• emperyalistin eskisi, bildiğiniz üzere, az gelişmiş ülkeye el koyar, oradaki hammaddeleri ucuz tarafından kapatıp, bunlardan ürettiği mamul maddeleri aynı ülkeye pahalıya satardı. Sonraları, bu tür emperyalistlik eskidi. Mamul madde ihracı yerine sermaye ihracı yeğlenir oldu, hele elektronik devriminden sonra gelişmiş ülkeler, eski ve battal endüstrilerin çevre ülkelerinde kurulmasını özendirmeye bile başladılar, böylelikle modası geçmiş teknolojilerine de pazar bulmuş oluyorlardı.

    Öte yandan, hammadde ithali yerine, ucuz emek ithalini yeğlemeye yöneldiler, bildiğimiz yabancı işçi kullanmak usulü aldı yürüdü. Yalnız, gözden kaçırılmaması gereken önemli bir nokta var, o da şu: Eski zamanlarda olsun, yeni zamanlarda olsun, emperyalist sistem, denetimi altına aldığı ülkeye izin verdiği kadar gelişme olanağı tanır, ötesi yasaktır.