki şehit olup aksın kanları.
  - Baba, ama insan...
  -Sus dedim, ulan!..
  Başlarım babanın şarap çanağından! Düşün oğlum dedik de haltettik. Boşuna mı demiş
  atalarımız: "Düşün düşün, b*ktur işin!"
 • Biz Kürt beyleriyiz, elhamdülillah, sizler gibi Müslümanız. Maksudumuza gelince: İslamın büyük cihadına koştuk. Davetiniz ulaşmadı, lakin duyduk. Küffara karşı bu meydanda bir muharebe verileceğini duyduk, dinimizi korumak için, yücelmesine kanımızı katmak, canımızı koymak için sizden ruhsat isteyecek değildik ya. İşte huzurunuzdayız büyük sultan, ya kazanmaya ya ölmeye geldik. Ardımızda beş bin asker var, hepsi gönüllü ve hepsi de dini için ölmeye yeminli
 • Bir yetim çocuğun başını okşa. O zaman, onun gözlerinde Allah'ı görürsün. Bir fakire yardım et. Onun gözlerinde Allah'ı görürsün. Bir kediye yiyecek ve su ver. Onun gözlerinde Allah'ı görürsün.