• وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

  "Ve lâ tesubbûllezîne yed’ûne min dûnillâhi fe yesubbûllâhe adven bi gayri ilm(ilmin), kezâlike zeyyennâ li kulli ummetin amelehum summe ilâ Rabbihim merciuhum fe yunebbiuhum bimâ kânû ya’melûn."

  1. Ve lâ tesubbû: Ve sövmeyin
  2. Ellezîne: onlara
  3. Yed'ûne: tapıyorlar, dua ediyorlar
  4. Min dûni Allâhi: Allah'tan başka
  5. fe yesubbû Allâhe: o taktirde, aksi halde onlar Allah'a söverler
  6. adven: düşmanlıkla, haddi aşarak
  7. bi gayri ilm: bir ilmi olmadan
  8. kezâlike: işte böyle
  9. zeyyennâ: süsledik
  10. li kulli ummetin: her ümmete, bütün ümmetlere
  11. amele-hum: onların amellerini
  12. summe: sonra
  13. İlâ Rabbi-him: Rab'lerine
  14. merciu-hum: onların dönüşleri
  15. fe yunebbiu-hum: o zaman onlara haber verecek
  16. bi-mâ: o şey(ler)i
  17. kânû: oldular
  18. ya'melûne: yapıyorlar

  "Onların, Allah’ın dışında, kulları durumundaki taptıkları, yalvardıkları şeyler konusunda yakışıksız sözler söylemeyin. Sonra onlar da, bilgisizlikleri sebebiyle sınırı aşıp Allah hakkında ileri geri konuşmasınlar.
  Böylece biz, koordineli hareket eden, yetişmiş her millete, topluluğa kendi işlerini süsleyip güzel gösterdik. Sonunda hesap vermek üzere Rableri'nin huzuruna getirilecekler. O da, işlemeye devam ettikleri amelleri, birer birer ortaya Koyarak onları hesaba Çekecektir."

  En'am Sûresi 108. Âyet / Ahmet Tekin Meâli


  "Müşriklerin Allah’dan başka taptıkları putlara sövmeyin ki, onlar cehâletle tecavüz ederek Allah’a sövmesinler. Her ümmete, böylece amellerini süslemişizdir. Sonunda dönüşleri Rableri'nedir. O vakit, kendilerine, ne yapıyor olduklarını haber Verecektir."

  En'am Sûresi 108. Âyet / Ali Fikri Yavuz Meâli


  "Allah'tan başkasına tapanlara (ve putlarına) sövmeyin; sonra onlar da bilgisizce, düşmanca Allah'a söverler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini câzip gösterdik. Sonunda dönüşleri Rableri'nedir. Artık O ne yaptıklarını kendilerine Bildirecektir."

  En'am Sûresi 108. Âyet / Diyânet Vakfı Meâli


  "Allah'tan başkasına tapanlara sövmeyiniz. Sonra onlar da bilmeksizin Allah Teâlâ'ya düşmanlıkla söverler. Öylece her ümmete amellerini tezyin etmişizdir. Sonra dönüşleri Rableri'nedir. Artık onlara ne yapar olduklarını haber Verecektir."

  En'am Sûresi 108. Âyet / Ömer Nasûhi Bilmen Meâli
 • Onların Allah’tan başka yalvardıkları tanrılarına hakaret etmeyin ki, onlar da cahillik ederek hadlerini aşıp Allah’a hakaret etmesinler. Böylece her ümmete, yaptıkları işi güzel gösterdik. Sonra dönüşleri yalnız O’na olacak ve O da yaptıklarını kendilerine bir bir bildirip karşılığını verecektir.
 • En'âm Sûresi / 108.Ayet

  (Onların) Allah’tan başka (değer verip) taptıklarına (hakaret edip) sövmeyin. Sonra (onlar da) cahillik ederek hadlerini aşıp Allah’a söverler. Biz her ümmete yaptıklarını böylece süslü (cazip) gösterdik. Sonunda onların dönüşleri yalnız Rablerinedir. O, onlara (dünyada) ne yapmakta olduklarını haber verecektir.
 • En'âm Sûresi / 108.Ayet

  (Onların) Allah’tan başka (değer verip) taptıklarına (hakaret edip) sövmeyin. Sonra (onlar da) cahillik ederek hadlerini aşıp Allah’a söverler. Biz her ümmete yaptıklarını böylece süslü (cazip) gösterdik. Sonunda onların dönüşleri yalnız Rablerinedir. O, onlara (dünyada) ne yapmakta olduklarını haber verecektir.
  [Siz mü’minler olarak onlara yalnız İslâm’ın özellik ve güzelliklerini anlatın. İlâhlaşmış put ve tapınaklarına kötü kelime ile sövmek yerine onların batıl, şirk ve küfür olduklarını uygun ifade ile söylemek ve elbette onları yermek gerekir. Yoksa onları onaylama gafletine düşmüş olunur.]