ah arab ah
❝ Evvela namaza durduk. Yanımda Enver Paşa'nın yaverlerinden biri vardı. Bir aralık önümüzden testisini omuzlamış bir Arap geçti. Benim bildiğim önünden adam geçenin namazı bozulursa da, Medine'de böyle olmadığını ve Zemzem'in Mekke'de olduğunu unutarak bu Arabın da bize zemzem getirdiğini sandım. ❞
Sayfa 62 - Pozitif YayınlarıKitabı okuyor
Cemal Paşa Boyacıkoyü'ndeki yalısındaki son günlerinden birinde: -Bir şey yapmak istiyorum, kanun karşıma çıkıyor. Kanun nedir? Ben yaptım, ben bozarım. Bu Enver'in bir sözünü hatırlatır: -Yok kanun, yap kanun! Der ve anlamayanlara izah ederdi: -Yaparım olur, bozarım olmaz!
Reklam
"Görünen odur ki, Avrupalı hemen hemen bütün devletlerin ya doğrudan doğruya yahut sömürdüğü ülkelerle ilgili olarak birbirleriyle bir meselesi vardır ve 1. Dünya Savaşına bu kozları paylaşmak üzere girmişlerdir. Bu tür düşünce ve emellerin tamamen dışında olarak, sırf hayat ve hürriyetini kurtarmak için uğraşan ve savaşa mecur olan, sadece Türkiye'dir."
Enver paşa dahi Alman zaferine yetişemeyeceğimizden korkarak bir nefeste harbe atılmış değil midir?
Sultan V. Mehmed Reşad, İttihat ve Terakki Partisi'nin desteğiyle tahta çıktığında 65 yaşındaydı. Sultan II. Abdülhamid'in padişahlığı sırasında devlet işleriyle yeterince ilgilenmemişti. Padişahlığı sırasında yönetim İttihat ve Terakki Partisi'nin ileri gelenlerinden Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa'nın eline geçmişti. Ve aceleci acemi ellerde çöküş süreci hızlanmıştı.
Aşiretin bulunduğu çöllerin içine, henüz, paradan büyük Allah girmemiştir. Para uğruna yapılan her şey, Allah uğruna yapılmış demektir. (Arap şeyh ve emirlere itafen )
Reklam
1.000 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.